Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KATVARU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Katvaru izglītības biedrība * 1928. + 06.03.1941.

Katvaru lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Katvaru pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Katvaru 797. Mazpulks * 18.03.1935. + 1940.

Katvaru pagasta aizsargu nodaļa * 13.08.1919. + 1940.

Katvaru pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Katvaru pagasta lauksaimniecības biedrība * 09.04.1938.

Katvaru pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vārpa”
                                * 29.11.1922. + 30.07.1930.

Katvaru pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 31.08.1937.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Katvaru lopkopības pārraudzības biedrība”

Katvaru patērētāju biedrība * 12.05.1920.
                04.05.1938. pārdēvēta agrāk „Katveru pagasta patērētāju biedrība „Bite”

Katvaru savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1910.
                01.11.1922. pārdēvēta agrāk „Katveru pagasta savstarpīgā ugunsgrēku
                                gadījumu palīdzības biedrība”
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Katvēru savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Katveru pagasta patērētāju biedrība „Bite”
                Sk. „Katvaru patērētāju biedrība”

Katveru pagasta savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk. „Katvaru savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Katveru savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Katvaru savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Katvaru 40. novads * 13.07.1930.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti