Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KALUPES PAGASTS
Daugavpils apriņķis
[līdz 01.09.1925. Kolupes]

Kalupes_pagasts

Amaļu 417. Mazpulks * 07.11.1934. + 1940.

Brīvības pieminekļa Kalupes pagasta komiteja * 31.05.1930. + 26.05.1937.

Ceplinieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Pļāvējs”
Sk. „Kalupes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Izdagu meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 12.08.1929.

Juikšas meliorācijas sabiedrība * 19.12.1928.

Kalupes krājaizdevu sabiedrība * 31.12.1923.
                27.07.1938. pārdēvēta agrāk „Kolupes krājaizdevu sabiedrība „Oluts”

Kalupes lauksaimniecības biedrība *22.11.1920. [1913]
                19.01.1938. pārdēvēta agrāk „Kolupes pagasta lauksaimniecības biedrība „Leidums”

Kalupes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 04.09.1928.
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk „Ceplinieku lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Pļāvējs”

Kalupes 132. Mazpulks * 24.02.1933. + 1940.

Kalupes meliorācijas sabiedrība „Baltezers” * 13.05.1929.

Kalupes meliorācijas sabiedrība „Keiši” * 09.12.1929.

Kalupes meliorācijas sabiedrība „Kultūra” * 26.09.1928.

Kalupes meliorācijas sabiedrība „Somi” * 30.07.1928.

Kalupes muzikālā biedrība * 1922. + 13.03.1941.

Kalupes pagasta Dubencu Lazdanu un Lodžu sādžu meliorācijas sabiedrība „Olksna” *22.02.1932.

Kalupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 18.05.1926.
                16.05.1939. pārdēvēta agrāk „Kolupes pagasta lopkopības pārraudzības
                                biedrība „Zemturis”

Kalupes pagasta meliorācijas sabiedrība „Kalupe” * 10.10.1934.

Kalupes pagasta meliorācijas sabiedrība „Žīdu purvs” * 05.07.1929.

Kalupes patērētāju biedrība * 1920.
                26.03.1938. pārdēvēta agrāk „Kolupes pagasta patērētāju biedrība „Turība”

Kalupes piensaimnieku sabiedrība * 22.02.1927.
                22.03.1939. pārdēvēta agrāk „Kalupes piensaimnieku sabiedrība „Enkurs”

Kalupes piensaimnieku sabiedrība „Enkurs”
                Sk. „Kalupes piensaimnieku sabiedrība”

Kalupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.01.1939. + 18.10.1940.

Kolupes Jadvigovas meliorācijas sabiedrība „Kucupu grāvis” * 09.12.1929.

Kolupes krājaizdevu sabiedrība „Oluts”
                Sk. „Kalupes krājaizdevu sabiedrība”

Kolupes pagasta lauksaimniecības biedrība „Leidums”
                Sk. „Kalupes lauksaimniecības biedrība”

Kolupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība „Zemturis”
                Sk. „Kalupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Kolupes pagasta patērētāju biedrība „Turība”
                Sk. „Kalupes patērētāju biedrība”

Lāču kroga meliorācijas sabiedrība „Madsupe” * 20.02.1930.

Lauksaimniecības biedrība „Sējēju cerība” * 30.01.1923. + 09.06.1938.

Rasnaču lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 30.01.1929. + 25.08.1939.

Amaļu 417. Mazpulks * 07.11.1934. + 1940.

Stūrišķu 464. Mazpulks * 20.11.1934. + 1940.

Svenču lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Driva”
                                * 30.04.1930. + 25.08.1939.

Vērdiņu meliorācijas sabiedrība * 15.05.1930.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Kalupes nodaļa * 18.03.1929.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
             Kalupes nodaļa *  18.06.1925.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Kalupes nodaļa * 02.09.1928.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Kolupes nodaļa * 28.11.1930.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. Rēzeknē + 30.09.1940.
                01.07.1940. pievienota „Bēržu latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu muzikāla biedrība „Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Kalupes nodaļa * 13.07.1928.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Kolupes nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Kalupes 57. novads * 17.12.1933.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Kolupes nodaļa * 08.01.1925. + 25.08.1937.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 22.11.2015 Kontakti