Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KARVAS PAGASTS
Valkas apriņķis

Karvas krājaizdevu sabiedrība * 16.05.1923.
                15.02.1938. pārdēvēta agrāk „Korvas krājaizdevu sabiedrība”

Karvas lauksaimniecības biedrība * 11.01.1938.
                14.07.1939. pievienota „Karvas I lopkopības pārraudzības biedrība”

Karvas I lopkopības pārraudzības biedrība * 09.06.1931.
                14.07.1939. iekļauta „Karvas lauksaimniecības biedrībā”

Karvas 189. Mazpulks * 15.03.1934. + 1940.

Karvas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.08.1923. + 18.10.1940.
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Korvas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Korvas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Karvas krājaizdevu sabiedrība”

Korvas pagasta piensaimnieku sabiedrība * 06.09.1922. + 14.06.1938.

Korvas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Karvas savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vaidavas nodaļa * 06.10.1924. + 11.05.1928.

 

 

 
Izmainas 20.12.2009 Kontakti