Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LABAJEVS Katrīna, ārste.
                Sk. Kalniņš Katrīna.

LABINSKIS Vitālijs, ierēdnis.
                * 1914. IV 26. Jersikas pag. + 2005. II 05.
                Beidzis Līvānu pamatskolu,
                Beidzis Jēkabpils komercskolu,
                1936/1937. Rīgas kājnieku pulka kaprālis,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. II 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Līvānu pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1938. VI 25. Biķernieku pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1939. XI 20. Kalupes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                1951 atbrīvots,
                1966/1991. Vācijā,
                Līvānu pagasta valdes kancelejas ierēdnis,
                Apbedīts Jersikas pagasta Upenieku kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-109.;
                               „Līvānu bibliotēka’

LABSVĪRS Milda, farmācijas kandidāte.
                * 1900. I 28.
                1927. V 25. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LABSVĪRS Pauls Kārļa d., ārsts.
                * 1905. I 04. Smiltenes pag.; M. Kristīne, S. velta dz. Ozoliņš
                1929/1930. Jelgavas valsts psihiatriskās slimnīcas Ģintermuižā ārsts,
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1937. Zasas rajona ārsts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1940. Jēkabpils apriņķa ārsts,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XII 18. Jēkabpils IV aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1939. Katoļu 6, Jēkabpilī,
                1939/1940. Jēkabpils novada mazpulku vecākais ārsts,
                Jēkabpils cietuma ārsts,
                Avots:       LVVA 1640-1-521-191.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis” # 27/1937.;
                               „”www.nekropole.lv”

LABUTINS Aleksandrs, Dr. ing.
                * 1880. VIII 24. Rīgā.; S. Olga Bezobrazovs. + 1970.
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju.
                1904. VIII 27. beidzis Rīgas pilsētas institūtu ar būvinženiera grādu,
                1906/1917. Rīgas pilsētas valdē – Rīgas ostas inženieris,
                1919. VIII 10. Ostu būvju virsvaldē – tehniskās nodaļas vadītājs,
                1920/1940. Latvijas Universitātē – docents, vecākais docents
                1921. IX 01. Finanšu ministrijas Jūrniecības departamentā – tehniskās nodaļas
                                vecākais inženieris,
                1929. VI 29. apbalvots ar Zviedrijas “Vazās” I klases bruņinieku krustu,
                1931. II 03. apbalvots ar Beļģijas “Leopolda II” II šķiru kavaliera ordeņi,
                1932. Inženierzinātņu doktors,
                1938. IV 01. Finanšu ministrijas Jūrniecības departamentā – tehniskās
                                nodaļas vadītājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 38,
                1944/1970. Šveicē.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-93.

LĀCARS Augustīns Jāņa d., skolotājs.
               *1873. IV 16. Lubejas pag. + 1961. Rīgā
               1889/1893. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1893/1894. Kuldīgas pareizticīgo brālības skolas skolotājs,
               1894/1896. Rendas pareizticīgo skolā,
               1896/1907. Kuldīgas ministrijas skolas skolotājs, pārzinis,
               1907/1919. Kuldīgas skolotāju semināra pāraugskolas skolotājs,
               1909. pārzinis,
               1919/1920. Čistopoles pilsētas tautskolā,
               1921/1923. Jelgavas pilsētas skolas, skolotājs,
               1923/1938. Jelgavas pilsētas 5.pamatskolas pārzinis,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2029,
               1938. pensionēts.
               Avots:       LVVA 1303-2-26.
                              „Baltijas skolotāju seminārs’, R., 1940.

LĀCIS Anna Valija, ārste
                Sk. Brēdenfelds Anna Valija.

LĀCIS Arnolds, būvinženieris.
                * 1901. XI 25.
                1928. III 30. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LĀCIS Artūrs, sabiedrisks darbinieks.
               *1907. VII 05. Rīgā
               1929/1930. Cēsu kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
               1934/1940. Aizsargu organizācijā,
               1934. V 25. Ilūkstes XII aizsargu pulka Rotas (V) komandieris,
               1936/1938. Dvietes pagasta revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
               1937. V 14. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               Dvietes pamatskolas pārzinis.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-11.;
                              „Pašvaldību Dzīve” #27/1936.
                              „Jaunākās Ziņas” #107/1937.

LĀCIS Augusts, kooperators.
                * 1882. VII 31.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.

LĀCIS Augusts, sabiedrisks darbinieks.
               *1904. VIII 09. Cēsīs + 1976. VI 30. Bedfortā, Anglijā
               1922. Annas pagasta biškopīnas biedrības Trans dibinātājs,
               1926. VIII 04. Valkas VII aizsargu pulka Annas nodaļas aizsargs,
               1926. XII 30. Madonas IX aizsargu pulka Gulbenes nodaļā,
               1936. X 04. Cēsu X aizsargu pulka kasieris,
               1938. stādīts: apbalvošanasi ar Viestura ordeņi,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
               Avots:       LVVA 1640-1-820.;
                              www.latgalesdati.lv

LĀCIS Emīlija, skolotāja.
                *1892. I 26.
                Beidza vidusskolu,
                1938/1940. Lubānas Zvidzienas 3. Mazpulka vadītāja palīdze.
                Skolotāja Lakstienas pamatskolā.
                Avots:       LVVA 1690-4-3-20.

LĀCIS Florentīne dz. Brauns, ārste.
                * 1904. III 04. Rīgā
                1931. Beigusi Latvijas Universitāti, psihiatrijā,
                191/1941. Daugavpils valsts psihiatriskās slimnīcas ārste,
                1941/1944. Daugavpils pilsētas ambulances ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-20.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĀCIS Indriķis Indriķa d., grāmatrūpnieks.
                *1861. XII 07. Lizdēnu pag.; M. Lote, S. Dārta dz. Šteinbergs.
                                + 1944. II 29. Rīgā
                1909/1935. Akmeņkaltuves īpašnieks Miera 77., Gr. 25/121.,
                1909/1937.  akmeņkaltuves īpašnieks Miera 75., Gr. 25/130..
                Apbedīts Lielajos kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1615-4-1241., 1615-4-2220.;
                                „Rencēnu pagasta vēsture”, R., 2006.;
                                „Tēvija” # 53/1944.

LĀCIS Jānis, policijas ierēdnis.
                * 1881. X 03. Skujenes pag.
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1906/1908. Valkas I zemnieku virs tiesas darbvedis,
                1908/1916. Rīgas policijas uzraugs,
                1916/1918. Smagā 38. artilērijas diviziona ierēdnis,
                1918/1919. Rīgas policijas uzraugs,
                1919. arestēts,
                1919/1920. Rīgas militārās policijas instruktors,
                1920/1925. Rīgas prefektūras XII iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1925/1931. Rīgas prefektūras XII iecirkņa priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. VI 26. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 823,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. VIII 06. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Bataljona (I) saimniecības priekšnieks,
                1938. II 01. Štāba rotas kasieris,
                1931/1940. Kuldīgas apriņķa policijas I iecirkņa priekšnieks,
                Namīpašums Rīga, Tapešu ielā.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-86.;
                               „Iekšlietu ministrijas vēstnesis’, R. -1931. I 16.

LĀCIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
               *1901. IX 15. Aknistes pag. + 1981. III 14. Vankuverā, Kanādā
               Beidzis; Aknīstes ministrijas skolu,
               1920/1921. Aknīstes pagasta valdes sekretāra palīgs,
               1921. XII 01./1923. VI 10. Jātnieku pulka Mācības eskadrona rakstvedis,
               1923/1924. Ilūkstes apriņķa policijas II iecirkņa ierēdnis, Subatē,
               1924/1940. Rubenes pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
               1925/1940. Aizsargu organizācijā,
               1925. VIII 21. Ilūkstes XII aizsargu pulka Atsevišķā jātnieku eskadrona vada komandieris,
               1929. beidzis: Policijas skolu,
               1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi #1679,
               1936. V 13. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1941/1943. Ilūkstes apriņķa priekšnieka II iecirkņa priekšnieka palīgs
               1943/1945. Ilūkstes aizsargu pulkā,
               1945. II 04. pulks likvidēta Dancigā,
               Lauku īpašums Aknīstes pagastā Kriškanos.
               Avots:       LVVA 1640-1-1910-26.;
                              „Jaunākās Ziņas’ #108/1936.;
                              „Laiks” #31/1981.;
                              „Treju Vārti” #127/1989.;

LĀCIS Jānis, inženieris mežkopis.
                * 1905. VI 22. Bauņu pag.
                1927/1940. Aizsargu organizāciju,
                1934. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, inženieris mežkopis,
                1938. IV 30. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Ezernieku pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1939. XII 30. Ružinas pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Rušonas virsmežniecības Maltas iecirkņa mežzinis,
                Bauņu pagasta Bauņu dzirnavu īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-421.

LĀCIS Kārlis Alberts Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
               * 1890. VII 11. Lubānas pag.; m. Adele, S. Ņina dz. Gorains.
               1912. Beidzis Daugavpils Saharova komercskolu,
               1917/1919. Balvu Lāča komercskolas īpašnieks,
               1919/1920. Latgales partizāņu pulka saimniecības daļas priekšnieks, leitnants,
               1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1923/1925. Ludzas apriņķa valdes loceklis,
               1925/1934. advokāts Balvos,
               1929. XI 09. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1881,
               1931/1940. Aizsargu organizācijā,
               1931. XII 02. Abrenes XIX aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
               1934. VI 01./1939. Balvu pilsētas galva,
               1939/1940. Balvu pilsētas vecākais,
               1940. VII 25. atcelts no amatā,
               1941. III 15. arestēts,
               1942. III 16. piespriests augstākais sods,
               1942. IV 14. nošauts,
               1938.  XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #72,
               Balvu krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
               Namīpašnieks Balvos Brīvības # 1.
               Avots:       LVVA 1640-1-528-359., 1640-1-813.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” 1223/1934.;
                              „Balvu bibliotēka”

LĀCIS Lidija dz. Ieleja, ārste.
                * 1898. XI 05. Rīgā
                1924. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1925/1944. Zaubes Ķeču rajona ārste,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1940. Zaubes aizsargu pulciņa priekšniece,
                1935. III 15. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (IX) ārste,
                Avots:       LVVA P1023-2-14-49, 1640-1-522-131.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĀCIS Lūcija, ārste.
                Sk. Zirnis Lūcija.

LĀCIS Olga, farmācijas kandidāte.
                Sk. Grauze Olga.

LĀCIS Teodors, ārsts.
                * 1881.
                1911. beidzis Novorossijskas Universitāti, ķirurģijā un sieviešu slimībās,
                1938. Jelgavā, Pasta 13.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĀCĪTIS Ēriks, būvinženieris.
                * 1911. X 04. Saikavas pag.
                1942. II 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LĀCĪTIS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1893. XII 11. Kalsnavas pag.
                1919/1920. Pļaviņu pilsētas Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas feldšeris
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. I 05. Rīgas V aizsargu pulka Pļaviņu pilsētas aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1933. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                1931/1939. Pļaviņu pilsētas galva,
                1932. X 23. apbalvots ar Latvijas Ugunsdzēsēju savienības krūšu nozīmi
                               „Par centību”,
                1935. V 19. apbalvots ar Goda zīmi „Par izciliem nopelniem ugunsdzēsība” II šķiru,
                1935. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3789,
                1939/1940. Pļaviņu pilsētas vecākais,
                1941. VI 14. deportēts,
                Latvijas Sarkanā Krusta Pļaviņu pilsētas nodaļas valdes loceklis,
                Pļaviņu krājaizdevu sabiedrības Padomes priekšsēdētājs,
                Pļaviņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
                Pļaviņu ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Pļaviņu mednieku biedrības priekšnieks,
                Pļaviņu namsaimnieku biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Pļaviņu Brāļu kapu komitejas priekšnieks,
                Brīvības pieminekļa Pļaviņu komitejas priekšnieks,
                Namīpašnieks Daugavas 18, Pļaviņos.
                Avots:       1640-1-522-204.;
                               LVA 1987-1-17420.;
                               „Ugunsdzēsējs” # 11/1932., #6/1935.

LĀČGALVIS Jēkabs, zvērināts advokāts.
                * 1886. VI 15. Ļaudonas pag.
                1932/1934. Blaumaņa 5,
                1934. Baznīcas 35.
                Avots:       LVVA 2942-1-1875.

LĀČGALVIS Pēteris Ādolfs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VII 15. Kalncempju pag.
                1919/1922. Rīgas kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. Valkas VII aizsargu pulka Kalncempju pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kalncempju pagasta valdes loceklis,
                Sprīvuļu pasta palīga nodaļas pārzinis,
                Kalncempju pagasta Sprīvuļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-146.

LĀČKĀJA Alfrēds, agronoms.
                * 1900. XI 13. Mēdzūlas pag.
                1919/1920. Ventspils kājnieku pulka Cēsu rotas karavīrs,
                1928/1932. Latgales lauksaimniecības biedrību savienības lopkopības instruktors,
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1932/1940. Latgales lauksaimniecības biedrību savienības lopkopības
                               Lopkopības nodaļas vadītājs,
                1934. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-59.

LĀČKĀJS Jūlijs, policijas kārtībnieks.
                * 1898. III 15. Līvānu pag.
                Beidzis Rīgas policijas skolu,
                1919/1923. Kurzemes divīzijas Inženieru rotas karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. V 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Ezernieku pagasta aizsargu
                               Nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Bukmuižas (Ezernieku) pagasta vecākais policijas kārtībnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-422.

LADINSKIS Leonīds, priesteris.
                *1895. VIII 20.
                1939. bij. Daugavpils Sv. Aleksandra Ņevskā draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

LAGZDIŅŠ Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
               *1900. II 13. Stendes pag.  +1936.III14. Rīgā
               1920. policijas dienestā, Talsu apriņķa priekšnieka kancelejā,
               1925. Sabiles nodaļas uzraugs,
               1926. Talsu nodaļas uzraugs,
               1928. Talsu I aizsargu pulka adjutants,
               1930.  Priekules kriminālais uzraugs,
               1931. Gulbenes kriminālais uzraugs,
               1933. Talsu kriminālais uzraugs.
               Avots:       „Jaunākās Ziņas” #63/1936.;
                              „Talsu Balss” #12/1936.

LAGZDIŅŠ Miķelis Ernesta d., veterinārārsts.
               * 1898. IV 01. Saldus pag. + 1942. VIII 30. Vjatlaga, Krievijā
               1917. Beidzis Nikolaja ģimnāziju,
               1919/1921. Rēzeknes kājnieku pulka virsseržants,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1925/1928. Jātnieku pulka jaunākas ārsta v.i.,
               1931. Beidzis Latvijas Universitāti. Veterinārārsts,
               1931/1940. Aizsargu organizācijā,
               1933/1937. Rīgas pilsētas lopkautuves veterinārārsts,
               1937/1939. Rīgas pilsētas veselības valdes veterinārārsts,
               1935. XII 01. Rīgas V aizsargu pulka Jātnieku diviziona veterinārārsts,
               1938. stādīts: apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņi,
               1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1939/1941. Rīgas pilsētas veselības valdes vecākais veterinārārsts,
               1941. VI 14. deportēts,
               Tērbatas 97-5, Rīgā.
               Avots:       1640-1-522-184.;
                              LVA 1987-1-13167.;
                              „Latvijas Pašvaldību Darbinieks” # 1/1933.;
                              „Latvijas Veterinārārstu Žurnāls” #2/1938.;
                              „Pašvaldības darbinieks” #9/1939.;
                              „www.nekropole.lv”
                     

LAGZDIŅŠ Teodors, skolotājs.
                *1888. VIII 25. Tukumā
                Beidzis Pilsētas skolu.
                Beidzis Cēsu paidagoģiskus kursus.
                1921/1938. Tumes pamatskolas pārzinis,
                1935/1939. Tumes 632. mazpulka vadītājs,
                1937. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības dibinātājs un biedrs.
                Avots:       LVVA 1690-4-632.

LAGZDIŅŠ Žanis Jāņa d., maiznieks.
                * 1888. V 29. Zantes pag.; M. Lība, S. Emīlija dz. Ošleja.
                Beidzis Pētertāles pagasta skolu.
                1910/1940. maizes tirgotājs firmas „Ž. Lagzdiņš“ vadītājs,
                Maiznieka amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un maiznieku sekcijas vecākais,
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 151.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-382.;
                                 “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

LAHS Antons, prāvests.
               *1887. X 01. Asūnes pag.; [Ļachs] + 1952.
               1910. Beidzis: Pēterburgas katoļu garīgo semināru,
               1910. X 30. Iesvētīts par priesteri,
               1914. Preiļu Rom. kat. Draudzē,
               1917/1920. Kaunatas Rom. kat. draudzes prāvests,
               1920/1930. Rozentovas Rom. kat. draudzes prāvests,
               1930. Pušmucovas Rom. kat. draudzes prāvests,
               1936/1937. Pildas Rom. kat. draudzes prāvests,
               1937/1938. Kalupes Rom. kat. draudzes prāvests,
               1939/1940. Piedrujas Rom. kat. draudzes prāvests,
               1941/1943. Dagdas Rom. kat. draudzes prāvests,
               1941/1943. Krāslavas Rom. kat. draudzes prāvests,
               1944/1945. Ozolmuižas Rom. kat. draudzes prāvests,      
               Avots:       „Jaunākās Ziņas’ #248/1935.;
                              www.latgales dati.lv.

LAIVENIEKS Žanis Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. III 22. Krotes pag. + 1942. I 07. Vjatlagā, Krievijā
                1928/1929. Kurzemes artilērijas pulka kaprālis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VIII 31. Liepājas XV aizsargu pulka Krotes pagasta
                                aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1937. III 08. Krotes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-302.;
                                „www.nekropole.lv”

LAIVINIEKS Pēteris, lauksaimnieks.
                *1870. VIII 02. Lizuma pag.
                1911/1940. Lubānas pagasta „Tālavijas“ māju īpašnieks,
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrībā,
                Avots:       LVVA 1690-1-325-45.

LAIVIŅŠ Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. III 23. Nītaures pag.
                1919/1920. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1934. Rīgas V aizsargu pulka Mores nodaļas priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Nopelniem”,
                1929. VIII 17. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1931/1940. Mores pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1934. IV 09. Rīgas V aizsargu pulka Eskadrona (II) vada komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru 3 474,
                1941. VI 164. Deportēts,
                Mores pagasta piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Mores pagasta Medulaju māju īpašnieks.
                Avots;       LVVA 1640-1-522-209, 1640-1-798-263.;
                               „www.nekropole.lv”

LAIVIŅŠ Milija dz. Lūkins, farmācijas kandidāte.
                * 1902. VIII 12. Skaņkalnes pag.
                1937. V 22. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LAIVIŅŠ Mirdza, ārste.
                Sk. Zanders Mirdza.

LAIVIŅŠ Pēteris Auseklis, mācītājs.
                * 1904. + 1977.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1937. bij. Grobiņas prāvesta iecirkņa vikārs,
                1937. IX 17. apstiprināts par Durbes Dienvidu draudzes mācītāju,
                1939. V 06. atbrīvots no Durbes Dienvidu draudzes mācītāja amatā,
                1939. V 06. apstiprināts par Grobiņas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1941. XII 15. atbrīvots no Grobiņas prāvesta iecirkņa vikāra amatā.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Svētdienas Rīts” # 39/1935., # 39/1937., # 9/1939.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942.

LAKATS Jānis, būvinženieris.
                * 1874. II 24. Veselavas pag. [Johann]; S. Alma dz. Krastiņš
                1886. beidzis Ikšķiles draudzes skolu,
                1891. beidzis Rīgas pilsētas Katrīna II skolu,
                1895. beidzis Pleskavas mērniecības skolu,
                1899. beidzis Pēterburgas II reālskolu,
                1899/1906. IV 18. Beidzis Rīgas Politehnikumu, būvinženieris,
                1906/1907. Vitebskas pilsētas kanalizācijas nivelēšanas darbu vadītājs,
                1907/1917. Krievijas zemnieku agrārbankas Jelgavas nodaļas ierēdnis,
                1914. kolēģijas sekretārs izd. 1914. III 15.,
                1918/1920. Samaras pilsētas kara lietu vadītājs, formē Latvijas
                               strēlnieku bataljonu,
                1919. Sibīrijas nacionālās padomes loceklis,
                1922. IV 01. – VI 20. Latvijas valdības priekšstāvis Vladivostokā,
                1920/1922. Rīgas pilsētas inženieris,
                1922. zemkopības ministrijas Zemes vērtēšanas daļas virs taksators,
                1934. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru,
                Apbalvots ar Čehoslovākijas kara krustu,
                Korporācijas Talavija dibinātājs.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-36.;
                               „Album Academicum’, R., 1912.;
                               „Latvijas darbinieku galerija’”, R., 1929.

LAKS Georgs, būvinženieris.
                * 1905. XII 14.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LAKS Vladimirs, arhitekts.
                * 1910. II 06. Pēterpilī.
                1943. VII 14. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

LAKSBERGS Arnolds, ārsts.
                * 1901. X 04. Rīgā + 1983.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, Nervu slimībās,
                1938. bijis Daugavpils valsts psihiatriskās slimnīcas direktors,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VIII 29. Valkas VII aizsargu pulka Rotas (II) ārsts,
                1938/1941. Strenču valsts psihiatriskās slimnīcas direktors,
                Strenču tautas nama savienības priekšnieks,
                Latvijas Sarkanā Krusta Strenču nodaļas priekšnieks,
                Silajāņu pagasta Čerstogu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-140.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Brīvā zeme” # 167/1938.

LAKSTIGALA Nikolajs, sabiedrisks darbinieks
               *1904. VIII 13. Salas pag.
               1925. III 01./1926. V 29. Elektrotehniskā diviziona Radio telegrāfists,
               1926. beidzis: Radio telegrāfistu kursus,
               1930. III 25. Dzelzceļu aizsargu pulka Gulbenes nodaļas vada komandieris,
               1940. III 01. Rēzeknes nodaļas vada komandieris,
               1941. apcietināts,
               Gulbenes stacijas rezerves stacijas priekšnieka palīgs.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-108.;
                              „Dzelzceļu aizsargu pulks”, R., 1934.;
                              „Dzelzceļņieks” #5/1940.;
                              „dzelzceļnieks Trimdā” #28/1980.

LAKSTĪGALA Pēteris, kapitāns.
                * 1886. XI 16. Bērzaunes pag.
                Beidzis Rīgas jūrskolu, tālbraucēju kapteinis,
                Beidzis Tērbatas Universitātes Juridisko fakultāti,
                1915. XII 12. Rezerves 50. Kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. V 19. Viļņas kara skolas junkurs,
                1916. XII 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. X 01.,
                1916. XI 25. Armijas jaunākais apakšvirsnieks un jaunākais portupeju junkurs,
                1916. XII 11. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VIII) jaunākais
                               virsnieks,
                1916. XII 12. piekomandēts Ložmetēju mācības komandai,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. VIII 31. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 31. Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 15. Pulkveža Savelova rīcībā,
                1916. XII 19. kaujas,
                1916. XII 31. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 31. piekomandēts Ložmetēju komandai,
                1917. I 09. skaitīt Lakstīgala I,
                1917. II 12. izgāja no pulka,
                1917. II 13. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas
                               Maksims jaunākais virsnieks,
                1917. VI 24. beidzis Oranienbaumas virsnieku skolas ložmetēju nodaļu,
                1917. VIII 02. A. F. P. pārvietots uz pulku,
                1917. VIII 03. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. VI 01.,
                1917. X 19. Pulka tieslietu darbvedis,
                1917. X 25. evakuēts uz kara slimnīcu Valmierā,
                1917. X 25. komandēts uz Ģenerālštāba akadēmijas juridisko nodaļu,
                1917. XI 25. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VIII 17.,
                1918. III 24. Latvju karavīru nacionālās savienības Maskavas nodaļas prezidija
                               loceklis (ar Pulkvedi Brieža aģitēja Kremlī par izbraukšanu uz Sibīriju),
                1918. IV 06. arestēts,
                1919. III 10. Latviešu padomju pulka ložmetēju instruktors,
                1919. IV 22. Rotas komandieris,
                1919. VI 02. Dezertējis,
                1919 IV 06. Valmieras kājnieku pulka virsleitnants,
                1920. Latvijas strēlnieku pulka tieslietu darbvedis,
                1921/1922. Politiskās apsardzes juriskonsults,
                1922/1927. Iekšlietas ministrijas Ludzas juridiskā biroja vadītājs,
                1924. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. Rīgas prefektūras XI iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1143,
                1935. bijis Rīgas apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks Siguldā,
                1935/1940. Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs,
                1936. I 01. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1937. VII 15. Sakaru bataljona Rotas (II) vada komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. IV 20. Štāba bataljona Saimniecības rotas komandieris,
                Namīpašnieks Pļaviņas Daugavas # 10.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-132, 4254-1-32-76, 5601-1-3503.;
                               KVKVA 2550-1-125-207.;
                               XII armijas pavēle # 166/1917.;
                               Latviešu strēlnieku I brigādes pavēles – 12.02.1917., # 151/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 356/1916.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 12/1916.,
                                               # 9/1917., # 47/1917.
                               Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 52/1917.,
                                               # 255/1917., # 341/1917.

LAKSTĪGALA Valentīns, ārsts.
                * 1920. II 12. Rogačevā, Krievijā.
                1943. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Lapu 15-14.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-50.

LAKŠEVICS Augusts, sabiedrisks darbinieks.
               *1905. VIII 11. Rīgā
               1919. X 22. Studentu bataljona brīvprātīgais,
               1920/1927. Tehniska divīzijas štāba, Elektrotehniskā divizionā un Armijas
                              sakaru priekšnieka štāba rakstvedis,
               1935. IV 10. Aizsargu aviācijas pulka administratīvais darbvedis,
               Valsts zemes bankas darbinieks,
               Dzīvo: Stabu ielā Nr.51-11.
               Avots:       LVVA 1640-1-199-38.

LAKŠEVICS Leonīds, virsleitnants.
                * 1886. VI 26. Dundagas pag.
                1928/1937. Robežsargu brigādes Jaunlatgales (III) bataljona sardzes priekšnieks,
                1936. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpēs Goda zīmi # 3066,
                1937. VIII 12. Ventspils II aizsargu pulka Štāba rotas kasieris.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-228.

LAMA Jānis, ierēdnis.
               *1874. X 31.
               1907. Beidzis: Rīgas pilsētas amatnieku skolu,
               1915. V 14. Rīgas pilsētas Būvvaldes dienestā,
               1929. III 01. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 31303,
               1929. Rīgas pilsētas Būvju valdes centrālās apkures, vedināšanas un
                              kanalizācijas iestādes pārzinis, darbu vadītājs.
               Avots:       LVVA 1303-2-80.

LAMBERTS Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
               *1905. Mangaļu pag. +1942. VI 09. Ussoļlagā, Krievijā
               Beidzis: Rīgas valsts tehnikuma Būvniecības nodaļu,
               Beidzis: Virsnieku vietnieku kursus,
               1926/1927. Rīgas kājnieku pulka instruktors,
               1934. II 09. Dzelzceļu aizsargu pulks Rīgas nodaļas vada komandieris,
               1937. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīme #2638,
               1941. VI 14. deportēts,
               Dzelzceļu virsvaldes Tehniskās direkcijas I šķiras tehniķis,
               Dzīvo: Altonovas 14/16-7, Rīgā.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-43.;
                              „Dzelzceļu aizsargu pulks’, R., 1934.;
                              www.nekropole.lv

LAMBERTS Eduards Jāņa d., mācītājs.
                * 1908. VII 29. Doles pag.; M. Minna, S. Eiženija Dz. Romanis + 1984. VII ASV
                1929. beidzis Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
                1931. cēsu kājnieku pulka seržants,
                1933/1938. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1938. I 30. ordinēts, ar Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1938. V 20. iecelts par Lipaiķu draudzes mācītāju,
                1938/1940. Lipaiķu ev. lut. draudzes mācītāju,
                1938. IX 07. Kuldīgas XIV aizsargu pulka mācītājs,
                1939. III 29. Rotas (II) mācītājs,
                1942. I 01. apstiprināts par Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikāru,
                1943. XI 14. atbrīvots no Dubultu draudzes mācītāja adjunkta amatā,
                1943. XI 14. iecelts par Saldus II draudzes mācītāju.
                1943/1944. Saldus II ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-81.;
                               „es viņu pazīstu”, R., 1939.
                               „Baznīcas kalendars“,R., 1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 4/1938., # 6/1938., # 22/1938.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942., # 49/1943., # 25/1944.

LAMBERTS Kārlis, skolotājs.
               *1879. VII 27. Dobeles apr. + 1942. VIII 11. Jēkabpilī.
               1898. Lielzalves skolas skolotājs,
               1899. Neretas draudzes skolas skolotājs,
               1905. II 01./X 19. Skolotājs Valsts elementārskola Grīvā,
               1905/1911. Bauskas pilsētas skolas skolotājs,
               1911/1917. Jēkabpils pilsētas tirdzniecības skolā, arī evakuācijā,
               1915/1917. Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālās komitejas bēgļu skolu uzraugs,
               1917/1918. Novorževas skolas skolotājs,
               1919. VIII 01.  Izglītības ministrijas Jaunjelgavas Ilūkstes apriņķa pamatskolu inspektors,
               1919. VIII 01. Jēkabpils valsts vidusskolas dibinātājs,
               1919/1935. Jēkabpils ģimnāzijas un komercskolas direktors,
               1921/1940. Jēkabpils izglītības biedrības priekšnieks,
               1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #138,
               1931/1935. Jēkabpils pilsētas galva,
               1931/1939. Skaņu mākslas savienības Staburags priekšnieks,
               1935/1940. Jēkabpils pilsētas domnieks,
               1941/1942. Jēkabpils pilsētas komunālās saimniecības vadītājs,
               1942. VIII 15. apbedīts Jēkabpils pilsētas kapsētā.
               Avots:       „Jēkabpils Vēstnesis” #45/1931., #44/1933.,  #32/1942.
                              „Jaunākās Ziņas” #224/1935.

LAMZE Arnolds Jēkaba d., profesors.
                *1889. I 31. Iecavas pag.
                Beidzis: Mironovas tirdzniecības skolu Rīgā,
                1909/1914. Beidzis: Rīgas Politehnikumu,
                1914/1918. Būvdarbu vadītājs Petrogradā un Daugavpils frontē,
                1916. ieguva inženiera arhitekta grādu Maskavā,
                1919. Latvijas dzelzceļu virsvaldes tehniskais direktors,
                1919. Latvijas Augstskolas Arhitektŗas fakultātes mācības spēks,
                1920. docents,
                1923/1936. Rīgas pilsētas jaunizbūves biroja vadītājs,
                1927. Latvijas Universitātes Padomes loceklis,
                1928. vecākais docents,
                1934. VII 01. Arhitektūras fakultātes dekāns,
                1934. IX 28. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņi III šķiru #860,
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Album Academicum’, R., 1912.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Cīņa” 315/1945.

LANCERS Elfrīda, ārste.
                Sk. Lulle Elfrīda.

LANCMANIS Oļģerts Verners, būvinženieris.
                * 1915. VII 23. Rīgā.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LANDAUS Jēkabs, ierēdnis.
               *1859. XII 22. gada 16. + 1941.
               Beidzis: Pēterburgas Tehnoloģisko institūtu, inženieris tehnologs,
               1892/1899. Lauksaimniecības rīku izgatavošanas fabrika Rīgā,
               1899. atvēra savu privāto ģimnāziju,
               1919. XII 29. /1934. Izglītības ministrijas žīdu izglītības pārvaldes priekšnieks,
               1918/1920. Tautas Padomes loceklis,
               1920/1922. Satversmes Sapulces loceklis, Žīdu nacionālā demokrātu partija,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #447,
               Ziemeļu bankas A/S padomes priekšsēdētāja vietnieks.
               Avots:       LVVA 1632-2-34.;
                              „Valdības Vēstnesis” #90/1938.

LANDAUS Vladimirs, ārsts.
                * 1899.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. L. Jēkaba 26.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LANDAVS Ziedonis Jāņa d., skolotājs.
                * 1889. V 21. Ārciema pag.; M. Flora dz. Neimanis, S. Milda dz. Dzintars.
                1910. beidzis Rīgas klasisko ģimnāziju,
                1916. beidzis Tērbatas Universitātes matemātikas fakultāti,
                1916/1921. armijā, jūras lidotājs,
                1921. Latvijas kultūras veicināšanas biedrības tehniskās skolas pārzinis,
                1923/1940. Latvijas kultūras veicināšanas biedrības ģimnāzijas direktors,
                1924/1931. žurnāla “Daba” izdevējs,
                1939/1940. mēnešraksta “Latvijas skola” redaktors.
                Latvijas vidusskolu skolotāju kooperatīva dibinātājs,
                Latvijas dabaszinātņu biedrības priekšnieks,
                Latvijas aerokluba valdes un padomes loceklis,
                Latvijas preses biedrības biedrs,
                Latvijas profesiju kameras loceklis.
                Apbalvojumi: Francijas zinātņu akadēmijas virsnieka palmas,
                Latvijas aerokluba goda zīme.
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar Triju zvaigžņu
                                ordeņa IV šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-184.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

LANDERS Kārlis Jēkabs Kārļa d., amatnieks, galdnieks.
                * 1903. XI 21. Medzes pag. + 1943. VIII 26. Vjatlagā, Krievijā
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924/1925. Kurzemes artilērijas pulka dižkareivis,
                1926. VIII 25. Liepājas XV aizsargu pulka Gaviezes pagasta
                                aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1929. VII 03. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Uzcītību,
                1937. V 15. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. Liepājas amatnieku biedrības uzticības persona Gaviezes pagastā,
                1941. VI 14. deportēts,
                Gaviezes piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Gaviezes bibliotēkas biedrības valdes loceklis,
                Galdnieku darbnīcas īpašnieks Gaviezes pagasta Landeros.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-305.;
                                „Iekšlietu ministrijas Vēstnesis” #312/1929.;
                                „Kurzemes Vārds” #146/1940.;
                                „www.nekropole.lv”

LANDSBERS Jēkabs, amatnieks.
                *1879. Ventspilī
                1922/1939. Sava uzņēmuma īpašnieks Ventspilī,
                Zeļļa un mūrnieka amata meistara pārbaudi izstūrējis Ventspils ģildē.
                Avots:       „Amatnieks” # 14/1939.

LANDSDORFS Teodors, ārsts.
                * 1884.
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās plaušu slimības,
                1938. Brīvības 38.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LANDSMANIS Alīse, farmācijas kandidāte.
                * 1898. IX 28.
                1926. V 26. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LANDSMANIS Ella, ārste.
                Sk. Jakāns Ella.

LANGE Edgars, mācītājs.
                * 1907. XII 28. Liepupes pag. + 1996. XII 17. Otavā, Kanādā.
                1928/1933. Beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1933. X 31. Ordinēts par Straupes draudzes mācītāju,
                1933/1952. Straupes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1934. I 01. Cēsu X aizsargu pulka mācītājs,
                1939. IV 01. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (I) mācītājs,
                1952/ 1986. Otavas Miera draudzes mācītājs,
                1965/1975. Otavas vācu Mārtiņa draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-540, 1640-1-525.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Baznīcas gadagrāmata 1998.”, R., 1997.

LANGE Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. VII 02. Vecsvirlaukas pag. + 1941. X 16. Krievijā
                1931/1932. Jelgavas kājnieku pulka kaprālis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VIII 10. Jelgavas XVI aizsargu pulka Vecsvirlaukas pagasta
                               aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1936. X 16. beidzis Aizsargu komandieru kursus,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. IV 01. Vecsvirlaukas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. deportēts,
                Vecsvirlaukas pagasta valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-167.;
                               „Nekropole”

LANGE Voldemārs, farmācijas kandidāts.
                * 1900. V 07.
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LANGINS Pēteris, mācītājs.
                * 1911. IV 15.
                1939. I 29. ordinēts.
                1943. Ģertrūdes II ev. lut. draudzes mācītājs, Brīvības 27.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.

LANGINS Raimunds, ārsts.
                * 1914. XI 08. Valmieras pag.
                1943. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Blaumaņa 36-8.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-1.

LANKA Otto, ārsts.
                * 1909. IX 26. Rīgā + 173. VI 25. Hartfordš, ASV
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1944. Liepājas pilsētas slimnīcas ārsts,
                1940. II 13. Liepājas XV aizsargu pulka Saimniecības rotas ārsts,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-51, 1640-1-526-296.;

LANKENFELDS Fridrihs, ārsts.
                * 1899.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Baznīcas 13.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAPEKINS Aleksandrs, inženieris ķīmiķis.
                * 1901. IX 23. Pēterburgā
                1943. XI 30. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Pleskavas 110-24.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-3.

LAPEKINS Anna, ārste.
                Sk. Legzdiņš Anna.

LAPEKINS Elza, farmācijas maģistre.
                Sk. Reimanis Elza.

LAPIKENS Jānis, priesteris.
                *1890. IV 10. Lēdurgas pag.
                1911. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1911. VII 23. Ilūkstes sieviešu klostera draudzes priesteris,
                1912. III 02. Fabianovas draudzes priesteris,
                1915/1918. Nikolajevas pilsētas draudzes priesteris,
                1918/1922. Kaneza sādžas draudzes priesteris, Jelisavetgradas apriņķī,
                1922. XII 14. Liepnas draudzes priesteris,
                1922/1938. Liepnas Sv. Elija draudzes priesteris,
                1939. bij. Baltinavas Apskaidrošanas draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-61.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LAPIKENS Nikolajs, priesteris.
                *1893. XII 12.
                1939. bij. Balvu Dievmātes Aizmigšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LAPINSKIS Haralds, farmācijas maģistrs.
                * 1910. III 09. Krievijā.
                1940. V 25. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LAPINSKIS Īzaks, ārsts.
                * 1889.
                1916. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Silenes pag., Ilūkstes apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAPINSKIS Vilhelmīne, ārste.
                Sk. Manas Vilhelmīne.

LAPIŅŠ Augusts, ārsts.
                * 1903. VIII 20. Veļķu pag.
                1940. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1944. Madonas pilsētas slimnīcas ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-4.

LAPIŅŠ Haralds, būvinženieris.
                * 1907. II 14. Lēdurgas pag.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LAPIŅŠ Harijs, skolotājs.
                * 1915. II 03. Nabes pag.
                Beidzis Skolotāju institūtu,
                1937/1938. Rēzeknes kājnieku pulka kaprālis,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. V 17. Valmieras VIII aizsargu pulka Nabes pagasta aizsargu nodaļas
                               vada komandieris,
                Nabes pagasta pamatskolas pārzinis,
                Nabes lauksaimniecības biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-375.

LAPIŅŠ Hugo, ārsts.
                * 1897.
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1938. Marijas 98.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAPIŅŠ Jānis Pētera d., skolotājs.
               *1885. VI 25. Veselauskas pag.; S. Marianna dz. Straumanis. + 1941. XI 11. Rīgā
               1902. beidzis: Millera reālskolu Cēsīs,
               1905/1906. Cēsu draudzes skolas skolotājs,
               1906/1907. Rīgas O. Balodis - Rēdberga elementārskolas skolotājs,
               1907/1920. Valkas Alkšņa tirdzniecības skolas skolotājs,
               1910/1915. beidzis Maskavas komerc institūtu, cand. oec.,
               1910/1912. Laikraksta Kāvi redaktors,
               1914/1915. Krievijas armijā,
               1915.skolotājs Valmieras tirdzniecības skolā,
               1917. latviešu nacionāldemokrātu partijas dibinātājs,
               1917/1918. Latviešu pagaidu nacionālā padomē,
               1919/1921. Laikraksta Zemgalietis redaktors,
               1920. I 01. Jelgavas valsts vidusskolas direktors,
               1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 131,
               1932. IX 10./1935. Tukuma valsts ģimnāzijas un komercskolas direktors,
               1935. XII 01./1939. Rīgas pilsētas I ģimnāzijas direktors,
               1935/1939. Žurnāla Sējēs redaktors,
               1937. V 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķīru # 1081.
               Apbalvots: Lietuvas Ģedemīna ordeņi,
               Apbedīts: Meža kapos Rīgā.
               Avots:       LVVA 1632-2-358-50.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” 3270/1935.

LAPIŅŠ Jānis Ģedimins Jāņa d., mācītājs.
                * 1898. I 25. Vietalvas pag.; M. Emīlija, S. Nadežda dz. Galviņš
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1936. Liepupes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1941. Seces ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936. XII 15. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (IX) mācītājs,
                1938. XII 12. Seces pagasta aizsargu nodaļas kora diriģents,
                1939. III 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VIII) mācītājs,
                1941. VI 14. Deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-195.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

LAPIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1921. I 26. Rīgā
                1944. III 31. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1944. Tallinas 37-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-7.

LAPIŅŠ Osvalds Pētera d., virsleitnants.
                * 1896. IV 29. Krustpils pag.; M. Ieva, S. Marija dz. Vītoliņš.
                1918/1919. Latvijas I neatkarības rotas virsnieks,
                1919/1920. Cēsu II bataljona un Vidzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. VIII 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka bataljona (I) komandieris,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu piemiņas medalu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 923,
                1933. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Bronzas medalu,
                1940. III 13. Jātnieku diviziona komandieris,
                1941. VI 14. Deportēts, dzīvo Krustpils pagasts Spunģēnos,
                Krustpils cukurfabrikas būvju līgumu ierēdnis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-133.;
                               LVA 1987-1-14540,
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LAPIŅŠ Roberts, sabiedrisks darbinieks.
                * 1882. XI 11. Vējavas pag.
                Beidzis Novgorodas būvamatnieku skolu,
                1919/1920. Siguldas kājnieku pulka kara laika ierēdnis,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IX 17. Madonas IX aizsargu pulka Vējavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. apcietināts,
                Vējavas pagasta vecākais,
                Vējavas Lubejas piensaimnieku sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Vējavas pagasta Laktu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-114.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LAPIŅŠ ERMANIS Valters, ierēdnis.
                * 1874. VII 25.
                1891/1893. Priekules pasta un telegrāfa kantora māceklis,
                1893/1895. Priekules pasta un telegrāfa kantora ierēdnis,
                1895/1898. kara dienestā,
                1898/1935. Liepājas pasta un telegrāfa kantora ierēdnis,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1303,
                1935/1940. Liepājas pasta un telegrāfa kantora pastmeistars.
                Avots:       „Brīvā Zeme”, # 15/1938.

LAPKOVSKIS Longīns, licenciāts.
                *1906. Daugavpilī
                Beidzis Rīgas katoļu teoloģijas augstskolu,
                1938. VI 13. ievēlēts par lektoru Romas katoļu teoloģijas
                                fakultātes kristīgās filozofijas katedrai.
                Avots:       „Students“ # 1/1938.

LAPPA Oskars, farmācijas kandidāts.
                * 1904 VI 19. Rīgā.
                1936. I 11. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LAPPINGS Jlija Kristapa m dz. Freimans, namīpašniece.
                *1866. V 04. Dobelē; V. Pauls Lapiņš.
                1928/1940. Namīpašniece Brīvības 99 [tag. 107], Rīgā.
                1940. izceļojusi uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 1615-4-1301.

LAPSA Jānis Pētera d., lauksaimnieks.
                * 1871. Rudzētu pag. + 1945.
                1914/1940. Rudzētu pagasta Riepu Vidus māju īpašnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3979,
                Apbedīts Matkules kapos Tukuma apriņķī.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-25.;
                               „Preiļu bibliotēka’

LAPSA Jānis, būvtehniķis.
               *1886. XII 30.
               Beidzis: Cēsu Millera reālskolu,
               1911/1915. Pēterpils I tehnikumu,
               1912. Dienvidu Austrumu dzelzceļa slimnīcu būvēs,
               1913. Pēterburgas satiksmes ceļu apgabalā,
               1914. Tomskas rajona hidritehniskos darbos,
               1915/1918. Ziemeļu frontes ceļu darbu pārvaldē,
               1921. II 15. Izglītības ministrijas būvtehniķis,
               1921. X 01. Vecākais būvtehniķis,
               1930. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2357.
               Avots:       LVVA 1632-2-331-3.

LAPSA Pēteris, ārsts.
                * 1911. II 26. Biržu pag.
                1939. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Rīgas pilsētas I slimnīcas Ausu kakla un deguna
                                slimību klīnikas ārsts,
                1941/1944. Cēsu pilsētas ambulances ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-8.

LAPSIŅŠ Artūrs Tenis Jēkaba d. skolotājs.
               *1896. I 29. Sēļu pag.+ 1976. I 01. Rencēnu pag.
               1913/1918.Beidzis: Valmieras skolotāju semināru,
               1918/1919. Mazsalacas miesta darba skolā,
               1920. Skulbergu pagasta jaunatnes skolā,
               1920/1921. Limbažu pilsētas II pamatskolā,
               1921. VIII 01./1940.  Rencēnu pagasta pamatskolas pārzinis,
               1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3133,
               1940/1941. Ipiķu pamatskolas pārzinis,
               1941/1944. Rencēnu pagasta pamatskolas pārzinis,
               1944/ 1951. skolotājs,
               1951/1957. Skolas bibliotekārs,
               1957. pensionēts,
               1976. I 08. Apbedīts Rencēnu kapos,
               Latvijas folkloras krātuves korespondents,
               Rencēnu izglītības biedrības Straume biedrs,
               Rencēnu lauksaimniecības biedrības biedrs,
               Rencēnu patērētāju biedrības biedrs.
               Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                              „Valmieras skolotāju seminārs’, R., 1936.;
                              „Valmieras Avīze” #31/1931.

LAPSIŅŠ Roberts Miķeļa d., Cand. jur.
                * 1898. VI 23. Rīgā; M. Made dz. Tauniņš, S. Olga Minciņš
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1922. beidzis Latviešu jaunatnes vidusskolu,
                1922/1925. Latvijas Universitātes Mehānikas nodaļas students,
                1924/1934. Valsts zemes bankas ierēdnis,
                1926/11932. beidzis Latvijas Universitāti, Mag. jur.,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IX 06. Rīgas V aizsargu pulka darbvedis,
                1934/1940. Iekšlietu ministrijas Preses un biedrību nodaļas vadītājs,
                1934/1940. Kultūras fonda Tehniskās komisijas loceklis,
                1937. VI 29. Rīgas V aizsargu pulka Stopiņu pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                Iekšlietu resora darbinieku krājaizdevu sabiedrības vadītājs,
                Korporācijas Beveronija filistrs,
                Dzīvo Valdemāra 23-27.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-201.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes studenti juristi”, R., 1999.;
                               „Rīts” #53/1934., #81/1934.

LASIS Andrejs, priesteris.
                *1873. VII 02. Vietalvas pag.
                1885/1889. beidzis Rīgas garīgo skolu,
                1895. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1895. XI 23. Ugāles draudzes skolas psalmotājs un skolotājs,
                1896. XII 12. Intes draudzes skolas psalmotājs un skolotājs,
                1900. VI 22. Jaunjelgavas draudzes skolas psalmotājs un skolotājs,
                1904. II 12. Rīgas Jāņa draudzes skolas psalmotājs un skolotājs,
                1905. V 09. Saikavas draudzes priesteris,
                1908. III 23. Suntažu draudzes priesteris,
                1913. IX 12. Jaunpils /Zaubes/ draudzes priesteris,
                1933. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-98.

LASIS Artūrs, būvinženieris.
                * 1909. XII 01. Tūjas pag.
                1939. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LASIS Kārlis, skolotājs.
                * 1895. X 26. Vestienas pag.
                1903. beidzis Sausnējas ministrijas skolu,
                1908. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1908/1909. Lazdonas ministrijas skolas skolotājs,
                1909/1914. Nītaures pareizticīgo draudzes skolā,
                1914/1918. Krievijas armijā – kara ierēdnis,
                1919/1922. Latvijas armijā,
                1922/1923. Rēzeknes apriņķa rezerves skolotājs,
                1923/1940. Rēznas pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 430,
                Rēznas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Rēznas patērētāju biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-77.;
                                “Baltijas skolotāju seminārs”, R. 1940.

LASIS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1891. X 01. Vietalvas pag. + 1942. III 06. Usoļlagā, Krievijā
                1919/1920. Vidzemes papildu bataljona karavīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926. I 19. Rīgas V aizsargu pulka Sidgundas pagasta aizsargu nodaļas
                               priekšnieks,
                1934. V 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību”,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Sidgundas pagasta Miglu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-211.;
                               „”www.nekropole.lv”

LASIS Vara, farmācijas kandidāte.
                * 1910. XI 06.
                1935. V 25. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LASMANIS Ādolfs, policijas darbinieks.
                * 1904. XII 23. Rīgā
                1919. Cēsu pulka skolnieku rotas brīvprātīgais,
                1919/1924. Jātnieku pulka kaprālis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. beidzis Rīgas policijas skolu, kā vecākais kārtībnieks,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes goda zīmi #1849,
                1934. IV 09. Rīgas V aizsargu pulka Jātnieku diviziona Eskadrona (II)
                               vada komandieris,
                1934. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3440,
                1941. VI 14. deportēts, Dzīvo Vidrižu pagastā, Lankšas,
                Vidrižu pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                Brīvības pieminekļa Vidrižu pagasta komitejas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-202.;
                               „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #79/1927.

LASMANIS Alfrēds Mārtiņa d. kapitāns.
               *1889. VIII 19.  Rīgā.; S. Jūlija dz. Zariņš + 1967. X 23. Milwauke, ASV
               1909. Beidzis: Rīgas pilsētas reālskolu,
               1909. Krievijas armijas Vjazmas 115. Kājnieku pulka brīvprātīgais,
               1910. ieguva rezerves praporščika pakāpi, Mortīru IV artilērijas divizionā,
               1910. atvaļināts,
               1914. Mortīru 27.artilērijas diviziona virsnieks,
               1915. Sibīrijas VI mortīru divizionā,
               1914/1918. Krievijas armijas št;abs kapitāns,
               1919. VII 14. Latvijas Armijas aviācijas grupā,
               1920. IV 10. Vidzemes artilērijas pulkā,
               1920. XI 16. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #258,
               1922. II 08. Atvaļināts,
               1922. IV 01. Rīgas pilsētas dienestā,
               1934. bijis: Rīgas pilsētas finanču daļas kanalizācijas nodevu nodaļas vadītājs,
               1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3514,
               1938. t.p. amatā; Dzīvo: Aizsargu 39/40,
               1944/1945. Leģiona latviešu kara izpalīgu aprūpes virsnieks,
               1945. amerikāņu gūstā,
               1951. ASV, Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrības revīzijas komisijas loceklis,
               Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti un IV šķiru,
               Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               Rembates ūdensdzirnavu īpašnieks.
               Avots:       LVVA 1303-2-80.;
                              „Vidzemes artilērijas pulka vēsture’, R., 1937:
                              „Valsts Adresu kalendārs’, R., 1937.;
                              „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1939.;
                              „Pašvaldību Darbinieks” #10/1937.;
                              V. Eichenbauma arhīvs 3825.

LASMANIS Fricis Aleksandrs Pētera d., dārznieks, tirgotājs
               *1862. X 17. Nītaures pag. + 1941. Krievijā
               Beidzis; Nītaures draudzes skolu,
               1880/1883. Šoha tirdzniecības dārzniecības māceklis,
               1883/1884. Ukrainā,
               1884. Šoha tirdzniecības dārzniecības nodaļas vadītājs,
               1891. I 02./1940.  atvēris pirmo latviešu sēklu tirgotāvu Rīgā, Brīvības bulvāri 1,
               1902/1905. Laikraksta Vārds redaktors, izdevējs,
               1908/1932. Rīgas Latviešu biedrības rūnas vīrs,
               1922/1932. Rīgas pilsētas domnieks,
               1926. XI 16. apbalvots: triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #105,
               1941. VI 14. deportēts,
               Apbalvots: Igaunijas Ērgļa ordeņi,
               Latvijas tirgotāju savienības valdes priekšsēdētājs,
               Rīgas tirgotāju biedrības priekšsēdētājs,
               Rīgas dārzkopju biedrības priekšsēdētājs,
               Rīgas Biržas komitejas loceklis,
               Brāļu kapu komitejas mantzinis,
               Latvijas banka diskonta komitejas loceklis,     
               Vispārējas apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos valdes loceklis.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.
                              „Jaunākās Ziņas” #234/1932.;
                              „Rīkojumu Vēstnesis’ #242/1943.;
                              www.literatura.lv

LASMANIS Jānis, būvinženieris.
                * 1899. IX 23. Rundāles pag. + 1973. VI 17. Sūfolsā, ASV
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1939/1940. Ventas un Lielupes ūdensceļu inženieris,
                1945. bijis ASV armijas 8252. Darba rotas inženieris leitnants,
                Korporācijas Fraternitas Livonica filistrs,
                Sūfolsa latviešu biedrības un draudzes loceklis,
                Sūfolsā Haselsteina tēraudu lietuvju sabiedrības biroja inženieris,
                Apbedīts Vudlavna kapos.
                Avots:       „Londonas Avīze” #1389/1973.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

LATEVICS Aleksandrs, amatnieks.
                * 1864. IX 02. Jelgavā.
                Beidzis Jelgavas elementārskolu,
                1878. māceklis,
                1882. zellis,
                1902. Sedlenieka amata meistars,
                Cēsu amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 196.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-472.

LAUBE Eižens, profesors, Dr. h. c.
                * 1880. V 25.
                1906.beidzis RPI arhitektūras nodaļu,
                1907. RPI arhitektūras nodaļas docents,
                1919/1920. LA prorektors,
                1920/1944. arhitektūras fakultātes profesors un dekāns,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 164,
                1929. IX 28. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 444,
                1930. ieguva Dr. arch. h. c. grādu,
                1940. Tēvzemes balvas laureāts.
                1946/1949. Baltijas universitātes profesors
                “Selonija” filistrs.
                Avots:       “Universitas” # 10/1962.

LAUBERGS Pēteris Alberts, sabiedrisks darbinieks.
               *1905. I 22. Susējas pag.
               1926. III 01./1934. X 01. Dobeles kājnieku pulka seržants,
               1934/1940. Auizsargu organizācijā,
               1934. X 01. Ilūkstes XII aizsargu pulka Laucesas nodaļas vada komandieris,
               Daugavpils elektrostacijas mašīnists,
               Lauksaimnieks: Laucesas pag. Karlinovskās.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-46.

LAUCIS Nikolajs, priesteris.
                *1901. VIII 29.
                1939. bij. Rūjienas Sv. Trijādības un Ainažu Sv. Alekseja draudžu priesteris.
                Avots:       ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LAUKIRBE Alfrēds, arhitekts.
                * 1901. VI 25.            
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LAUKMANIS Andrejs, ārsts.
                * 1904.
                1932. beidzis Latvijas Universitāti, plaušu slimībās,
                1938. Jelgavā, Lielbērzes sanatorijā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAUKS Anna dz. Šņore, ārste.
                * 1888. III 12. Liepupes pag.
                1916. beigusi Tērbatas Universitāti, iekšķīgās sieviešu slimībās,
                1917/1918. ārste Rumānijas frontē,
                1918/1920. Nikolajevkas apriņķa slimnīcas ārste,
                1920/1921. ārste Jelgavā,
                1922/1930. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1941/1944. Rīgas III un V poliklīniku ārste,
                1941. Strēlnieku 1b.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-47.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAUKS Anna dz. Bērziņš, ārste.
                * 1902. I 12. Mālupes pag.
                1928. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1929/1930. Kalncempju un Annas pagastu rajona ārste,
                1930/1939. Alūksnes Alsviķu Ziemupes pagastu ārste,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. V 15. Valkas VII aizsargu pulka Rotas (XIII) ārste,
                1939/1940. Rīgas slimo kases ārste,
                1940/1944. Rīgas VII poliklīnikas ārste,
                1941. Juglas 17-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-48, 1640-1-523-18.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAUKS Arnolds, būvinženieris.
                * 1912. XI 20. Gaviezes pag.
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LAUKS Heinrihs, Dr. med.
                * 1868.
                1894. beidzis Tērbatas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimības,
                1938. Daugavpilī, Imantas 9.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAUKS Jānis, skolotājs.
                *1888. VII 15. Džūkstes pag. + 1944. I 15. Jelgavā
                1944. Jelgavas II ģimnāzijas inspektors.
                Jelgavas latviešu biedrības biedrs.
                Apbedīts Džūkstes kapos.
                Avots:       „Tēvija” # 20/1944.

LAURINOVIČS Pēteris, Dr. theol., profesors.
                *1902.
                Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                Beidzis Vīnes Universitāti, Dr. theol.,
                1935. lektors Katoļu teoloģijas augstskolā,
                1936. mēnešraksta „Zīdūnis” redaktors,
                1938. VI 14. ievēlēts par profesoru Romas katoļu teoloģijas fakultātes
                                Jaunās Derības Sv. Rakstu katedrai.
                Avots:       „Students“ # 1/1938.

LAURIS Kārlis, būvinženieris.
                * 1910. IV 22. Cirgaļu pag.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LAUSKIS Ingrida dz. Šķilters, ārste.
                * 1913. IV 27. Rīgā
                1939. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Jankovska sanatorijas ārste Liepājā,
                1940/1944. Rīgas kaulu tuberkulozes slimnīcas ārste,
                1941. Ganu 6-11.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-52.

LAVENIEKS Voldemārs Anša d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VI 13. Sesavas pag.
                1919/1920. Latgales partizāņu pulka karavīrs,
                1921/1923. Jelgavas kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. I 09. Jelgavas XVI aizsargu pulka Sesavas pagasta aizsargu nodaļas
                               Jātnieku vada komandieris,
                1937/1940. Sesavas lauksaimniecības biedrības priekšsēdētājs,
                1939. VI 01. Sesavas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportēts,
                Sesavas pagasta valdes loceklis,
                Lielsesavas I krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Bauskas apriņķa mednieku biedrības „Briedis” priekšnieks,
                Sesavas pagasta Svikaļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-175.;
                               LVA 1987-1-17655.

LAVIŅŠ Harijs, rezerves virsleitnants.
               *1895.  X 11. Verovā, Igaunijā + 1980. IV 09. Londonā, Kanādā.
               Beidzis: Latvijas Universitātes Tautsaimniecības nodaļu,
               1915. Maskavas V praporščiku skolas junkurs,
               1916. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916/1918. Vācu gūstā,
               1921. Aarmijas Saimniecības pārvaldes Liepājas apgabala Produktu noliktavas virsnieks,
               1932. XI 16. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda z’mi #1226,
               1932/1944. Iekšlietu ministrijas Pašvaldību departamenta Valsts budžeta
                              nodaļas priekšnieks,
               1933. I 20. Dzelzceļu aizsargu pulka rezervē,
               1944. Vācijā, Grēvenes draudzes priekšnieks,
               19459. Londonā, grāmatvedis,
               Dzīvo: Jelgavā, Uzvaras ielā Nr.26,
               Daugavas Vanagu Londonas nodaļas biedrs.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-127.;
                              „Latvijas Kareivis” #284/1932.;
                              „Latvija Amerikā” #17/1980.;
                              „Laiks” #34/1980.

LAZDA Jānis, mācītājs.
                * 1905. II 10.
                1933. I 29. ordinēts,
                1931/1941. Biržu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1941/1944. Opekalna ev. lut. draudzes mācītājs.             
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

LAZDA Monvīds Bernharda d., inženieris tehnologs.
                * 1907. VIII 24. Rīgā + 1983. II 28. Rīgā
                Beidzis Latvijas Universitāti, inženieris tehnologs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1935. Kurzemes divīzijas štāba kaprālis,
                1939. IV 01. Liepājas XV aizsargu pulka štāba bataljona
                                Tehniskās rotas ķīmiskā dienesta vadītājs,
                1939. IX 20. Tehniskās rotas vada komandieris,
                1940. Latvijas inženieru biedrības biedrs,
                1940. A/S Tosmare inženieris, dzīvo ģen. Baloža 3-4, Tosmarē,
                1983. III 02. apbedīts meža kapos Rīgā
                Avots:       LVVA 1640-1-526-301.;
                                www.nekropole.lv;
                                „www.geni.com”.

LAZDIŅŠ Ādolfs, ārsts.
                * 1888. II 10. Dzelzavas pag.
                1913. beidzis Maskavas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1913/1915. Maskavas Universitātes Ginekoloģijas klīnikas ārsts,
                1915/1916. Tveras hospitāļa ārsts,
                1916/1920. Latvijas dzelzceļu ārsts,
                1920/1941. Valsts darbinieku ambulances ārsts.
                1923/1941. Lazdiņa privātā klīnikas īpašnieks,
                1941. Vēru 3-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-53.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAZDIŅŠ Aleksandrs Pētera d., zvērināts advokāts.
                * 1893. IV 19. Praulienas pag.; S. Glafīra dz. Āboliņš + 1942. I 26. Krievijā.
                1913. Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1917. beidzis Pēterburgas Universitāti,
                1918/1919. Tieslietu tautas komisariāta bibliotekārs,
                1919. apcietināts,
                1919. Inženieru sapieru bataljona karavīrs,
                1919/1920. Kara tiesu pārvaldes darbvedis, kara laika ierēdnis,
                1920. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1922/1924. Rīgas apgabaltiesas loceklis, tiesnesis,,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924/1925. zvērināta advokāta palīgs,
                1925/1929. zvērināts advokāts Rīgā,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu.
                1928/1934. Latvijas zemnieku savienības Madonas pilsētas nodaļas vadītājs,
                1929/1941. zvērināts advokāts Madonā,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. II 26. Madonas IX aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1937. V 15. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1941. VI 14. Apcietināts,
                Madonas pilsētas revīzijas komisijas priekšnieks,
                Praulienas pagasta Silu māju īpašnieks,
                Namīpašnieks Blaumaņa 9, Madonā.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-123.;
                               „Latvijas advokatūra”, R., 2007.

LAZDIŅŠ Alfrēds Jānis, ārsts.
                * 1879. IX 11. Trikātas pag. + 1955. V 16. Berchtesgadenā, Vācijā
                1895. Beidzis Trikātas draudzes skolu,
                1902. beidzis Tērbatas klasisko ģimnāziju,
                1908. X 28. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1909/1910. Ļaudonas draudzes ārsts,
                1910/1914. Smiltenes draudzes ārsts,
                1914/1917. Lielkņaza Aleksandra Mihailoviča sanitāra vilciena jaunākais ārsts,
                1917. Kamenecckas Podoļskas 739. kājnieku pulka ārsts,.
                1917. V 06. pārvietots uz Valmieras latviešu strēlnieku pulku,
                1917. V 26. jaunākais ārsts, kolēģijas asesors,
                1917. XI 03. bijis vecāka ārsta v.i.,
                1917. X 06. pārvietots uz Kurzemes latviešu strēlnieku pulku,
                1917. XII 06. ieradās pulkā,
                1918/1944. Smiltenes pilsētas un pagasta rajona ārsts,
                1919. arestēts,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu,
                Smiltenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs,
                Korporācijas Letonia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-54.;
                               KVKVA 3456-1-136.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 103/1917.;
                               Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles # 198/1917., # 403/1917.;
                               Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle # 340/1917.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Smiltenes Ziņas” # 43/1938.

LAZDIŅŠ Alfrēds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. V 16. Palsmanes pag.
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 22. Valmieras VIII aizsargu pulka Kauguru pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi # 1801.,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. IV 14. deportēts,
                Kauguru pagasta Ķisis un Sapās dzirnavu māju īpašnieks.
                Avots:      LVVA 1640-1-523-393.;
                               LVA 1987-1-13964.

LAZDIŅŠ Aleksandrs, arhitekts.
                * 1893. III 12.                           
                1929. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LAZDIŅŠ Bernhards, lauksaimnieks.
                *1868. III 09. Ikšķiles pag.
                1936/1940. bij. Ikšķiles savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                1937. bij. Ikšķiles pagasta padomes loceklis,
                1937. bij. Ikšķiles krājaizdevu sabiedrības „Jugla“ padomes loceklis,
                1937. bij. Ikšķiles ev. lut. draudzes valdes loceklis,
                1937. bij. Ogres brīvprātīgo biedrības biedrs,
                1939. bij. Ikšķiles pagasta Landavu māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1690-4-2972.

LAZDIŅŠ Herta, farmācijas maģistre.
                Sk. Ķerāns Herta.

LAZDIŅŠ Hugo Edmunds Reinholda d.,  tieslietu darbinieks.
               *1877. I 17. Trikātas pag. + 1941.
               1899. Beidzis: Tērbatas ģimnāziju,
               1903. beidzis: Maskavas Universitāti,
               1904. Rīgas apgabaltiesas tiesu amatu kandidāts,
               1906. Jelgavas apgabaltiesas tiesu amatu kandidāts,
               1907. IX 11./1916.  izmeklēšanas tiesnesis Permā,
               1916/1918. Rietumu frontes štāba izmeklēšanas tiesnesis,
               1920. VII 02. Latvijas tiesu palātas prokurora biedrs,
               1920. XII 13. Tiesu palātas loceklis,
               1921. Tiesu palātas krimināldepartamenta priekšsēdētājs,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #320,
               1930/1940. Tiesu palātas un krimināla departamenta priekšsēdētājs,
               1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru #232,
               1940. VIII 07. Arestēts, dzīvo: Baznīcas 18-1.,
               1940. XII 28. Piespriests nāves sods.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas’ #144/1935.;
                              „Tieslietu Ministrijas Vēstnesis’ #2/1937.;
                              „Rīkojumu Vēstnesis” #8/1942.;
                              www.trikatasvesture.beverina.lv

LAZDIŅŠ Jānis Mārtiņš Kristians Mārtiņa d. diplomāts.
               *1875. VIII 22. Bārbeles pag.; S. Renāte dz. Feimanis
                              + 1953. III 20. Briselē.
               Beidzis: Jelgavas klasisko ģimnāziju,
               1892/1898. Beidzis Pēterburgas konservatoriju,
               1898/1902. Parīzē,
               1902/1917. Krievijas Ķeizara galma orķestra solists,
               1909/1918. Krievijas Valsts arārbankas grāmatvedis,
               1915. Firmas Inženieris Markovs darbinieks,
               1919. Finansu ministra sekretārs,
               1919. Ārlietu ministrijas vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis,
               1920. X 01. Ārlietu ministrijas kancelejas priekšnieks,
               1924. ģenerālkonsuls Briselē,
               1925. ģenerālkonsuls Luksemburgā,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #225,
               1929/1938. Latvijas sūtnis Briselē,
               1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru #197,
               1941. Vācijā,
               1946. Beļģijā, zvērināts tulks Augstākā tiesā,
               Apbalvots: Beļģijas Kroņa ordeņa I šķiru,
               Apbalvots: Beļģijas Leopolda Ii ordeņa II šķiru,
               Apbalvots: Luksemburgas Ozola Vaiņaga ordeņa I šķiru,
               Apbalvots: Polijas Polonia Restituta ordeņa III šķiru,
               Apbalvots: Vatikana Sv. Sava ordeņa II šķiru, 
               Beļģu latvju biedrības priekšsēdētājs,
               Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
               Latvijas sabiedriskā kluba biedrs,
               Tautu savienības veicināšanas biedrības biedrs. 
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.;
                              „Jaunākās Ziņas” #189/1935.

LAZDIŅŠ Jānis, tālbraucēju kapteinis.
                * 1892. X 29. Rīgā.; S. Emīlija dz. Peskovs.
                1914. beidzis Mangaļu jūrskolu ar kapteiņa tiesībām,
                1914. V 02. Krievijas loču dienesta Somijā,
                1917. IX 06. ieguva tālbraucēja kapteiņa diplomu,
                1917/1918. loču vecākais Somijā,
                1918. būrenieka “Linde” īpašnieks,
                1919. VIII 15. Ceļu un būvju virsvaldes Lielupes ūdensceļu pārzinis,
                1920. XI 01. Jūrniecības departamenta Lielupes ūdensceļu pārzinis,
                1927. III 15. Gaujas ūdensceļu pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 67.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-180.

LAZDIŅŠ Jānis Ludvigs, inženieris.
                * 1897. XI 04. Vecpiebalgas pag.
                1941. Liepājas cukurfabrikas inženieris,
                1941/1944. dz. Brīvības 13-6.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.

LAZDIŅŠ Kārlis, mācītājs.
                * 1888. III 12. Vaives pag.
                Beidzis augstskolas arhitektūras un teoloģijas fakultāti,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. V 01. Rīgas V aizsargu pulka mācītājs,
                Latvijas neredzīgo pabalstīšanas biedrības „Filantropija” priekšnieks,
                Latvijas lībiešu biedrības valdes priekšsēdētāja biedrs,
                Kristīgo Centrālbiedrības garīgais vadītājs,
                Teoloģijas Institūta lektors,
                Rīgas muitas eksperts,
                Stabu 35-1,
                Daugavas Vanagu organizācijas garīgo lietu vadītājs, ASV.
                Avots:      LVVA 1640-1-522-199.

LAZDIŅŠ Pēteris Friča d. d., rezerves virsleitnants.
                * 1894. V 31. Jaunpiebalgas pag.
                Beidzis Priekuļu lauksaimniecības skolu,
                Beidzis Čistopoles praporščiku skolu,
                1919/1922. Gulbenes komandantūras un satiksmes daļas virsnieks,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. V 08. Cēsu X aizsargu pulka Rotas (VII) komandieris,
                1932. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņi,
                Drustu pagasta Pērļupe I pienotavas vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma ar5hīvs #855.

LAZDIŅŠ Voldemārs, ārsts.
                * 1899. VII 27. Krievijā
                1921/1922. Aviācijas diviziona vecākais medicīnas feldšeris,,
                1933/1940. Aizsargu aviācijā,
                1934. Talsu I aizsargu pulka ārsts,
                1940. II 13. Liepājas XV aizsargu pulka bataljona (II) ārsts,
                Rucavas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-297.

LAZDOVSKIS Jānis Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. XI 18. Neretas pag. + 1942. III 25. Vjatlagā, Krievijā
                1919/1922. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. bijis Jēkabpils IV aizsargu pulka Neretas pagasta aizsargu nodaļas
                               priekšnieks,
                1934. V 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VII) komandieris,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VI) komandieris,
                1941. VI 14. Deportēts.
                Neretas pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Neretas savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes priekšsēdētājs,
                Latvijas lauksaimniecības kameras Neretas darba biroja vadītājs,
                Latvijas kara aviācijas fonda Neretas nodaļas priekšnieks,
                Neretas pagasta Lielberģu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-198.;
                               LVA 1987-1-16371.;
                               „www.nekropole.lv”

LAZDUPS Antonija Emīlija Jāņa m., skolotāja.
                * 1898. I 28.; M. Anna.
                1905/1912. Rīgas O. Jessenas proģimnāzijā ieguva skolotājas tiesības,
                1912/1915. Rīgas P. A. Dolgih ģimnāzijā ieguva skolotājas tiesības,
                1915/1916. Lubānas pagasta skolas skolotāja,
                1916/1920. Bolderājas pagasta pamatskolas skolotāja,
                1920/1921. Kara skolas kancelejas rakstvede,
                1922/1923. Valsts zemes bankas darbveža palīdze,
                1923/1940. darbvede,
                1940/1940. vecāka darbvede,
                1940/1941. grāmatvede,
                1941/1941. revidents.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

LAZERSONS Lipmanas, arhitekts.
                * 1889. VII 30.                           
                1922. XI 08. beidzis Latvijas Augstskolas arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LĀŽE Marija, ārste.
                * 1881. IV 28. Lubānas pag.
                1917. Beigusi Tērbatas Universitāti,
                1917/1918. Tērbatas Dr. Ozoliņa privātklīnikas ārste,
                1918/1922. Saikavas Mētrienas pagastu ārste,
                1922/1928. Zaļenieku Jēkabnieku pagastu ārste,
                1928/1936. Lubānas rajona ārste,
                1928/1936. Latvijas Sarkanā Krusta veselības kopšanas punkta vadītāja Lubānā,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. I 31. Madonas IX aizsargu pulka rotas (VIII) ārste,
                1936/1944. Cesvaines rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-13, 1640-1-524-117.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEBEDEVA Lidija, ārste.
                Sk. Baško Lidija

LEBEDINEVS Katrīne, ārste.
                Sk. Lūke Katrīne.

LĒBERS Augusts, senators.
               *1865. X 07. Rīgā [Loeber]; S. Emīlija dz. Mencendorfs + 1948. II 14. Vācijā
               1884. Beidzis: Rīgas guberņas ģimnāziju,
               1884/1988. Beidzis: Tērbatas Universitātes juridisko fakultāti, cand. jur.,
               1889. ieguva Dr. jur. Utriusgue grādu Gētingenes Universitātē,
               1890/1892. Rjazaņas apgabaltiesas tiesu amtu kandidāts,
               1892/1896. Zvērināta advokāta palīgs  advokāts Rīgā,
               1896/1918. Zvērināts advokāts,
               1905/1907. Rīgas jūrskolas Jūras tiesību lektors,
               1912/1914. Rīgas politehniskā institūta Vispārējas tiesību un tirdzniecības tiesībās,
               1918/1938. Latvijas senāta loceklis,
               1918. XII 19. Latvijas augstākās tiesas dibinātājs,
               1919/1930. Latvijas Universitātes docents,
               1926. XI 16. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #88,
               1931/1935. Profesors,
               1935. XI 15. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru #270,
               1938/1939. Goda tiesnesis,
               1993. atklāta piemiņas plāksne Hospitāļu ielā #22, Rīgā,
               Latvijas tiesnešu biedrības biedrs,
               Vācu juristu biedrības biedrs,
               Krievu juristu biedrības biedrs.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #228/1935.;
                              „Brīvā Latvijā’ #10/1991.;
                              „Laiks” 10/1993.

LECIS Juris, sabiedriskais darbinieks.
                * 1860. + 1935. XI 20. Jelgavā.
                1919. bij. Kurzemes konsistorijas prezidents.
                Jelgavas Nikolaja draudzes baznīcas priekšnieks.
                Avots:       “Svētdienas Rīts” # 49/1935.

LECIS Juris Jura d., tiesnesis.
                * 1902. IX 26. Pēterburgā; M. Jūlija, S. Kornēlija dz. Māliņš.
                               + 1987. X 09. Palo Alto, ASV
                1919. studentu bataljona karavīrs,
                1919/1929. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1926. Zemgales artilērijas pulka virsnieka vietnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu jubilejas medalu,
                1929/1933. miertiesnesis,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2407,
                1933/1940. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VIII 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štāba bataljona
                               saimniecības priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941/1944. Daugavpils apgabaltiesas priekšsēdētājs,
                Jelgavas latviešu biedrības valdes loceklis,
                Jelgavas Nikolaja draudzes padomes loceklis,
                Zemgales patronāta biedrības vice priekšsēdētājs,
                Palīdzības ev. lut. draudzēm biedrības valdes priekšsēdētājs,
                Korporācijas Selonija filistrs,
                Namīpašnieks Zemgales pr. #3, Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-181.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

LECMANIS Harijs, ārsts.
                * 1895.     
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas plaušu slimības,
                1938. Saulkalnes sanatorijā, Vaiņodē.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LECONS Aleksandrs, kapteinis.
                * 1891. VI 07. Cēsīs.
                1912. X 01. Liepājas 6. Kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1914. XI 20. Pēterhofas 2. praporščiku skolas junkurs,
                1915. II 15. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. II 15.,
                1915. III 10. Prečinskās 266. Pulka jaunākais virsnieks,
                1915. VI 09. Kaujas Jergeževā, Varšavas guberņā,
                1915. VIII 26. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. X 10. piekomandēts Rīgas latviešu strēlnieku bataljonam Rotas (II)
                               jaunākais virsnieks,
                1915. X 22. kaujas pie Ķemeriem,
                1916. II 10. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. III 07-08. kaujas pie Ķekavas,
                1916. III 08. kontuzēts,
                1916. VI 26. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 14. pārvietots uz Vidzemes latviešu strēlnieku bataljonu,
                1916. IX 05. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona virsnieks,
                1916. X 07. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 05. Rotas (IV) vada (III) komandieris,
                1916. XI 16. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 16. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. VII 19.,
                1916. XII 23. beidzis ģenerāļa Globas kursus,
                1916. XII kaujas.,
                1917. I 01. – II 04. Rotas (IV) komandieris,
                1917. I 26. A. F. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. XI 15.,
                1917. II 06. piekomandēts latviešu strēlnieku rezerves pulkam, Rotas (VIII)
                               jaunākais virsnieks,
                1917. III 23. Papildu 120. rotas komandieris,
                1917. III 24. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. VII 31. izgāja Papildu 129. Rotas komandieris,
                1917. VIII 03. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Komandanta komandas
                               priekšnieks,
                1917. VIII 08. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. V 19.,
                1917. VIII 20. pazudis bez vēsts,
                1917. VIII 21. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 30. izgāja no pulka,
                1918. II 28. Rīgas Orlas dzelzceļa valdes darbinieks Vitebskā,
                1919. IV 10. Strādnieku II pulka karavīrs,
                1919. V 24. Latvijas armijas kapteinis,
                1919. VI 15. Skolnieku I rotas komandieris,
                1919. VIII 13. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieks,
                1924. V 24. Aizputes kājnieku pulka virsnieks, atvaļināts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IV 01. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba bataljona Rotas (II)
                               vada komandieris,
                1934. IV 12. Sakaru bataljona Rotas (III) komandieris,
                1937. VII 15. Sakaru bataljona Rotas (II) vada komandieris,
                1939. IV 20. Štāba bataljona Saimniecības rotas vada komandieris,
                Latvijas atvaļināto nacionālo karavīru biedrības biedrs,
                Latvijas bezpartejisko nacionālo atbrīvotāju biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-131, 4254-1-32-136, 5601-1-3628.;
                               KVKVA 2550-1-125-224.;
                               XII armijas pavēle # 290/1917.;
                               Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 40/1917.,
                                               # 94/1917., # 235/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 59/1915.,
                                               # 54/1915., # 97/1916.,# 200/196., # 285/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles # 262/1916.,
                                               # 294/1916.,# 324/1916., # 1/1917., # 5/1917.,
                                                # 16/1917., # 37/1917.,# 63/1917., # 219/1917.,
                                                # 236/1917., # 236/1917., # 243/1917.

LEDERS Zelma, farmācijas kandidāte.
                * 1898. VIII 03.
                1935. I 12. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.           
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LEDIŅŠ Herta dz. Rudzītis, ārste.
                * 1906.
                1935. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Lāčplēša 23.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEDIŅŠ Jānis Dāva d., ārsts.
                * 1900. XI 06. Madlienas pag.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, renģenoloģijā,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (II) ārsts,
                1938. Brīvības 18.,
                1941. VI 14. deportēts,
                Vispārējas apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos rentgena
                                kabineta vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-196.
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEDIŅŠ Kārlis Dāva d., ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1898. IV 14. Madlienas pag.; S. Herta dz. Rudzītis. + 1960. IV 28. Londonā
                1917. Beidzis Petrogradas I ģimnāziju,
                1917. /1918. Armijas XII hidrotehniskajās nodaļas kara laika ierēdnis,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. XII 13. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1927/1940. Latvijas dzelzceļu Ķemeru sanatorijas pārzinis,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu piemiņas medali,
                1929. beidzis Sanitāru virsnieku vietnieku kursus,
                1929. XI 08. Ieskaitīts Rīgas kara slimnīcā,
                1929. XI 08. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1929. XI 08.,
                1931. XI 17. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1931. XI 08.,
                1932. VI 01. vecākais ordinators,
                1935. XI 16. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpe izd. 1935. XI 08.,
                1939. VII 12. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķīru # 188,
                1940. VII 20. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1940. VII 20.,
                1940. XI 30. atvaļināts,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III un IV poliklīnikas ārsts.
                1941. Brīvības 28-3.,
                1944/1945. Latviešu leģiona lazaretes priekšnieks,
                1945/1949. Vācijā,
                1951/1960. Anglijā.
                Korporācijas Lettonia’s filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-14, 1474-1-678-104.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 4089.

LEDIŅŠ Oļģerts Dāva d., ārsts.
                * 1905. X 19. Madlienas pag.
                1933. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1939. Vispārīgās apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos ārsts,
                1938. Zvaigžņu 24.,
                1939/1941. Centrālās slimo kases Bolderājas ambulances ārsts,
                1939/1940. Dzelzceļu ambulances ārsts,
                1940/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas dzemdības klīnikas ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-15.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEDIŅŠ Vera, farmācijas kandidāte.
                * 1910. II 24.
                1933. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LEDUS Roberts Kārlis, skolotājs.
               Sk. Eisbergs Roberts

LEDVIGS Pauls Jāņa d., inženieris elektrotehniķis.
                * 1902. V 22. Seces pag.; M. Made
                1919. Skolnieku rotas karavīrs,
                Beidzis Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
                1923/1934. Valsts dienestā,
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1936. Tirdzniecības un rūpniecības departamenta revidents,
                1935. dzīvo Karlīnes 17-10,
                1936/1940. Tirdzniecības un rūpniecības departamenta vecākais inženieris,
                1936/1937. Muitas lietu padomes loceklis,
                1940. II 01. Tirdzniecības un Rūpniecības departamenta vice direktors,
                               Rūpniecības nodaļas vadītājs,
                VEF Revīzijas komisijas loceklis,
                1942. dzīvo Dārzniecības [Vagnera] 9-7.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Brīvā Zeme” # 25/1940.;
                               „Valdības Vēstnesis” # 186/1936.

LĒĢERIS Mārtiņš Voldemārs Mārtiņa d., ierēdnis.
               * 1889. XII 13. Ādažu pag. + 1944. I 13. Jarceva rajonā, Krievijā
               1928/1940. Aizsargu organizācijā,
               1919/1920. Kalpaka bataljona karavīrs,
               1919. Liepājas zemessargu organizācijas darbinieks,
               1921. ievēlēts Liepājas pilsētas dome no demokrātu saraksta,
                              Legātu komisijas loceklis,
               1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1926. XI 16. apbalvots, ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #160,
               1926/1927. laikraksta „Liepājas Vārds” atbildīgais redaktors,
               1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
               1928/1940. Aizsargu organizācijā,
               1929. ievēlēts Liepājas pilsētas dome no Latviešu zemnieku saraksta,
               1931. ievēlēts Liepājas pilsētas dome no Latviešu zemnieku,
                              Nacionālais Centrs un Apvienotie pilsoņi saraksta,
               1932. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1932. III 23. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona komandieris,
               1935. I 31. A/S „Rūpnieks” atbildīgais biedrs,
               1937/1940. Liepājas pilsētas lombards valdes priekšsēdētājs,
               1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķīru #78,
               1939. VII 22. A/S Liepājas labības kalte un noliktavas dibinātājs,
               1939. XII 14. Biedrības Liepājas teātris dibinātājs un
                              Revīzijas komisijas loceklis,
               1939. XII 15. A/S „Uniāda” likvidators,
               1940. I 11. A/S „Kurzemes Vārds” valdes priekšsēdētāja vietnieks,
                              dzīvo Pelduielā Nr.41, Liepājā,
               1940. apbalvots ar Lietuvas Šauļu Zvaigznes ordeni,
               1941. VI 14. deportēts, dzīvo Vaļņu 19-23,
               1939. A/S „Liepājas ādu fabrika Korona” direktors un likvidators,
                              dzīvo Uliha ielā #57, Liepājā,
               Liepājas pilsētas krājkases valdes priekšsēdētājs,
               Liepājas latviešu biedrības priekšsēdētāja biedrs,
               Ādažu pagasta Skābu māju īpašnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-526-307.;
                              LVA 1987-1-20159.;
                              „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                              „Valdības Vēstnesis” #260/1926., 339/1929., #89/1931., #32/1935.,
                                             #293/1938.; #12/1940.,#25/1940., #27/1940.;
                              „Ekonomists” #5/1937., #17/1939.;
                              „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #45/1926.,
                              „Kurzemes Vārds” #7/1940.;
                              „Strādnieku Avīze” #64/1921.;
                              „www.nekropole.lv”

LEGKIJS Jānis, priesteris.
                *1907. IV 29.
                1939. bijis Rīgas Sv. Trijādības Sergija draudzes virspriesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LEGKIJS Jēkabs, priesteris.
                *1906. IV 01.
                1939. bij. Korovskas Dievmātes Piedzimšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LEGKIJS Savva, priesteris.
                *1874. IX 24. Moģilevas gub.
                1890. beidzis Staro Beļicas tautskolu,
                1922. IX 22. Daugavpils Aleksandra Ņevskā draudzes diakons,
                1923. IX 23. Kaplavas draudzes priesteris,
                1925. III 15. Salienas draudzes priesteris,
                1939. bij. Salienas Sv. Jāņa Kristītāja draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-29.

LEGZDIŅŠ Elfrīda, arhitekte.
                * 1905. III 07.           
                1931. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LEGZDIŅŠ Kārlis Ādolfs, farmaceits.
                *1876. VII 05. + 1928. I 16.
                Aptiekas īpašnieks.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 17/1928.

LEGZDIŅŠ Roberts, farmācijas maģistrs.
                * 1908. IV 23.            
                1932. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1940. I 09. farmācijas maģistrs.    
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LEGZDIŅŠ Vilis, meistars.
               *1878. I 17.
               1909. III 01. Rīgas pilsētas dienestā,
               1934. Rīgas pilsētas būvvaldes remontmeistars,
               1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 33511.
               Avots:       LVVA 1303-2-80.

LEGZDIŅŠ LEGZDE Aleksandra dz. Grasis, ārste.
                * 1912. X 11.
                1935. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1943. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes subasistente , asistente,
                1939/1940. Rīgas pilsētas III ģimnāzijas higiēnas skolotāja,
                1943/1944. Kriegslazaretten ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-109.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEIBA Augusts, lauksaimnieks.
                *1897. III 07. Milzkalnes pag.
                1915/1918. Latviešu strēlniekos,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1928/1940. Tumes aizsargu nodaļas aizsargs.
                1937/1940. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības mašīnu sekcijas vadītājs.
                Avots:       1690-1-981-3.

LEIBOVIČS Zālamans, farmācijas kandidāts.  
                * 1908. I 15.             
                1935. I 12. beidzis Latvijas universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LEIBSONS Minna dz. Hiršmanis, ārste.
                * 1889.     
                1912. beigusi Tērbatas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Blaumaņa 16/18.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEIBSONS Simons, ārsts.
                * 1900.     
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Ganu 4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEIMANIS Antoņina, ārste.
                * 1911. II 07. Varakļānu pag.
                1935. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Barkavas rajona ārste,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XI 13. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (X) ārste,
                1940/1941. Dricānu rajona ārste,
                1941/1944. Slampes rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-17, 1640-1-527-428.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEIMANIS Augusts Pētera d., skolotājs.
               *1886. VII 30. Tūjas pag. + 1956. I 15.
               1899. Beidzis: Liepupes draudzes skolu,
               1905. beidzis: Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
               1911. beidzis: Pēterburgas Universitāti, cand. math.,
               1913/1914. Pētrazvodskas vīriešu ģimnāzijas skolotājs,
               1914/1918. Leibgvārdes sapieru rotas brīvprātīgais,
               1919/1920. Rīgas pilsētas I ģimnāzijas inspektors,
               1920/1940. Franču liceja inspektors,
               1925. Latviešu franču tuvināšanas biedrības dibinātājs,
               1926/1941. direktors,
               1941/1944. Rīgas pilsētas vidusskolas direktors,
               1930. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1058,
               Apbalvots: Francijas Goda Ļeģiona ordeņi,
               Korporācijas Fraternitas Petropolitana filistrs.
               Avots:       LVVA 1632-2-348.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.
                              „Universitas” #61/1988.

LEIMANIS Eižens, privātdocents.
                *1905. IV 10. Kokmuižas pag.
                1936/1947. dz. Kurmanova 11-10.
                Avots:       LVVA 2942-1-5893.

LEIMANIS Elmārs, ārsts .
                * 1918. II 18. Jurjevā
                1942. VI 19. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1942. Kr. Barona 94a-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-22.

LEIMANIS Ādolfs Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. VI 22.; S. Julianna dz. Bērzkalns.
                1908. beidzis Ziemera pagasta pamatskolu,
                1908/1914. Korvas pagasta tēva Kaktiņu māju lauksaimnieks,
                1914/1916. Mācās lauku amatniecību,
                1916/1918. Latviešu strēlnieku pulkos, beidzis Mācības komandu,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1921/1940. Alsviķu pagasta Vilnīšu māju īpašnieks,
                1924/1940. Alsviķu lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                1930/1933. Alsviķu piensaimnieku sabiedrības priekšnieks,
                1931/1934. Alsviķu pagasta Revīzijas komisijas loceklis,
                1934/1940. Alsviķu pagasta vecākais,
                1935/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras loceklis,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3987,
                1941. VI 14. deportēts,
                Alsviķu lauksaimniecības biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-41.;
                               LVA 1987-1-13326.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LEIMANIS Juris, arhitekts.
                * 1900. III 29.                           
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LEIMANIS Milda, ārste.
                * 1901. I 01. Boju pag.
                1929/1938. Rīgas Pārdaugavas rajona kopēja slimo kases māsa, ārste,
                1933. Beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                134/1938. Torņakalna rajona ārste,
                1938/1944. Rīgas pilsētas Bērnu slimnīcas ārste.
                1938. Bauskas 2.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-23.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEIMANIS Oskars Pētera d., ceļu inženieris.
                * 1891. XII 11. Tūjas pag.; M. Marija, S. Elza dz. Freimanis.
                               + 1969. Grand Rapids, ASV
                Beidzis Vecmuižas pagasta skolu,
                Beidzis Liepupes draudzes skolu,
                Beidzis Tērbatas reālskolu,
                1910/1918. Beidzis Pēterpils Ceļu inženieru Institūtu,
                1919. Šoseju un zemesceļu resora Tiltu projektešanas daļas inženieris,
                1919/1921. Latvijas dzelzceļu I ekspluatācijas nodaļas priekšnieka palīgs,
                1921/1941. Ceļu iecirkņu Jelgavā un Rīgā priekšnieks,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1344,
                1941/1942. Ceļu I iecirkņa priekšnieks,
                1942. I 10. iecelts par Latvijas satiksmes ģenerāldirektoru,
                Apbalvots ar Zviedrijas Vāzas ordeņi,
                Latvijas inženieru biedrības biedrs,
                Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
                Jelgavas Latviešu biedrības biedrs.
                Latvijas filistru apvienības biedrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 106/1942.

LEIMANIS Oto Dāvja d., inženieris elektriķis.
                * 1884. VII 17. Valmieras pag.; M. Kristina, S. Raskovja dz. Klenova
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju,
                Beidzis Pēterpils Elektrotehnisko Institūtu,
                1920. Sabiedrības „Abuls” direktors,
                1940. I 02. iecelts par VEU „Ķegums” uzņēmuma ražošanas daļas direktoru,
                Strādājis Krievijas elektrostacijas būves,
                Pasaules enerģijas konferences Latvijas komitejas loceklis,
                Bijis Ķeguma būves inspekcijas vecākais inženieris,
                Bijis Rīgas pilsētas tehnikuma inspektors,
                Apbalvots ar Zviedrijas Vazas ordeņi,
                Valmieras pagasta Vecbrenguļu māju īpašnieks.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Brīvā Zeme” # 3/1940.

LEIMANIS Pēteris Davja d., ierēdnis.
                * 1895. IV 12. Baižkalna pag. + 1975. I 07. Almelijā, Anglijā
                1915/1917. Leibgvardes Petrogradas pulka vecākais rakstvedis,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1917,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. IX 22. Madonas IX aizsargu pulka mantzinis,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas nopelnu Krustu,
                1939. III 23. Madonas IX aizsargu pulka grāmatvedis,
                1941. VI 14. deportēts,
                Valsts ierēdnis, Madonas apriņķa policijas sekretārs,
                Avots:       LVVA 1640-1-524-116.;
                               LVA 1987-1-20506.

LEIPCIGS Marija, ārste.
                Sk. Gulbis Marija.

LEISMANIS Olga, ārste.
                Sk. Tillaks Olga.

LEIŠE Ārijs, ārsts.
                * 1919. II 20. Smiltenē
                1943. XII 01. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Bauskas 57-1.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-24.

LEITENDORFS Osvalds, ierednis.
                *1894. VII 15. Rīgā + 1936. IX 23. Rīgā.
                1914. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1914/1918. Krievijas armijā un strēlnieku pulkos,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1921 Latvijas Universitātes tautsaimniecības fakultātē,
                1921/1924. Valsts statistiskās pārvaldes ierēdnis,
                1924/1936. Latvijas bankas vecākais inspektors,
                Korporācijas „Patria’s” filistrs.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Universitas” # 11/1936.

LEITIS Elizabete dz. Kozlovs, ārste.
               * 1899. X 28. Tverā, Krievijā [vēlāk Baķis] + 1987. II 23. Albānijā, ASV
               1927. Beigusi Latvijas Universitāti,
               1927/1944. Mālupes pagasta rajona ārste,
               1931/1940. Aizsargu organizācijā,
               1931. VII 05. Valkas VII aizsargu pulka rotas (X) ārste,
               1939. III 20. apbalvota ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               Avots:       LVVA P1023-2-14-25, 1640-1-523-148.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                              „Laiks” #25/1987.

LEITIS Ernests, amatnieks.
                * 1895. VIII 02. Valdgales pag. + 1944. XII Vjatlagā.
                Kurpnieka amata meistars,
                Talsu amatnieku biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                1915/1918. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1918/1921. Sarkanā armijā,
                1925. XI 15. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1785,
                1935. I 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa I pakāpēs goda zīmi # 2058,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 148,
                1941. deportēts,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras medali. 
                Avots:       LVVA 1303-3-19-376.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eihenbauma arhīvs.

LEITIS Jānis Jāņa d., kapitāns.
                * 1892. I 021. Vecpiebalgas pag.; M. Made dz. Griņģis; S. Marija dz. Veismane
                1911. Beidzis Cēsu pilsētu skolu,
                1913. Krievijas armijas karavīrs,
                1914. VII lauku 22. Brigādes karavīrs,
                1915. IX Tiflisas kara skolas junkurs,
                1916. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916/1918. Krievijas armijas podporučiks,
                1920. II 19. Cēsu kājnieku pulka Rotas (I) komandieris,
                1921. IV 21. atvaļināts, kapitāns pakāpē,
                1924/1937. Vecpiebalgas pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1924/1940. Vecpiebalgas apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. IV 20. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (IV) komandieris,
                1932. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4394,
                1944/1945. vācu armijas būvbataljona komandieri,
                Leimaņu izglītības biedrības priekšnieks,
                Vecpiebalgas pagasta Jauntētītes māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525,;
                                „Latvijas darbinieku galerija ”, R., 1929.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1939.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Viduszemnieku biogrāfiskā vārdnīca’, Cēsīs. 2003.;
                                „Pašvaldību Dzīve” #43/1937.;
                                „Cēsu Vēstis” #10/1943.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #853.

LEITIS Jānis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. III 27.; S. Biruta dz. Luste + 1942. VIII 18. Sevurallagā, Krievijā
               1926. Beidzis Priekuļu lauksaimniecības vidusskolu,
                1928/1929. Galvenās artilērijas noliktavas instruktors,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. XII 18. Cēsu X aizsargu pulka Lizuma pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1933. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1935. apbalvots ar Igaunijas Baltā Krusta III klasi,
                1938/1940. Tirdzniecības rūpniecības A/S „Šīferis” valdes loceklis,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru #868,
                1939. III 20. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 02. apbalvots: ar Polijas sudraba Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Lizuma pagasta padomes loceklis,
                Lizuma lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Lizuma patērētāju biedrības priekšnieks,
                Lizuma pagasta Viņķeļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                LVA 1987-1-17306.;
                                „Jaunākās Ziņas” #76/1938.;
                                „Cēsu Vēstis” #287/1938.;
                                „Gulbenes Balss” #4/1940.;
                                www.nekropole.lv

LLEITIS udolfs, sabiedrisks darbinieks.
               *1894. VI 12. Ikšķiles pag.
               1914/1918. Rezerves 38. kājnieku puka un Zemgales latviešu strēlnieka
                              pulka jaunākais apakšvirsnieks,
               1929. VII 12. / 1939. Dzelzceļu aizsargu pulka Šķirotavas nodaļas priekšnieks,
               1937. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi #2639,
               Lokomotīvu vadītājs,
               Lokomotīvju vadītāju krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
               Nekustamais Īpašums Ikšķilē.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-69.;
                              „dzelzceļa aizsargu pulks’, R., 1934.

LEITIS Pēteris Voldemārs, būvinženieris.
                * 1910. II 14. Veselauskas pag.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LEITNANTS Rūdolfs, sabiedrisks darbinieks,
               *1890. IV 22. Stelpes pag. + 1942. Krievijā
               1915. Rezerves 179. kājnieku pulka instruktors,
               1915/1917. Latviešu strēlniekos grupas komandieris,
               1919/1920. Aizputes kājnieku pulka Ložmetēju rotas kaprālis,.
               1920/1940. Azsargu organizācijā,
               1927. Bauskas XIII aizsargu pulka Stelpes nodaļas priekšnieks,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi #49,
               1929. VII 03. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1937. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4397,
               1938/1940. Stelpes lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
               1941. VI 14. deportēts,
               Stelpes kultūras biedrības revīzijas komisijas loceklis,
               Stelpes uguns apdrošināšanas sabiedrības valdes loceklis,
               Stelpes pagasta padomes priekšsēdētājs,
               Sarkanā purva meliorācijas sabiedrības priekšsēdētājs biedrs,
               Lauksaimnieks Stelpes pagastā Dzeguzēs.
               Avots:       LVVA 1640-1-191-31.;
                              „Aizsargs” #7/1929.;
                              „Sētā un Druvā’ #28/1938.;
                              „Bauskas Vēstnesis” #6/1941.

LEIVERS Otto, farmaceits leitnants.
                * 1891. II 18. + 1983. III 05. Teksasā, ASV
                1919. Valmieras kājnieku pulka karavīrs, rezerves farmaceits leitnants,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IX 17. Madonas IX aizsargu pulka Jātnieku diviziona farmaceits,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Cēsu draudzes padomes loceklis,
                Dzelzavas savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Dzelzavas aptiekas īpašnieks.
                Avots:      LVVA 1640-1-524-112.

LEJA Emīlija, skolotāja.
                * 1880. X 13.
                1900. beigusi Jelgavas sieviešu ģimnāziju ar skolotājas tiesībām,
                1900/1906. Talsu “E. Krauzes” sieviešu proģimnāzijas skolotāja,
                1906/1907. Bukaišu pagasta skolā,
                1907/1910. Talsu “Cirkeļa” tirdzniecības skolā,
                1910/1911. Jelgavas “E. Kleinberga” sieviešu ģimnāzijā,
                1911/1912. Talsu “Cirkeļa” tirdzniecības skolā,
                1912/1915. Talsu “E. Krauzes” sieviešu proģimnāzijas skolotāja,
                1915/1918. Buhāras “Kerku” tirdzniecības skolā,
                1918/1920. Buhāras “Kerku” apvienotā pamatskolā,
                1921/1932. Lībagu pamatskolas skolotāja,
                1932. XI 16. pensionēta,
                1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 41.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-63.

LEJA Rūdolfs, ārsts.
                * 1908. X 15. Purmsātu pag.
                1938. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1940. Balvu slimnīcas un pilsētas ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-26.

LEJASBLUSA Jānis Dāvja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1889. VI 02. Kacenu pag.; M. Minna, S, Emma dz. Palms
                Beidzis Kacenu draudzes skolu,
                1914/1918. Krievijas armijas sanitārs,
                1919/1920. Kačanovas partizāņu nodaļas karavīrs,
                1920/1934. Kacenu pagasta valdes loceklis,
                1925/1934. Kacenu pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1934/1940. Kacenu pagasta vecākais,
                1936. IX 12. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3991,
                1937/1940. Kacenu lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1938/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                Kacenu ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Kacenu ev. lut. draudzes Revīzijas komisijas loceklis,
                Kacenu aizsargu nodaļas dibinātājs,
                Kacenu meliorācijas sabiedrības „Aizpurve” Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-49.

LEJASMEJERS Kārlis, ierēdnis.
                * 1906. III 21. Bauskā: S. Ksenija dz. Zakovics.
                1938. beidzis Latvijas Universitāti, cand. phil.,
                1939. Baznīcu un konfesiju departamenta vecākais ierēdnis.
                Dz. Elizabetes 9-31.
                Avots:       LVVA 1370-1-2281.

LEJAS SAUSS Ernests, ierēdnis.
                * 1897. IV 26. Tukumā.; S. Lilīja dz. Bērziņš.
                1916. beidzis Tukuma pilsētas komercskolu.
                1922. VIII 21. Fin. min. Kredīta departamentā – grāmatvedis,
                1924. VII 07. revidents,
                1927. I 03. jaunākais revidents,
                1927. II 04. Valsts saimniecības departamenta Tirdzniecības un
                                banku nodaļas vecākais grāmatvedis,
                1928. IV 03. Valsts saimniecības departamenta Banku nodaļas
                                vecākais grāmatvedis,
                1929. III 01. revidents,
                1934. VI 15. iec. par Valūtas komisijas biroja vadītāju,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 31.
                Valsts saimniecības departamenta Tirdzniecības un banku nodaļas
                                vecākais grāmatvedis,
                Avots:       LVVA 1303-3-19-27.

LEJIŅŠ Anna dz. Ribulis, ārste.
                * 1894.     
                1924. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Kuršu 13.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEJIŅŠ Eduards, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. XII 06. Aiviekstes pag.
                1926/1927. Kara būvniecības pārvaldes karavīrs,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. VII 19. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Aiviekstes pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1929. III 25. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1934. XI 18. apbalvots ar Latvijas Aerokluba bronzas medalu,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 2070,
                1939. IV 20. Aiviekstes pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts no Aiviekstes pagasta Ceriņu mājām,
                Krievciema lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Aiviekstes Ungurmuižas I krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Aiviekstes savstarpējas apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas priekšnieks,
                Aiviekstes pagasta Sīlakalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-126.

LEJIŅŠ Kārlis, ārsts.
                * 1900. VII 03. Alojas pag.
                1929. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1930. Lejasciema Dūres rajona ārsts,
                1930/1932. Mērdzenes rajona ārsts,
                1932/1936. Kārsavas rajona ārsts,
                1936/1937. Mērdzenes rajona ārsts,
                1937/1939. Mērdzenes Ciblas Zvirgzdenes rajona ārsts,
                1939/1944. Mazsalacas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-27.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEJIŅŠ Paulis Jāņa  d., Dr. agr. h. c., profesors.
                *1883. II 26. Vecates pag.; S. Auguste dz. Lācis. + 1959. III 27. Rīgā
                Beidzis: Mazsalacas draudzes skolu,
                1902/1907. Beidzis: Rīgas Politehnisko institūtu, agronoms,
                1908/1910. Latviešu ekonomiskās sabiedrības Lauksaimniecības izglītības vadītājs,
                1909/1915. dibināja un vadīja Jelgavas lauksaimniecības skolu Lustē,
                1910/1914. LES skolas fermas vadītājs,
                1914. Krievijas armijā,
                1915. kara ierēdnis konservu pagatavošanas speciālists Astrahaņas apgabalā,
                1915. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1917/1918. t.p. uzdevumā  Uraļskā un Zemstes agronoms,
                1918. Baltijas hercogistes Zemes kotējas loceklis,
                1918/1919. Jelgavas zemkopības skolas organizētājs un skolotājs,
                1919. III 01. Latviijas Augstskolā,
                1919. IX 05. Latvijas Augstskolas mācību spēks,
                1919/1920. Prorektors,
                1922. Rāmavas saimniecības vadītājs,
                1926. docents,
                1927. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #322,
                1932. profesors, Dr. agr.,
                1934. IX 27. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #1934,
                1940. VII 02./VIII 25. Latvijas Republikas izglītības ministrs,
                1946/1951. LPSR Zinātņu Akadēmijas prezidents,
                Latvijas lopkopības centrālās savienības priekšsēdētājs,
                Latvijas agronomu biedrības pirmais priekšnieks,
                Korporācijas Selonija filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „valdības Vēstnesis ’#147/1940.

LEJIŅŠ Pēteris Pētera d., Dr. jur., profesors.
                *1879. X 09. Ērgļu pag.
                Beidzis Ērgļu draudzes skolu
                1898/1901. beidzis Penzas mērniecības skolu, mērnieks,
                1902/1908. Penzas apgabaltiesas mērnieks eksperts,
                1907. beidzis Maskavas 3. ģimnāziju, eksternis,
                1907/1913. beidzis Maskavas universitātē vēstures un filoloģijas fakultātes
                                filozofijas nodaļu,
                1917. beidzis kā ekstērns Maskavas universitātes juridisko fakultāti,
                1917/1920. Penzas  paidagoģiskajā institūtā, lektors,
                1920/1940. Latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1454,
                1935/1938. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1937. V 29. ieguva Dr. jur. grādu,
                1937. X 06. ievēlēts par profesoru pie tiesību filozofijas katedrās,
                Bij. LU padomes loceklis un padomes sekretārs.
                Avots:       “Universitas” # 7/1960.;
                                „Students” # 2/1937., # 3/1939.    

LEJIŅŠ Teodors Nikolajs, farmaceits.
                * 1889. XI 27. Zasas pag. + 1961. III 31. Grand Rapidā, ASV
                1914/1916, Krievijas Sarkanā Krusta noliktavas pārzinis,
                1916/1918., Sarkanā Krusta Baltijas jūras hospitāļa farmaceits,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. Jēkabpils IV aizsargu pulka Bataljona (I) farmaceits,
                1936. IV 12. Jēkabpils IV aizsargu pulka farmaceits,
                Zasas pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Zasas savstarpējas apdrošināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                Zasas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Zasas aptiekas īpašnieks,
                Korporācijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-199. 

LEJIŅŠ UNGURS Zelma, farmaceite.
               *1900. I 01. Katvaru pag.
               Beigusi: Latvijas Universitāti, farm. maģ.,
               1935/1940. Dunavas aptiekas īpašniece,
               1935/1937. Dunavas aptiekas pārvaldniece,
               1936./1940. Aizsargu organizācijā,
               1936. I 29./1938.  Ilūkstes XII aizsargu pulka Bataljona (II) farmaceite,
               1938. Jēkabpils IV aizsargu pulka bataljona (IV) farmaceite.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-51.;
                              „Aptiekas gadagrāmata”, R., 2001.;
                              „Brīvā Zeme” #230/1938.

LEJNIEKS Alberts Roberta d., sabiedrisks darbinieks.
               *1895. V 06. Vecmuižas pag. + 1942. II 07. Krievijā
               1919. VI 17./1921. IV 13.  Bauskas bataljonā, Bauskas apriņķa komandantūrā,
                              Robežsargu II pulkā,
               1922/1940. Aizsargu organizācijā,
               1935/1938. Bauskas XIII aizsargu pulka Vecmuižas nodaļas priekšnieks,
               1938/1940. Savstarpējās apdrošināšanas centrālās savienības valdes loceklis,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1939. bijis: Vecmuižas/Vecumnieku pagasta vecākais,
               1941. deportēts,
               Vecmuižas pagasta vecākais,
               Vecmuižas patērētāju biedrības Rūķis valdes priekšsēdētājs,
               Vecmuižas krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs,
               Lauksaimnieks Vecmuižas pagastā Jaunkēšās.
               Avots:       LVVA 1460-1-191-29., 1460-1-807-3.;
                              „Pagasta Dzīve” #1/1938.;
                              „Brīvā Zeme” #113/1939.;
                              „Bauskas Vēstnesis” #7/1941.;
                              „Komunists” #57/1990.

    LEJNIEKS Edgars, Dr. h. c., profesors.
                *1889. V 19. Rīgā + 1939. II 11. Rīgā.
                1898/1900. beidzis Pārdaugavas apvienoto pamatskolu,
                1900/1907. beidzis Rīgas Pētera I reālskolu,
                1907/1911. beidzis Maskavas Universitāti, matemātikas fakultāti,
                1913. ieguva mag. math. grādu,
                1914. Maskavas ceļu inženieru institūta docents,
                1918. Maskavas augstākajās tehniskajās skolas docents,
                1919. Latvijas Universitātes organizācijas komitejas loceklis,
                1919/1934. Latvijas Universitātes profesors matemātikas un dabas
                                zinātņu fakultātē,
                1920/1934. Latvijas Universitātes bibliotēkas organizētājs un vadītājs,
                1934. pensionēts.
                Apbedīts Jāņu kapos Rīgā.
                Avots:       „Students’ # 10/1939.

LEJNIEKS Ernests Ernesta d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. V 22. Dzērves pag. = 1943. XI 05. Vjatlagā, Krievijā
                1919/1920. Aizputes apriņķa apsardzības priekšnieka pārvaldes
                               vecākais rakstvedis,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IV 12. Aizputes VI aizsargu pulka dzērves pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. apbalvots ar Latvijas aizsardzības biedrības Bronzas medaļu,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Dzērves pagasta padomes loceklis un tiesas priekšsēdētājs,
                Cīravas ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Dzērves lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Dzērves piensaimnieku sabiedrības priekšsēdētājs,
                Dzērves pagasta Drabežu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-501.;
                               „www.nekropole.lv”

LEJNIEKS Ints, tālbraucēju kapteinis.
                * 1881. XI 17.
                1908. beidzis Rīgas jūrskolu,
                1933/1940. Tvaikoņa “Katvaldis” kapteinis.
                Bij. “Saratovs” stūrmanis,
                K/F “Brāļi Seeberg” dienestā.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 114.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-308.

LEJNIEKS Jānis, ārsts.
                * 1876.
                1909. beidzis Tērbatas  Universitāti,
                1938. Dunavā, Ilūkstes apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEJNIEKS Voldemārs, būvinženieris.
                * 1912. XI 12. Aizputē.
                1941. VIII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LEKSIS Marta dz. Ligers, ārste.
                * 1897.     
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Hospitāļu 21.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĒMANIS Elizabete, ārste.
                Sk. Galmanis Elizabete.

LĒMANIS Fricis Alberts, ārsts.
               * 1901. IX 28. Liepājā.; S. Valija.  + 1959. ASV
               1931. beidzis Latvijas Universitāti, ādas slimības,
               1934. Avotu 16 a,
               1934/1938. Lāčplēša 50,
               1938. Marijas 35,
               1944. Vācijā,
               1950. Aijovā, ASV,
               Korporācijas Letonija filistrs.
               Avots:       LVVA 2942-1-7907.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                              „Laiks” #36/1959.

LEMHENS Rahila, ārste.
                * 1897.     
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. L. Maskavas 173.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEMKINS Jānis, mācītājs.
                * 1882. XII 19.
                1929. XI 09. ordinēts,
                1935. Rīgas apriņķa iecirkņa prāvesta rīcībā, Ādmiņu 6-20.
                1942. Jaunciema ev. lut. draudzes mācītājs.   
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

LEMPERTS Grigorijs, ārsts.
                * 1906.    
                1932. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933. XI 18. Rīgas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1933. XI 18. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1938. Piltenē, Ventspils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEMPERTS Leonīds, ārsts.
                * 1880.     
                1907. beidzis Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Baznīcas 1/3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LENCBERGS Kārlis, ārsts.
                * 1903. VIII 08. Seces pag.
                1938. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1944. Rīgas dziedniecības vingrotavas ārsts,
                1938/1944. Rīgas pilsētas Bērnu slimnīcas ārsts,
                1939/1940. Rīgas pilsētas pārvaldes skolu nodaļas ārsts,
                1941. Brīvības 44/46-16.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-28.

LĒNMANIS Jānis, amatnieks
                * 1888. VII 09. Limbažos + 1939. VII 03. Limbažos
                1903/1920. Leitnera velosipēdu un automobiļu fabrika Rīgā un Harkovā,
                1920/1924. kara kuģa „Virsaitis” atslēdznieks,
                1924/1939. mehāniskas darbnīcas īpašnieks Limbažos,
                1937/1939. Limbažu amatnieku biedrības priekšnieks,
                1938. izturējis pārbaudījumu mehāniķa amatā,
                1938. XII 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 918.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-538.;
                                „Amatnieks” # 14/1939.

LĒPE Lilija, ārste.
                * 1915. I 05. Rīgā
                1940. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Valsts Daugavpils psihiatriskās slimnīcas ārste,
                1941/1944. Kara slimnīcas „Kriegslazartt” ārste,
                1941. Līvciema 10.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-30.

LEPERS Aleksandrs, mag. jur.
                * 1907. XI 26. Silajāņu pag.
                1928. beidzis Rēzeknes valsts ģimnāziju,
                1928/1936. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1932/1939. Šoseju un zemes ceļu departamenta darbvedis, biroja pārzinis,
                1938/1940. Žurnāla „Ceļš un Satiksme” redaktors,
                1939/1940. Šoseju un zemes ceļu departamenta Administratīvās daļas vadītājs,
                1940. lauksaimniecības bankas vice direktors,
                1942/1943. Rīgas Universitātes Tautsaimniecības nodaļas students,
                1955/1956. Latvijas Universitātes ekonomiskā fakultātes students.
                Avots:      „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Rīts” # 124/1939.;
                               „Brīvā zeme” # 65/1940.

LEPPIKS Jūlijs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1896. I 30. + 1926. III 05. jūrā pie Beļģijas.
                1915/1918. Angļu armijā,
                1921/1925. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1925/1926. burinieka “Daina” kapteinis.
                1926. III 09. apbedīts [Seebriggā.]
                Avots:       “Jaunākās Ziņas” # 53/1926.

LERHS Arnolds, ārsts.
                * 1899. VI 27. Jēkabnieku pag. + 1958. X 31. Baltimorē, ASV
                1919/1920. Dzelzceļu mezgla komandantūras karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1929. Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas slimnīcas ārsts,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929/1934. Zaļenieku pagasta ārsts,
                1934/1944. Krimuldas slimnīcas pārzinis,
                1935. X 15. Rīgas V aizsargu pulka Eskadrona (II) ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-31, 1640-1-522-203.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               www.nekropole.lv

LERHS URDZEVIČS Georgs, skolotājs.
                *1881. VIII 26. Ezerē
                1911. beidzis Maskavas Universitāti, cand. math.,
                1911/1912. „Bērziņa un Šmithena” vīriešu ģimnāzijas skolotājs,
                1912/1917. Tukuma pilsētas skolas skolotājs,
                1917/1918. Bielopoljas kroņa vīriešu ģimnāzijas skolotājs,
                1918/1920. Harkovas vīriešu ģimnāzijas skolotājs,
                1920/1921. Rīgas „Jaunatnes savienības” skolas skolotājs,
                1921/1940. Rīgas I ģimnāzijas skolotājs,        
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4302.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-29.

LESIŅŠ Alma, skolotāja.
                * 1892. VI 15.
                1911. ieguva skolotājas tiesības pie Rīgas mācības apgabalā,
                1911/1915. pirmskolas skolotāja,
                1915/1917. Bēgļu bērnu skolā,
                1919/1940. Jūdažu pamatskolas pārzine,
                1939. X 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                1939. XI 09. apbalvota ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 234.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-113.

LESIŅŠ Milda, farmācijas maģistre.
                Sk. Brēmans Milda.

LESIŅŠ Rūdolfs, ierēdnis.
                * 1904. III 29. Balvu pag.; S. Vilma dz. Mencis.
                1923. VII 03. Zemju departamenta mērniecības daļas mērnieks praktikants,
                1923. X 24. zīmētājs,
                1924. VII 18. Zemkopības departamentā mērniecības daļas zīmētājs,
                1925. IV 08. mērnieks III šķiras,
                1929. IV 22. mērnieks II šķiras,
                1931. I 19. mērnieks I šķiras,
                1933. X 25. Instrumentu noliktavas pārzinis,
                1935/1940. Zemes ierīcības departamenta saimniecības daļas
                                                noliktavas pārzinis.
                1939. X 25. stādīts apbalvošanai ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1303-2-85-47.

LESIŅŠ Vera, ārste.
                Sk. Skuja Vera.

LESNIEKS Artūrs Andreja d., Mag. fil., skolotājs.
               *1885. VI 12. Savienas pag.; S. Marija dz. Robežgruntnieks
                              + 1974. III 09. Stokholmā
               1905. Beidzis: Rīgas Nikolaja ģimnāziju,
               1914. beidza Pēterburgas Universitāti,
               1914. Ķijevas ģimnāzijas skolotājs,
               1919. Latvijas armijā,
               1919/1920. Izglītības ministrijas vidusskolu nodaļas vadītājs,
               1920/1922. Valsts I ģimnāzijas inspektors,
               1922/1937. Valsts I ģimnāzijas direktors,
               1928. XI 14. apbalvots: triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #460,
               1937/1939. Valsts komercskolas direktors Rīgā,
               1939/1940. Valsts III ģimnāzijas direktors,
               1940/1944. Valsts klasiskās I ģimnāzijas direktors,
               1944. Vācijā,
               1949. Zviedrijā, Valsts arhīva darbinieks.
               Korporācijas Fraternitas Metropolitana filistrs.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #129/1935.;
                              „Latvija” #11/1974.;
                              „Laiks’ #23/1974.;
                              „Universitas’ 335/1974.

LESNIEKS Valdemārs, ārsts virsleitnants.
                * 1890. III 18. Savienas pag. + 1973. X 06. Vesthēvenā, ASV
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā
                1910/1918. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1922. ārsts Majoros,
                1922. Cesvaines rajona ārsts,
                1927. bijis Madonas IX aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1933. apbalvots ar Latvijas vanagu III šķiras Nopelnu zīmi,
                1935. „Rakstnieka A. Saulieša kapa pieminekļa fonda” priekšsēdētājs,
                1935/1939. Ērgļu slimnīcas direktors,
                1939. Cēsu X aizsargu pulka (XII) rotas ārsts,
                1939. VI 01. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (XIII) ārsts,
                1939. Rīgas pilsētas Centrālās kopējas slimo kases rajona ārsts,
                Apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                Apbalvots ar Somijas aizsargu Nopelnu zīmi,
                Studentu biedrības Atauga vecbiedrs,
                Cēsvaines pagasta Staru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-183.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVENBERGS Edgars, ārsts.
                * 1904.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Dzirnavu 43.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVENSONS Manne, ārste.
                * 1897.     
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, ķirurģijā un ortopēdijā,
                1938. Valdemāra 15.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVENSONS Vulfs, ārsts.
                * 1880.     
                1908. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Marijas 18.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVENŠTEINS Ābrams, ārsts leitnants.
                * 1903. XII 05. Liepājā + 1941.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1928. Kurzemes artilērijas pulka sanitārais virsnieka vietnieks,
                1928. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1936/1940. Aizsargu organizācija,
                1936. IIi 14. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (V) ārsts,
                Sakas rajona ārsts,
                Latvijas Sarkanā Krusta Pāvilostas veselības kopšanas punkta vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-507.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVENŠTEINS Iciks, ārsts.
                * 1903.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, uroloģijā,
                1938. Marijas 18.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVIATANS Eduards, mācītājs.
                * 1877. VIII 31. [Raits]
                1922. IV 09. ordinēts,
                1935. Jaunpils draudzes mācītājs,
                1940. mācītājs emir. uzvārds Raits.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“;
                                „Svētdienas Rīts“ # 12/1940.

LEVINOVIČS Daniels, ārsts.
                * 1879.     
                1904. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Aspazijas b. 3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVINS Amālija dz. Notelovičs, ārste.
                * 1900.     
                1927. beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Gaujienas pag., Valkas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVINS Bencians, ārsts.
                * 1871.     
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Marijas 42.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVINS Boriss, būvinženieris.
                * 1902. IX 26.
                1935. V 23. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LEVINS Eižens Aiziks, farmācijas maģistrs.
                * 1897. X 20.
                1930. I 11. beidzis Latvijas universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. X 16. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LEVINS Feiga dz. Abramovičs, farmācijas maģistre.
                * 1912. VI 25. Polockā.
                1939. I 13. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. I 13. farmācijas maģistre.
                Avots: „Farmaceiti Latvijā“.

LEVINS Hermina, ārste.
                Sk. Jakovskis Hermīne.

LEVINS Hiršs, ārsts.
                * 1899.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Gaujienas pag., Valkas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVINS Rašele dz. Berelovs, ārste.
                * 1913.
                1937. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Tālavijas 43, Ludzā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVINSONS Marianna dz. Hofmans, ārste.
                * 1901.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Vadoņa 17, Ventspilī.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVINŠTAMS Rasja, farmācijas maģistre.
                * 1911. I 31. Līvānu pag.             
                1938. V 24. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. V 09. farmācijas maģistre.   
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LEVITANS Mihaels Leviks, ārsts.
                * 1871.     
                1897. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Rēveles 48.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVITANS Marija, arhitekte.
                * 1901. XII 07.                           
                1928. VI 01. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

LEVITAS Jāzeps, ārsts.
                * 1869.     
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimības,
                1938. Jelgavā, Akadēmijas 31.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVĪTS Eduards Mārča d., skolotājs.
                * 1888. X 09. Drabežu pag.; M. Anna, S. Nadježda dz. Kociņš.
                1904. beidzis Āraišu draudzes skolu,
                1904/1908. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1908/1909. Matīšu draudzes skolas skolotājs,
                1909/1910. Raunas draudzes skolā,
                1910/1911. Stukmaņu zēnu privātskolā,
                1911/1913. Ķemeru ministrijas skolā,
                1914/1915. Rīgas pilsētas pamatskolā, Slokas ielā,
                1916. Priekuļu ministrijas skolā,
                1916/1919. Dzērbenes ministrijas skolā,
                1919. Latvijas brīvības cīņās,
                1919/1938. Rīgas pilsētas “Brīvzemnieka” 16. pamatskolā,
                1922/1925. beidzis Latvijas Universitātes pedagoģijas nodaļu,
                1938/1940. Rīgas pilsētas “Annas Brigadieres” 19. pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 216. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 402.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-95.;
                                “Valmieras skolotāju semināra audzēkņi”, R. 1936.

LEZDIŅŠ Anna dz. Lapekins, ārste.
                * 1898.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Gaujas sanatorijā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEZDIŅŠ Jūlijs Dāvja d., kooperators.
                * 1903. VIII 07. Drustu pag.
                Beidzis Lubānas pamatskolu,
                Beidzis Varakļānu vidusskolu,
                1926/1940. Latvijas Piensaimnieku Centrālās savienības sekretārs,
                1941. Beidzis Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu nodaļu,
                1941/1942. Tirdzniecības departamenta dienestā,
                1942./1944. C/S „Turība” valdes priekssēdētājs,
                Latvijas Lauksaimniecības kameras kopdarbības padomes loceklis,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Tēvija” # 215/1942.

LEZEVICS Aleksandrs, ārsts.
                * 1876.
                1904. beidzis Varšavas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimības,
                1938. Kalnciema 39 b.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIBERMANS Estere Esfire, farmācijas maģistre.
                * 1901. III 28.
                1924. IX 13. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. X 28. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LĪBERS Edgars Bernhards Andreja d., būvinženieris, rezerves leitnants.
               * 1897. I 14. Rīgā
               1916. caricinas kājnieku bataljona kareivis,
               1916. IX Orenburgas kara skolas junkurs,
               1917. I beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē ,
               1917. I Rzerves 81. Kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
               1917. VII Dmitrovskas 444. Kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
               1917. IX/X piekomandēts Inženieru 48. Pulkā,
               1933. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
               1933. Dzelzceļu virsvaldes civīlbūvju daļas inženieris.
               1935. reģistrēts kā būvinženieris, dzīvo: L. Klijanu 5-16.,
               1935. I 14. Dzelzceļu aizsargu pulka Liepājas nodaļas vada komandieris,
               1936/1941.  Dzelzceļu IX iecirkņa priekšnieka palīgs,
               1941. VI 14. deportēts, dz. Meža 10, Liepājā.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-75.;
                              LVA 1987-1-16400.;
                              „Valdības Vēstnesis” #170/1935.;
                              „Dzelzceļnieks’ #13/1936.;
                              „Rīkojumu Vēstnesis’ #124/1943.;
                              V. Eichenbauma arhīvs.

LIBERTĀLS Berta, ārste.
                * 1897.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Ezermalas 34.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIBERTS Augusts Jūlijs, būvinženieris.
                * 1911. IV 17. Sējas pag.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LIBERTS Augusts Jūlijs, būvinženieris.
                * 1911. IV 17. Sējas pag.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LIBERTS Arnolds, Dr. phil.
                *1888. I 08. Vilces pag. + 1938. IV 04.
                1908/1913. beidzis Cīrihes Universitātes matemātikas un dabas zinātņu nodaļu,
                1915/1920. fiziķis firmā „Trueb, Taeuber & Co“ Cīrihē,
                1920. ieguva Dr. phil. grādu,
                1920/1921. Skolotājs Rīgā,
                1921/1938. Latvijas Universitātes docents, vecākais docents.
                Avots:       „Students“ # 12/1938.

LIBERTS Ludolfs Mārča d., mākslinieks.
                * 1895. IV 03. Tirzā; S. Amanda dz. Rebane, dziedātāja.
                1915. beidzis Kazaņas mākslas skolu,
                1915/1917. Pasaules karā,
                1916. beidzis Aleksandra kara skolu,
                1921/1923. Latvijas kultūras veicināšanas biedrības mākslas skolas skolotājs,
                1923. IX 10. Mākslas akadēmijā – klases vadītājs,
                1924/1929. Latvijas nacionālā operā – dekorators,
                1929/1932. Latvijas nacionālā operā – režisors dekorators,
                1925. VII 01. vecākais klases vadītājs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šk. # 453,
                1931. Barselonas pasaules izstādē – zelta medaļa,
                1932. VIII 01. Latvijas nacionālā operā – režisors,
                1934. Mākslas akadēmija piešķīrusi izcilus mākslinieka grādu,
                1935. VI 27. Valsts papīru spiestuves pārvaldnieks,
                1937. XII 07. iec. par Valsts papīra spiestuves un naudas kaltuves direktoru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķiru # 8.
                Latvijas rakstu un mākslas kameras vice priekšsēdētājs,
                Latvijas tēlotāju mākslas biedrības priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 5601-1-17-7.

LĪBIETIS Jānis, Dr. med.
               1885. XI 12. Brenguļu pag. + 1946.
               1901/1905. Beidzis; Tērbatas reālskolā,
               1905/1911. Beidzis: Pēterburgas kara medicīnas akadēmiju,
               1912. Kājnieku 149. Pulka jaunākais ārsts,
               1914/1917. Brestlitovskās un Varšavas kara slimnīcās,
               1917. III 03. Latviešu strēlnieku II brigādes 184. dezinfekcijas nodaļas
                              vecākais ārsts,
               1917. V 23. Amats likvidēts, kolēģijas asesors,
               1917. Latvijas Nacionālās padomes loceklis,
               1917. VI 16. Pārskaitīts: Daugavpils kara apgabala rezervē,
               1918. ārsts Valka apriņķa ārsts,
               1919. Ziemeļarmijas brigādes sanitārās daļas organizētājs,
               1919. Latvijas pārstāvis Igaunijā,
               1920. Latvijas Igaunijas robežkomisijā,
               1920/1922. Latvijas Satversmes sapulces loceklis,
               1926. ieguva Dr. med. grādu,
               1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #45,
               1928/1944. Ķemeru peldu iestādes direktors,
               1934. VI 19. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #851,
               1938/.X 01. /1939. XI 01. Ķemeru pilsētas galva,
               1939. XI 01./1940. VII 09. Ķemeru pilsētas vecākais,
               1944. Lībekas latviešu slimnīcas ārsts,
               1945. Zviedrijā.
               Avots:       Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #33/1917., #1245/1917.
                              „Latvijas darbinieku galerija” R., 1929.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #260/1935.;
                              „Latvju Ziņas’ #86/1946.

LIBIETIS Jānis Pētera d., skolotājs.
               *1887. VIII 22. Bilskas pag.; S. Anna dz. Korule + 1972.
               1908. Beidzis: Valmieras pilsētas skolu ar skolotāja tiesībām,
               1908/1909. Dikļu pagasta skolā,
               1909/1914. Kačanovas pagasta Pokrova skolā,
               1914/1915. Krievijas armijā,
               1915/1918. Vācu gūstā,
               1919. Vijciema pagasta Celiša skolas pārzinis,
               1931. Vijciema pagasta pamatskolas pārzinis,
               1933. XII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3251,
               1972. V 29. apbedīts: Smiltenes kapos,
               Trikātas rajona mazpulka vecākais.
               Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Darba karogs” #58/1972.

LIBIETIS Juris Georgs, ārsts.
                * 1915. I 27. Valkā
                1939. Beidzis Latvijas Universitāti, 
                1939/1940. Tukuma pilsētas slimnīcas ārsts,
                1940. V 08. Daugavpils kājnieku pulka bataljona ārsts,
                1941. IX 15. atvaļināts,
                1940. Miera 5.,
                1940/1944. Tomes Vecumnieku Sēmes rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-33.

LIBIETIS Rihards, mācītājs.
                * 1890. IX 13.
                1939. VI 04. ordinēts par Valmieras prāvesta iecirkņa vikāru,
                1939. XII 01. apstiprināts par Kaldabruņas draudzes mācītāju,
                1942. Kaldabruņas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1943. VI 21. atņemtas Kaldabruņas draudzes mācītāja tiesības.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 6/1940.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 27/1943.

LĪBORS Emma dz. Sedlenieks, ārste.
                * 1901. VI 28. Rīgā + 1984. XI 19. Siguldā
                1926. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1927/1944. Pāles pagasta ārste,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. XII 25. Valmieras VIII aizsargu pulka rotas (VII) ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-34, 1640-1-523-466.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĪBORS Jette, ārste.
                Sk. Skreja Jette.

LĪBTĀLS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1887. XII 26. Cēsu pag. [vēlāk Leja]; S. Antonija dz. Šķibusts
                                + 1942. V 13. Usoļlagā, Krievijā
                1908/1917. Katlakalna pagasta sekretārs, Vidzemes zemnieku
                                komisijas ierēdnis, Ternejas, Dreiliņu, Suntažu un
                                Rikteres pagastu valdes darbinieks,
                1917/1918. Kara laikā būvniecības Ieriķu – Vecgulbenes dzelzceļa rēķinvedis,
                1919/1920. Militāras policijas darbinieks,
                1920/1921. Cēsu apriņķa priekšnieka palīgs,
                1921. Cēsu pilsētas policijas priekšnieks,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību”,
                1933. XI 02. Rīgas V aizsargu pulka Ādažu pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Latvijas Ugunsdzēsēju savienības krūšu nozīmi
                                „Par Centību”,
                1935. XI 18. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. pensionēts,
                1940. III 15. piešķirts uzvārds Leja,
                1941. VI 14. deportēts,
                Ādažu pagasta valdes darbvedis,
                Ādažu pasta un telefona nodaļas pārzinis,
                Ādažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Ādažu lopkopības pārraudzības biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Ādažu meliorācijas sabiedrības valdes loceklis,
                Ādažu mednieku biedrības valdes loceklis,
                Ādažu krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Bieriņu dzīvokļu kooperatīva valdes priekšsēdētājs,
                Latvijas pašvaldību darbinieku biedrības valdes loceklis,
                Baltezera paviljona īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-193.;
                                LVA 1987-1-1731.;
                                „Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture”, R., 1925.;
                                „Ugunsdzēsējs” #11/1935.;
                                „Valdības Vēstnesis” #62/1940.;
                                „Pašvaldības darbs” #1/1940.;
                                „www.nekropole.lv”

LĪCIS Eduards Pētera d., ierēdnis.
                * 1884. III 25. Idus pag.; M. Minna, S. Vera dz. Bērziņš + 1987. XI 25. Londonā
                Beidzis Limbažu pilsētas skolu,
                1915/1918. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1918. Latvijas zemnieku savienības centrālās komitejas loceklis,
                1919/1928. Valmieras IV aizsargu pulka Idus nodaļas aizsargs,
                1928/1938. Liepājas XV aizsargu pulka kasieris,
                1938. bijis Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona saimniecības priekšnieks,
                1928. V 03.-1938. IV 01. Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētājs, vecākais,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2797,
                1938. IV 01.-1940. Madonas apriņķa vecākais,
                1938/1940. Madonas apriņķa skolu valdes loceklis,
                1938. apbalvots ar Lietuvas Ģedemina ordeņa III šķiru,
                1938. apbalvots ar Latvijas Ugunsdzēsēju savienības II šķiras Goda zimi,
                1938. XII 07. Madonas IX aizsargu pulka Štāba rotas saimniecības priekšnieks,
                1938. XI 18. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru,
                1939. III 23. Madonas IX aizsargu pulka saimniecības priekšnieka palīgs,
                1941/1944. Madonas apriņķa vecākais,
                1941/1944. Tautas Palīdzības Madonas apriņķa priekšnieks,
                A/S „Rota” valdes loceklis,
                Bijis Odesas latviešu biedrības valdes loceklis,
                Liepājas apriņķa skolas valdes priekšsēdētājs,
                Nīcas zemnieku svētku organizētājs,
                Liepājas spirta kopdedzinātavās valdes loceklis,
                Liepājas apriņķa sadarbes apvienības valdes priekšsēdētājs,
                Latvju jaunatnes Liepājas nodaļas priekšnieks,
                Idus pagasta Biķu māju īpašnieks.
                Avots:       Avots: LVVA 1640-1-524-107.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pagasta Dzīve” # 1/1938.;
                               „Kurzemes Vārds’ #79/1938.
                               „Madonas Ziņas’ #49/1938.;
                               „Latvijas Kareivis” #269/1938.
                               „Valmieras bibliotēka”

LĪCIS Jānis, būvinženieris.
                * 1883. X 26. Jaunmīlgrāvī + 1936. VII 13. Rīgā.
                1905. beidzis Rīgas Pētera I reālskolu,
                1915/1920. Krievijas armijas kara tehniķis,
                1920. Šoseju un zemes valdes dienestā,
                1921. Rīgas ostas būvvaldē, distances darba vadītājs,
                1922. V 29. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                1923/1936. Rīgas ostas vecākais inženieris.
                Avots:       „Jūrnieks“ # 8/1936.
                                V. Eichenbauma arhīvs.

LĪCIS Jānis, ārsts.
                * 1910. IV 12. Rīgā
                1935. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1937. Latvijas armijā,
                1937/1940. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1940/1941. Dzelzceļa iecirkņa ārsts Abrenē
                1941/1944. Abrenes apriņķa ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-35.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĪCIS Mirdza, ārste.
                Sk. Vēveris Mirdza.

LĪCIS Pauls Voldemārs Juris Jura d., maģ. jur.
               * 1892. V 09. Lielvārdes pag.; S. Hermīne dz. Jākobsons
                              + 1942. IV 01. Krievijā
               1914. Rīgas Orlas dzelzceļa valdes darbinieks,
               1919. Latvijas dzelzceļu dienestā,
               1922/1936. Latvijas Dzelzceļu Administrātīvas nodaļas vadītājs,
               1924/1936. beidzis: Latvijas Universitāti, maģ. jur.,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru 3575,
               1934. VII 01. Dzelzceļu aizsargu pulka Bataljona (I) Rotas (I) Virsvaldes
                              nodaļas priekšnieks,
               1936/1940.Latvijas Dzelzceļu „Celtrans” direktors,
               1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta III šķiru n#49,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1941. VI 14. deportēts; Dzīvo: Matīsa 51/53-14.
               Lielvārdes ev. lut. draudzes priekšnieks,
               Latvijas dzelzceļnieku biedrības revīzijas komisijas loceklis,
               Vasarnīca: Lielvārdē.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Latvijas Universitātes absolventi juristi, R., 1999.;
                              „Jaunākās Ziņas” #178/1934.;
                              „Dzelzceļnieks” #17/1931.;
                              „Brīvā Zeme’ #73/1939.;
                              „Rīkojumu Vēstnesis’ #4/1942.

LĪCIS Rihards, ārsts.
                * 1915. IV 03. Abo, Somijā
                1936/1940. Rīgas centrālās slimo kases laborants, ārsts,
                1938. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1943. Latvijas Universitātes Iekšķīgo slimību klīnikas asistents,
                1943. Valdemāra 27/29-6,
                1943/1944. Vārkavas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-36.

LĪCĪTIS Kristīne, skolotāja.
                * 1889. VIII 20.
                1906. beigusi Rīgas V. Maldoņa sieviešu ģimnāziju,
                1908/1912. Sarkandaugavas IX valdības elementārskolā,
                1911. ieguvusi skolotājas tiesības pie Rīgas mācību apgabalā,
                1923. beigusi Latvijas konservatorijas speciālo teorijas kursu dziedāšanā,
                1923/1940. Rīgas pilsētas “Jumaras” 28. pamatskolas skolotāja,
                1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                1938. XI 16. apbalvota ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 32.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-97.

LĪCITIS Pēteris, ārsts.
                * 1890.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Daugavpilī, cietoksnī.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĪDAKS Jānis Alberts, rezerves leitnants.
                * 1894. X 07. Cieceres pag.
                Beidzis Kijevas IV praporščiku skolu,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 05. Kuldīgas XIV aizsargu pulka topogrāfs,
                Zemkopības Ministrijas mērnieks Kuldīgā,
                Zvārdes pagasta Lapu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-85.

LĪDAKS Rūdolfs Jēkaba d., agronoms.
               *1902. X 04. Zvārdes pag.; S. Austra dz. Liepa
               Beidzis: Saldus pilsētas skolu,
               1931. beidzis: Latvijas Universitāti, agronoms.
               1931/1934. Bauskas labības elevatora pārzinis,
               1934/1935. Zemkopības ministrijas Labības biroja vecākais
                              sevišķu uzdevumu ierēdnis,
               1935/1940. Zemkopības ministrijas Dabas katastrofās cietušo fonda pārzinis.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LĪDE Jānis Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1900.. I 28. Raunas pag. + 1942. I 30. Sevurallagā, krievijā
                1919/1921. Latvijas armijas kaprālis,
                1927/19490. Aizsargu organizācijā,
                1927. II 01. Cēsu X aizsargu pulka Launkalnes pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1929. XI 16. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. IX 12. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi #2298,
                1936. bijis Viļķenes piensaimnieku sabiedrības koppienotāvas vadītājs,
                1940. III 19. Skujenes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Launkalna pagastā, Kalnaprieņos,
                Launkalnes pagasta padomes priekšsēdētājs un tiesas loceklis,
                Skujenes pagasta Spilvenu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                LVA 1987-1-13968.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Mēnešraksts” #349/1929.;
                                „Smiltenietis” #3/1941.;
                                www.nekropole.lv;
                                www.limbazubiblioteka.lv

LĪDURTS Alvīne, farmācijas kandidāte.
                * 1893. VI 12.            
                1929. I 16. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte.           
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LIEDE Milda, ārste.
                * 1910.     
                1934. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Tērvetes sanatorijā, Jelgavas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEDESKRASTIŅŠ Aldona, ārste.
                * 1901. I 03. Dreiliņu pag.
                1926. Beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1926/1929. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1929/1937. Salaspils Stopiņu rajona ārste,
                1939/1940. Rīgas ambulances ārste,
                1941/1944. Rīgas VI poliklīnikas ārste,
                1941. Matīsa 51/53-12.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-37.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEDERKRASTIŅŠ Vilma, farmācijas maģistre.
                * 1903. XII 20.
                1933. I 13. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. I 05. farmācijas maģistre.   
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LIEKNIŅŠ Amanda, farmācijas maģistre.
                Sk. Krīpe Amanda.

LIELBĀRDIS Valdis, agronoms.
                * 1911. X 06. Rūjienas pag.
                1930/1931. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 04. Valkas VII aizsargu pulka Štāba rotas Ķīmiskā dienesta vadītājs,
                1939. beidzis Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju, agronoms,
                Latvijas lauksaimniecības Kameras valkas rajona agronoms,
                Valkas Mazpulka rajona vecākais.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-139.

LIELMANIS Helmuts, ierēdnis.
                * 1898. IX 15. Cirgaļu pag.+ 1938. I 09. Rīgā
                Beidzis Valmieras reālskolu,
                1924./1936. Latvijas bankas ierēdnis,
                1926/1929. Beidzis Latvijas Universitātes tautsaimniecības fakultāti,
                1936/1938. Valsts saimniecības departamenta vicedirektors,
                Rīgas biržas kotācijas komisijas priekšsēdētājs,
                Latvijas bankas revīzijas komisijas loceklis,
                Filistru biedrību savienības bijušais priekšnieks.
                Korporācijas Beveronija filistrs,
                Apbedīts Aumeisteru kapos.
                Avots:       „Brīvā Zeme”, # 6/1938, # 15/1938.

LIELMANIS Jānis Mārtiņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1889. III 22. Lādes pag.
                1919/1921. Vidzemes inženieru rotass karavīrs,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. I 16. Valmieras VIII aizsargu pulka lādes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1929. IX 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Lādes pagasta padomes loceklis,
                Lādes savstarpējas apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                Lādes Stienes lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Lādes Stienes piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Limbažu kooperatīva priekšnieks,
                Limbažu kredītbiedrības priekšnieks,
                Lādes pagasta Jaunvidiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-391.;
                               LVA 1987-1-13944.

LIELMANIS Kārlis, lauksaimnieks.
                *1905. II 25. Lubānas pag.
                1940/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1690-1-367.       

LIELTURKS Anna dz. Valters, ārste.
                * 1888. XII 05. Pēterburgā; V. skolotājs.
                1930. Beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1930/1934. Latvijas Universitātes iekšķīgo slimību klīnikas ārste,
                1934/1941. Sarkandaugavas rajona slimo kases ārste,
                1941/1944. Rīgas II poliklīnikas ārste.
                1938. Tilta 2/4-14.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-38.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPA Andrejs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. IV 25. Ropažu pag. + 1947. XI 25.
                1922/1924. Latvijas armijas vecākais rakstvedis,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924. V 28. Rīgas V aizsargu pulka Stopiņu pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1929. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību”,
                1934. V 01. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1938/1940. A/S „Latvijas Centrālās sēklu eksports” pilnvarnieks,
                Stopiņu pagasta valdes loceklis,
                Stopiņu pagasta Raugu māju īpašnieks,
                Apbedīts Matīsa kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-192.;
                                „Jaunākās Ziņas” #61/1938.;
                                „Brīvā Zeme” #95/1938.
                                „www.nekropole.lv”

LIEPA Bernhards, skolotājs.
                *1886. VIII 12. + 1974. VI 05. Londonā, Kanādā
                1904. Beidzis: Pleskavas skolotāju semināru,
                1904/1908. Valkas draudzes skolā,
                1908/1916. Rīgas pilsētas elementārskolā,
                1916/1917. Tērbatas vidusskolā,
                1917/1940. Apes pilsētas pamatskolā,
                1932. bijis: Valkas apriņķa skolotāju biedrības priekšsēdētāja biedrs,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3116,
                1939. bijis: Apes pilsētas valdes loceklis,
                1940. III 21. Apes papildu pamatskolas pārzinis,
                1941/1944. Apes pilsētas  vecākais,
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Audzinātājs” #12/1932.;
                                „Pašvaldību Darbs” 311/.1939.;
                                „Latvijas Skola” #8/1940.;
                                „Latvija Amerikā” #27/1974.;
                                „Laiks” #53/1974.

LIEPA Ernests Andreja d., mācītājs.
                * 1887. IX 25. Liepājā+ 1979.
                1910. beidzis Garīgo semināru Lihtenrodē, Vācijā,
                1912. neordinārs mācītājs,
                1923. III 25. ordinēts,
                1929/1940. Liepājas cietuma mācītājs,
                1923/1948. Bātes un Liepājas Annas ev. lut. draudzes vikār mācītājs,
                1942/1945. Priekules ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-317.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.

LIEPA Justins, ārsts.
                * 1889.     
                1921. beidzis Latvijas Augstskolu, iekšķīgās slimībās,
                1938. Rumpmuižas 2.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPA Marta, ārste.
                Sk. Veisbergs Marta.

LIEPA Pēteris Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1873. VIII 02. Drustu pag.; M. Marija, S. Anna dz. Lācis.
                Beidzis Drustu draudzes skolu,
                1898/1940. Drustu pagasta Rudiņu māju īpašnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3985,
                Drustu lopkopības pārraudzības biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-37.

LIEPA Valija, ārste.
                * 1914. IX 03. Rīgā
                1944. III 31. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1944. Sētas 1-16.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-39.

LIEPIŅŠ Aleksandrs, ārsts.
                * 1874.
                1897. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, iekšķīgās slimībās,
                1938. Merķeļa 19.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŅŠ Aleksandrs, ierēdnis.
                * 1902. XII 10. Pāles pag.; M. Anna, S. Margrieta dz. Dambīts.
                Latvijas brīvības cīņās,
                1925. VI 10. Valsts zemes bankas praktikants,
                1925. VIII 16. kancelejas ierēdnis,
                1926. I 01. vecākais kancelejas ierēdnis,
                1926. V 01. grāmatvedis,
                1934. XI 05. Latvijas Zemes bankas Liepājas nodaļas vecākais grāmatvedis,
                1935. II 01. Valmieras nodaļas vecākais grāmatvedis,
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 108.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-292.

LIEPIŅŠ Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. I 13. Orlas gub.
                1926/1927. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. Valmieras VIII aizsargu pulka Mazsalacas pilsētas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. VII 27. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (X) komandieris,
                1940. V 09. Apbalvots ar Igaunijas Balta ērgļa ordeņa V šķiru,
                Mazsalacas piensaimnieku sabiedrības koppienotavas vadītājs,
                Mazsalacas pilsētas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-382.

LIEPIŅŠ Arnolds, mācītājs.
                * 1908. VI 29. Rozēnu pag.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1935. V 30. ordinēts,
                1935/1940. Rīgas garnizona mācītāja palīgs,
                1940. VII 26. Armijas draudzes mācītāja amata v. i.,
                1942. II 07. apstiprināts par Rīgas kārtības dienesta mācītāju,
                1943. Māras ev. lut. draudzes mācītājs, W. Ostvalda 20-3.,
                1943. iecelts par 5. Rīgas aizsargu pulka mācītāju.
                Avots:       “Baznīcas kalendārs 1943.”;
                                „Svētdienas Rīts“ # 32/1940.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942.; # 51/1943.

LIEPIŅŠ Artūrs, ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1878. VIII 14. Jaunburtnieku pag.; S. Karlīne dz. Ozols.
                                + 1945. II 13. Neiminsterē, Vācijā.
                198. Beidzis Rīgas Nikolaja ģimnāziju,
                1905/1906. Lēdmanes pagasta ārsta v. i.,
                1906. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1906/1913. Nītaures pagasta ārsts,
                1913/1919. Džūkstes pienavas pagastu ārsts,
                1919. X 23. Artilērijas rezerves ārsts,
                1920. VI 25. apstiprināts ārsts kapitāns pakāpē izd. 1919. X 13.,
                1920. VII 10. Instruktoru bataljona ārsts,
                1922. I 20. Smagās artilērijas diviziona vecākais ārsts,
                1927. VI 21. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1927. VI 22.,
                1925/1935. Rīgas pilsētas skolas ārsts,
                1931.V 08. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1174,
                1934. V 25. Arsenāla vecākais ārsts,
                1935. V 12. Atvaļināts maksimāla vecuma dēļ,
                1935/1941. Slimo kases ārsts,
                1941/1944. Rīgas I Centrā rajona poliklīnikas ārsts.
                1941. Brīvības 100-8,
                1944/1945. Vācijā.
                Korporācijas Lettonia’s filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-40.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 845.

LIEPIŅŠ Artūrs, skolotājs.
                * 1902. X 23. Bērzaunes pag.
                1925/1926. k/K „Virsaitis” matrozis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IV 20. Madonas IX aizsargu pulka kraukļu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Kraukļu pamatskolas pārzinis,
                Kraukļu mazpulka vadītājs,
                Kraukļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Latvijas aerokluba kraukļu nodaļas valdes loceklis,
                Kraukļu lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Kraukļu Cēsu lauksaimnieku kooperatīva revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Kraukļu bibliotēkas biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-121.

LIEPIŅŠ Arvīds, ārsts.
                * 1904. IX 20. Rīgā; S. Ērika dz. Aisters, ārste.
                1929. Beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1929/1933. Latvijas Universitātes Iekšķīgo slimību klīnikas ārsts,
                1933/1935. Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes slimnīcas ārsts,
                1935/1936. Liepnas pagasta ārsts,
                1936/1938. Bukaišu pagasta ārsts,
                1938/1940. Viļakas slimnīcas ārsts,
                1940/1941. Liepupes pagasta ārsts,
                1941/1944. Rīgas apvienoto polīkliku ārsts,
                1941. Pleskavas 52-36.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-41.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŅŠ Eduards, policijas kārtībnieks.
                * 1910. Liepājā + 1943. XI 20. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Liepājas valsts tehnikuma Būvniecības nodaļu,
                1932/1933. Sapieru pulka kaprālis,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. XII 01. Aizputes VI aizsargu pulka Aizputes pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1938.VI 10. Aizputes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Aizputes pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                Namīpašnieks Cepļa 8, Aizputē.
                Lažu pagasta Liepkalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-499.;
                               „www.nekropole.lv”

LIEPIŅŠ Emma, ārste.
                Sk. Asars Emma.

LIEPIŅŠ Ērika dz. Aisters, ārste.
                * 1905. VII 27. Ventspilī; V. Arvīds, ārsts.
                1935. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Liepnas pagasta privātpraksē,
                1936/1938. Bukaišu pagasta privātpraksē,
                1938/1940. Viļakas slimnīcas ārste,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas ārste,
                1941. Pleskavas 52-36.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-42.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŅŠ Hermanis Jāņa d., būvuzņēmējs.
                * 1872. IV 01. Raunas pag.; T. mūrnieks, M. Dārta, S. Elfrīda dz. Kībermans.
                Beidzis Raunas draudzes skolu.
                Beidzis Rīgas amatnieku skolu.
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1752,
                1936. XII 12. Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un pirmais priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķiru # 16.
                Latvijas amatnieku kameras vice priekšsēdētājs un amatu padomes loceklis.
                Cēlis: Ķemeru viesnīcu, AEV, Kara muzeju, A/S “Rota” namu un c.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-29.;
                                „Es viņu pazīstu“, R., 1939.

LIEPIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1875. IV 29. Taurupes pag.; S. Makalniņš + 1967.
                1893. beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā.
                1903. beidzis Maskavas Universitāti,
                1903/1904. Tirzas pagasta ārsts,
                1904/1914. Jaunpiebalgas pagasta ārsts,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1918/1919. Sumas pilsēta privātpraksē, Ukrainā,
                1919/1928. Sumas pilsētas skolas ārsts,
                1928/1944. Jaunpiebalgas rajona ārsts,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 01. Cēsu X aizsargu pulka Rotas (VIIII) ātrsts,
                1938. Jaunpiebalgas pag., Cēsu apr.,
                Studentu biedrības Austrums filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-43., 1640-1-525.
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Jaunā Balss” #1/1929.

LIEPIŅŠ Jānis Jāņa d., maiznieks.
                * 1886. VII 26. Vijciema pag.; M. Marija, S. Kristine dz. Melngalve.
                Beidzis Vijciema pagasta skolu,
                Maiznieka amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un amatnieku maiznieku
                                sekcijas vecākais,
                Latvijas amatnieku kameras loceklis un meistara pārbaudes
                                komisijas priekšsēdētājs,
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 150.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-380.

LIEPIŅŠ Jānis, sabiedrisks darbinieks.
               *1889. III 04. Bilskas pag.
               1921. VIII 03. Dzelzceļu virsvaldes sevišķu uzdevumu ierēdnis,
               1927. IV 01. Dzelzceļu virsvaldes Mašīnu direkcijas I iecirkņa materiālu pārzinis
                              Zemitāni stacijā,
               1932. II 10. Dzelzceļu aizsargu pulka Sakaru rotas komandieris,
               1934. XI 13. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-14.;
                              „Dzelzceļu Virsvaldes Rīkojumu Krājums” #41/1922.;
                              „Dzelzceļu Vēstnesis” #26/1927.

LIEPIŅŠ Jānis Ģedimins, mācītājs.
                * 1898. I 25. Vietalvas pag.
                Beidzis Rīgas Aleksandra ģimnāziju,
                1919/1924. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1924. XII 21. ordinēts,
                1927/1935. bij. Liepupes draudzes mācītāju.
                Avots:       “Liepupes baznīcai 150 gadi”, Limbažos, 1934.;
                                “Baznīcas kalendārs”.

LIEPIŅŠ Jānis, priesteris.
                *1900. II 13.
                1939. bij. Aderkašu Marijas Madaļas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LIEPIŅŠ Jānis, ārsts leitnants.
                * 1901. VI 08. Vildogas pag.+ 1941. VI 24. Gramzdā.
                1919. XI 08. Robežsargu II distances rakstvedis,
                1920. III 24. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. III 01.-1928. IV 20. Vidzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1928. Siguldas kājnieks pulka sanitārais virsnieka vietnieks, jaunākais ārsts,
                1928. V 07. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 17. Liepājas XV aizsargu pulka Bataljona (III) ārsts,
                1938. Gramzdas pag., Liepājas apr.,
                1941.  Lielinieki nošāva Gramzdā,
                Apbalvots ar Lietuvas Šauļu organizācijas medaļu.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-304.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Kurzemes Vārds” # 12/1941.

LIEPIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1903.     
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Cietokšņa 3, Daugavpilī.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŅŠ Jānis, mācītājs.
                * 1916. V 28. Zaubes pag.
                1936. beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1936/1940. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē,
                1943. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldes,
                1943. X 24. Ordinēts,
                1943/1944. Rīgas Trīsvienības draudzes mācītāja adjunkts.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 45/1943.

LIEPIŅŠ Jāzeps, skolotājs.
                * 1907. I 11. Naujenes pag. + 1978.
                1929/1930. Ventspils kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. XII 05. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Vārkavas pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1938. I 01. Vārkavas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. X 15. Vārkavas pagasta aizsargu nodaļas kora diriģents,
                Vārkavas II pamatskolas pārzinis,
                Vārkavas II pamatskolas mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-121.

LIEPIŅŠ Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. I 10. Ternejas pag. + 1910. Austrālijā
                1929/1930. Liepājas kājnieku pulka kaprālis,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. XII 14. Valmieras VIII aizsargu pulka Ternejas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Ternejas pagasta Inku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-388.

LIEPIŅŠ Marija dz. Zālītis, ārste.
                * 1889. VIII 07. Rīgā
                1927. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1927/1928. Latvijas Universitātes Internās klīnikas ārste,
                1928/1931. Rīgas pilsētas Bērnu slimnīcas ārste,
                1942/1944. Rīgā Daugavgrīvas 4 „Triko Merkur” ārste,
                1938. Kalnciema 13-1.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-45.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŅŠ Marija, ārste.
                * 1893. III 20. Rīgā
                1924. beigusi Maskavas Universitāti,
                1924/1927. Maskavas Baumaņa slimnīcas ārste,
                1928/1941. Maskavas Botkina klīnikas ārste,
                1941/1943. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1943/1944. Kriegslazarett Kalpakstrasse ārste,
                1943. Zemessargu 14-29.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-44.

LIEPIŅŠ Marta, farmācijas maģistre.
                * 1894. X 30.
                1932. V 28. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. I 26. farmācijas maģistre.   
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LIEPIŅŠ Eduards, sabiedrisks darbinieks.
               *1869. VIII 13. Raunas draudzē Pētermuižā + 1934. XII 31. Cēsīs.
               1883. Beidzis Ogres draudzes skolu,
               1905. Vitebskas latviešu biedrības priekšnieks,
               1906. Polockas ev. lut draudzes revidents,
               1907/1912. Kredītbiedrības II padomes priekšsēdētājs,
               1912/1919. Valdes priekšsēdētājs
               1913/1919. Vitebskas pilsētas valdes bāriņu tiesas loceklis,
               1914/1918. Latviešu bēgļu komitejas pilnvarotājs Vitebskā,
               1917. Latvijas nacionālās padomes loceklis koloniju lietās,
               1921/1924. Rēzeknes karantīna saimniecības nodaļā,
               1924/1927. Rīgas emigrantu punkta saimniecības vadītājs,
               1927./1935. LSK Cēsu sanatorija saimniecības pārzinis,
               Apbedīts Meža kapos Cēsīs.
               Avots:       „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                              „Jaunākās Ziņas” #3/1935.

LIEPIŅŠ Nikolajs, rotmistrs.
                * 1896. V 27. Pēterburgā
                1916. beidzis Tveras junkura jātnieku skolu,
                1916. II 01. Harkovas IV Ulānu pulka kornets,
                1917. VI 01. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. VIII 15. paaugstināts rotmistrs pakāpē,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VIII 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Jātnieku diviziona komandieris,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Jēkabpils pilsētas valdes kasieris,
                Jēkabpils IV aizsargu pulka sporta kluba priekšnieks,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa zobeni,
                Apbalvots ar Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-201.

LIEPIŅŠ Nikolajs, būvinženieris.
                * 1907. IV 02.
                1931. XII 18. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LIEPIŅŠ Ottons Mārtiņa d., praporščiks.
                *1896. + 1916. XII 23. [Attis]
                1916. Rezerves 172. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. VII 19. Latviešu strēlnieku bataljona, Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 23. skaitīt [ Liepiņš I.]
                1916. IX 26. izgājis uz Zemgales latviešu strēlnieku bataljonu,
                1916. IX 29. Zemgales latviešu strēlnieku bataljonā, praporščiks,
                1916. X 01. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. X 20. Zemgales latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 23. kritis, Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23.- 29. kaujas,
                1917. I 09. A. P. pārvietots uz pulku,
                1917.I.11. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                1917. II 05. apbalvots ar  Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1936. gadā piemineklis novietots Lienes ielā Nr. 17. mājas pagalmā,
                2011. Brāļu kapu Strēlnieku nodalījumā.
                Avots:       XII armijas pavēles # 806/1916., # 129/1917.;
                               Latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 206/1916.,
                                               # 212/1916., # 277/1916.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 318/1916.,
                                                # 319/1916.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # 431/1916.,
                                               # 23/1917., # 44/1917.;
                               „Latviešu  Strēlnieks” 199. lpp.;
                               “Jaunākās Zīņas” # 11.-1917.

LIEPIŅŠ Pēteris, ārsts.
                * 1884. III 09. Cēsu pag. + 1938.
                Beidzis Cēsu apriņķa skolu,
                1906/1909. Skolotājs Smiltenes „Bērzenes” skolā,
                1909/1915. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1914/1919. Novgorodas guberņas jaunākais ārsts,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1920/1938. Liepājas, Aizputes un Ventspils apriņķa ārsts.
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 604,
                1938. Ventspils apriņķa ārsts, Ventspilī.
                Apbedīts „Bārenbuša” kapos Liepājā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.
                                „Universitas” # 12/1938.

LIEPIŅŠ Pēteris Jēkaba d., skolotājs.
                * 1891. XII 08. Vecpiebalgas pag.
                1908. beidzis Vecpiebalgas pareizticīgo draudzes skolu,
                1908/1912. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1912/1914.  Vecbebru pagasta skolā – skolotājs,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1917/1919. Vecbebru pagasta skolā,
                1919/1921. Latvijas armijā, paaugstināts kara laika ierēdņa pakāpē,
                1921/1924. Skrīveru pagasta pamatskolā,
                1924/1940. Skrīveru pagasta Zemitānu pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 418.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-39.;
                                “Baltijas skolotāju seminārs”, R. 1940.

LIEPIŅŠ Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                *1892. II 24. Vestienas pag.
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1940. Bērzaunes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa I pakāpes
                                goda zīmi # 2746.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-361.

LIEPIŅŠ Reinholds, Dr. med.
                * 1863.
                1890. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Lāčplēša 20 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŅŠ Reinholds Jāņa d., lauksaimnieks.
                * 1880. II 25. Krimuldas pag.; M. Līze, S. Zelma dz. Aldermanis.
                Krimuldas ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Bijis Krimuldas pagasta vecākais,
                Krimuldas pagasta Sautlāču māju īpašnieks.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Brīvā Zeme” # 49/1940.

LIEPIŅŠ Reinis, skolotājs.
                * 1885. IX 16. Litenes pag.
                Beidzis Jaungulbenes ministrijas skolu,
                Beidzis Smoļenskas ģimnāziju, eksternis,
                1920/1924. skolotājs Rīgā,
                1924/1928. Izglītības ministrijas skolu virsvaldes direktors,
                1928. pensionēts,
                1940/1941. Galvaspilsētas Rīgas 5. vidusskolas direktors.
                Avots:       „Āgenskalna ģimnāzija“, R. 2006.;
                                „Es viņu Pazīstu“, R. 1939.

LIEPIŅŠ Roberts, lauksaimnieks.
                * 1893. XI 25. Bebru pag.
                Cukurbiešu audzētājs Bebru pagasta „Dzintaros“,
                Latvijas lauksaimniecības kameras atbalstu saimniecības vadītājs,
                Bebru lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 85.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-234.

LIEPIŅŠ Valdis, farmaceits.
                * 1897. V 07. Jaunauces pag.
                1919/1920. Imantas pulka karavīrs,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 11. Jēkabpils IV aizsargu pulka Bataljona (II) farmaceits,
                Mazzalves aptiekas aptiekārs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-189.

