Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KĀRSAVA
1923.
Abrenes apriņķis

Karsava_pils_foto

Brīvības pieminekļa Kārsavas pilsētas komiteja * 18.05.1930.

Brīvības pieminekļa Zilupes robežapsardzības apgabala rajona komiteja * 02.02.1930.

Kārsavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1893.

Kārsavas ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra kadiše”
                Sk.” Kārsavas žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra kadiše”

Kārsavas ebreju biedrība * 25.01.1928. + 21.01.1941.

Kārsavas ebreju dzejnieka S.G. Fruga vārdā bibliotēkas un lasītavas biedrība
                                * 19.10.1926. [1917] + 26.08.1939.

Kārsavas Ģimnāzijas 886. Mazpulks * 18.04.1936. + 1940.

Kārsavas krājaizdevu sabiedrība * 07.03.1923.

Kārsavas krājaizdevu sabiedrība „Spēks” * 03.06.1927.
                18.02.1939. pārdēvēta agrāk „Kārsavas tirgotāju un rūpnieku krājaizdevu sabiedrība”

Kārsavas krievu kultūras veicināšanas biedrība * 30.04.1926. + 30.09.1940.

Kārsavas latviešu biedrība * 15.02.1924. + 30.09.1940.

Kārsavas II 452. Mazpulks * 07.11.1934. + 1940.

Kārsavas mednieku biedrība * 11.03.1939. + 18.03.1941.

Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Lapova” * 26.06.1928.

Kārsavas patērētāju biedrība * 26.10.1940.

Kārsavas patērētāju biedrība „Krājums” * + 20.12.1935.

Kārsavas patērētāju biedrība „Vārpa” * + 25.10.1929.

Kārsavas putnkopības parraudzības biedrība * 26.09.1931. + 30.03.1940.

Kārsavas rajona lauksaimniecības biedrība „Drīva” * 23.12.1929. + 05.06.1935.

Kārsavas sporta biedrība * 31.03.1924. + 07.01.1937.

Kārsavas tirgotāju un rūpnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Kārsavas krājaizdevu sabiedrība „Spēks”

Kārsavas žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadiše” * 16.05.1930. + 12.12.1940.
                29.12.1938. pārdēvēta agrāk „Kārsavas ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadiše”

Kārsavas žīdu sieviešu labdarības biedrība * 16.05.1934. + 30.09.1940.

Korsovkas lauksaimniecības biedrība „Zemnieks” * 03.01.1921. + 21.01.1941.

Krājaizdevu sabiedrība „Jaunlatgale” * 31.12.1923.

Biedrību nodaļas:

Darbīgā Palestīnas veicināšanas biedrība Latvijā * 09.12.1925. + 19.08.1936.
                Kārsavas nodaļa * 22.04.1929.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Kārsavas nodaļa * 18.10.1930.

Ebreju kultūras attīstīšanas biedrība “Haima Nahmaņa Bjalina vārdā” * 19.01.1927. + 07.09.1934.
                Korsovas nodaļa * 20.09.1928.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Korsovas nodaļa * 16.06.1920.

Izglītības biedrība “Progress” * 18.03.1926. + 05.01.1935.
                Kārsavas nodaļa * 21.01.1930.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Kārsavas nodaļa * 30.01.1932.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Kārsavas nodaļa * 29.01.1929.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Kārsavas nodaļa * 01.04.1927.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Kārsavas nodaļa * 10.10.1929.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. Rēzeknē + 30.09.1940.
                01.07.1940. pievainota „Bēržu latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu muzikāla biedrība „Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Kārsavas nodaļa * 13.07.1928.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Kārsavas nodaļa * 18.05.1925.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Kārsavas nodaļa * 12.12.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kārsavas nodaļa * 27.11.1928.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Korsovas nodaļa * 06.11.1927.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Kārsavas nodaļa * 29.04.1929.

Latvijas vispārīgā ebreju amatnieku biedrība * 13.03.1926. + 18.10.1934.
                Kārsavas nodaļa * 14.10.1927.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Kārsavas nodaļa * 26.07.1923.

Perec klubs biedrība * 27.01.1926. + 30.06.1934.
                Kārsavas nodaļa * 06.02.1930.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Kārsavas nodaļa * 25.07.1930.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā"
                                nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Kārsavas nodaļa * 22.07.1927.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Kārsavas nodaļa * 23.02.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Korsovas nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Kārsavas nodaļa * 11.07.1933.

Žīdu vecāku biedrība Latvijā * 20.09.1922. + 01.07.1935.
                05.12.1933. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība Latvijā”
                Kārsavas nodaļa * 14.01.1931.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Rīgas nodaļa * 14.08.1928.

 

 
Izmaiņas 05.10.2015 Kontakti