Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĶEMERI
1928
Rīgas apriņķis

Kemeri_1910

Brīvības pieminekļa Ķemeru pilsētas komiteja * 16.12.1929.

Ķemeru balneoloģiskā biedrība * 06.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1935. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”

Ķemeru biškopības biedrība * 11.04.1923. + 10.06.1937.

Ķemeru brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 05.08.1885.

Ķemeru brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības palīdzības un bēru kase *07.01.1897. +1916.

Ķemeru labierīcības biedrība * 19.01.1915. + 31.12.1940.

Ķemeru namīpašnieku biedrība
                Sk. „Ķemeru namsaimnieku biedrība”

Ķemeru namsaimnieku biedrība * 09.09.1925.
                15.06.1937. pārdēvēta agrāk „Ķemeru namīpašnieku biedrība”

Ķemeru pareizu medību un šaušanas biedrība * 14.02.1923. + 04.05.1937.
                04.05.1937. iekļauta „Ķemeru saviesīgā biedrībā”

Ķemeru patērētāju biedrība * 08.01.1931.
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ķemeru patērētāju kooperatīvs”

Ķemeru patērētāju kooperatīvs
                Sk. „Ķemeru patērētāju biedrība”

Ķemeru pilsētas aizsardžu pulciņš * 14.04.1930. + 07.07.1940.

Ķemeru pilsētas 623. Mazpulks * 22.02.1935. + 1940.

Ķemeru pilsētas pamatskolas abiturientu biedrība * 03.09.1929. + 04.05.1937.
                04.05.1937. iekļauta „Ķemeru saviesīgā biedrībā”

Ķemeru saviesīgā biedrība * 04.05.1937. + 05.09.1940.
                04.05.1937. izveidota apvienojot:
                                „Ķemeru pareizu medību un šaušanas biedrību”
                                „Ķemeru pilsētas pamatskolas abiturientu biedrību”

Ķemeru Tautas nama biedrība * 30.04.1931. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ķemeru nodaļa * 19.05.1931.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Ķemeru nodaļa * 18.06.1929.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Ķemeru nodaļa * 27.01.1922.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Ķemeru nodaļa * 21.05.1931.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
Ķemeru nodaļa * 27.08.1931.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Ķemeru nodaļa * 06.09.1929.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Ķemeru nodaļa * 30.10.1925.

Kemeri_1911

Kemeri_1928

 

 
Izmaiņas 09.05.2016 Kontakti