Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KĀRSAVAS PAGASTS
Abrenes apriņķis

Malnavas_1921

Bondaru 1048. Mazpulks * 01.04.1937. + 1940.

Brīvības pieminekļa Kārsavas pagasta komiteja * 08.01.1930.

Briževkas meliorācijas sabiedrība
Sk. „Kārsavas meliorācijas sabiedrība ”Briežu purvs”

Dzirkļevas Līdumnieku meliorācijas sabiedrība * 10.12.1928.

Jaunlatgales piensaimnieku sabiedrība „Probuždenije” * + 1936.
                1936. iekļauta „Malnavas piensaimnieku sabiedrībā”

Kārsavas lauksaimniecības biedrība * 31.03.1937.

Kārsavas lauksaimniecības biedrība „Druva” * 23.12.1929. + 05.06.1935.

Kārsavas I lopkopības pārraudzības biedrība * 22.02.1927. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Kārsavas pagasta lopkopības pārraudzībā”

Kārsavas 410. Mazpulks * 26.10.1934. + 1940.

Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Aizelkšņi” *10.02.1928.
                23.04.1940. pārd. agrāk „Kārsavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Aizelkšņi Pieliņu”

Meliorācijas sabiedrība „Aizsiļi” * 25.03.1929.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Stendzes Aizsiļu meliorācijas sabiedrība”

Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Bozovka” * 20.02.1930.

Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Jaunciems” * 01.08.1928.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Novoselku meliorācijas sabiedrība”

Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Lapova” * 26.06.1928.

Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Naudas kalns” * 27.01.1928.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Ledinsku un Sviķļu meliorācijas sabiedrība”

Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Oroja” *25.09.1929. + 01.02.1940.

Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Strautiņi” * 27.02.1929.

Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Briežu purvs” *24.05.1927.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Briževkas meliorācijas sabiedrība”

Kārsavas pagasta lopkopības pārraudzībā * 26.07.1939.
                26.07.1939. izveidota apvienojot:
                                Kārsavas lopkopības pārraudzības biedrību;
                                Kārsavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrību „Cerība”

Kārsavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība „Cerība” * 24.09.1930. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Kārsavas pagasta lopkopības pārraudzībā”

Kārsavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība „Zvaigzne’ * 18.05.1928.

Kārsavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Kaprāni” * 31.05.1928.

Kārsavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Uguleva” * 27.01.1928.

Kārsavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Zibla” * 02.05.1929.

Kārsavas pagasta Kulānu meliorācijas sabiedrība * + 17.05.1941.

Kārsavas savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 17.09.1938. + 18.10.1940.

Korsovkas pagasta aizsargu nodaļa * 05.02.1920. + 07.07.1940.

Korsovkas lauksaimniecības biedrība „Zemnieks” * 03.01.1921. + 21.01.1941.

Krīveņu meliorācijas sabiedrība „Krīveņi” * 14.06.1929.

Ledinsku un Sviķļu meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Naudas kalns”

Lielas Zeļčevas meliorācijas sabiedrība „Līdums” * 12.08.1929. + 17.05.1941.

Mērdzenes un Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Straume” * 06.08.1928.

Malnavas 1119. Mazpulks * 06.02.1939. + 1940.

Malnavas piensaimnieku sabiedrībā * 22.02.1927.
                1936. pievienota „Jaunlatgales piensaimnieku sabiedrība „Probuždenije”

Malnovas dārzkopības biedrība „Auglis” * 3.12.1924. + 21.01.1941.

Meitru meliorācijas sabiedrība „Ieleja” * 16.09.1929.

Meliorācijas sabiedrība „Vilga” * 13.05.1929.

Nesteru 420. Mazpulks * 29.10.1934. + 1940.

Novoselku meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Jaunciems”

Rulāndu meliorācijas sabiedrība * 19.05.1930.

Saļņevas 518. Mazpulks * 20.12.1934. + 1940.

Stendzes Aizsiļu meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Aizsiļi”

Vilgu lauksaimniecības biedrība „Gaisma” * 18.05.1926. + 08.01.1933.

Biedrību nodaļas:

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Malnavas 16. novads * 20.08.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kārsavas nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Korsovkas nodaļa * 09.05.1923.

 

 
Izmainas 08.05.2016 Kontakti