Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KAUNATAS PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Baļinovas Vārpa 760. Mazpulks
                Sk. „Kalnāju 760. Mazpulks”

Dubuļu 1012. Mazpulks * 11.03.1937. + 1940.

Kalnāju 760. Mazpulks * 21.02.1935. + 1940.
                20.06.1935. pārdēvēts agrāk „Baļinovas Vārpa 760. Mazpulks”

Kaunata brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 04.09.1928.

Kaunatas krājaizdevu sabiedrība * 12.09.1923.

Kaunatas lauksaimniecības biedrība * 16.10.1937.
                16.05.1940. pievienota „Rāznas lopkopības pārraudzības biedrība”

Kaunatas 591. Mazpulks * 21.01.1935. + 1940.

Kaunatas meliorācijas biedrība „Namjoti” * 1927.

Kaunatas meliorācijas biedrība „Ozolkalns” * 03.05.1928.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Kaunatas rajona meliorācijas sabiedrība”

Kaunatas pagasta krievu izglītības biedrība * 30.01.1929. + 11.05.1940.

Kaunatas pagasta Lielo viršu meliorācijas sabiedrība * 29.10.1934. + 31.12.1942.

Kaunatas pagasta meliorācijas sabiedrība „Soboļeva” * 16.09.1929. + 18.03.1943.

Kaunatas pagasta patērētāju biedrība „Orajs” * 20.06.1928. + 30.04.1930.

Kaunatas patērētāju biedrība * 21.12.1939.

Kaunatas patērētāju biedrība „Saderība” * + 21.01.1933.

Kaunatas rajona meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Kaunatas meliorācijas biedrība „Ozolkalns”

Kaunatas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.08.1938. + 18.10.1940.

Kaunatas Ziedoņa 927. Mazpulks * 18.11.1936. + 1940.

Kaunatnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 07.03.1934.

Kaunotas lauksaimniecības biedrība Kuduls” * 12.09.1923. + 14.01.1938.

Rāznas lopkopības pārraudzības biedrība * 18.05.1926. + 16.05.1940.
                16.05.1940. iekļauta „Kaunatas lauksaimniecības biedrība”

Rēznas piensaimnieku sabiedrība „Atmoda” * 1924. + 12.05.1938.

Veseru 989. Mazpulks * 05.03.1937. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Dubuļu 1012. Mazpulks * 11.03.1937. + 1940.
                Sienāžu nodaļa * 24.05.1937.

Kalnāju 760. Mazpulks * 21.02.1935. + 1940.
                20.06.1935. pārdēvēts agrāk „Baļinovas Vārpa 760. Mazpulks”
                Dūkstigala nodaļa * 21.12.1937.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
13.11.1936. iekļauta  “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
Kaunatu nodaļa * 15.09.1924.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Dubuļu nodaļa * 12.03.1932.
                Kaunatas nodaļa * 24.09.1932.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vecslabadas nodaļa * 05.10.1924.

Strādnieku fiziskās kultūras biedrība “Enerģija” * 29.04.1925. + 17.12.1936.
                Kaunatas nodaļa * 18.02.1926.

 

 
Izmainas 17.08.2013 Kontakti