Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KRUSTPILS PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Krustpils_pagasts

Ķoderu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 27.01.1930. + 25.08.1939.

Krustpils apvienotā lopkopības pārraudzības biedrība * 27.03.1929. + 04.12.1936.
                04.12.1936. iekļauta „Krustpils lopkopības pārraudzības biedrībā”

Krustpils krājaizdevu sabiedrība * 18.04.1925.
                15.02.1938. pievienota „Krustpils pagasta krājaizdevu sabiedrība”
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk „Krustpils krājaizdevu sabiedrība „Spēks”

Krustpils krājaizdevu sabiedrība „Spēks”
                Sk. „Krustpils krājaizdevu sabiedrība”

Krustpils lauksaimniecības biedrība * 1908. + 17.06.1937.

Krustpils lauksaimniecības biedrība * 09.02.1937.
                23.11.1939. pievienota „Krustpils un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība”
                23.11.1939. pievienota „Krustpils un apkārtnes biškopības biedrība „Drava”
                03.01.1940. pievienota „Krustpils un apkārtnes kultūras biedrība”

Krustpils I lopkopības pārraudzības biedrība * 30.12.1924. + 31.01.1938.

Krustpils lopkopības pārraudzības biedrība * 21.08.1931.+ 03.06.1939.
                04.12.1936. pievienota „Krustpils apvienotā lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.06.1939. iekļauta „Krustpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Krustpils lopkopības pārraudzības biedrība „Avots” * + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Krustpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Krustpils mednieku biedrība * 15.03.1927. + 18.03.1941.

Krustpils meliorācijas sabiedrība „Avots” * 03.12.1928.

Krustpils meliorācijas sabiedrība „Centība” * 10.12.1928.

Krustpils meliorācijas sabiedrība „Gārša purvs” * 02.01.1929.

Krustpils meliorācijas sabiedrība „Ildže’ * 02.05.1929.

Krustpils pagasta krājaizdevu sabiedrība * 16.10.1929. + 15.02.1938.
                15.02.1938. iekļauta „Krustpils krājaizdevu sabiedrība „Spēks”

Krustpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Krustpils lopkopības pārraudzības biedrība „Avots”
                                „Krustpils lopkopības pārraudzības biedrība”

Krustpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Balče Gārdūra” * 09.06.1927.

Krustpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Zālājs” * 19.03.1928.

Krustpils pagasta Trepu novada lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Klints”
                                * 11.05.1932. + 25.08.1939.

Krustpils I piensaimnieku sabiedrība * 31.03.1921.
                26.04.1939. pievienota „Salas piensaimnieku sabiedrība”

Krustpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.04.1923. + 18.10.1940.
                17.09.1938. pārdēvēta agrāk „Krustpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Krustpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 18.10.1927. + 25.02.1937.

Krustpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Krustpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Krustpils un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 27.02.1932. + 23.11.1939.
                23.11.1939. iekļauta „Krustpils lauksaimniecības biedrībā”

Krustpils un apkārtnes biškopības biedrība „Drava” * 25.06.1920. + 23.11.1939.
                23.11.1939. iekļauta „Krustpils lauksaimniecības biedrībā”

Krustpils un apkārtnes kultūras biedrība * 17.06.1927. + 03.01.1940.
                03.01.1940. iekļauta „Krustpils lauksaimniecības biedrībā”

Krustpils Variešu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 06.05.1927.
                13.05.1939. pārdēvēta agrāk „Variešu lauksaimniecības mašīnu un
                                elektrības koplietošanas biedrība „Poga”

Lakstiņa purva un apkārtnes meliorācijas sabiedrība * 25.06.1929.

Meliorācijas sabiedrība „Akmens upīte” * 27.08.1928.

Sūnu 748. Mazpulks * 09.02.1935. + 1940.

Ungurmuižas Sāvienas Krustpils meliorācijas sabiedrība „Aloksnīte” * 27.05.1926.

Variešu lauksaimniecības biedrība „Tīrumnieks” * + 05.08.1936.

Variešu lauksaimniecības mašīnu un elektrības koplietošanas biedrība „Poga”
                Sk. „Krustpils Variešu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Variešu 557. Mazpulks * 28.11.1934. + 1940.

Vīpes un Krustpils pagastu meliorācijas sabiedrība „Kondratpurvs” * 29.04.1936. + 18.03.1942.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Krustpils nodaļa * 21.06.1928.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Krustpils nodaļa * 30.05.1930.

Krustpils un apkārtnes biškopības biedrība „Drava” * 25.06.1920. + 23.11.1939.
23.11.1939. iekļauta „Krustpils lauksaimniecības biedrībā”
                Trepu nodaļa * 24.11.1935.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Krustpils nodaļa * 30.05.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Krustpils nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kūkas nodaļa * 11.11.1927.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Krustpils nodaļa * 18.11.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Krustpils nodaļa * 19.11.1921. + 16.10.1935.

Vislatvijas privāto zemju nomnieku biedrība pilsētas un miestos * 19.01.1927. + 15.06.1935.
                Krustpils Zilānu nodaļa * 16.04.1928. + 20.03.1931.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 11.08.2013 Kontakti