Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KAPIŅU PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Aglonas krājaizdevu sabiedrība * 30.01.1923.
                09.04.1938. pārdēvēta agrāk „Rušānu krājaizdevu sabiedrība”

Aglonas lauksaimniecības biedrība * 22.08.1923.
                08.07.1937. pārdēvēta agrāk „Agljunas lauksaimniecības biedrība „Dorbs”

Aglonas piensaimnieku sabiedrība „Zvaigzne” * 21.01.1929. + 22.05.1936.
                22.05.1936. iekļauta „Aglonas apvienotā piensaimnieku sabiedrībā”

Aglonas patērētāju biedrība * 20.08.1925.
                27.07.1938. pārdēvēta agrāk „Aglonas patērētāju biedrība „Klints”

Aglonas patērētāju biedrība „Klints”
                Sk. „Aglonas patērētāju biedrība”

Aglones un apkārtnes biškopības biedrība  „Kore” * 15.02.1924. + 30.05.1938.

Agljunas lauksaimniecības biedrība „Dorbs”
                Sk. „Aglonas lauksaimniecības biedrība”

Andrupenes Kapiņu darba artelis „Rekords” * 19.03.1932. + 07.03.1935.

Aulejas un Kapiņu pagastu meliorācijas sabiedrība „Biržu ezers” * 02.11.1929.

Ilzas 183. Mazpulks * 05.03.1934. + 1940.

Ivanovkas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Draudzība”
                Sk. „Kapiņu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Jasmuižas un Kapiņu pagastu meliorācijas sabiedrība „Solkā” * 26.03.1931.

Jasmuižas un Kapiņu pagastu meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 24.07.1928.

Kameņecas lauksaimniecības biedrība * 14.05.1923. + 07.06.1935.

Kameņecas lauksaimniecības biedrība * 24.03.1930. + 25.02.1937.

Kameņecas piensaimnieku sabiedrība „Zvaigzne” * 28.05.1930. + 25.04.1939.

Kapiņu krājaizdevu sabiedrība * 12.06.1940.

Kapiņu lauksaimniecības biedrība „Zvaigzne” * 31.12.1923. + 16.12.1938.

Kapiņu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 1926.
                13.05.1939. pārdēvēta agrāk „Ivanovkas lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Draudzība”

Kapiņu meliorācijas sabiedrība * 28.06.1932.

Kapiņu pagasta lauksaimniecības biedrība * 08.07.1937.

Kapiņu pagasta lauksaimniecības biedrība „Urožai” * 13.03.1929. + 26.06.1935.

Kapiņu pagasta mednieku biedrība * 20.11.1939. + 18.03.1941.

Kapiņu pagasta meliorācijas sabiedrība „Konovalova” * 15.05.1930.

Kapiņu pagasta meliorācijas sabiedrība „Lejas Grebeži” * 11.06.1930.

Kapiņu pagasta meliorācijas sabiedrība „Muklāji” * 17.07.1928.

Kapiņu pagasta meliorācijas sabiedrība „Vordive” * 23.05.1931.

Kapiņu pagasta patērētāju biedrība * + 30.01.1921.

Kapiņu pagasta Putanes novada  meliorācijas sabiedrība „Gaisma” * 12.08.1929.

Kapiņu patērētāju biedrība „Darbs” * + 29.03.1935.

Kapiņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.07.1938. + 18.10.1940.

Mednieku biedrība „Daba” * 17.08.1928. + 16.12.1940.

Meruļu un Kapiņu meliorācijas sabiedrība * 25.10.1930.

Okras 242. Mazpulks * 07.05.1934. + 1940.

Preiļu lopkopības pārraudzības biedrība * 13.09.1929.
                24.10.1938. pārdēvēta agrāk „Rušonu lopkopības pārraudzības biedrība „Cerība”

Rušānu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Aglonas krājaizdevu sabiedrība”

Rušonas piensaimnieku sabiedrība „Rušona” * 15.03.1927. + 22.05.1936.
                22.05.1936. iekļauta „Aglonas apvienotā piensaimnieku sabiedrībā”

Rušonu ezera apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Rušoni” * 14.06.1929.

Rušonu lopkopības pārraudzības biedrība „Cerība”
                Sk. „Preiļu lopkopības pārraudzības biedrība”

Rušonu patērētāju biedrība * 04.08.1920. + 23.09.1935.

Siliņu 1057. Mazpulks * 07.06.1937. + 1940.

Tartakas meliorācijas sabiedrība * 13.05.1929.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Aglonas nodaļa * 11.04.1932.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. Rēzeknē + 30.09.1940.
                01.07.1940. pievienota „Bēržu latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu muzikāla biedrība „Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Kapiņu nodaļa * 06.05.1927.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
Rušonu nodaļa * 27.11.1930.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Rušunas nodaļa * 21.10.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kapiņu nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 02.01.2012 Kontakti