Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KŪDUMA PAGASTS
Cēsu apriņķis
 [līdz 01.09.1925.Unguru]

Brīvības pieminekļa Kūduma pagasta komiteja * 16.01.1930.

Daibes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Kūduma pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Daibes 684. Mazpulks * 02.04.1935. + 1940.

Daibes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Kūduma piensaimnieku sabiedrība”

Daibes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 1878. + 1916.

Kūduma krājaizdevu sabiedrība * 28.05.1924. [1913]
                29.03.1938. pārdēvēta agrāk „Unguru krājaizdevu sabiedrība”

Kūduma lauksaimniecības biedrība * 09.12.1930. + 15.12.1936.

Kūduma 685. Mazpulks * 03.04.1935. + 1940.

Kūduma pagasta lauksaimniecības biedrība * 20.04.1937. + 31.12.1940.

Kūduma pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.02.1926.
                19.07.1939. pārdēvēta agrāk „Daibes lopkopības pārraudzības biedrība”

Kūduma piensaimnieku sabiedrība * 07.02.1923.
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Daibes piensaimnieku sabiedrība”

Kūduma Raiskuma Lenču meliorācijas sabiedrība * 01.07.1927.

Kūduma savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.11.1928. + 18.10.1940.
                09.11.1938. pārdēvēta agrāk „Kūduma savstarpējā uguns apdrošināšanas

Kūduma savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kūduma savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Unguru krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Kūduma krājaizdevu sabiedrība”

Unguru pagasta aizsargu nodaļa * 19.08.1919. + 1940.

Unguru pagasta savstarpējā palīdzības biedrība * 21.03.1923. + 06.01.1929.

Unguru piensaimnieku sabiedrība * 27.05.1925. + 27.11.1929.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Kūduma nodaļa * 30.01.1932.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Kūduma nodaļa * 08.02.1934.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Daibes Unguru nodaļa * 22.04.1925.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Daibes nodaļa * 04.01.1933.
                Kūduma nodaļa * 15.10.1930.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti