Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KATLAKALNA PAGASTS
Rīgas apriņķis

Katlakalna_1939

Brīvības pieminekļa Katlakalna pagasta komiteja * 29.12.1929.

Doles Katlakalna zvejniecības biedrība * 02.10.1919. + 31.12.1940.

Katlakalna bibliotēkas biedrība * 24.03.1908. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Katlakalna lauksaimniecības biedrība”

Katlakalna Doles zvejniecības biedrība „Krāce” * 14.08.1929. + 31.05.1940.
                31.05.1940. iekļauta „Katlakalna lauksaimniecības biedrība”

Katlakalna jaunatnes izglītības biedrība * 14.03.1933. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Katlakalna lauksaimniecības biedrība”

Katlakalna krājaizdevu sabiedrība * 19.03.1924.

Katlakalna lauksaimniecības biedrība * 20.05.1938.
                25.09.1939. pievienota „Katlakalna bibliotēkas biedrība”
                25.09.1939. pievienota „Katlakalna jaunatnes izglītības biedrība”
                31.05.1940. pievienota „Katlakalna Doles zvejniecības biedrība „Krāce”

Katlakalna 176. Mazpulks * 27.02.1934. + 1940.

Katlakalna pagasta Jaunsīla meliorācijas sabiedrība „Zemkopis” * 29.01.1934.

Katlakalna pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 19.07.1939.
                19.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Katlkalna lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Ķengaraga lopkopības pārraudzības biedrību”       

Katlakalna savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1906. + 18.10.1940.
                23.08.1922. pārdēvēta agrāk „Katlkalna savstarpīgā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                18.05.1938. pārdēvēta agrāk „Katlkalna savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Katlkalna Doles zvejnieku patērētāju kooperatīvs * 02.08.1932. + 09.05.1939.

Katlkalna Krusta 692. Mazpulks * 28.10.1934. + 1940.

Katlkalna lauksaimniecības biedrība * 07.03.1923.

Katlkalna lauksaimniecības kooperatīvs * 23.08.1922. + 13.01.1931.

Katlkalna lopkopības pārraudzības biedrība * 07.12.1921. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Katlakalna pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Katlkalna pagasta Daugavas kreisā krasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 20.09.1920. + 27.04.1932.

Katlkalna patērētāju biedrība * 10.11.1920. + 07.09.1931.

Katlakalna purvu kultivēšanas sabiedrība * 30.01.1924.

Katlkalna savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Katlakalna savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Katlkalna savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Katlakalna savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ķengaraga lopkopības pārraudzības biedrība * 09.01.1929. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Katlakalna pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mazjumpravas muižas patērētāju biedrība * 18.04.1908. + 1917.

Mazjumpravas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 08.12.1886. + 1916.

Meliorācijas sabiedrība „Parumba” * 07.05.1934. + 29.07.1943.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Katalkalna nodaļa * 04.03.1920.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Katlakalna nodaļa * 02.06.1929.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Katlakalna 67. novads * 08.09.1935.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
Katlkalna nodaļa *31.03.1925. + 22.11.1933.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Katlkalna nodaļa * 24.05.1929. + 25.08.1937.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Katlakalna nodaļa * 08.09.1925.

Katlakalna_1940

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti