Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KRĀSLAVA
1923
Daugavpils apriņķis

Kraslava_1900

Brīvības pieminekļa Krāslavas pagasta un pilsētas komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Krāslavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 28.10.1924. [1882]

Krāslavas dārzniecības un lauksaimniecības biedrība „Sakņudārzs” * 27.03.1929. +31.08.1940.

Krāslavas ebreju apbedīšanas biedrība „Hevro Kadišo” * 31.05.1940. + 12.12.1940.

Krāslavas ebreju krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Krāslavas krājaizdevu sabiedrība „Krāce”

Krāslavas Ģimnāzijas 470. Mazpulks * 27.11.1934. + 1940.

Krāslavas krājaizdevu sabiedrība * 29.05.1922.
                20.12.1935. pievienota „Krāslavas pagasta krājaizdevu sabiedrība”

Krāslavas krājaizdevu sabiedrība „Krāce” * 15.12.1922.
                13.05.1939. pārdēvēta agrāk „Krāslavas ebreju krājaizdevu sabiedrība”

Krāslavas latviešu biedrība * 16.06.1922. + 30.09.1940.

Krāslavas lauksaimniecības biedrība „Mazzemnieks” * 07.03.1923. + 13.12.1937.

Krāslavas 216. Mazpulks * 14.03.1934. + 1940.

Krāslavas I patērētāju biedrība * + 19.02.1922.

Krāslavas II patērētāju biedrība * + 15.05.1922.

Krāslavas III patērētāju biedrība * 13.10.1920. + 21.12.1935.

Krāslavas piensaimnieku sabiedrība * 14.05.1923.
                16.06.1936. pievienota „Izvoltas piensaimnieku sabiedrība „Ienākums”

Krāslavas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.06.1933. + 18.10.1940.
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk „Krāslavas savstarpīgā apdrošināšanas biedrība”

Krāslavas putnkopības pārraudzības biedrība * 14.03.1931.+ 16.12.1940.

Krāslavas sieviešu trūcīgo žīdu palīdzības biedrība * 19.07.1939. + 16.12.1940.

Krāslavas valsts ģimnāzijas absolventu biedrība * 12.09.1933. + 16.12.1940.

Latgales zvejnieku artelis „Vienība” * 30.01.1932. + 30.12.1939.

Nadboltovas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 28.10.1924. + 27.11.1929.

Strādnieku biedrība „Beinesa Šteimaņa vārdā” * 10.10.1928. + 16.12.1940.

Strādnieku sporta biedrība * 12.12.1928. + 16.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Krāslavas nodaļa * 13.05.1930.

Daugavpils karavīru mednieku un makšķernieku biedrība * 26.05.1921. + 22.03.1941.
                14.12.1934. pārdēvēta agrāk „Daugavpils mednieku biedrība”
                Krāslavas nodaļa * 10.11.1922. + 03.11.1934.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Krāslavas nodaļa * 18.03.1929.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Krāslavas nodaļa * 06.05.1921.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Kreslavkas nodaļa * 16.06.1920.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Krāslavas nodaļa * 08.02.1934.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
                31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Krāslavas nodaļa *  18.06.1925.

Latgales Zemgales atbrīvotāju karavīru biedrības * 13.07.1928. + 12.03.1936.
                Krāslavas nodaļa *

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Krāslavas nodaļa * 29.01.1937.

Latvijas ebreju jaunatnes nacionāli kultūrelā sporta biedrība “Gordonija” Ārona davīda Gordona vārdā * 08.02.1928. + 06.11.1937.
                Krāslavas nodaļa * 28.07.1928.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Krāslavas nodaļa * 17.02.1925.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Krāslavas nodaļa * 06.02.1933.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 29.04.1928. + 17.10.1931.
Krāslavas nodaļa * 13.10.1929.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
Krāslavas nodaļa * 24.10.1939.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība “Promien” * 04.12.1929. + 14.11.1940.
                Krāslavas nodaļa * 08.11.1932.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Kreslavas nodaļa * 20.03.1923.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Krāslavas nodaļa * 31.01.1928. + 13.07.1935.

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.10.1919. + 12.04.1934.
                Krāslavas nodaļa * 02.12.1921.

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība * 25.07.1928. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”
                Krāslavas nodaļa * 05.11.1928.

Latvijas vispārīgā ebreju amatnieku biedrība * 13.03.1926. + 18.10.1934.
                Krāslavas nodaļa * 14.10.1927.

Latvijas žīdu skolotāju centrālā biedrība * 30.01.1932. + 24.09.1934.
                Krāslavas nodaļa * 09.02.1932.

Latvijas žīdu skolu centrālā organizācija * 08.06.1921. + 24.09.1934.
                23.12.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas ebreju skolu centrālā organizācija"
                Krāslavas nodaļa * 22.02.1925. + 11.10.1934.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Krāslavas nodaļa * 28.10.1925. + 25.08.1937.

Nacionālais centrs biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
                27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Krāslavas nodaļa * 16.06.1924.

Perec klubs biedrība * 27.01.1926. + 30.06.1934.
                Krāslavas nodaļa * 21.11.1928.

Poļu katoļu sabiedrība „Harfa” Daugavpilī * 28.10.1921. + 31.03.1939.
                07.08.1929. pārdēvēta agrāk „Daugavpils poļu katoļu dziedāšanas un mūzikas
                                mīļotāju biedrība „Harfa”
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
                Krāslavas nodaļa * 09.02.1933.

Rīgas ādu apstrādāšanas savienība * 24.03.1920. + 12.12.1940.
                Krāslavas nodaļa * 13.04.1921.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs” * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Krāslavas nodaļa * 04.07.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Krāslavas nodaļa * 08.08.1928.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Krāslavas nodaļa * 04.10.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Krāslavas nodaļa * 01.10.1929.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.
                Krāslavas nodaļa * 28.11.1928.

Žīdu kolonizācijas veicināšanas biedrība * 15.05.1926. + 07.09.1934.
                Krāslavas nodaļa * 30.06.1926.

Žīdu kultūras biedrība “Tautas mājas” * 27.11.1929. + 01.02.1941.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk “Žīdu kultūras biedrība “Volksheim”
                Krāslavas nodaļa * 14.01.1932.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Krāslavas nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Krāslavas nodaļa * 19.12.1930.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Krāslavas nodaļa * 16.11.1926.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Kreslavas nodaļa * 26.09.1921.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Krāslavas nodaļa * 25.05.1933.

Žīdu vecāku biedrība “Ivrit” * 06.04.1927. + 30.01.1941.
                12.10.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība “Ivrit” Latvijā”
                Krāslavas nodaļa * 29.01.1929. + 11.11.1935.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Krāslavas nodaļa * 27.04.1923.

Kraslava_1900a

Kraslava_1900b

 

 
Izmaiņas 01.11.2015 Kontakti