Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KULDĪGA
1378
Kuldīgas apriņķis

Kuldiga_1901

Baltijas skolotāju semināra trūcīgo audzēkņu pabalstīšanas biedrība * 03.10.1896. + 1915.

Brīvības pieminekļa Kuldīgas apriņķa komiteja * 26.11.1929. + 26.05.1937.

Deutsche Arbeitsgemeinschaft in Kuldīgā
Sk. „Kuldīgas vācu sadarbības biedrība”

Deutsche Baltische Arbeitsgemeinschaft in Goldingen
                Sk. „Vācu baltiešu darba sabiedrība Kuldīgā”

Ceturtā bēru kase Kuldīgā * 02.06.1879. + 1915.

Ceturtā Kuldīgas bēru kase * 01.06.1879. + 1915.

Ebreju jaunatnes biedrība Kuldīgā * 28.02.1921. + 31.12.1940.

Emīla Kalmejera labdarības iestādijums * 12.07.1911. + 1915.

Goldingensche Verein zur Unterstuetzung armer Ebraer
Sk. „Kuldīgas tūcīgo ebreju palīdzības biedrība”

Grīneru dzimtas savstarpīgās palīdzības iestādījums * 05.07.1903. + 1915.

Juedischer Jugendverein in Goldingen
Sk. „Ebreju jaunatnes biedrība Kuldīgā”

Krievu publiskā bibliotēka Kuldīgā * 24.04.1908. + 1915.

Kuldīgas 14. aizsargu pulka sporta klubs * 15.04.1935. + 25.07.1940.
                26.07.1935. pievienota „Kuldīgas latviešu jaunatnes biedrība”
                04.06.1936. pievienots „Kuldīgas futbola klubs”

Kuldīgas 14. Aizsargu pulks * 30.03.1919. + 1940.

Kuldīgas amatniecības biedrība „Gewerbeverein” * 1873. + 20.04.1936..

Kuldīgas amatnieku biedrība * 11.03.1937.

Kuldīgas amatu meistaru biedrība „Amatnieku ģildes brālība” * 01.06.1928. + 31.03.1936.

Kuldīgas apkārtnes pagastu pašvaldību sadarbes apvienība * 02.06.1937.

Kuldīgas apriņķa dārzkopības biedrība * 23.03.1928. + 31.12.1940.

Kuldīgas apriņķa lauksaimniecības biedrība savienība * 13.02.1923.

Kuldīgas apriņķa nacionālo skolotāju biedrība * 15.11.1934. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Kuldīgas apriņķa savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kuldīgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kuldīgas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība
                Sk. „Kuldīgas tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Kuldīgas biedrība „Buergermusse” * 21.07.1858. + 12.12.1938.
                12.12.1938. iekauta „Kuldīgas vācu dziedāšanas biedrībā”

Kuldīgas biedrība „Klubs” * 1827.
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk „Kuldīgas biedrība „Klub”

Kuldīgas biškopības biedrība * 23.02.1900.+ 1915.

Kuldīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 31.01.1871.
                22.01.1924. pārreģistrēta

Kuldīgas darba artelis „Spēks” * 04.07.1933. + 23.07.1938.

Kuldīgas dziedāšanas biedrību „Conkordia”  * 06.06.1873. + 12.12.1938.
                12.12.1938. iekauta „Kuldīgas vācu dziedāšanas biedrībā”

Kuldīgas ebreju bezpartejisko apvienība * 16.01.1923. + 31.12.1940.

Kuldīgas ebreju krājaizdevu sabiedrība * 14.07.1928. + 14.12.1939.
                14.12.1939. iekļauta „Liepājas krājaizdevu sabiedrībā „Kredīts”

Kuldīgas ebreju labdarīgās biedrības apbedīšanas brālība „Hevra Kadišo”
                Sk. „Kuldīgas žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Kuldīgas ebreju sporta kultūras biedrība „Makkabi”
Sk. „Kuldīgas žīdu sporta biedrība „Makkabi”

Kuldīgas evaņģēliskā jaunekļu biedrība * 1897. + 18.03.1940.

Kuldīgas futbola klubs * 05.05.1928. + 04.06.1936.
                04.06.1936. iekļauts „Kuldīgas 14. aizsargu pulka sporta klubā”

Kuldīgas ģimnāzijas biedrība
                Sk. „Kuldīgas vācu ģimnāzijas bijušo skolnieku un draugu biedrība”

Kuldīgas ģimnāzijas 1106. Mazpulks * 12.05.1938. + 1940.

Kuldīgas īrnieku biedrība * 31.08.1922. + 31.12.1940.

Kuldīgas izglītības biedrība * 24.04.1909. + 1915.

Kuldīgas jaunavu labdarības biedrība * 15.05.1842. + 1915.

Kuldīgas kopējā slimo kase * 02.01.1922.

Kuldīgas labdarības biedrība
                Sk. „Kuldīgas I labdarības biedrība”

Kuldīgas I labdarības biedrība
                Sk. „Kuldīgas vācu labdarības biedrība”

Kuldīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrība * 06.05.1891. + 21.02.1935.

Kuldīgas latviešu dziedāšanas un mūzikas biedrība * 21.04.1920. + 25.09.1921.

Kuldīgas latviešu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. + 26.07.1935.
                26.07.1935. iekļauta „Kuldīgas 14. aizsargu pulka sporta klubā”

Kuldīgas latviešu krājaizdevu sabiedrība * 17.11.1921.
                07.07.1938. pievienota „Snēpeles krājaizdevu sabiedrība”

Kuldīgas latviešu teātris * 14.11.1922. + 30.07.1936.

Kuldīgas lauksaimniecības biedrība * 31.10.1839. + 1915.

Kuldīgas II lauksaimniecības biedrība * 18.02.1898. + 1915.

Kuldīgas II lauksaimniecības biedrības biškopības komiteja * 22.11.1906. + 1915.

Kuldīgas lauksaimniecības un sadraudzības biedrību pārtikas biedrība
                                * 06.02.1910. + 1915.

Kuldīgas mājturības veicināšanas biedrība * 23.03.1928. + 31.12.1940.

Kuldīgas I 791. Mazpulks * 26.03.1935. + 1940.

Kuldīgas II 785. Mazpulks * 16.03.1935. + 1940.

Kuldīgas mednieku biedrība * 13.01.1939. + 26.05.1941.

Kuldīgas meliorācijas sabiedrība „Pāzis” * 31.03.1926.

Kuldīgas miesnieku savstarpīgā palīdzības biedrība * + 31.12.1940.
                24.04.1924. pārreģistrēta

Kuldīgas namu īpašnieku biedrība * 22.08.1910. + 27.10.1932.

Kuldīgas namu un gruntsgabalu īpašnieku biedrība * 18.09.1928. + 10.06.1937.

Kuldīgas otrā labdarības biedrība * 05.05.1877. + 1915.

Kuldīgas pareizticīgo brālība * 10.08.1922.

Kuldīgas patērētāju biedrība „Darbs” * 26.03.1925.
                12.08.1930. pārd. agrāk „Kuldīgas strādnieku patērētāju kooperatīvs „Darbs”
                01.10.1936. pārdēvēta agrāk „Kuldīgas strādnieku patērētāju biedrība „Darbs”

Kuldīgas patērētāju biedrība „Vienība” * 04.03.1920. + 06.09.1934.

Kuldīgas piensaimniecības sabiedrība * 10.08.1922.
                19.07.1938. pievienota „Rendas piensaimnieku sabiedrība „Kurzemnieks”
                19.07.1938. pievienota „Planīcas piensaimnieku sabiedrība “Pienupe”

Kuldīgas pilsētas I latviešu pamatskolas absolventu biedrība * 12.01.1933. + 31.12.1940.

Kuldīgas pirmā latviešu bēru kase * 18.06.1890. + 1915.

Kuldīgas pludinātāju biedrība „Rumba” * 21.02.1920. + 31.12.1940.

Kuldīgas putnkopības biedrība * 23.03.1928. + 31.12.1940.

Kuldīgas riteņbraucēju biedrība * 15.08.1892. + 06.04.1911.
                06.11.1911. iekļauta „Kuldīgas sporta biedrībā”

Kuldīgas sadraudzīgā biedrība * 30.10.1882. + 23.01.1936.
23.01.1936. iekļauta „Kuldīgas sadraudzīgā biedrībā”

Kuldīgas sadraudzīgā biedrība * 23.01.1936. + 13.08.1940. * 07.12.1943.
                23.01.1936. izveidota apvienojot:
                               „Kuldīgas sadraudzīgo biedrību”
                               „Kuldīgas valsts ģimnāzijas absolventu biedrību”
                               „Vārdupes sadraudzīgo biedrību „Zvaigzne”
                07.12.1943. atjaunota darbība

Kuldīgas sadraudzīgas biedrības un Kuldīgas lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1904. + 1915.

Kuldīgas saviesīgā biedrība „Otium” * 04.12.1878. + 13.11.1939.
29.12.1938. pievienota „Kuldīgas saviesīgā biedrība „Soirēe”

Kuldīgas saviesīgā biedrība „Soirēe” * 23.09.1878. + 29.12.1938.
                29.12.1938. iekļauta „Kuldīgas saviesīgā biedrībā „Otium”

Kuldīgas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.04.1921. + 18.10.1940.
                09.02.1939. pārdēvēta agrāk „Kuldīgas apriņķa savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kuldīgas skolotāju arodnieciskā biedrība * 25.10.1919. + 05.02.1935.

Kuldīgas spirta kopdedzinātava * 07.10.1937.

Kuldīgas sporta biedrība * 06.04.1911. + 1915.
                06.04.1911. izveidota apvienojot:
                                 „Kuldīgas vingrotāju biedrību”
                                „Kuldīgas riteņbraucēju biedrību”

Kuldīgas strādnieku arodbiedrība * 24.07.1935.

Kuldīgas strādnieku arodnieciskā biedrība * 30.10.1920. + 31.12.1940.

Kuldīgas strādnieku patērētāju biedrība „Darbs”
                Sk. „Kuldīgas patērētāju biedrība „Darbs”

Kuldīgas strādnieku patērētāju kooperatīvs „Darbs”
                Sk. „Kuldīgas patērētāju biedrība „Darbs”

Kuldīgas sugas lopu audzētāju biedrība * 30.06.1927. + 13.06.1940.

Kuldīgas I šķiras kroņa ebreju un Kuldīgas Tallmud Tora skolu trūcīgo skolēnu
                                pabalstīšanas biedrība * 27.02.1900. + 1915.

Kuldīgas tirdzniecības skolas trūcīgo skolēnu pabalstīšanas aizgādņu biedrība
                                * 23.12.1904. + 1915.

Kuldīgas tirgotāju un rūpnieku biedrība * 11.11.1937. + 22.08.1940.
                19.04.1940. pievienota „Saldus namsaimnieku biedrība”
                19.04.1940. pārdēvēta agrāk „Kuldīgas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Kuldīgas tirgotāju un rūpnieku krājaizdevu sabiedrība pie Latvijas tirgotāju savienības *25.09.1924. + 01.01.1929.

Kuldīgas trūcīgo ebreju palīdzības biedrība
                Sk. „Kuldīgas trūcīgo žīdu biedrība”

Kuldīgas trūcīgo žīdu biedrība * 14.02.1898. + 09.10.1940.
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk „Kuldīgas trūcīgo ebreju palīdzības biedrība”

Kuldīgas un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība * 15.07.1926. + 16.06.1932.

Kuldīgas un apkārtnes mednieku biedrība * 03.11.1921. + 31.12.1940.

Kuldīgas un apkārtnes studentu biedrība
                Sk. „Kuldīgas valsts ģimnāzijas absolventu biedrība”

Kuldīgas un Kurmāles meliorācijas sabiedrība „Telši” * 08.01.1931.

Kuldīgas vācu dziedāšanas biedrībā * 12.12.1938. + 13.11.1939.
                12.12.1938. izveidota apvienojot:
                                „Kuldīgas biedrību „Buergermusse”
                                „Kuldīgas dziedāšanas biedrību „Conkordia”

Kuldīgas vācu ģimnāzijas bijušo skolnieku un draugu biedrība * 24.09.1906. + 26.04.1940.
                17.03.1925. pārdēvēta agrāk „Kuldīgas ģimnāzijas biedrība”

Kuldīgas vācu labdarības biedrība * 15.12.1866. + 14.11.1939.
                08.05.1924. pārdēvēta agrāk „Kuldīgas labdarības biedrība”
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Kuldīgas I labdarības biedrība”

Kuldīgas vācu mūzikas biedrība * 12.02.1907. + 1915.

Kuldīgas vācu sabiedrības kase * 13.09.1922. + 14.01.1937.

Kuldīgas vācu sadarbības biedrība * 20.09.1927. + 10.03.1941.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Vācu baltiešu darba sabiedrība Kuldīgā”

Kuldīgas valsts ģimnāzijas absolventu biedrība * 22.04.1925.+ 23.01.1936.
                14.06.1932. pārdēvēta agrāk „Kuldīgas un apkārtnes studentu biedrība”
                23.01.1936. iekļauta „Kuldīgas sadraudzīgā biedrībā”

Kuldīgas vingrotāju biedrība * 12.03.1907. + 06.04.1911.
                06.11.1911. iekļauta „Kuldīgas sporta biedrībā”

Kuldīgas zvejniecības biedrība „Venta” * 16.03.1933. + 31.12.1940.

Kuldīgas žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 26.02.1925. + 12.12.1940.
                29.09.1939. pārd. agrāk „Kuldīgas ebreju labdarīgās biedrības apbedīšanas brālība „Hevra Kadišo”

Kuldīgas žīdu kredītbiedrība * 28.06.1928. + 27.03.1930.

Kuldīgas žīdu sporta biedrība „Makkabi” * 11.09.1924. + 30.09.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk  „Kuldīgas ebreju sporta kultūras biedrība „Makkabi”

Kurzemes jaunavu biedrība * 1836. + 1915.

Latvijas sērkociņu fabrikas A/S „Vulkans” Kuldīgā sporta biedrība „Vulkans” * 09.07.1931. +31.12.1940.

Otrā latviešu bēru kase Kuldīgā * 12.03.1877. + 14.03.1892.

Piektā bēru kase Kuldīgā * 02.06.1883. + 1915.

Piektā Kuldīgas bēru kase * 21.07.1883. + 1915.

Piektā Kuldīgas latviešu bēru kase * 11.04.1892. + 1915.

Pirmā vācu bēru kase Kuldīgā * 19.04.1863. + 1915.

Pirmā Kuldīgas laukkopības pārraudzības biedrība * 27.02.1930. + 22.07.1936.

Septītā Kuldīgas bēru kase * 12.11.1892. + 1915.

Sestā bēru kase Kuldīgā * 20.06.1885. + 27.02.1892.

Sestā Kuldīgas latviešu bēru kase * 19.06.1892. + 1915.

Trešā bēru kase Kuldīgā * 07.03.1878. + 1915.

Trešā Kuldīgas bēru kase * 07.03.1883. + 1915.

Vācu baltiešu darba sabiedrība Kuldīgā
                Sk. „Kuldīgas vācu sadarbības biedrība”

Vācu baltiešu vēlētāju savienība Kuldīgā * 12.06.1925. + 12.02.1935.

Valsts un komunal iestāžu darbinieku klubs Kuldīgā * 14.04.1920. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Aleksandrinas Kurzemes sieviešu savstarpīgā palīdzības biedrība * 13.06.1906. + 1915.
                Pārdēvēta agrāk „Vācu sieviešu biedrība „Deutscher Frauenbund”
                Kuldīgas nodaļa * 15.09.1906.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Kuldīgas nodaļa * 18.04.1934.

Baltiešu vācu pilsoņu biedrība Latvijā * 22.08.1928. + 12.03.1935.
                Kuldīgas nodaļa * 02.09.1931.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Kuldīgas nodaļa * 28.08.1931.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Kuldīgas nodaļa * 27.03.1926.

Evaņģēliskā sadraudze Latvijā * 10.01.1923. + 1941.
                Kuldīgas nodaļa * 16.10.1924.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Kuldīgas nodaļa * 30.03.1920. + 17.01.1923.

Kurzemes ekonomiskā biedrība * 1839. + 22.06.1936.
                28.01.1924. pārdēvēta agrāk „Die Kurlaendische Oekonomische Gesellschaft”
                Kuldīgas nodaļa * 17.12.1931.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Kuldīgas nodaļa * 04.07.1921.

Latviešu vecāku biedrība * 27.07.1927. + 24.03.1936.
                24.03.1936. iekļauta “Latviešu vecāku un paidagogu biedrībā”
                Kuldīgas nodaļa * 15.03.1929.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Kuldīgas nodaļa * 04.07.1927.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Kuldīgas nodaļa * 26.08.1926.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 29.10.1936.
                Kuldīgas nodaļa * 13.07.1932.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievainota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Kuldīgas nodaļa * 09.12.1927.

Latvijas cietumu darbinieku biedrība * 03.11.1930. + 1940.
                Kuldīgas nodaļa * 10.02.1931.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Kuldīgas nodaļa * 14.08.1922.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Kuldīgas nodaļa * 24.03.1924.

Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arodu biedrība * 07.11.1928. + 1938.
                Kuldīgas nodaļa * 19.08.1929.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Kuldīgas nodaļa * 17.06.1924.

Latvijas muziķu biedrība * 20.12.1922. + 15.12.1939.
                15.12.1939. iekļauta “Latvijas muzikas veicināšanas biedrībā”
                Kuldīgas nodaļa * 22.05.1928.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Kuldīgas nodaļa * 14.06.1923.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība
                                * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona
                                darbinieku arodu savienība"
                Kuldīgas nodaļa * 27.04.1920.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Kuldīgas nodaļa * 16.12.1929.

Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrība * 18.09.1929. + 24.08.1935.
                Kuldīgas nodaļa * 22.11.1929.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kuldīgas nodaļa * 01.11.1923.

Latvijas profesionālo autovadītāju apvienība * 12.12.1928.
                Kuldīgas nodaļa * 08.02.1930. + 30.04.1935.

Latvijas sērkociņu rūpniecības strādnieku biedrība * 04.10.1932. + 1937.
                Kuldīgas nodaļa * 11.07.1933.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Kuldīgas nodaļa * 10.08.1933.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Kuldīgas nodaļa * 23.07.1927.

Latvijas tekstilrūpniecības strādnieku arodnieciska biedrība * 21.11.1928. + 1937.
                Kuldīgas nodaļa * 18.08.1930.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Kuldīgas nodaļa * 04.05.1925.

Latvijas tirgotāju savienība * 25.10.1932. + 09.02.1937.
                Kuldīgas nodaļa * 23.11.1932.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Kuldīgas nodaļa * 10.09.1927.

Latvijas vācu darba ņēmēju biedrība * 10.10.1933. + 04.11.1939.
                Kuldīgas nodaļa * 05.04.1934.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Kuldīgas nodaļa * 06.02.1924.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Kuldīgas nodaļa * 19.03.1931.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Kuldīgas nodaļa * 10.11.1923.

Latvju sieviešu nacionālā līga * 03.05.1922. + 14.03.1941.
                1938. pārdēvēta agrāk „Latviešu sieviešu "Nacionālā liga"
                Kuldīgas nodaļa * 05.03.1928.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Kuldīgas nodaļa * 08.01.1925. + 25.08.1937.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Kuldīgas nodaļa * 16.03.1929.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
                Kuldīgas nodaļa * 16.08.1932.

Strādnieku biedrība “Fizkultūra” * 03.10.1928. + 25.09.1929.
                Kuldīgas nodaļa * 05.02.1929.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Kuldīgas nodaļa * 04.10.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Kuldīgas nodaļa * 17.03.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Kuldīgas nodaļa * 08.09.1925.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.
                Kuldīgas nodaļa * 06.04.1932.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Kuldīgas nodaļa * 29.12.1906.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Kuldīgas nodaļa * 14.0.1929.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Kuldīgas nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
               Kuldīgas nodaļa * 13.03.1922.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.
                Kuldīgas nodaļa * 04.05.1930.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā
                                "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Kuldīgas nodaļa * 12.06.1929.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Kuldīgas nodaļa * 23.02.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Kuldīgas nodaļa * 26.09.1921.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestīnīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                kultūras darba veicināšanas”
                Kuldīgas nodaļa * 06.10.1931.

Žīdu sporta biedrība "Hakoah" * 05.03.1924.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sporta biedrība “Hakoah”
                Kuldīgas nodaļa * 26.11.1925.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
                26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Kuldīgas nodaļa * 11.07.1933.

Žīdu vecāku biedrība “Ivrit” * 06.04.1927. + 30.01.1941.
                12.10.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība “Ivrit” Latvijā”
                Kuldīgas nodaļa * 27.01.1933.

Žīdu vecāku biedrība Latvijā * 20.09.1922. + 01.07.1935.
                05.12.1933. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība Latvijā”
                Kuldīgas nodaļa * 20.10.1932.

Kuldiga_1904

Kuldiga_1914

Kuldiga_1917

Kuldiga_1928

 

 
Izmaiņas 17.11.2015 Kontakti