Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KURCUMA PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Demenes krājaizdevu sabiedrība * 12.11.1923.
                28.04.1927. pārdēvēta agrāk „Šķirnieku Sauleskalna krājaizdevu
                                sabiedrība „Kopdarbība”
                1936. pārdēvēta agrāk „Kurcuma krājaizdevu sabiedrība”
                09.04.1938. pārdēvēta agrāk „Ilūkstes apriņķa krājaizdevu
                                sabiedrība „Kopdarbība”

Dēmenes piensaimnieku sabiedrība * 09.08.1923.
22.03.1939. pārdēvēta agrāk „Kurcuma piensaimnieku sabiedrība”

Ilūkstes apriņķa krājaizdevu sabiedrība „Kopdarbība”
                Sk. „Demenes krājaizdevu sabiedrība”

Kurcuma krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Demenes krājaizdevu sabiedrība”

Kurcuma Laucesas meliorācijas sabiedrība * 16.09.1930.

Kurcuma lauksaimniecības biedrība „Arājs” * 07.07.1927.

Kurcuma lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 21.06.1923.

Kurcuma Lejas 723. Mazpulks * 31.03.1935. + 1940.

Kurcuma lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Kurcuma pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Kurcuma Lejas 723. Mazpulks * 31.03.1935. + 1940.

Kurcuma meliorācijas sabiedrība * 01.07.1927.

Kurcuma pagasta lauksaimniecības biedrība * 09.02.1937.

Kurcuma pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 30.12.1937.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Kurcuma lopkopības pārraudzības biedrība”

Kurcuma piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Dēmenes piensaimnieku sabiedrība”

Kurcuma savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.09.1938. + 18.10.1940.

Kurcuma Ziedoņa 1112. Mazpulks * 01.05.1938. + 1940.

Meduma 288. Mazpulks * 02.05.1932. + 1940.

Šķirnieku Sauleskalna krājaizdevu sabiedrība „Kopdarbība”
                Sk. „Demenes krājaizdevu sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vjtis” * 30.04.1930. + 19.01.1937.
19.01.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
Kurcuma nodaļa * 18.12.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Kurcuma nodaļa * 05.09.1924.

 

 
Izmainas 05.08.2010 Kontakti