Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KRAPES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Krapes pagasta komiteja * 13.12.1929.

Jumpravas Lielvārdes un Krapes mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība
                                * 27.02.1924. +27.03.1929.

Krapes dziedāšanas biedrība * 16.04.1914. + 1916.

Krapes krājaizdevu kase
                Sk. „Krapes krājaizdevu sabiedrība”

Krapes krājaizdevu sabiedrība * 1883.
                09.08.1923. pārdēvēta agrāk „Krapes krāšanas un aizdošanas kase”
                02.11.1938. pārdēvēta agrāk „Krapes krājaizdevu kase”

Krapes krāšanas un aizdošanas kase
                Sk. „Krapes krājaizdevu sabiedrība”

Krapes kūdras izmantošanas sabiedrība * 15.07.1925. + 14.07.1939.

Krapes kultūras biedrība * 10.11.1920. + 20.09.1939.
                20.09.1939. iekļauta „Krapes lauksaimniecības biedrībā”

Krapes lauksaimniecības biedrība * 10.05.1908. + 29.10.1930.

Krapes lauksaimniecības biedrība * 31.08.1937.
                20.02.1939. pievienota „Krapes kultūras biedrība”
                20.02.1939. pievienota „Krapes un apkārtnes biškopības biedrība”
                16.02.1940. pievienota „Krapes lopkopības pārraudzības biedrība”
                16.02.1940. pievienota „Krapes lopkopības pārraudzības biedrība „Lobe”

Krapes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 02.05.1923. + 28.02.1933.

Krapes Lēdmanes meliorācijas sabiedrība „Rājums” * 09.12.1930.

Krapes Lēdmanes meliorācijas sabiedrība „Straume” * 17.10.1923. + 18.12.1929.

Krapes lopkopības pārraudzības biedrība * 24.10.1923. + 16.02.1940.
                16.02.1940. iekļauta „Krapes lauksaimniecības biedrībā”

Krapes lopkopības pārraudzības biedrība „Lobe” * 27.08.1924. + 16.02.1940.
                16.02.1940. iekļauta „Krapes lauksaimniecības biedrībā”

Krapes 195. Mazpulks * 07.03.1934. + 1940.

Krapes meliorācijas sabiedrība „Lubīte” * 13.05.1929.

Krapes meliorācijas sabiedrība „Upmala” * + 15.01.1943.

Krapes mūzikas dziedāšanas biedrība * 10.05.1883. + 1916.

Krapes pagasta aizsardžu pulciņš * 01.05.1928. + 07.07.1940.

Krapes pagasta aizsargu nodaļa * 13.09.1919. + 07.07.1940.

Krapes pagasta kūdras ražošanas sabiedrība „Ozols” * 23.02.1932. + 10.04.1940.

Krapes pagasta meliorācijas sabiedrība „Lobe” * 28.02.1928.

Krapes pagasta meliorācijas sabiedrība „Ozolaites” * 04.11.1933.

Krapes pagasta meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 14.06.1929.

Krapes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Krapes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Krapes patērētāju biedrība „Turība” * 03.03.1920. + 19.05.1936.

Krapes piensaimnieku sabiedrība * 1910.
                04.12.1934. pievienota „Viskaļu piensaimnieku sabiedrība”
                04.12.1934. pievienota „Lielā pagasta un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība”
                01.09.1936. pievienota „Jumpravas piensaimnieku sabiedrība „Daugava”

Krapes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.04.1883. + 18.10.1940.
                1908. pārdēvēta agrāk „Krapiešu biedrība priekš savstarpīgās palīdzības
                                sniegšanas ugunsgrēku gadījumos”
                25.04.1923. pārdēvēta agrāk „Krapes uguns apdrošināšanas biedrība”
                12.10.1938. pārdēvēta agrāk „Krapes pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Krapes uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Krapes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Krapes un apkārtnes biškopības biedrība * 29.05.1933. + 20.02.1939.
                20.02.1939. iekļauta „Krapes lauksaimniecības biedrībā”

Krapes Vērenes meliorācijas sabiedrība „Makupe” * 28.01.1929.

Krapes Viskaļu meliorācijas sabiedrība * 26.09.1923. + 09.04.1935.

Krapes Viskaļu pagastu meliorācijas sabiedrība „Līcis” * 12.04.1930.

Krapiešu biedrība priekš savstarpīgās palīdzības sniegšanas ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Krapes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lēdmanes Krapes meliorācijas sabiedrība „Rājums” * 09.12.1929.

Lēdamaņu Krapes Rembates lopkopības pārraudzības biedrība „Straume”
                                * 04.10.1922. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Krapes nodaļa * 23.10.1930.

Jaunā Latvija biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Krapes nodaļa * 08.02.1934.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Rembates nodaļa * 18.05.1925.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Krapes nodaļa * 26.05.1928.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
Krapes nodaļa * 15.12.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Krapes nodaļa * 31.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Krapes nodaļa * 30.10.1920. + 04.12.1931.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Krapes nodaļa * 27.10.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Krapes nodaļas * 05.10.1925.

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti