Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KRIMULDAS PAGASTS
Rīgas apriņķis

Krimuldas_1910

Brīvības pieminekļa Krimuldas pagasta komiteja * 20.12.1929.

Englartes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                                * 16.08.1885. + 1916.

Krimuldas apvienotā lopkopības pārraudzības biedrība * 28.11.1928. + 23.11.1939.
23.11.1939. iekļauta „Krimuldas lauksaimniecības biedrībā”

Krimuldas bibliotēkas biedrība * 23.09.1909. + 07.02.1940.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk „Krimuldas Eikažu bibliotēkas biedrība”
                07.02.1940. iekļauta „Krimuldas lauksaimniecības biedrībā”

Krimuldas Bīriņu meliorācijas sabiedrība „Vienība” * 22.11.1927.

Krimuldas ugunsdzēsēju brīvprātīgo biedrība * 08.04.1936.

Krimuldas ceturtā lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1936. + 23.11.1939.
                23.11.1939. iekļauta „Krimuldas lauksaimniecības biedrībā”

Krimuldas Eikažu bibliotēkas biedrība
                Sk. „Krimuldas bibliotēkas biedrība”

Krimuldas Eikažu kopienotava
                Sk. „Krimuldas Eikažu piensaimnieku sabiedrība”

Krimuldas Eikažu lopkopības pārraudzības biedrība * 24.01.1923. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta „Bīriņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Krimuldas Eikažu piensaimnieku sabiedrība * 1910. + 28.01.1936.
                06.09.1922. pārdēvēta agrāk „Krimuldas Eikažu koppienotava”
                28.01.1936. iekļauta „Eikažu Turaidas piensaimnieku sabiedrībā”

Krimuldas Eikažu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Krimuldas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Krimuldas elektrības kooperatīvs „Gaisma” * 23.12.1927. + 19.03.1930.

Krimuldas krājaizdevu sabiedrība * 21.04.1926.

Krimuldas labdarības biedrība * 13.09.1886. + 09.07.1893.

Krimuldas lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.
                02.03.1937. izveidota apvienojot:
                                „Krimuldas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Krimuldas apvienoto lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Krimuldas III lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Krimuldas ceturto lopkopības pārraudzības biedrību”
                07.02.1940. pievienota „Krimuldas bibliotēkas biedrība”

Krimuldas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 22.04.1925. + 23.04.1935.

Krimuldas lopkopības pārraudzības biedrība * 24.09.1924. + 23.11.1939.
                23.11.1939. iekļauta „Krimuldas lauksaimniecības biedrībā”
 
Krimuldas III lopkopības pārraudzības biedrība * 31.07.1929. + 23.11.1939.
                23.11.1939. iekļauta „Krimuldas lauksaimniecības biedrībā”

Krimuldas 665. Mazpulks * 29.03.1935. + 1940.

Krimuldas meliorācijas sabiedrība „Kurveģis” * 23.08.1929.

Krimuldas pagasta aizsardžu pulciņš * 05.08.1928. + 07.07.1940.

Krimuldas pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 07.07.1940.

Krimuldas patērētāju biedrība * 30.03.1920.

Krimuldas piensaimnieku sabiedrība * 15.12.1926.

Krimuldas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.09.1884. + 18.10.1940.
                14.12.1921. pārdēvēta agrāk „Krimuldas savstarpīgā ugunsgrēku
                                gadījumu palīdzības biedrība”
                15.11.1932. pārdēvēta agrāk „Krimuldas Eikažu savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Krimuldas savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk. „Krimuldas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Krimuldas sporta biedrība „Staburags’ * 07.03.1928. + 31.12.1940.

Krimuldas un apkārtnes apvienoto amatnieku biedrība * 18.02.1925. + 31.12.1940.

Krimuldas un apkārtnes biškopības biedrība * 22.03.1922. + 31.12.1940.

Krimuldas un Vangažu draudžu trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība
                                * 10.02.1899. + 1917.

Turaidas Krimuldas dārzkopības pārraudzības biedrība * 25.07.1928. + 31.12.1940.

Turaidas Krimuldas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 07.03.1923. + 22.04.1934.

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Krimuldas nodaļa * 27.07.1926.+ 03.01.1934.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Krimuldas nodaļa * 22.04.1925.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Krimuldas nodaļa * 10.09.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Krimuldas nodaļa * 16.01.1926.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Krimuldas nodaļa * 26.11.1929. + 29.11.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kuldīgas nodaļa * 23.08.1929.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
               Krimuldas nodaļa * 26.10.1928.

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti