Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KLOSTERES PAGASTS
Aizputes apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Aizputes Klosteru]

Brīvības pieminekļa Klosteres pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Grīnes meliorācijas sabiedrība * 08.09.1928.

Klosteres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 20.04.1933. + 17.09.1940.

Klosteres lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Klosteres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Klosteres 150. Mazpulks * 24.05.1933. + 1940.

Klosteres pagasta dārzkopības pārraudzības biedrība * 01.03.1934. + 14.07.1938.
                14.07.1938. iekļauta „Klosteres pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Klosteres pagasta izglītības biedrība * 01.11.1919.

Klosteres pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.12.1921. + 04.1.1938.

Klosteres pagasta lauksaimniecības biedrība * 29.07.1939.
                14.07.1939. pievienota „Klosteres pagasta dārzkopības pārraudzības biedrība”

Klosteres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 15.04.1924.
                12.04.1939. pārdēvēta agrāk „Klosteres lopkopības pārraudzības biedrība”

Klosteres pagasta piensaimnieku biedrība
                Sk. „Klosteres piensaimnieku sabiedrība”

Klosteres pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Klosteres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Klosteres savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.04.1931.
                27.10.1938. pārdēvēta agrāk „Klosteres pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Klosteres patērētāju biedrība * 04.08.1938.

Klosteres piensaimnieku sabiedrība * 25.02.1927.
                18.02.1937. pievienota „Langsēžu piensaimnieku sabiedrība”
                19.07.1938. pārdēvēta agrāk „Klosteres pagasta piensaimnieku biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.07.1927. + 05.07.1932.
                Klosteres nodaļa * 12.06.1929.

Latvju sieviešu nacionālā līga * 03.05.1922. + 14.03.1941.
                1938. pārdēvēta agrāk „Latviešu sieviešu "Nacionālā liga"
                Klosteres nodaļa * 21.08.1928. + 25.11.1936.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Klosteres nodaļa * 30.09.1931.

Misiones biedrība „Gaisma” * 24.11.1932. + 04.09.1934.
                Klosteres nodaļa * 12.12.1932.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Klosteres nodaļa * 15.10.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Klosteres Aizputes nodaļa * 07.12.1921. + 19.01.1926.

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti