Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KANDAVA
1917
Talsu apriņķis

Kandava_1899

Kandavas aizdošanas un krāšanas kase
                Sk. „Kandavas krājaizdevu kase”

Kandavas apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 22.03.1934. +30.11.1940.

Kandavas apvienotā piensaimnieku sa * 07.08.1930. + 25.08.1932.

Kandavas bēru kase * 24.01.1888. + 1915.

Kandavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 12.02.1871.
                15.12.1923. pārdēvēta agrāk „Kandavas miesta ugunsdzēsēju biedrība”

Kandavas draudzes iesvētītās jaunatnes pulciņš „Atmoda” * 23.02.1925. + 30.11.1940.

Kandavas krājaizdevu kase * 28.05.1885. + 15.04.1937.
                29.10.1923. pārdēvēta agrāk „Kandavas aizdošanas un krāšanas kase”
                15.04.1937. iekļauta „Kandavas krājaizdevu sabiedrībā”

Kandavas krājaizdevu sabiedrība * 15.04.1937.
                15.04.1937. izveidota apvienojot:
                                „Kandavas krājaizdevu kasi”
                                „Kandavas sadraudzīgās biedrības krājaizdevu sabiedrību”

Kandavas kūrorta izbūves izdaiļošanas un labierīcības biedrība
                Sk. „Kandavas kūrorta labierīcības biedrība”

Kandavas kūrorta labierīcības biedrība * 17.05.1934.+ 12.12.1940.
                05.07.1938. pārdēvēta agrāk „Kandavas kūrorta izbūves izdaiļošanas
                                un labierīcības biedrība”

Kandavas lauksaimniecības biedrība * 07.08.1886. + 22.12.1937.

Kandavas 625. Mazpulks * 21.02.1935. + 1940.

Kandavas mednieku biedrība * 26.11.1928. + 18.03.1941.

Kandavas miesta ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Kandavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Kandavas nabagu palīdzības biedrība * 03.07.1901. + 1905.

Kandavas patērētāju biedrība * 08.02.1938.

Kandavas piensaimnieku sabiedrība * 19.04.1926. + 04.04.1930.

Kandavas piensaimnieku sabiedrība * 04.06.1931. + 04.06.1936.
                04.06.1936. iekļauta „Piensaimnieku sabiedrība „Spēks”

Kandavas pilsētas aizsardžu pulciņš * 22.03.1925. + 07.07.1940.

Kandavas pilsētas aizsargu nodaļa * 04.09.1923. + 07.07.1940.

Kandavas pilsētas namīpašnieku biedrība * 12.12.1927. + 13.07.1937.

Kandavas prāvesta iecirkņa mācītāju atraitņu un bāriņu kase * 04.10.1924. + 10.01.1935.

Kandavas rajona mājlopu audzētāju biedrība * 26.06.1939.
                26.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Kandavas rajona sugas lopu audzēšanas biedrību”
                                „Zentenes un apkārtnes sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrību”

Kandavas rajona sugas lopu audzēšanas biedrība * 27.01.1930. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Kandavas rajona mājlopu audzētāju biedrībā”

Kandavas sadraudzīgā biedrība * 07.05.1901. + 30.09.1940.
                10.12.1923. pārreģistrēta       

Kandavas sadraudzīgās biedrības krājaizdevu sabiedrība *  03.12.1903. + 15.04.1937.
                15.04.1937. iekļauta „Kandavas krājaizdevu sabiedrībā”

Kandavas sēravotu sabiedrība * 12.07.1928. + 18.12.1940.

Kandavas ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Kandavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Kandavas vācu krājaizdevu sabiedrība * 03.09.1925.

Piensaimnieku sabiedrība „Spēks” * 04.06.1936.
                04.06.1936. izveidota apvienojot:
                                „Kandavas piensaimnieku sabiedrību”
                                „Strazdes piensaimnieku sabiedrību „Vienība”

Biedrību nodaļas:

Aleksandrinas Kurzemes sieviešu savstarpīgā palīdzības biedrība * 13.06.1906. + 1915.
                Pārdēvēta agrāk „Vācu sieviešu biedrība „Deutscher Frauenbund”
                Kandavas nodaļa * 15.09.1906.

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Kandavas nodaļa * 24.02.1930. + 27.11.1934.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Kandavas nodaļa * 01.08.1932.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Kandavas nodaļa * 30.03.1920. + 17.01.1923.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Kandavas nodaļa * 29.07.1920.

Latviešu vecāku biedrība * 27.07.1927. + 24.03.1936.
                24.03.1936. iekļauta  “Latviešu vecāku un paidagogu biedrībā”
                Kandavas nodaļa * 15.03.1929.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Kandavas nodaļa * 04.07.1927.

Latvijas apbūviešu centrālbiedrība * 23.12.1932. + 05.01.1935.
                Kandavas nodaļa * 20.12.1933.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Kandavas nodaļa * 15.03.1927. + 28.05.1931.
                Kandavas nodaļa * 03.07.1931.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Kandavas nodaļa * 08.06.1926.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Kandavas nodaļa * 20.01.1925. + 26.01.1932.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kandavas nodaļa 22.09.1926.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Kandavas nodaļa * 14.04.1932.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Kandavas 38. novads * 11.05.1930.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Kandavas nodaļa * 05.01.1929.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs”
                                * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Kandavas nodaļa * 04.07.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Kandavas nodaļa * 09.01.1928.

Starptautiskā kustoņu aizsardzības biedrība Latvijā * 19.03.1924. + 04.09.1935.
                Kandavas nodaļa * 09.04.1929.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Kandavas nodaļa * 09.04.1930.

Tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība * 21.11.1928. + 13.12.1937.
                Kandavas nodaļa * 10.08.1929.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Kandavas nodaļa * 29.12.1906.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvu
                                savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Kandavas nodaļa * 15.10.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā"
                                nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Kandavas nodaļa * 12.06.1929.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Kandavas nodaļa * 29.12.1921.

Kandava_1905

Kandava_1907

Kandava_1912

 

 
Izmaiņas 22.06.2012 Kontakti