Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĶĒČU PAGASTS
Rīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Ķeču pagasta komiteja * 07.01.1930.

Drabešu Ķēču meliorācijas sabiedrība „Straume” * 14.06.1929. + 17.12.1942.

Ķēču Annas 496. Mazpulks * 22.12.1934. + 1940.

Ķēču izglītības biedrība * 04.10.1922. + 31.12.1940.

Ķēču Kosas lopkopības pārraudzības biedrība * 15.12.1926. + 31.05.1939.
                31.05.1939. iekļauta „Ķēču pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ķēču lopkopības pārraudzības biedrība * 27.08.1924. + 31.05.1939.
                31.05.1939. iekļauta „Ķēču pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ķēču mednieku biedrība * 1930. + 26.05.1941.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Ķēču un apkārtnes mednieku biedrība „Rubene”

Ķēču meliorācijas sabiedrība „Novadi” * 13.03.1930.

Ķēču muižas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Pamats”  * 03.02.1926.
                12.11.1935. iekļauta „Ķēču piensaimnieku sabiedrība”

Ķēču pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.

Ķēču pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs” * 20.01.1926.

Ķēču pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā * 31.05.1939.
                31.05.1939. izveidota apvienojot:
                                „Ķēču Kosas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Ķēču lopkopības pārraudzības biedrība”

Ķēču pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ķēču savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ķēču pagasta savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījenos
                                * 19.02.1886. + 19.12.1923.

Ķēču piensaimnieku sabiedrība
                12.11.1935. pievienota „Ķēču muižas un apkārtnes piensaimnieku
                                sabiedrība „Pamats”

Ķēču savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 05.03.1924. + 18.10.1940.
                12.11.1935. pārdēvēta agrāk „Ķēču pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Ķēču un apkārtnes mednieku biedrība „Rubene”
                Sk. „Ķēču mednieku biedrība”

Ķēču viesīgā biedrība * 18.09.1929. + 14.11.1935.

Kosas Ķēču piensaimnieku sabiedrība „Labklājība” * 24.01.1923. + 12.11.1935.
                12.11.1935. iekļauta „Ķēču piensaimnieku sabiedrībā”

Nītaures Ķeču Mores krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Nītaures krājaizdevu sabiedrība”

Nītaures krājaizdevu sabiedrība * 09.12.1912.
                29.03.1938. pārdēvēta agrāk “Nītaures Ķeču Mores krājaizdevu sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ķeču nodaļa * 02.06.1930.

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti