Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

KUSAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Brīvības pieminekļa Kusas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Kusas Gerķu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Kusas piensaimnieku sabiedrība”

Kusas lauksaimniecības biedrība * 09.2.1937.

Kusas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Kusas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Kusas 486. Mazpulks * 30.11.1934. + 1940.

Kusas pagasta aizsargu nodaļa * 25.09.1919. + 07.07.1940.

Kusas piensaimnieku sabiedrība * 25.02.1925.
                22.09.1936. pievienota „ Grazdonas I piensaimnieku sabiedrība”
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Kusas Gerķu piensaimnieku sabiedrība”

Kusas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 05.05.1926.
                15.09.1936. piev. „Madonas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība „Pamats”
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Kusas lopkopības pārraudzības biedrība”

Kusas patērētāju biedrība * 1.03.1920. + 31.08.1938.

Kusas piensaimnieku sabiedrība * 13.12.1922. + 26.06.1929.

Kusas piensaimnieku sabiedrība „Šķūri” * 25.03.1925. + 26.06.1929.

Kusas pret dzeršanas biedrība * 06.03.1893. + 1916.

Kusas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.09.1885. + 18.10.1940.
                24.10.1923. pārdēvēta agrāk „Kusas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Kusas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Kusas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Kusas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kusas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kusas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kusas un apkārtnes biškopības biedrība * 13.10.1920. + 20.04.1937.

Līderes Kusas lopkopības pārraudzības biedrība * 26.03.1924.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Kusas nodaļa * 05.08.1921.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Kusas nodaļa * 05.09.1924.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti