Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KULDĪGAS PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Kuldigas_1911

Brīvības pieminekļa Kuldīgas pagasta komiteja * 20.02.1930.

Grīķu pagasta meliorācijas sabiedrība * 26.03.1927.

Kuldīgas dārzkopības pārraudzības biedrība * 13.04.1927. + 06.09.1935.

Kuldīgas Grīķu bibliotēkas biedrība * 08.11.1927. + 06.10.1938.
                06.10.1938. iekļauta „Kuldīgas pagasta lauksaimniecības biedrība”

Kuldīgas Grīķu kūdras izmantošanas biedrība „Kultūra”
                Sk. „Kuldīgas kūdras ražošanas sabiedrība”

Kuldīgas kūdras ražošanas sabiedrība * 10.10.1927.
                14.09.1939. pārdēvēta agrāk „Kuldīgas Grīķu kūdras izmantošanas biedrība „Kultūra”

Kuldīgas I laukkopības pārraudzības biedrība * 1930. + 31.12.1940.

Kuldīgas II laukkopības pārraudzības biedrība * 02.03.1933. + 31.12.1940.

Kuldīgas lauksaimniecības biedrība * 28.01.1920. + 13.12.1937.

Kuldīgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 21.06.1923. + 05.12.1929.

Kuldīgas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Laucinieks”
                                * 25.06.1924. + 21.11.1929.

Kuldīgas lopkopības pārraudzības biedrība * 06.03.1922. + 17.03.1941.

Kuldīgas II lopkopības pārraudzības biedrība * 27.03.1923. + 17.03.1941.

Kuldīgas III lopkopības pārraudzības biedrība „Pārraugs” * 23.12.1924.

Kuldīgas lopu audzēšanas biedrība „Nākotne” * 15.05.1923.

Kuldīgas 269. Mazpulks * 07.05.1934. + 1940.

Kuldīgas meliorācijas sabiedrība „Cerība” * 30.12.1929. +18.03.1942.

Kuldīgas meliorācijas sabiedrība „Mērgrava” * + 15.01.1943.

Kuldīgas pagasta lauksaimniecības biedrība * 21.07.1937.
                06.10.1938. pievienota „Kuldīgas Grīķu bibliotēkas biedrība”

Kuldīgas pagasta meliorācijas sabiedrība „Rozes purvs” * 03.09.1935.

Kuldīgas pagasta meliorācijas sabiedrība „Veldze” * 09.12.1929.

Kuldīgas Švardes un Jaunauces meliorācijas sabiedrība „Sausiene” * 06.08.1926.

Kuldīgas un apkārtnes biškopības biedrība * 17.01.1928. + 13.12.1937.

Kuldīgas zivkopju biedrība „Loms” * 20.04.1926. + 31.12.1940.

Vardupes sadraudzīgā biedrība „Zvaigzne” * 1914.
                23.01.1936. iekļauta „Kuldīgas sadraudzīgā biedrībā”

Veldzes 41. Mazpulks * 22.03.1931. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Kuldīgas nodaļa * 25.05.1928.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Kuldīgas nodaļa * 19.02.1926.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Cīstigu Rūdupes nodaļa * 31.12.1926.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Griķu nodaļa * 29.10.1930.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Kuldīgas nodaļa * 04.03.1926.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kuldīgas nodaļa * 23.11.1920. + 19.01.1926.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti