Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KANDAVAS PAGASTS
Talsu apriņķis

Kandavas_1910

Aizdzires 220. Mazpulks * 18.03.1934. + 1940.

Brīvības pieminekļa Kandavas pagasta komiteja * 09.04.1930.

Daigones patērētāju biedrība „Abava” * 13.04.1920. + 18.07.1929.

Kandavas lopkopības pārraudzības biedrība „Abava”
                Sk. „Kandavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Kandavas meliorācijas sabiedrība * 27.02.1929.

Kandavas pagasta aizsardžu pulciņš * 17.04.1934. + 07.07.1940.

Kandavas pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 07.07.1940.

Kandavas pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.07.1937.

Kandavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 18.12.1924.
                16.10.1939. pārdēvēta agrāk „Kandavas lopkopības pārraudzības biedrība „Abava”

Kandavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Daigone” * 12.08.1929.

Kandavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Purvaine” * 14.06.1929.

Kandavas pagasta patērētāju biedrība „Daigone” * 30.05.1929. + 04.10.1938.

Kandavas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kandavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kandavas rajona cukurbiešu audzētāju biedrība * 22.12.1932. + 01.02.1938.

Kandavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.09.1895. + 18.10.1940.
                25.09.1922. pārdēvēta agrāk „Kandavas savstarpīgā palīdzības sniegšanas
                                biedrība ugunsgrēku atgadījumos”
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Kandavas pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Kandavas savstarpīgā palīdzības sniegšanas biedrība ugunsgrēku atgadījumos
                Sk. „Kandavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kandavas Zemītes meliorācijas sabiedrība „Ādama pļavas” * 23.01.1929.

Meliorācijas sabiedrība „Cērpenes valks“ * 08..05.1931. + 18.03.1942.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Kandavas nodaļa * 14.08.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
Kandavas Aizdzīru muižas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Kandavas nodaļa * 18.05.1925.

Kandavas_1939

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti