Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KASTRĀNES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Kastranes_pagasts

Brīvības pieminekļa Kastrānes  pagasta komiteja * 17.12.1929.

Kastrānes izglītošanas biedrība „Zieds” * 21.07.1909. + 31.12.1940.

Kastrānes Jaunpils sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība * 28.09.1926. + 31.12.1940.

Kastrānes Ķeipenes meliorācijas sabiedrība „Vilku purvs” * 26.03.1927.

Kastrānes krājaizdevu sabiedrība * 11.05.1881.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Kastrānes krāšanas un aizdošanas biedrība”

Kastrānes krāšanas un aizdošanas biedrība
                Sk. „Kastrānes krājaizdevu biedrība”

Kastrānes lauksaimniecības biedrība * 30.11.1937. + 31.11.1940.

Kastrānes 186. Mazpulks * 11.03.1934. + 1940.

Kastrānes meliorācijas sabiedrība „Aizpurieši” * 08.10.1930.

Kastrānes meliorācijas sabiedrība „Krupi” * 09.12.1930.

Kastrānes meliorācijas sabiedrība „Mežgalieši” * 03.02.1930. + 29.07.1943.

Kastrānes meliorācijas sabiedrība „Pečora” * 09.07.1924. + 01.04.1932.

Kastrānes meliorācijas sabiedrība „Pečoras leja” * 31.01.1931.

Kastrānes pagasta aizsargu nodaļa * 22.08.1919. + 07.07.1940.

Kastrānes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Vatrānes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Vatrānes II lopkopības pārraudzības biedrību”

Kastrānes patērētāju biedrība * 04.02.1920. + 23.10.1934.

Kastrānes patērētāju biedrība „Nākotne” * 27.06.1928. + 09.04.1935.

Kastrānes piensaimnieku sabiedrība „Ražotāji” * 03.06.1925. + 21.04.1936.

Kastrānes pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1924. + 31.03.1936.
                31.03.1936. iekļauta „Vatrānes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kastrānes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.09.1884. + 18.10.1940.
                19.11.1924. pārdēvēta agrāk „Kastrānes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                05.07.1932. pārdēvēta agrāk „Kastrānes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Kastrānes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kastrānes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kastrānes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kastrānes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kastrānes un Suntažu pagastu apvienota meliorācijas sabiedrība „Novads” * 19.07.1929.

Rikteres Suntažu Kastrānes pagastu meliorācijas sabiedrība „Sidraburga”
                                * 30.07.1924. +17.12.1932.

Suntažu Kastrānes meliorācijas sabiedrība „Ezerleja” * 19.10.1928.

Vatrānes lopkopības pārraudzības biedrība * 28.07.1926.
                31.03.1936. pievienota „Kastrānes pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.06.1939. iekļauta „Kastrānes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vatrānes lopkopības pārraudzības biedrība * 28.07.1926.
                31.03.1936. pievienota „Kastrānes pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.06.1939. iekļauta „Kastrānes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vatrānes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                                * 12.06.1885. + 09.07.1893.

Biedrību nodaļas:

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Kastrānes 46. novads * 20.08.1931.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Kastrānes nodaļa * 31.01.1930.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Kastrānes nodaļa * 05.08.1925.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
Kastrānes nodaļa * 18.08.1933.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 09.05.2016 Kontakti