Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KAPLAVAS PAGASTS
Ilūkstes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Bornes]

Kaplavas_pagasts

Bornes lauksaimniecības biedrība * 14.05.1923. + 10.02.1938.

Bornes pagasta aizsargu nodaļa * 31.07.1920. + 1940.

Brīvības pieminekļa Kaplavas pagasta komitēja * 02.03.1930.

Izglītibas biedrība „Austrums” * 17.05.1926. + 01.07.1935.

Kaplavas lauku ugunsdzēsēju komanda * 23.09.1912. + 1915.

Kaplavas pagasta lauksaimniecības biedrība * 30.09.1937.

Kaplavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.09.1931.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk „Varnoviču lopkopības pārraudzības biedrība „Ausma”

Kaplavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Borna” * 29.09.1928.

Kaplavas Priedaines 711. Mazpulks * 25.03.1935. + 1940.

Kaplavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.12.1938. + 18.10.1940.

Ļizitovas meliorācijas sabiedrība „Centība” * 30.10.1928.

Varnaviču 709. Mazpulks * 22.03.1935. + 1940.

Varnoviču lopkopības pārraudzības biedrība „Ausma”
                Sk. „Kaplavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Vecbornes 356. Mazpulks * 02.02.1934. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Bornes nodaļa * 27.04.1921.
               
Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vecbornas nodaļa * 13.02.1922. +16.10.1935.
                Kaplavas nodaļa * 15.02.1926. + 16.10.1935.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vecbornes Lielbornes nodaļa * 08.09.1932. + 08.06.1936.
                Varnoviču nodaļa * 27.03.1922.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Kaplavas nodaļa * 10.04.1932.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Kaplavas nodaļa * 02.07.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vecbornes nodaļa * 13.02.1922. + 16.10.1935.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti