Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KRUSTPILS
1920
Daugavpils apriņķis

Krustpils_1901

Brīvības pieminekļa Krustpils pilsētas komiteja * 31.05.1930. + 26.05.1937.

Ebreju apbedīšanas brālība „Hevra Kadišo” Krustpils labdarības biedrība
                Sk. „Krustpils žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Ebreju klubs „J. L. Perez” * 24.01.1920. + 16.12.1940.

Jēkabpils Krustpils amatnieku biedrība * 17.06.1937.

Krustpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 16.11.1923.

Krustpils dzelzceļnieks kooperatīvs
                Sk. „Krustpils patērētāju biedrība”

Krustpils ebreju apbedīšanas brālības „Hevra Kadišo labdarības biedrība *03.06.1927. +12.12.1940.

Krustpils Jēkabpils strādnieku arodbiedrība * 29.10.1935.

Krustpils krājaizdevu sabiedrība * 18.04.1925.
                15.02.1938. pievienota „Krustpils pagasta krājaizdevu sabiedrība”
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk „Krustpils krājaizdevu sabiedrība „Spēks”

Krustpils krājaizdevu sabiedrība „Spēks”
                Sk. „Krustpils krājaizdevu sabiedrība”

Krustpils kultūras biedrība „Solom Aleichem” * 02.12.1927.+ 16.12.1940.

Krustpils latviešu biedrība * 10.11.1933. + 17.09.1940.
                07.11.1934. pārdēvēta agrāk „Krustpils latviešu biedrība „Darbs”

Krustpils latviešu biedrība „Darbs”
                Sk. „Krustpils latviešu biedrība”

Krustpils lauksaimniecības biedrība * 1923. + 17.06.1937.

Krustpils patērētāju biedrība * + 25.0.1929.

Krustpils patērētāju biedrība *
                19.01.1938. pārdēvēta agrāk „Krustpils dzelzceļnieks kooperatīvs”

Krustpils pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.12.1927. + 18.10.1940.
                26.11.1938. pārdēvēta agrāk „Krustpils pilsētas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Krustpils pirmā krājaizdevu sabiedrība * 27.10.1922.

Krustpils policijas darbinieku biedrība * 16.11.1926. + 16.12.1940.

Krustpils un apkārtnes aizsargu krājaizdevu sabiedrība * 30.05.1924. + 04.11.1930.

Krustpils žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” *
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Ebreju apbedīšanas brālība „Hevra Kadišo” Krustpils labdarības biedrība”

Latvijas dzelzceļu Krustpils depo ugunsdzēsēju komanda * 12.07.1923.

Latvijas plostnieku savienība * 10.03.1922. + 24.03.1930.

Plostnieku biedrība „Daugava” * 08.11.1927. + 22.10.1934.

Biedrību nodaļas:

Armijas sporta klubs * 14.04.1931. + 22.03.1941.
                Krustpils nodaļa * 08.05.1931.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Krustpils pilsētas nodaļa * 27.06.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Krustpils nodaļa * 02.07.1931.
                Otrā Krustpils nodaļa * 15.11.1932.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Krustpils nodaļa * 13.05.1931.

Ebreju kultūras attīstīšanas biedrība “Haima Nahmaņa Bjalina vārdā” * 19.01.1927. + 07.09.1934.
                Krustpils nodaļa * 23.09.1929.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Krustpils nodaļa * 16.06.1920.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Krustpils nodaļa * 21.01.1925.

Latvijas ādu apstrādātāju strādnieku arodu biedrība * 18.03.1925. + 28.11.1928.
                Krustpils nodaļa * 11.04.1927.

Latvijas dabas zinātņu mīļotāju biedrība * 21.03.1923. + 05.04.1941.
                13.05.1925. pārdēvēta agrāk “Latvijas dabas zinātņu biedrība”
                Krustpils nodaļa * 28.04.1924.

Latvijas dzelzceļnieku biedrība * 22.09.1920.
                14.06.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība”
                13.08.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla kultūras
                                veicināšanas biedrība”
                Krustpils nodaļa * 08.08.1933.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Krustpils nodaļa * 01.06.1920.

Latvijas dzelzceļnieku savienības kooperatīvs "Dzelzceļnieks" * 29.08.1919. + 25.07.1927.
                Krustpils nodaļa * 08.07.1921.

Latvijas kara skolu beigušo virsnieku biedrība * 29.11.1922. + 20.11.1940.
                09.01.1929. pārdēvēta agrāk “Kara skolas beigušo kadetu savstarpējā palīdzības biedrība”
                20.01.1931. pārdēvēta agrāk “Virsnieku apvienība”
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas kara skolu beigušo virsnieku apvienība”
                Krustpils nodaļa * 15.01.1926.

Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arodu biedrība * 07.11.1928. + 1938.
                Krustpils nodaļa * 20.02.1931.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Krustpils nodaļa * 08.12.1924.

Latvijas skautu centrālā organizācija * 06.04.1921. + 06.04.1941.
                28.05.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas skautu organizācija"
                17.11.1936. pievienota “Krievu tautības gaidu un skautu draugu biedrība”
                17.11.1936. pievienota “Jaunatnes audzināšanas biedrība”
                Krustpils nodaļa * 27.02.1929.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Krustpils nodaļa * 01.11.1928.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Krustpils nodaļa * 31.03.1925. + 27.07.1935.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Krustpils nodaļa * 22.09.1933.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Krustpils 62. novads * 17.02.1935.

Latvijas vispārējā strādnieku arodbiedrība * 24.11.1931. + 19.10.1934.
                Krustpils nodaļa * 06.06.1932.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Krustpils nodaļa * 19.12.1931.

Latvijas žīdu skolu centrālā organizācija * 08.06.1921. + 24.09.1934.
                23.12.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas ebreju skolu centrālā organizācija"
                Krustpils nodaļa * 09.09.1926.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Krustpils nodaļa * 10.11.1923.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Krustpils nodaļa * 14.04.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Krustpils nodaļa * 21.07.1924.

Perec klubs biedrība * 27.01.1926. + 30.06.1934.
                Krustpils nodaļa * 06.02.1930.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
                Krustpils nodaļa * 30.01.1933.

Rīgas ādu apstrādāšanas savienība * 24.03.1920. + 12.12.1940.
                Krustpils nodaļa * 11.05.1921.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Krustpils nodaļa * 08.09.1925.

Virsnieku ģimeņu biedrība * 24.02.1931. + 06.12.1940.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Virsnieku ģimeņu apvienība”
                Krustpils nodaļa * 13.04.1934.

Vislatvijas privāto zemju nomnieku biedrība pilsētas un miestos * 19.01.1927. + 15.06.1935.
                Krustpils Zilānu nodaļa * 16.04.1928. + 20.03.1931.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.
                Krustpils nodaļa * 28.03.1934.

Žīdu kolonizācijas veicināšanas biedrība * 15.05.1926. + 07.09.1934.
                Krustpils nodaļa * 02.06.1931.

Žīdu kultūras biedrība “Tautas mājas” * 27.11.1929. + 01.02.1941.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk “Žīdu kultūras biedrība “Volksheim”
                Krustpils nodaļa * 15.09.1931.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Krustpils nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā
                                "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Krustpils nodaļa * 12.06.1929.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Krustpils nodaļa * 25.10.1932.

Žīdu nacionālā Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku un demobilizēto karavīru biedrība * 03.10.1933. + 27.01.1936.
                Krustpils nodaļa * 20.11.1933.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Krustpils nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu sporta biedrība "Hakoah" * 05.03.1924.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sporta biedrība “Hakoah”
                Krustpils nodaļa * 29.04.1925.

Žīdu vecāku biedrība Latvijā * 20.09.1922. + 01.07.1935.
                05.12.1933. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība Latvijā”
                Krustpils nodaļa * 03.02.1930.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Krustpils nodaļa * 09.05.1923.

Krustpils_1912

Krustpils_1929

 

 
Izmaiņas 01.11.2015 Kontakti