Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KROTES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Brīvības pieminekļa Krotes pagasta komiteja * 19.01.1930.

Krotes biškopības un dārzkopības biedrība * 04.05.1926. + 13.06.1938.
                13.06.1938. iekļauta „Krotes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Krotes kooperatīvs * 11.09.1920.+ 23.01.1936.

Krotes lauksaimniecības biedrība * 19.12.1922. + 05.04.1938.

Krotes lopkopības pārraudzības biedrība * 30.6.1927. + 20.11.1940.

Krotes 114. Mazpulks * 08.02.1933. + 1940.

Krotes mednieku biedrība * 23.01.1922. + 18.03.1941.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Krotes un apkārtnes mednieku biedrība”

Krotes meliorācijas sabiedrība * 29.09.1928.

Krotes pagasta aizsargu nodaļa * 29.03.1919. + 1940.

Krotes pagasta lauksaimniecības biedrība * 21.07.1927.
                13.06.1938. pievienota „Krotes biškopības un dārzkopības biedrība”

Krotes piensaimnieku sabiedrība * 28.04.1928.

Krotes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 16.10.1928.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Krotes un apkārtnes lopkopības
                                pārraudzības biedrība”

Krotes un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Krotes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Krotes un apkārtnes mednieku biedrība
                Sk. „Krotes mednieku biedrība”

Nodages krājaizdevu kase * 22.10.1889. + 1915.

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Krotes nodaļa  + 19.01.1932.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Krotes nodaļa * 03.10.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Krotes nodaļa * 18.12.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Krotes nodaļa * 10.06.1920.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti