Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KAZDANGAS PAGASTS
Aizputes apriņķis
[Aizputes novads]

Kazdangas_1910

Aizputes apriņķa pašvaldības sadarbes apvienība „Pūņu ferma” * 19.02.1936.

Boju novada „Novadvalka” meliorācijas sabiedrība * 10.04.1929. + 29.11.1937.

Boju Vecdrogas lauksaimniecības biedrība * 30.12.1924. + 22.07.1938.

Brīvības pieminekļa Kazdangas pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Kazdangas dārzkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Kazdangas dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Kazdangas dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 21.11.1929.
                20.02.1939. pārdēvēta agrāk „Kazdangas dārzkopības pārraudzības biedrība”

Kazdangas izglītības biedrība * 17.09.1919. + 11.03.1937.
                11.03.1937. iekļauta „Kazdangas lauksaimniecības biedrībā”

Kazdangas lauksaimniecības biedrība * 1907. [08.10.1919.]
                11.03.1937. pievienota „Kazdangas izglītības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Kazdangas zivkopju biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Kazdangas lopkopības pārraudzības biedrība”

Kazdangas lauksaimniecības vidusskolas 61. Mazpulks * 30.03.1931. + 1940.

Kazdangas lopkopības pārraudzības biedrība * 24.03.1925. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Kazdangas lauksaimniecības biedrībā”

Kazdangas 427. Mazpulks
                Sk.  „Māteru Jura 421. Mazpulks”

Kazdangas mednieku biedrība * 16.02.1922. + 18.03.1941.

Kazdangas meliorācijas sabiedrība „Liekne” * 12.05.1925. + 18.09.1933.

Kazdangas meliorācijas sabiedrība „Skalda” * 27.01.1928.

Kazdangas pagasta aizsargu nodaļa * 13.04.1919. + 07.07.1940.

Kazdangas pagasta meliorācijas sabiedrība „Gegeri” * 03.07.1931. + 18.03.1942.

Kazdangas piensaimnieku sabiedrība * 28.05.1923. + 30.01.1930.

Kazdangas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.12.1936. + 18.10.1940.

Kazdangas spirta kopdedzinātava * 1939. + 17.11.1940.

Kazdangas un Lažas meliorācijas sabiedrība „Braduva purvs” * 30.07.1928. + 18.03.1942.

Kazdangas Vangas 1142. Mazpulks * 05.11.1939. + 1940.

Kazdangas zivkopju biedrība * 17.04.1925. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Kazdangas lauksaimniecības biedrībā”

Māteru Jura 427. Mazpulks * 28.10.1934. + 1940.
                08.09.1937. pārdēvēts agrāk „Kazdangas 421. Mazpulks”

Meliorācijas sabiedrība „Kazdangas Sermīte” * 25.09.1929. + 18.03.1942.

Pūņu 548. Mazpulks * 12.01.1935. + 1940.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.

Valsts Kazdangas lauksaimniecības vidusskolas absolventu biedrība * + 20.11.1940.

Valtaiķu Kazdangas dārzkopības pārraudzības biedrība * 18.12.1930. + 20.11.1940.

Biedrību nodaļas:

Evaņģēliskā sabiedrība „Palīdzība” * 1914. + 03.05.1940.
                03.04.1924. pārdēvēta agrāk „Liepājas evaņģēliskā atturības biedrība „Palīdzība”
                03.05.1940. iekļauta „Evaņģēliska apvienībā „Betanija E. C.”
                Kazdangas I nodaļa * 05.08.1933.
                Kazdangas II nodaļa * 02.10.1933.

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.07.1927. + 05.07.1932.
                Kazdangas nodaļa * 12.06.1929.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Kazdangas nodaļa * 05.11.1926.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kazdangas nodaļa * 22.11.1924. + 19.01.1932.

Māteru Jura 427. Mazpulks * 28.10.1934. + 1940.
                08.09.1937. pārdēvēts agrāk „Kazdangas 421. mazpulks”
                Vangas nodaļa * 09.04.1937.

Misiones biedrība „Gaisma” * 24.11.1932. + 04.09.1934.
                Kazdangas nodaļa * 12.12.1932.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Kazdangas nodaļa * 20.08.1931.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Kazdangas nodaļa * 06.03.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Kazdangas nodaļa * 07.07.1925.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Kazdangas nodaļa * 29.02.1925. + 05.05.1937.

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti