Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KĀRĻU PAGASTS
Cēsu apriņķis

Brīvības pieminekļa Kārļu pagasta komiteja * 12.01.1930.

Kārļu bēru kase * 26.08.1913. + 1916.

Kārļu bibliotēkas biedrība * 1910. + 05.02.1940.
05.02.1940. iekļauta „Kārļu lauksaimniecības biedrībā”

Kārļu jaunsaimnieku un sīkgruntnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Kārļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Kārļu lauksaimniecības biedrība * 20.04.1937.
                05.02.1940. pievienota „Kārļu bibliotēkas biedrība”
                05.02.1940. pievienota „Kārļu lopkopības pārraudzības biedrība”

Kārļu lauksaimniecības veicināšanas biedrība * 23.05.1928. + 31.12.1940.

Kārļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 20.06.1928.
                18.02.1936. pārdēvēta agrāk „Kārļu jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
                                lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Kārļu lopkopības pārraudzības biedrība * 04.09.1929. + 05.02.1940.
                05.02.1940. iekļauta „Kārļu lauksaimniecības biedrībā”

Kārļu 1108. Mazpulks * 27.03.1937. + 1940.

Kārļu pagasta aizsargu nodaļa * 18.09.1919. + 07.07.1940

Kārļu patērētāju biedrība * 19.12.1919.

Kārļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 03.05.1883. +18.10.1940.
                21.03.1923. pārdēvēta agrāk „Kārļu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                09.11.1938. pārdēvēta agrāk „Kārļu savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Kārļu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kārļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kārļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kārļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Kārļu nodaļa * 30.10.1925.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti