Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĶOŅU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Konu_pagasts

Diķeru Ķoņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Ķoņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ķoņu Ausekļu 159. Mazpulks * 17.01.1934. + 1940.

Ķoņu dziedāšanas biedrība * 1909. + 12.12.1940.

Ķoņu kūdras ražošanas sabiedrība „Raudava” * 11.04.1933. + 10.04.1940.

Ķoņu kūdras ražošanas biedrība „Sūna” * 27.03.1934. + 29.09.1936.

Ķoņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 17.10.1923. + 09.08.1939.

Ķoņu lopkopības pārraudzības biedrība * 27.08.1924. + 01.12.1937.

Ķoņu I lopkopības pārraudzības biedrība * 13.06.1931. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Ķoņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ķoņu Naukšenu meliorācijas sabiedrība „Rūja” * 07.10.1929.

Ķoņu pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Ķoņu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Ķoņu pagasta lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937.

Ķoņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.11.1887. + 18.10.1940.
                24.02.1931. pārdēvēta agrāk „Diķeru Ķoņu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                18.01.1939. pārdēvēta agrāk „Ķoņu savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Ķoņu savstarpējā palīdzības biedrība * 11.07.1923. + 04.08.1931.

Ķoņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ķoņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ķoņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.10.1939.
                26.10.1939. izveidota apvienojot:
                                „Pirmo Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Ķoņu   I lopkopības pārraudzības biedrību”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Ķoņu nodaļa * 05.09.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ķoņu nodaļa * 29.03.1922. + 04.12.1931.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti