Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KURMĀLES PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Kurmales_1911

Brīvības pieminekļa Kurmāles pagasta komiteja * 20.02.1930.

Izglītības biedrība „Stars” * 26.03.1927. + 31.12.1940.

Kuldīgas un Kurmāles meliorācijas sabiedrība „Telši” * 08.01.1931.

Kurmāles lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 19.12.1922. + 23.01.1930.

Kurmāles 95. Mazpulks * 05.05.1932. + 1940.

Kurmāles pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Kurmāles pagasta lauksaimniecības biedrība * 21.07.1937.

Kurmāles Tautas nama biedrība * 22.03.1934. + 31.12.1940.

Kurmāles vācu skolas biedrība * 25.03.1926. + 07.06.1939.

Biedrību nodaļas:

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Kurmāles nodaļa * + 22.02.1938.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
Kurmāles nodaļa * 14.0.1929.

 

 
Izmainas 08.05.2016 Kontakti