Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KALVENES PAGASTS
Aizputes apriņķis
[Aizputes novads]
[līdz 01.09.1925. Tašu Padures]

Kalvenes_pagasts

Biedrība „Kalvenes Tautas nams” * 02.03.1926. + 09.01.1936.
                09.01.1936. iekļauta „Kalvenes medību biedrība „Sloka”

Brīvības pieminekļa Kalvenes pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Diž Drogas lopkopības pārraudzības biedrība * 16.12.1924.

Diž Drogas piensaimnieku sabiedrība * 04.12.1923. + 02.09.1937.

Kalvenes dārzkopības biškopības biedrība * 27.04.1933. + 10.10.1938.

Kalvenes lauksaimniecības biedrība * 21.07.1937.
                03.05.1940. pārdēvēta agrāk „Kalvenes pagasta lauksaimniecības biedrība”

Kalvenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Kalvenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Kalvenes 630. Mazpulks * 18.02.1935. + 1940.

Kalvenes medību biedrība „Sloka”
                Sk. „Kalvenes mednieku biedrība”

Kalvenes mednieku biedrība * 20.04.1926. + 18.03.1941.
                09.01.1936. pievienota „Tāšu Padures medību biedrība”
                09.01.1936. pievienota „Biedrība „Kalvenes Tautas nams”
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Kalvenes medību biedrība „Sloka”

Kalvenes meliorācijas sabiedrība „Liela Lanka” * 19.04.1926.

Kalvenes meliorācijas sabiedrība „Plūdums” * 12.11.1929.

Kalvenes meliorācijas sabiedrība „Tebra” * 20.11.1935. + 18.03.1942.

Kalvenes nacionālās jaunatnes biedrība * 02.05.1929. + 20.11.1940.

Kalvenes pagasta lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Kalvenes lauksaimniecības biedrība”

Kalvenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 15.12.1925.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Kalvenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Kalvenes piensaimnieku sabiedrība * 30.03.1925. + 27.10.1936.

Kalvenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 19.01.1939. + 18.10.1940.

Kalvenes zivkopības biedrība * 16.12.1924. + 10.10.1938.

Liel Drogas meliorācijas sabiedrība * 24.07.1928.

Tāšu Padures lauksaimniecības biedrība * 17.10.1922. + 10.10.1938.

Tāšu Padures medību biedrība * 28.04.1922. + 09.01.1936.
                09.01.1936. iekļauta „Kalvenes medību biedrība „Sloka”

Tāšu Padures pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Tāšu Padures piensaimnieku sabiedrība * 12.05.1925. + 06.09.1934.

Tašu Padures sabiedriskā biedrība * 12.06.1910. + 01.05.1913

Tāšu Padures un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Plūdums” * 09.06.1925.

Boju Vecdrogu lauksaimniecības biedrība * 30.12.1924. + 22.07.1938.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Kalvenes nodaļa * 04.07.1928.

Evaņģēliskā sabiedrība „Palīdzība” * 1914. + 03.05.1940.
                03.04.1924. pārdēvēta agrāk „Liepājas evaņģēliskā atturības biedrība „Palīdzība”
                03.05.1940. iekļauta „Evaņģēliskai apvienībā „Betanija E. C.”
                Kalvenes nodaļa * 02.10.1933.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Boju Vecdrogu nodaļa * 16.10.1924.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Tašu Padures nodaļa * 14.03.1921.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Tašu Padures nodaļa * 30.10.1920. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
               Kalvenes * 21.06.1927.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie
                                Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Kalvenes nodaļa * 07.05.1932.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti