Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KOCĒNU PAGASTS
Valmieras apriņķis
[līdz 29.12.1939. Kokmuižas]

Kocenu_1909

Kocēnu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Kocienas lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937.

Kokmuižas kūdras ražošanas sabiedrība * 23.10.1934.

Kokmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.136. + 12.12.1940.

Kokmuižas 230. Mazpulks * 15.04.1934. + 1940.

Kokmuižas savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 03.11.1881. + 18.10.1940.
                24.10.1923. pārdēvēta agrāk „Koku savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                19.10.1938. pārdēvēta agrāk „Koku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Kokmuižas spirta kopdedzinātava * 03.05.1939.

Koku Imantas lopkopības pārraudzības biedrība * 27.07.1921.

Koku Imantas otrā lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Mujānu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Koku izglītības biedrība * 15.03.1922. + 16.03.1935.

Koku pagasta aizsargu nodaļa * 10.08.1919. + 1940.

Koku savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kokmuižas savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Koku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kokmuižas savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Mujānu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 23.01.1924.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Koku Imantas otrā lopkopības
                                pārraudzības biedrība”

Otrā Koku lauksaimniecības mašīnu izmantošanas biedrība * 18.02.1925. + 27.11.1930.

Zaķu purva kūdras ražošanas sabiedrība * 01.02.1928. + 29.12.1940.

Biedrības nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Koku nodaļa * 05.09.1924.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Kokmuižas nodaļa * 24.04.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Koku nodaļa * 09.03.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti