Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĶEIPENES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Ķeipenes pagasta komiteja * 18.12.1929.

Kastrānes Ķeipenes meliorācijas sabiedrība „Vilku purvs” * 26.03.1927.

Ķeipenes labdarības biedrība * 25.01.1887. + 25.01.1893.

Ķeipenes lauksaimniecības biedrība * 19.07.1923. + 12.09.1933.

Ķeipenes lauksaimniecības biedrība * 11.11.1925. + 31.12.1940.
                15.06.1937. pārdēvēta agrāk „Ķeipenes lauksaimniecības veicināšanas biedrība”

Ķeipenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 01.11.1922. + 30.07.1930.

Ķeipenes lauksaimniecības veicināšanas biedrība
                Sk. „Ķeipenes lauksaimniecības biedrība”

Ķeipenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 25.06.1924.
                26.09.1939. pievienota „Vecķeipenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Ķeipenes piensaimnieku sabiedrība * 28.04.1926.

Ķeipenes piensaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs”
                                * 13.01.1926.

Ķeipenes rajona laukkopības pārraudzības biedrība * 10.04.1934. + 31.12.1940.

Ķeipenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.02.1883. + 18.10.1940.
                25.04.1923. pārdēvēta agrāk „Ķeipenes savstrpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēka gadījumos”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Ķeipenes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Ķeipenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ķeipenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ķeipenes savstrpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēka gadījumos
                Sk. „Ķeipenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Maisiņpurva meliorācijas sabiedrība * 31.05.1929.

Plāteres Ķeipenes Sutes Putriņas meliorācijas sabiedrība * 15.03.1935.

Veckeipenes lopkopības pārraudzības biedrība * 24.11.1932. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Ķeipenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ķeipenes nodaļa * 07.02.1929.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Ķeipenes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ķeipenes nodaļa * 22.11.1924. + 19.01.1932.

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti