Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KĀRĶU PAGASTS
Valkas apriņķis

Karku_pagasts

Akmens upes meliorācijas sabiedrība * 12.01.1935. + 08.07.1942.

Baltupes meliorācijas sabiedrība * 19.12.1928.

Jaun Kārķu savstarpējā ugunsapdrošināšanas sbiedrība
                Sk. „Kārķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jaun Kārķu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kārķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kārķu biškopības biedrība * 07.09.1921. + 30.11.1940.

Kārķu brīvbibliotēkas biedrība * 16.06.1914. + 30.11.1940.

Kārķu, Ēveles, Ērģemes un Rencēnu pagastu lauksaimnieku kartupeļu ražotāju
                                kooperatīvs „Vārna” * 08.01.1931. + 20.07.1938.

Kārķu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Spēks” * 21.03.1923. + 27.08.1940.

Kārķu izglītības biedrība * 25.08.1931. + 12.07.1935.

Kārķu krājaizdevu sabiedrība * 30.01.1924.

Kārķu kūdras ražošanas sabiedrība * 18.02.1925.
                24.02.1940. pārdēvēta agrāk „Kārķu kūdras ražošanas kooperatīvs”

Kārķu lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.

Kārķu lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Spēks” * 21.03.1923. + 27.08.1940.

Kārķu lopkopības pārraudzības biedrība * 28.06.1922. + 30.11.1940.

Kārķu III lopkopības pārraudzības biedrība * 05.11.1930. + 28.03.1941
                16.02.1937. pievienota „Kārķu Mežgales lopkopības pārraudzības biedrība”

Kārķu lopkopības pārraudzības biedrība „Veckārķu novads” * 31.03.1931. + 30.11.1940.

Kārķu mājturības veicināšanas biedrība * 05.02.1930. + 30.11.1940.

Kārķu 239. Mazpulks * 20.04.1935.

Kārķu Mežgales lopkopības pārraudzības biedrība * 19.03.1930. + 16.02.1937.
                16.02.1937. iekļauta „Kārķu III lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kārķu pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 1940.

Kārķu pagasta jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 30.01.1924. + 13.02.1929.

Kārķu pagasta meliorācijas sabiedrība „Mellupe” * 08.05.1931.

Kārķu pagasta meliorācijas sabiedrība „Silenes” * 12.01.1928.

Kārķu patērētāju biedrība * 1919.

Kārķu piensaimnieku sabiedrība * 18.10.1922.
                29.10.1935. pievienota „Piksaru apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Piksari”

Kārķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.04.1888. + 18.10.1940.
                26.09.1923. pārdēvēta agrāk „Jaun Kārķu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                30.08.1932. pārdēvēta agrāk „Jaun Kārķu savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                14.12.1938. pievienota „Veckārķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Kārķu zvejniecības biedrība „Plaudis” * 24.02.1931. + 30.11.1940.

Ķires upes meliorācijas sabiedrība * 12.06.1926.

Medņa purva meliorācijas sabiedrība * 19.04.1929.

Otrā Kārķu lopkopības pārraudzības biedrība * 17.03.1926. + 30.11.1940.

Veckārķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 25.05.1890. + 14.12.1938.
                09.05.1923. pārdēvēta agrāk „Veckārķu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsskādes gadījumos”
                14.12.1938. iekļauta „Kārķu savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Veckārķu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsskādes gadījumos
                Sk. „Veckārķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Bezpartejisko Latvijas atbrīvotāju biedrība * 11.01.1928. + 08.06.1940.
                Kārķu nodaļa * 28.04.1933.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Kārķu nodaļa * 29.07.1930.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Kārķu nodaļa * 22.04.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Kārķu nodaļa * 31.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kārķu nodaļa * * 09.02.1921. + 04.12.1931.

Ziemeļlatvijas atbrīvotāju biedrība “Ziemeļnieki” * 31.03.1926. + 30.11.1940.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Latvijas brīvības cīnītāju biedrība “Ziemeļnieki”
                Kārķu nodaļa * 30.09.1926.

Foto no LNB krājuma.

Foto no A. Tomasuna krājuma.

 

 

 
Izmainas 21.08.2019 Kontakti