Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KOKNESES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Kokneses_pagasts

Akcijas sabiedrības „Auleciema ķīmiski koksnes rūpniecība” strādnieku dziedāšanas un
                                mūzikas biedrība * 06.06.1902. + 1915.

Bada kakta meliorācijas sabiedrība * 22.04.1927.

Bilstiņu piensaimnieku sabiedrība * 09.05.1923. + 26.06.1929.

Bilstiņu piensaimnieku sabiedrība „Pērse” * 06.06.1923. + 15.05.1931.

Brīvības pieminekļa Kokneses pagasta komiteja * 04.01.1930.

Kokneses Balbieru 28. Mazpulks
                Sk. „Kokneses 28. Mazpulks”

Kokneses Bebru meliorācijas sabiedrība „Alksnis” * 09.01.1928.

Kokneses Bebru meliorācijas sabiedrība „Paskulis” * 22.01.1930.

Kokneses brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 02.07.1937.

Kokneses cukurbiešu audzētāju biedrība * 11.04.1933. + 27.08.1935.

Kokneses dārzkopības biedrība „Rosība” * 03.07.1934. + 20.03.1941.

Kokneses dārzkopības kooperatīvs * 18.05.1925. + 30.07.1930.

Kokneses dārzkopības un biškopības biedrība * + 31.12.1940.

Kokneses Daugaviešu meliorācijas sabiedrība * 12.08.1929. + 29.07.1943.

Kokneses dziedāšanas biedrība
                Sk. „Kokneses kultūras biedrība”

Kokneses krājaizdevu sabiedrība * 06.09.1922.

Kokneses kooperatīvs
                Sk. „Kokneses patērētāju biedrība”

Kokneses kultūras biedrība * 19.02.1868. [23.11.11881] + 07.08.1940. * 02.09.1943.
                03.02.1911. pārdēvēta agrāk „Kokneses dziedāšanas biedrība”
                02.09.1943. atjaunota

Kokneses lauksaimniecības biedrība * 31.05.1904. + 08.12.1936.

Kokneses lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 09.08.1922. + 17.05.1941..

Kokneses lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Skudra”
                Sk „Kokneses Sīļu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Kokneses Līdaces Lembergu meliorācijas sabiedrība * 12.05.1926.

Kokneses II lopkopības pārraudzības biedrība * 15.09.1936. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Kokneses pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kokneses lopkopības pārraudzības biedrība „Pērse” * 10.12.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Kokneses pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Koneses mašīnu koplietošanas sabiedrība * 07.03.1923.
                15.03.1939. pārdēvēta agrāk „Kokneses otrā lauksaimniecības
                                mašīnu koplietošanas biedrība”

Kokneses II 963. Mazpulks * 10.02.1937. + 1940.

Kokneses II 963. Mazpulks * 10.02.1937. + 1940.

Kokneses mednieku biedrība * 21.07.1936. + 16.05.1941.

Kokneses meliorācijas sabiedrība „Briežu Dzērves purvs” * 25.03.1925. + 19.02.1930.

Kokneses meliorācijas sabiedrība „Galdupe’ * 19.04.1929.

Kokneses meliorācijas sabiedrība „Malbeja” * 27.02.1929.

Kokneses meliorācijas sabiedrība „Skudres” * 23.03.1928.

Kokneses meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 03.12.1928.

Kokneses otrā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Kokneses mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Kokneses pagasta aizsardžu pulciņš * 05.02.1927.

Kokneses pagasta aizsargu nodaļa * 20.08.1919. + 07.07.1940.

Kokneses pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.

Kokneses pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Kokneses pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Kokneses II lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Kokneses lopkopības pārraudzības biedrību „Pērse”

Kokneses pagasta meliorācijas sabiedrība „Stirnupe” * 09.03.1934.

Kokneses pagasta meliorācijas sabiedrība „Upesgals” * 20.02.1930. + 29.07.1943.

Kokneses patērētāju biedrība
                Sk. „Kokneses patērētāju biedrība”

Kokneses patērētāju biedrība * 19.12.1919.
                27.01.1926. pārdēvēta agrāk „Kokneses patērētāju biedrība ”
                11.05.1938. pārdēvēta agrāk „Kokneses kooperatīvs”

Kokneses piensaimnieku sabiedrība * 10.05.1922.

Kokneses piensaimnieku sabiedrība „Zieds” * 16.05.1923. + 15.03.1938.
                15.03.1938. iekļauta „Stukmaņu piensaimnieku sabiedrībā”

Kokneses pirmā dārzkopības pārraudzības biedrība * 24.09.1924. + 09.02.1940.

Kokneses pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 22.03.1922. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Kokneses pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kokneses savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 09.09.1885. + 18.10.1940.
                11.04.1923. pārdēvēta agrāk „Kokneses savstarpīgā apdrošināšanas 
                                biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                31.05.1932. pārdēvēta agrāk „Kokneses savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Kokneses savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kokneses savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kokneses savstarpīgā apdrošināšanas  biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kokneses savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kokneses Sīļu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 31.03.1931.
                19.04.1939. pārdēvēta agrāk „Kokneses lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Skudra”

Kokneses spirta kodedzinātava * 08.05.1940.

Kokneses un apkārtnes bēru kase
                Sk. „Kokneses un apkārtnes palīdzības biedrība”

Kokneses un apkārtnes palīdzības biedrība * 26.09.1933. + 31.12.1940.
                27.07.1938. pārdēvēta agrāk „Kokneses un apkārtnes bēru kase”

Kokneses un apkārtnes biškopības biedrība * 23.02.1921. + 31.12.1940.

Kokneses un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 19.02.1935. + 11.02.1938.

Kokneses un apkārtnes zvejniecības veicināšanas biedrība * 07.11.1928. + 26.09.1940.

Kokneses zivkopju biedrība „Daugava” * 26.09.1923. + 31.12.1940.

Pērses lopkopības pārraudzības biedrība * 19.03.1930. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Kokneses nodaļa * 03.03.1922.

Latviešu saimnieciskais centrs biedrība * 08.12.1931. + 09.05.1935.
                Kokneses nodaļa * 04.01.1933.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Kokneses nodaļa * 05.04.1927.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Kokneses nodaļa * 01.10.1924. + 11.08.1928.
                Staburaga nodaļa * 10.07.1922.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Kokneses nodaļa * 16.06.1926.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kokneses nodaļa * 20.08.1928.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Kokneses 64. novads * 28.07.1935.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Kokneses nodaļa *  27.03.1929. + 16.07.1931.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Kokneses nodaļa * 19.12.1931.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Kokneses Bilstiņu nodaļa * 03.10.1928.
                Kokneses nodaļa * 05.11.1931.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Kokneses nodaļa * 06.07.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Kokneses nodaļa * 15.07.1925. + 29.11.1939.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti