Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KRAUKĻU PAGASTS
Madonas apriņķis

Brīvības pieminekļa Kraukļu pagasta komitēja * 10.02.1930.

Cesvaines Kraukļu lauksaimniecības kooperatīvs
                Sk. „Kraukļu patērētāju biedrība”

Cesvaines lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Kraukļu patērētāju biedrība”
               
Cesvaines pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 03.09.1930. + 03.06.1939.
                20.04.1937. pievienota „Kraukļu III lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.06.1939. iekļauta „Kraukļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Cesvaines rajona mājlopu audzētāju biedrība * 27.08.1930.
                16.10.1939. pārdēvēta agrāk „Kraukļu Cesvaines un apkārtnes brūno lopu
                                audzēšanas biedrība”

Kraukļu bibliotēkas biedrība * 30.05.1909. + 29.06.1940.
                29.06.1940. iekļauta „Kraukļu lauksaimniecības biedrībā”

Kraukļu Cesvaines un apkārtnes brūno lopu audzēšanas biedrība
                Sk. „Cesvaines rajona mājlopu audzētāju biedrība”

Kraukļu ceturtā lopkopības pārraudzības biedrība * 13.11.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Kraukļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kraukļu Gubeņa 670. Mazpulks * 02.04.1935. + 1940.

Kraukļu lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.
                29.06.1940. pievienota „Kraukļu bibliotēkas biedrība”

Kraukļu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Cesvaines pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”

Kraukļu II lopkopības pārraudzības biedrība * 19.03.1930. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Kraukļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kraukļu III lopkopības pārraudzības biedrība * 08.02.1928. + 20.04.1937.
                20.04.1937. iekļauta „Cesvaines pirmā lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kraukļu 460. Mazpulks * 14.11.1934. + 1940.

Kraukļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 23.01.1924. + 01.07.1940.
                01.07.1940. iekļauta „Kraukļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kraukļu mednieku biedrība * 06.12.1932. + 18.03.1941.

Kraukļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939. + 02.01.1941.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Kraukļu II lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Kraukļu ceturto lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Cesvaines pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Cesvaines ceturto lopkopības pārraudzības biedrību”
                01.07.1940. pievienota „Kraukļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Kraukļu piensaimnieku sabiedrība * 1912. + 28.09.1938.
                28.09.1938. iekļauta „Kraukļu pagasta piensaimnieku sabiedrībā”

Kraukļu pagasta piensaimnieku sabiedrība * 01.11.1922. [1913.]
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Piensaimnieku sabiedrība „Nora”
                28.09.1938. pievienota „Kraukļu piensaimnieku sabiedrība”

Kraukļu patērētāju biedrība * 1899.
                21.04.1936. pārdēvēta agrāk „Cesvaines lauksaimniecības biedrība”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Cesvaines Kraukļu lauksaimniecības kooperatīvs”

Kraukļu patērētāju biedrība „Apvienība’ * 14.01.1920. + 01.03.1933.

Kraukļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.12.1886. + 18.10.1940.
                02.08.1923. pārdēvēta agrāk „Kraukļu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Kraukļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Kraukļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kraukļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kraukļu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kraukļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kraukļu sugas lopu audzētāju biedrība * 29.11.1922. + 25.09.1939.

Kraukļu ugunsdzēsēju biedrība * 16.04.1934.

Kraukļu un apkārtnes biškopības biedrība „Spiets” * 15.03.1922. + 02.01.1941.

Skrīdu piensaimnieku sabiedrība * 23.12.1927. + 20.09.1932.

Biedrību nodaļas:

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Kraukļu nodaļa * 05.04.1927.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Kraukļu nodaļa * 23.11.1927.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Kraukļu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Kraukļu nodaļa * 09.10.1925. + 26.01.1932.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kraukļu nodaļa * 20.03.1925. + 05.11.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kraukļu nodaļa * 09.12.1925.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti