Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KOSAS PAGASTS
Cēsu apriņķis

Bedrkalna 868. Mazpulks * 25.01.1936. + 1940.

Brīvības pieminekļa Kosas pagasta komiteja * 11.06.1930.

Ķeču Kosas lopkopības pārraudzības biedrība * 15.12.1926. + 31.05.1939.
31.05.1939. iekļauta „Ķeču pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kļavkalna bibliotēkas biedrība * 17.09.1897. + 31.12.1940.
                09.04.1924. pārdēvēta agrāk „Kosas bibliotēkas biedrība”

Kļavkalna bibliotēkas biedrība * 19.12.1908. + 1916.

Kļavkalna savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 29.10.1884. + 1916.

Kosas bibliotēkas biedrība
                Sk. „Kļavkalna bibliotēkas biedrība”

Kosas biškopības biedrība * 12.05.1931. + 31.12.1940.

Kosas jaunatnes biedrība * 22.04.1925. + 31.12.1940.

Kosas Jaunskujenes piensaimnieku sabiedrība * 04.11.1925. + 07.06.1935.

Kosas Ķeču lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Spēks”
                                * 24.01.1923. + 24.05.1932.

Kosas Ķeču piensaimnieku sabiedrība „Labklājība” * 24.01.1923. + 12.11.1935.
                12.11.1935. iekļauta „Ķeču piensaimnieku sabiedrībā”

Kosas krājaizdevu sabiedrība * 05.06.1885.

Kosas lauksaimniecības arodbiedrība * 28.11.1928. + 25.04.1940.

Kosas lauksaimniecības biedrība * 23.08.1922.

Kosas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vienots spēks”
                                * 14.02.1923. + 13.12.1938.

Kosas 1042. Mazpulks * 31.03.1937. + 1940.

Kosas pagasta aizsargu nodaļa * 24.08.1919. + 07.07.1940.

Kosas pagasta meliorācijas sabiedrība „Sīļu purvs” * 08.11.1929.

Kosas pagasta patērētāju biedrība * 27.10.1907. + 1916.

Kosas patērētāju biedrība * 04.10.1922.

Kosas piensaimnieku sabiedrība „Spars” * 04.02.125. + 07.11.1934.

Kosas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.09.1896. + 18.10.1940.
                05.03.1924. pārdēvēta agrāk „Kosas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                15.11.1932. pārdēvēta agrāk „Kosas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Kosas Skujenes draudzes lauksaimniecības biedrība * 04.04.1907. + 1916.

Meliorācijas sabiedrība „Meltne” * 17.08.1928. + 17.12.1942.

Reiņu piensaimnieku sabiedrība * 20.02.1934. + 29.10.1935.
20.10.1935. iekļauta „Skujenes piensaimnieku sabiedrībā”

Skujenes Kosas Sērmukšu meliorācijas sabiedrība „Amata” * 26.03.1931.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Kosas nodaļa * 09.07.1928.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Kosas nodaļa * 02.02.1926. + 26.01.1932.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kosas nodaļa * 20.04.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Kosas nodaļa * 26.11.1929. + 25.08.1937.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti