Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KURSĪŠU PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Kursisu_1930

Abrupītes  meliorācijas sabiedrība „Arba” * 09.05.1927.

Brīvības pieminekļa Kursīšu pagasta komiteja * 20.02.1930.

Kursīšu izglītības biedrība * 28.08.1920. + 31.12.1940.

Kursīšu dziedāšanas biedrība * 21.04.1904. + 1915.

Kursīšu jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs”
                Sk. „Kursīšu pagasta mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Kursīšu krājaizdevu sabiedrība * 05.05.1881.

Kursīšu kūdras ražošanas sabiedrība * 11.12.1930. + 13.02.1936.

Kursīšu labdarības biedrība * 27.09.1882. + 1915.

Kursīšu I laukkopības pārraudzības biedrība * 09.04.1931. + 23.04.1937.

Kursīšu lauksaimniecības biedrība * 27.05.1911.
                14.07.1939. pievienota „Kursīšu I lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Kursīšu II lopkopības pārraudzības biedrība”

Kursīšu lauksaimniecības biedrība „Skudra” * 20.04.1926.

Kursīšu I lopkopības pārraudzības biedrība * 22.01.1927. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Kursīšu lauksaimniecības biedrībā”

Kursīšu II lopkopības pārraudzības biedrība * 22.01.1927. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Kursīšu lauksaimniecības biedrībā”

Kursīšu mašīnu koplietošanas biedrība * 10.01.1939.

Kursīšu mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs”
                Sk. „Kursīšu pagasta mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Kursīšu 271. Mazpulks * 08.05.1934. + 1940.

Kursīšu mednieku biedrība * 01.11.1922. + 31.12.1940.

Kursīšu pagasta mašīnu koplietošanas sabiedrība * 11.04.1924.
                07.01.1937. pārdēvēta agrāk „Kursīšu jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Darbs”
                09.03.1939. pārdēvēta agrāk „Kursīšu mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs”

Kursīšu pagasta meliorācijas sabiedrība „Kārklupe” * 10.02.1928.

Kursīšu pagasta meliorācijas sabiedrība „Rūķis” * 31.02.1928.

Kursīšu pagasta meliorācijas sabiedrība „Urga” * 21.01.1927.

Kursīšu patērētāju biedrība * 10.11.1938.

Kursīšu patērētāju biedrība „Censonis” * 1921. + 07.11.1935.
                30.08.1926. pārdēvēta agrāk „Kursīšu kooperatīvs „Censonis”

Kursīšu piensaimnieku sabiedrība * 30.03.1926.

Kursīšu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 07.11.1922. + 18.10.1940.
                02.03.1933. pārdēvēta agrāk „Kursīšu savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Kursīšu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kursīšu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sātiņu Kursīšu lauksaimniecības biedrība „Skudra” * 20.04.1926. + 06.04.1938.

Sātiņu Kursīšu lopkopības pārraudzības biedrība „Mežgals”
                Sk. „Sātiņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sātiņu Kursīšu meliorācijas sabiedrība „Liekns” * 05.12.1927. + 29.11.1937.

Sātiņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 13.11.1924.
                17.03.1939. pārdēvēta agrāk „Sātiņu Kursīšu lopkopības pārraudzības
                                biedrība „Mežgals ”

Šusta upītes meliorācijas sabiedrība „Spīdola” * 09.05.1937.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Kursišu nodaļa * 21.06.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Kursīšu nodaļa * 07.12.1923.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Kursīšu nodaļa * 18.05.1925.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Kursīšu nodaļa * 23.09.1931.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Kursīšu nodaļa * 25.08.1924.

 

Kursisu_1926

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti