Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KALSNAVAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Kalsnavas_pagasts

Bērzaunes Kalnaozola piensaimnieku sabiedrība * 06.09.1922.
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Kalsnavas Ozolkalna piensaimnieku sabiedrība”

Bērzones Kalsnavas piensaimnieku sabiedrība „Atvase” * 28.02.1923. + 20.10.1936.
                20.10.1936. iekļauta „Jaunkalsnavas piensaimnieku sabiedrībā”

Brīvības pieminekļa Kalsnavas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Jaunkalsnavas piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Kalsnavas piensaimnieku sabiedrība”

Jaunkalsnavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 25.03.1890. + 23.07.1935.
                15.04.1924. pārdēvēta agrāk „Jaunkalnavas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                23.07.1935. iekļauta „Kalsnavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrībā”

Jaunkalnavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Jaunkalsnavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Kalsnavas Bērzones biškopības biedrība *11.03.1899. + 27.04.1938.
                27.04.1938. iekļauta „Kalsnavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Kalsnavas brūno lopu audzēšanas biedrība * 19.03.1930. + 02.01.1941.

Kalsnavas Gribēnu 445. Mazpulks * 05.11.1934. + 09.09.1935.
                09.09.1935. iekļauts „Kalsnavas 538. Mazpulkā”

Kalsnavas krājaizdevu sabiedrība * 28.09.1938.

Kalsnavas lauksaimniecības biedrība * 07.05.1904. + 1916.

Kalsnavas lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība * 12.08.1925. + 07.11.1933.

Kalsnavas lopkopības pārraudzības biedrība * 21.05.1924. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Kalsnavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Kalsnavas 538. Mazpulks * 16.01.1935. + 1940.
                09.09.1935. pievienots „Kalsnavas Gribēnu 445. Mazpulks”

Kalsnavas medību biedrība * 13.04.1921. + 31.07.1933.

Kalsnavas mednieku biedrība * 11.07.1931. + 18.03.1941.
                12.10.1938. pārdēvēta agrāk „Kalsnavas mednieku biedrība „Ērglis”

Kalsnavas mednieku biedrība „Ērglis”
                Sk. „Kalsnavas mednieku biedrība”

Kalsnavas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 27.10.1926. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Kalsnavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Kalsnavas Ozolkalna piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Bērzaunes Kalnaozola piensaimnieku sabiedrība”

Kalsnavas pagasta aizsargu nodaļa * 07.09.1919. + 07.07.1940.

Kalsnavas pagasta krājaizdevu sabiedrība * 03.06.1925. + 03.05.1929.

Kalsnavas pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                27.04.1938. pievienota „Kalsnavas Bērzones biškopības biedrība”
                08.11.1938. pievienota „Kalsnavas saviesīgā biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Kalsnavas lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Kalsnavas otrā lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Kalsnavas Vietalvas lopkopības pārraudzības biedrība „Atauga”

Kalsnavas patērētāju biedrība * 08.03.1938.

Kalsnavas patērētāju biedrība „Strauts” * 14.01.1920. + 30.09.1935.

Kalsnavas piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1922.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunkalsnavas piensaimnieku sabiedrība”
                09.06.1936. pievienota „Kalsnavas piensaimnieku sabiedrība „Draugs”
                09.06.1936. pievienota „Mārcienas piensaimnieku sabiedrība”
                20.10.1936. pievienota „Bērzones Kalsnavas piensaimnieku sabiedrība „Atvase”
                20.10.1936. pievienota „Grazdonas II piensaimnieku sabiedrība”

Kalsnavas piensaimnieku sabiedrība „Draugs” * 04.10.1922. + 09.06.1936.
                09.06.1936. iekļauta „Jaunkalsnavas piensaimnieku sabiedrībā”

Kalsnavas saviesīgā biedrība * 24.03.1908. + 08.11.1938.
                08.11.1938. iekļauta „Kalsnavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Kalsnavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 07.08.1881. + 18.10.1940.
                15.04.1924.pārdēvēta agrāk „Veckalnavas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                10.05.1932. pārdēvēta agrāk „Veckalsnavas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                23.07.1935. pievienota „Jaunkalsnavas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Kalsnavas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Kalsnavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kalsnavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”                   

Kalsnavas spirta kopdedzinātava * 21.12.1938.

Kalsnavas un apkārtnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 18.10.1922. +30.30.1930.

Kalsnavas un Vietalvas pagastu meliorācijas sabiedrība „Plātenu purvs” * 13.05.1929.

Kalsnavas un Vietalvas pagastu meliorācijas sabiedrība „Veseta” * 21.01.1927.

Kalsnavas Vietalvas lopkopības pārraudzības biedrība „Atauga” * 01.02.1928. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļautā „Kalsnavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Veckalsnavas meliorācijas sabiedrība ”Vešautīca” * 09.01.1928.

Veckalsnavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kalsnavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Veckalnavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kalsnavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vietalvas Kalsnavas kooperatīva sabiedrība * + 13.02.1925.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Kalsnavas nodaļa * 12.12.1924.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Kalsnavas nodaļa * 10.08.1926. + 26.01.1932.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Kalsnavas nodaļa * 18.09.1929.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Kalsnavas nodaļa * 10.11.1923.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
Kalsnavas nodaļa * 22.07.1926.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Kalsnavas nodaļa * 28.10.1925.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti