Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĶIEĢEĻU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Kiegelu_1909

Ķieģeļu krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924.
                05.04.1938. pārdēvēta agrāk „Rubenes krājaizdevu sabiedrība”

Ķieģeļu lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.

Ķieģeļu pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Ķieģeļu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Ķieģeļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 23.07.1930.
                05.05.139. pārdēvēta agrāk „Lopkopības pārraudzības biedrība „Zilais kalns”

Ķieģeļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.05.1881.[1876] + 18.10.1940.
                04.09.1923. pārdēvēta agrāk „Ķieģeļu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                31.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ķieģeļu savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Ķieģeļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ķieģeļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ķieģeļu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Ķieģeļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ķieģeļu Vaidavas 506. Mazpulks * 19.12.1934. + 1940.

Lopkopības pārraudzības biedrība „Zilais kalns”
                Sk. „Ķieģeļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Otrā Ķieģeļu meliorācijas sabiedrība * 06.04.1929.

Pirmā Ķieģeļu pagasta meliorācijas sabiedrība * 23.11.1928.

Rubenes dziedāšanas biedrība * 15.11.1902. + 1916.

Rubenes izglītības biedrība * 26.01.1921. + 13.04.1940.

Rubenes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Ķieģeļu krājaizdevu sabiedrība”

Rubenes lauksaimniecības biedrība * 23.01.1924. + 02.06.1938. [1879]

Rubenes patērētāju biedrība * 28.11.1919. + 26.11.1935.

Rubenes piensaimnieku sabiedrība * 04.10.1922. + 28.04.1936.
                28.04.1936. iekļauta „Valmieras piensaimnieku sabiedrībā”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ķieģeļu nodaļa * 26.02.1931.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Ķieģeļu nodaļa * 17.04.1928.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Rubenes nodaļa * 27.04.1927.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ķieģeļu nodaļa * 03.07.1924.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Rubenes nodaļa * 08.08.1921.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Rubenes nodaļa * 18.12.1931.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti