Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KRĀSLAVAS PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Borovkas ebreju krājaizdevu sabiedrība Rabīna Meiera Simhes vārdā * 10.02.1930. + 14.02.1935.

Brīvības pieminekļa Krāslavas pagasta un pilsētas komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Kazanovas meliorācijas sabiedrība * 23.08.1929.

Komboļu lopkopības pārraudzības biedrība „Saules kalns” * 18.10.1927. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Krāslavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Komboļu meliorācijas sabiedrība „Latgolas goisma” * 31.05.1929. + 29.11.1937.

Kombuļu patērētāju biedrība „Gaisma” * 28.04.1920. + 03.12.1935.

Krāslavas lopkopības pārraudzības biedrība * 30.04.1926. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Krāslavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Krāslavas mednieku biedrība * 18.03.1926. + 18.03.1941.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Krāslavas pagasta mednieku biedrība”

Krāslavas pagasta krājaizdevu sabiedrība * 1911. + 20.12.1935.
                20.12.1935. iekļauta „Krāslavas krājaizdevu sabiedrībā”

Krāslavas pagasta lauksaimniecības biedrība * 18.01.1937.
                19.07.1939. pievienota „Krāslavas lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. pievienota „Komboļu lopkopības pārraudzības biedrība „Saules kalns”

Krāslavas pagasta mednieku biedrība
                Sk. „Krāslavas mednieku biedrība”

Krāslavas pagasta patērētāju biedrība
                Sk. „Krāslavas patērētāju biedrība”

Krāslavas patērētāju biedrība * 1920.
                13.07.1938. pārdēvēta agrāk „Krāslavas pagasta patērētāju biedrība”

Krāslavas piensaimnieku sabiedrība * 14.05.1923.
                16.06.1936. pievienota „Izvoltas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Ienākums”

Krāslavas Skaistas Dagdas Aulejas pagastu meliorācijas sabiedrība „Sivers” * 21.01.1927.

Miglānu 995. Mazpulks * 06.03.1937. + 1940.

Sauleskalna 207. Mazpulks * 18.03.1934. + 1940.

Sekļu meliorācijas sabiedrība „Bezdībens” * 23.08.1929.

Silsavas meliorācijas sabiedrība „Bidzišs” * 23.05.1931. + 29.11.1937.

Solimu Ezerlejas 1107. Mazpulks * 17.03.1937. + 1940.

Trupu Grāveru piensaimnieku sabiedrība * 13.03.1929. + 07.07.1936.

Biedrību nodaļas:

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Kombuļu nodaļa * 13.08.1930.
                Silavas nodaļa * 24.03.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kreslavas nodaļa * 20.02.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 01.11.2015 Kontakti