Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KĀRZDABAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Apvienota Cesvaines Grašu Kārzdabas kultūras veicināšanas biedrība * 13.04.1921.

Brīvības pieminekļa Karzdabas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Cesvaines Grašu Kārzdabas Oļu Patkules pašvaldību veselības aizsardzības apvienība
                                * +18.12.1940.

Kārzdabas Apeltienes mūzikas palīdzības biedrība * 05.07.1907. + 1916.

Kārzdabas lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937.

Kārzdabas 262. Mazpulks * 18.04.1934. + 1940.

Kārzdabas pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 07.07.1940

Kārzdabas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 22.09.1936.
                22.09.1936. izveidota apvienojot:
                                „Liezeres Ozolu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Putniņu lopkopības pārraudzības biedrību”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Kārzdabas un apkārtnes lopkopības
                                pārraudzības biedrība”

Kārzdabas piensaimnieku sabiedrība * 07.02.1923.

Kārzdabas Putniņu piensaimnieku sabiedrība * 13.07.1922. + 27.03.1934.

Kārzdabas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.10.1883. + 18.10.1940.
                05.12.1923. pārdēvēta agrāk „Kārzdabas savstarpīgā palīdzības biedrības
                                ugunsgrēku gadījumos”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Kārzdabas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Kārzdabas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kārzdabas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kārzdabas savstarpīgā palīdzības biedrības ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kārzdabas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kārzdabas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Kārzdabas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Kārzdabas un Nesaules ezeru un apkārtnes meliorācijas sabiedrība biedrība * 11.06.1930.

Putniņu lopkopības pārraudzības biedrība * 03.10.1923. + 22.09.1936.
                22.09.1936. iekļauta „Kārzdabas un apkārtnes lopkopības
                                pārraudzības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Kārzdabas nodaļa * 29.07.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kārzdabas nodaļa * 11.07.1924. + 19.01.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kazdangas nodaļa * 29.03.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti