Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KURMENES PAGASTS
Bauskas apriņķis

Kurmenes_1918

Brīvības pieminekļa Kurmenes pagasta komiteja * 07.01.1930.

Kurmenes izglītības biedrība „Viļņi” * 1921. + 20.05.1939.
                20.05.1939. iekļauta „Kurmenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Kurmenes krājaizdevu sabiedrība * 1910.

Kurmenes lauksaimniecības biedrība * 18.12.1922. + 12.01.1940.

Kurmenes lopkopības pārraudzības biedrība „Izturība” * 11.05.1925. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Kurmenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Kurmenes 733. Mazpulks * 03.04.1935. + 1940.

Kurmenes mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 04.03.1926. + 03.04.1930.

Kurmenes mednieku biedrība * 26.10.1931. + 25.02.1941.
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk „Kurmenes mednieku biedrība „Atbalss”

Kurmenes mednieku biedrība „Atbalss”
                Sk. „Kurmenes mednieku biedrība”

Kurmenes meliorācijas sabiedrība * 1926.

Kurmenes 733. Mazpulks * 03.04.1935. + 1940.

Kurmenes pagasta aizsardžu pulciņš * 09.09.1928. + 07.07.1940.

Kurmenes pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 07.07.1940.

Kurmenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 08.04.1937.
                20.05.1939. pievienota „Kurmenes izglītības biedrība „Viļņi”
                14.07.1939. pievienota „Kurmenes lopkopības pārraudzības biedrība „Izturība”
                14.07.1939. pievienota „Mūru lopkopības pārraudzības biedrība”

Kurmenes patērētāju biedrība * 13.04.1920. + 26.04.1934.

Kurmenes piensaimnieku sabiedrība * 08.01.1923. + 24.03.1935.
                24.03.1935. iekļauta „Skaistkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Kurmenes saviesīgā biedrība * 17.12.1909. + 1915.

Kurmenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.03.1922. + 18.10.1940.
                28.11.1938. pārdēvēta agrāk „Kurmenes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Kurmenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk.” Kurmenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kurzemes mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 04.03.1926.

Mūru lopkopības pārraudzības biedrība * 11.08.1927. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Kurmenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Kurmenes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kurmenes nodaļa * 29.04.1928.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Kurmenes 68. novads * 12.01.1936.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Kurmenes nodaļa * 18.08.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kurmenes nodaļa * 19.07.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti