Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KAUGURU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Kauguru_1927

Baltijas lauksaimnieku biedrība * 27.03.1900. + 12.12.1940.
               05.08.1908. Pārdēvēta agrāk „Kauguru lauksaimniecības biedrība”

Baltijas lauksaimnieku biedrības krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Valmieras lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Izglītības biedrība „Darbs” * 07.10.1910. [neoficiāli] + 1916.

Kauguru bibliotēkas biedrība * 15.12.1914. + 11.08.1939.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk „Kauguru Mūrmuižas bibliotēkas biedrība”
                11.08.1939. iekļauta „Kauguru lauksaimniecības biedrībā”

Kauguru kūdras ražošanas sabiedrība * 19.07.1932.

Kauguru lauksaimniecības biedrība
                Sk.  „Baltijas lauksaimniecības biedrība”

Kauguru lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.
                11.08.1939. pievienota „Mūrmuižas lopkopības pārraudzības biedrība”
                11.08.1939. pievienota „Kauguru bibliotēkas biedrība”

Kauguru I meliorācijas sabiedrība * 11.04.1927.

Kauguru meliorācijas sabiedrība „Gružupe” * 03.02.1930.

Kauguru Mūrmuižas bibliotēkas biedrība
                Sk. „Kauguru bibliotēkas biedrība”

Kauguru Mūrmuižas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Valmieras lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība”

Kauguru Mūrmuižas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 20.12.1922. + 17.12.1932.

Kauguru pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Kauguru pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Kauguru pagasta bezmaksas bibliotēkas biedrība * 03.10.1896. + 19.11.1898.

Kauguru pagasta meliorācijas sabiedrība „Mīļuma upe” * 08.09.1928.

Kauguru savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.02.1881. + 18.10.1940.
                28.01.1925. pārdēvēta agrāk „Kauguru savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Kauguru savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                18.01.1939. pārdēvēta agrāk „Mūrmuižas Liepas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Kauguru savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kauguru savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kauguru savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kauguru savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mūru pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Mūru spirta kopdedzinātava * 26.10.1937.

Mūrmuižas Liepas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 09.07.1884. + 18.01.1939.
                16.11.1921. pārdēvēta agrāk „Mūrmuižas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                29.01.1930. pārdēvēta agrāk „Mūru savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                18.01.1939. iekļauta „Kauguru savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mūrmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 01.11.1922. + 11.08.1939.
                11.08.1939. iekļauta „Kauguru lauksaimniecības biedrībā”

Mūrmuižas 55. Mazpulks * 30.04.1931. + 1940.

Mūrmuižas nacionālā jaunatnes biedrība
Sk. „Ūdranes jaunatnes biedrība”

Mūrmuižas pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Mūrmuižas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 05.04.1922. + 28.04.1936.
                28.04.1936. iekļauta „Valmieras piensaimnieku sabiedrībā”

Ūdranes jaunatnes biedrība * 25.07.1928. + 30.09.1940.
                10.04.1940. pārdēvēta agrāk „Mūrmuižas nacionālā jaunatnes biedrība”

Valmieras lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 27.03.1900.
                1922. pārdēvēta agrāk „Kauguru Mūrmuižas krājaizdevu sabiedrība”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Baltijas lauksaimnieku biedrības krājaizdevu sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk ” Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Mūrmuižas nodaļa * 08.08.1921.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kauguru nodaļa * 23.02.1921. + 16.10.1936.
                Mūru nodaļa * 23.02.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti