Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KORSOVKAS PAGASTS
Ludzas apriņķis

Skaties
Kārsavas pagasts

 

 
Izmainas 20.12.2009 Kontakti