LIEPIŅŠ Vilis Kārļa d., kapteinis.
                * 1896. XII 13. Rūjienā[Vilhelms] + 1941. VII 04. Valmierā.
                1915. VIII 07. Artilērijas I rezerves diviziona brīvprātīgais,
                1915. IX 07. Rezerves 2. Kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. II 12. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 21. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 23. skaitīt [Liepiņš II.]
                1916. X 04. iecelts 54. papildu rotas komandieri,
                1916. X 26. izgāja no bataljona,
                1916. X 30. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 28. Maršrotas (II) jaunākais virsnieks,   
                1916. XII 23-31. kaujas,
                1917. I 11-12. kaujas,
                1917. I 30. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. II 08. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķīru,
                1917. IV 13. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. III 02.,
                1917. VI 01. Maršrotas komandieris,
                1917. VIII 28. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 01. Rotas (III) komandieris,
                1917. XI 11. apbalvots Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiras # 999135.,
                1917. XII 04. izgāja no pulka,
                1919. Dienvidkrievijas brīvprātīgo armijas virsnieks,
                1919/1920. Deņikina 34. Donas kazaku pulka virsnieks,
                1921. VII 02. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1922. beidzis Virsnieku kursus,
                1923. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1620,
                1924. paaugstināts kapteinis pakāpē,
                1929. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3661,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VIII 01. Talsu I aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 10. Strēlnieku 295. Pulka, kara tehniskās apgādes priekšnieks,           
                1941. atvaļināts,
                1941. apcietināts,
                Namīpašnieks Brīvības 34, Rūjienā,
                Apbedīts Valmierā.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-78, 4254-1-32-225, 5434-1-896–159, 5601-1-3835.;
                               XII armijas pavēle # 148/1917., # 383/1917.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 235/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 210/1916.,
                                               # 212/1916., # 285/1916., # 307/1916.;
                               Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles # 306/1916.,
                                               # 6/1917., # 30/1917., # 43/1917., # 109/1917.,
                                               # 168/1917.,# 243/1917., # 246/1917.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

LIEPIŅŠ Voldemārs, sabiedrisks darbinieks.
               * 1905. V 07. Viskaļu pag. + 1979. I 12. Chorlejā, Anglijā
               1922/1940. Aizsargu organizācijā,
               1926/1927. Bruņoto vilcina pulka dižkaravīrs,
               1927/1940. Rīgas V aizsargu pulka Viskaļu pagasta aizsargu
                              nodaļas priekšnieks,
               Viskaļu pagasta vecākais,
               Viskaļu pagasta Jaun Liepiņu māju īpašnieks.
               Avots:       LVVA 1640-1-522-205.

LIEPIŅŠ Voldemārs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. V 07. Viskaļu pag. + 1979. I 12. Chorlejā, Anglijā
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1927. Bruņoto vilcina pulka dižkaravīrs,
                1927/1940. Rīgas V aizsargu pulka Viskaļu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Viskaļu pagasta vecākais,
                Viskaļu pagasta Jaun Liepiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-205.

LIEPIŅŠ Voldemārs, ierēdnis.
                * 1909. IX 28. Krievijā
                1931/1932. Ventspils kājnieku pulka kaprālis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. I 11. Talsu I aizsargu pulka Zentenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Valsts ierēdnis Zentenē.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-84.

LIETAVIETIS Jānis, priesteris.
                *1866. VIII 10. Mārcienas pag.
                1888. VI 20. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1889. I 14. Rūjienas draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1892. I 24. Limbažu draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1893. IX 24. Cēsu draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1896. IX 29. Smiltenes draudzes priesteris,
                1897. VI 04. Kārzdabas draudzes priesteris,
                1924. I 28. Cēsu draudzes priesteris,
                1929. XI 11. Tukuma draudzes priesteris,
                1939. bij. Tukuma Sv. Nikolaja draudzes virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-62.

LIETAVIETIS Vladimirs, priesteris.
                *1878. IV 29.
                1939. bij. Liepājas Sv. Alekseja un Vaiņodes Sv. Nikolajs draudžu priesteris.
                Avots:       ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LIETIŅŠ Jānis, būvinženieris.
                * 1892. II 13. Jaungulbenes pag.
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LIFŠICS Blūma, farmācijas maģistre.
                * 1909. VII 25.           
                1935. I 12. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. X 19. farmācijas maģistre.   
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LIFŠICS Elizabete, ārste.
                * 1899.     
                1928. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. L. Maskavas 31 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIGERS Artūrs, ārsts.
                * 1909.
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Doles pag., Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIGERS Marta, ārste.
                Sk. Leksis Marta.

LIGERS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. IV 19. Vējavas pag. + 1941. VI 12. Alūksnē
                1919. VI 19.-1936. IV 09. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #`1868,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1933. II 21. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2960,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. I 24. Rīgas V aizsargu pulka sakaru bataljona Rotas (IV) vada komandieris,
                1941. VI 06. Smagi ievainots Alūksnē,
                Metālrūpniecības strādnieku arodbiedrības kancelejas pārzinis,
                Dzīvo Puškina ielā #1-28,
                Apbedīts Alūksnes garnizona kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-185.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Tēvija” #14/1941.

LĪKUMS Kārlis Ludvigs Friča d., skolotājs.
                * 1884. XII 09. Zebrenes pag.; M. Jūle, S. Milda dz. Kalējs. + 1967.
                1903/1910. Livbērzes draudzes skolas skolotājs,
                1910/1911. Dobeles tirdzniecības skolas skolotājs,
                1912/1916. beidzis Maskavas Universitāti,
                1917/1920. Kuļebaku komercskolas Nižnij Novgorodā skolotājs,
                1928. XI 14. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 473,
                1922/1932. Tukuma valsts ģimnāzijas direktors,            
                1931. III 28. Ievēlēts Tukuma pilsētas domē,
                1932/1934. Jelgavas klasiskās ģimnāzijas direktors,
                1934/1940. Jelgavas II valsts vidusskolas direktors,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 27. Jelgavas XVI aizsargu pulka Kultūras nozares vadītājs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Jelgavas latviešu biedrības runas vīrs,
                Skautu centrālās pārvaldes Zemgales nodaļas priekšnieka palīgs,
                Tukuma viesīgās biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-182.;
                               „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LĪMANIS Mārtiņš Mārtiņa d., skolotājs.
                * 1903. X 07. Līvānu pag.; M. Anna, S. Anna dz. Svence.
                1924/1925. Dobeles kājnieku pulka kaprālis,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IX 27. Daugavpils XVIII aizsargu pulka  Līksnas  pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1937. IX 10. Rotas (X) komandieris,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 29. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                Līksnas pamatskolas pārzinis,
                Līksnas pagasta padomes priekšsēdētājs biedrs,
                Latvijas aerokluba Līksnas nodaļas priekšnieks,
                Daugavpils apriņķa krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Līksnas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-125.

LINABERGS Jānis, ārsts.
                * 1903.
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Vaiņodē, Liepājas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LINDE Alfrēds Fridriha d., virsleitnants.
                * 1897. IX 04. Jēkabmiestā. + 1942. VIII 03. Sevrullagā, Krievijā
                1915. VIII 14. Rezerves 52. kājnieku bataljona brīvprātīgais,
                1916. III 01. Tiflisa kara skolas junkurs,
                1916. IV 15. Gori praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 15. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 05. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 05. skaitīt [Linde III],
                1916. IX 26. izgāja uz Vidzemes latviešu strēlnieku bataljonu,
                1916. IX 30. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. X 05. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XI 05. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. III 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. I 30.,
                1917. VIII 08. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. V 30.,
                1917. X atvaļinājumā, nav atgriezies,
                1918. X 14. Ziemeļu korpusa Rezerves III brīvprātīgo pulka virsnieks,
                1918. XI 20. Afanasjeva partizāņu pulka Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1919. III 29. Rēveles I strēlnieku pulka Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1919. VII 26. Ievainots,
                1919. X 01. paaugstināts Ziemeļrietumu armijas štābs kapitāns pakāpē,
                1920. II 26. Rūjienas komandantūras virsleitnants,
                1920. X 20. Atvaļināts,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. bijis Stāmerienes virsmežniecības II šķiras iecirkņa mežzinis,
                1933/1934. Saukas virsmežniecības II šķiras iecirkņa mežzinis,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934. IV 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (IX) komandieris,
                1934/1940. Daudzevas saviesīgās biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                1937. X 23. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4386,
                1938. Taurkalnes virsmežniecības  iecirkņa mežzinis,
                1939. III 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                Daudzevas virsmežniecības IV iecirkņa mežzinis,
                Daudzevas savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas
                               priekšsēdētājs.
                Avots:      LVVA 1512-1-1179, 1640-1-521-196, 5601-1-3865.;
                               KVKVA 2550-1-125-224.;
                               XII armijas pavēle# 806/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #223/1916., #277/1916.;
                               Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #287/1916., #292/1916.,
                                               #324/1916.,
                               Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #86/1917., #243/1917.,
                                               # 333/1917.;
                               „www.nekropole.lv”

LINDE Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. V 29. Rugāju pag. + Krievijā
                1916/1918. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1919/1920. Latgales partizāņu pulka virsseržants,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1922. VIII 01. Abrenes XIX aizsargu pulka Rugāju pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par centību,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3653,
                1941. VI 14. deportēts,
                Apbalvots ar Valsts statistiskās pārvaldes III šķiras medalu,
                Rugāju pagasta valdes darbvedis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-361.

LINDE Jānis Fridriha d. rakstnieks.
               *1870.  VIII 21.  Engurē [Lindulis]; S. Emilīja dz. Bukers
                              + 1942. XI 11. Ivanovā, Krievijā.
               Beidzis: Talsu apriņķa skolu,
               1890. ieguva: tautskolotāja tiesības,
               1890/1894. Vandzenes pagasta skolas pārzinis,
               1894/1895. Uguņu Lindes skolas pārzinsi,
               1895/1901. Maskavā Pētera Pāvila skolas skolotājs,
               1901/1905. grāmatu un  rakstāmlietu veikala īpašnieks Talsos,
               1905/1921. Emigrācijā,
               1921/1941. Rīgā, korektors,
               1935. pensionēts skolotājs.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #188/1935.;
                              www.literatura.lv

LINDE Līna Solomona m. Provizore.
                Sk. Tālroze Līna.

LINDE Zālamans, policijas ierēdnis.
                * 1895. III 14. Atašienes pag.
                1915. beidzis Irkutskas kara skolu,
                1915/1917. Krievijas armijas virsnieks,
                1922/1932. Robežsargu dienestā,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2344,
                1930. bijis Dagdas robežapsardzības I rajona priekšnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 29. Abrenes XIX aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                Abrenes apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-354.

LINDE Vadims, būvinženieris.
                * 1888. VIII 10.
                1928. II 01. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LINDEMANIS Mirdza, farmācijas maģistre.
                * 1915. IX 19. Tērbatā.               
                1943. V 29. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LINDEMUTS Arnolds, ārsts.
                * 1880.
                1909. beidzis Maskavas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Blaumaņa 5.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LINDENBERGS Kārlis, būvinženieris.
                * 1907. X 03. Brocēnu pag.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LINDERMANIS Matīss, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. XII 07. Cērstes pag.
                1915/1916. Kājnieku 178. pulka karavīrs,
                1916/1917. Beidzis Oranienbaumas praporščiku skolu,
                1917/1918. Kājnieku 46. pulka rotas komandieris,
                1918/1919. Denikina armijas virsnieks,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1940. Tukuma aizsargu pulka I rotas komandieris,
                1931. VII 03. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu“,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru,
                Vecmoku pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                Vecmoku pagasta pamatskolas padomes loceklis,
                Vecmoku pagasta lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Vecmoku pagasta „Liepiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

LINIŅŠ Aleksandrs, agronoms.
                * 1910. Salgales pag.
                1929. Beidzis Jelgavas valsts vidusskolu,
                1929/1936. Beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1936/1940. Rajona agronoms,
                1940/1941. Zemkopības ministrijas lauksaimniecības departamenta
                               Zemkopības daļas vadītājs.
                Avots:       „brīvā Zeme” 3 160/1940.

LĪNIŅŠ Žanis Matīsa d., skolotājs.
                * 1889. XII 11. Ezeres pag.; M. Jūle, S. Marija dz. Šprunks.
                1911/1913. Stukmaņu skolotāju savienības zēnu skolā – skolotājs,
                1913/1914. Pēterpils “Nikolaja II” komercskolā,
                1914/1915. Pēterpils “A. Holmogorceva” komercskolā,
                1921/1924. Daugavpils valsts skolotāju institūtā,
                1924/1930. Daugavpils valsts skolotāju institūta direktors,
                1929. ieguva vidusskolas skolotāja tiesībās pie Izglītības ministrijās,
                1930/1931. Daugavpils valsts skolotāju institūta inspektors,
                1931/1936. Tukuma valsts ģimnāzijas inspektors,
                1936/1940. Jēkabpils valsts ģimnāzijas un komercskolas direktors,
                1938. IX 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta IV šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-110.

LĪNIS Rūdolfs, skolotājs.
                * 1894. VI 14. Saldus pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919/1920. Latvijas armijas karavīrs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. III 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Ķīmiskā dienesta vadītājs,
                Jēkabpils vidusskolas skolotājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-200.

LINKOVIČS Stefanija dz. Ginters, ārste.
                * 1887.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti, rentgenoloģijā,
                1938. Dzirnavu 74.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LINTERS Artūrs Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VI 23. Līgatnes pag.; M. Rozālija, S. Milda dz. Osis
                                + 1942. VII 16. Vosturllagā, Krievijā
                1924/1925. Smagās artilērijas pulka seržants,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. XII 02. Rīgas V aizsargu pulka Līgatnes pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1932. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1933. XI 18. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937. III 15. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (V) komandieris,
                1938. XI 16. apalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 147,
                1939/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1939/1940. A/S „Bekona Eksports” pilnvarotājs,
                1939. Līgatnes pagasta vecākais,
                Bijis Līgatnes pagasta padomes un valdes loceklis,
                Platmales savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Līgatnes piensaimnieku sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Platmales patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Līgatnes pagasta Jaunlapsu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-191,1640-1-798-269, 3691-1-669-35.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „www.nekropole.lv”

LIPE ŠTEINS Kārlis, kapelmeistars.
               *1877. III 20. Jaunpils pag.
               Beidzis: Simbirskas konservatoriju,
               1916/1918. Kalugas 288. Kājnieku pulka kapelmeisters,
               1919/1920. Dobeles kājnieku pulka kapelmeistars un orķestra vadītājs,
               1934. VII 07. Dzelzceļa aizsargu pulka kapelmeisters,
               Limbažu valsts ģimnāzijas un Rīgas pilsētas 41. Pamatskolas mūzikas skolotājs,
               Dzīvo: Artilērijas 66-47, Rīgā.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-48.;
                              „Dzelzceļu aizsargu pulks”, R., 1934. 

LIPMANOVIČS Boris, ārsts.
                * 1898.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1938. Dzirnavu 63.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIPMANOVIČS Izidors, ārsts.
                * 1869.
                1895. beidzis Tērbatas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Brīvības 75.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIPŠICS Roza dz. Kravecs, ārste.
                * 1899.
                1928. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Upmales pag., Jaunlatgales apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LISMANIS Aleksandrs, priesteris.
                *1877. III 17.
                1939. bij. Rīgas Debesbraukšanas draudzes virspriesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

LITAUNIEKS Vladislavs, prāvests.
                * 1909. VIII 28. Gaigalavas pag. + 1941. VI 24. Daugavpilī,
                Beidzis Aglonas ģimnāziju,
                1933. V 25. Beidzis Rīgas Romas katoļu teoloģijas augstskolu,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1934. Rēzeknes draudzes vikārs,
                1934/1935. Sprukstu draudzes prāvests,
                1937/1941. Balbinovas (Indras) Romas katoļu draudzes prāvests,
                1938. XII 15. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rota (VII) mācītājs,
                1941. III 23. arestēts un ieslodzīts Daugavpils cietumā,
                1941. VI 24. nošauts,
                Apbedīts Višķu baznīcas dārzā.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-108.;
                               „Preiļu bibliotēka”

LIVENS Basja, farmācijas maģistre.
                * 1913. VII 05. Daugavpilī.
                1938. I 14. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. XI 04. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LIVENS Heinrihs, ārsts.
                * 1867.     
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Aspazijas b. 2.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĪVENTĀLS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. IV 03. Ļaudonas pag.
                1924/1925. Galvenā štāba rotas dižkaravīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. II 28. Madonas IX aizsargu pulka Ļaudonas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Ļaudonas pagasta padomes priekšsēdētāja biedrs,
                Ļaudonas pagasta Joku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-118.

LĪVENTALS Teodors, žurnālists.
                * 1882. IV 10/III 29. Ļaudonas pag.; S. Anna dz. Urbane Anševičs + 1956.
                Beidzis Millera reālskolu Cēsīs,
                1899. beidzis Viļņas telegrāfa skolu,
                1899/1903. pasta ierēdnis,
                1910/1915. beidzis Šaņavska Tautas Universitāti Maskavā,
                1913. sarakstījis pirmo rokasgrāmatu „Kā nodibināt un iekārtot bibliotēku”,
                1917. Valkas apriņķa komisārs,
                1918/1924. kooperatīva „Kultūras Balss’ dibinātājs un vadītājs,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitūts),
                                Latvijas sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1919/1920. Pašvaldības departamenta ierēdnis,
                1922/1923. Ārpusskolas izglītības kongresu padomes priekšsēdētājs,
                1923/1931. Rīgas pilsētas galvas biedrs,
                1923/1926. Latvijas bibliotekāru biedrības priekšsēdētājs,
                1924/1929. Izglītības ministrijas Bibliotēku padomes vadītājs,
                1926/1934. Žurnāla „Pašvaldības Balss” redaktors,
                1931/1934. Rīgas pilsētas Revīzijas komisijas loceklis,
                1934. arestēts Liepājas nometnē,
                1935. pensionēts,
                1935 VII 20. /1940. Firmas „Kultūras Draugs” īpašnieks, grāmatu, rakstāmlietu
                                un mākslas darbu tirdzniecība, Rīgā, Aspazijas bulv. 7,
                1935. dzīvo  Bulduros Kooperatīva 12,
                19491956. izsūtīts uz Karagandā.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Informācija un sabiedrība” # 1/2010.

LOBOVIKOVS Nikolajs, ārsts.
                * 1877.     
                1906. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Dārza 22 a, Rēzeknē.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LOCĀNS Stefans, prāvests.
                * 1902. V 19. Viļakas pag.
                1928/1929. Aviācijas pulka virsnieka vietnieks,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. II 25. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (IV) mācītājs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Gaigalovas Romas katoļu draudzes prāvests.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-429.

LOČMELIS Jānis Ādama d., zemkopis.
                * 1880. VI 23. + 1953. VI 24.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitūts),
                                Latgaliešu frakcija,
                1941. izsūtīts, dz. Baltinavas pagastā.
                Avots:       LVA 1987 – 1-17291.;
                                “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Upītes bibliotēka”

LODIŅŠ Edgars, sabiedrisks darbinieks.
               *1889. X 16. Skaistkalnes pag.; S. Anna dz. Pāliņš Bezdnins
               1914/1920. Krievijas armijā, kavalērijas virsnieks,
               1928/1940. Aizsargu organizācijā,
               1928. III 15./1936.  Bauskas XIII aizsargu pulka Eskadrona komandieris.
               1935. dzīvo: Codes pagastā Kraukļos,
               1936. Jelgavā.
               Avots:       LVVA 1640-1-191-6.;
                              „Zemgales Balss” #124/1936.;
                              „Valdības Vēstnesis” #118/1936.

LODZIŅŠ Armands, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VIII 04. Viesītes pag. + 1942. IV 19. Vjatlagā, Krievijā
                1925/1926. Aviācijas diviziona vecākais rakstvedis,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. V 07. – 1933. XII 07. Jēkabpils IV aizsargu pulka
                1937. I 02. Sunākstes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 470,
                1941. VI 14. deportēts,
                Sunākstes pagasta padomes loceklis,
                Sunākstes piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Sunākstes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Piksteres dārzkopības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-193, 1640-1-798-212.;
                               „www.nekropole.lv”

LOGINS Francis, aģents.
                * 1874. XII 02. Ludzas apr. + 1931. III 20.
                1921/1925. Apdrošināšanas aģents,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latgales   bezpartejiskā
                               savienība,              
                Bijis apdrošināšanas biedrības „Rossija” ierēdnis.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Upītes bibliotēka”

LOKENBERGS Alberts, ārsts.
               *1877. VI 30. Valkas apr.; S. Edīte dz. Velcers + 1932. VIII 25. Ropažos
               Beidzis: Tērbatas ģimnāziju,
               1902. Beidzis: Tērbatas Universitāti,
               1904/1908. Igaunijā, lauku un sanitārārsts,
               1908. Rīgā,
               1919/1932. Rīgas prefektūras tiesu ārsts
               1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #210,
               1932. VIII 3. Apbedīts: Lielajos kapos Rīgā, Doma draudzes nodalījumā,
                              dzīvo Ģertrūdes 25.
               Avots:       „Jaunākās Ziņas” #192/1932.;
                              „Latvijas Kareivis” #193/1932.

LOMANIS Voldemārs, ierēdnis.
               *1899. V 23.
               1918. VI 03. Rīgas pilsētas dienestā,
               1934. bijis: Rīgas pilsētas nekustamu īpašuma valdes sekretārs,
               1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 33519.
               Avots:       LVVA 1303-2-80.

LONFELDS Miķelis, veterinārārsts.                
                * 1872. I 22. Engures pag.
                1904/1906. Krievijas armijas artilērijas pulka veterinārārsts,
                1914/1918. Krievijas armijas inženieru pulka vecākais veterinārārsts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
                Tukuma rajona veterinārārsts,
                Tukuma Rīgas 2 namīpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

LONGINS Pēteris, mācītājs.
                * 1911. IV 15.
                1939. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. I 29. ordinēts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru.
                Avots:       “Svētdienas Rīts” # 4/1939., # 6/1939.

LOPATŅEVS Juliāna dz. Nikitina, ārste.
                * 1896.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1938. Dārza 28/30, Rēzeknē.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LOPATŅEVS Vladimirs, skolotājs.
                * 1888. VIII 13.
                1913. beidzis Pēterpils Universitātes juridisko fakultāti,
                1921/1926. Rēzeknes “Sevko” pamatskolā un vidusskolā,
                1926/1932. Krievu pamatskolu inspektors,
                1932/1940. Rēzeknes pilsētas krievu pamatskolas pārzinis,
                1939. X 25. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-105.

LORBERGS Voldemārs Jāņa d., mācītājs.
                * 1907. X 18. Rīgā; M. Auguste dz. Šteinharts, S. Herta dz. Šnurbergs
                                + 1987. I 21. Cēsīs
                1934. VI 24. ordinēts,
                1934/1936. Strenču pilsētas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936. III 01. apstiprināts par Vecpiebalgas draudzes mācītāju,
                1936/1944. Vecpiebalgas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 14. Cēsu X aizsargu pulka mācītājs,
                1952/1967. Dubultu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1960/1967. Ķemeru ev. lut. draudzes mācītājs,
                1987. bijis Ogres lauku draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 27/1934., # 11/1936.;
                                „Laiks” #20/1987.;
                                www.nekropole.lv

LORENCS Alma dz. Kugrēns, farmaceite. * 1907. III 16. Bēnē
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VII 28. Jelgavas XVI aizsargu pulka Bataljona (II) farmaceite.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-168.

LORENCS Emīlija, ārste.
                Sk. Balodis Emīlija.

LOSKE Ernests, tautsaimnieks.
               * 1878. III 20. Kauguru pag. + 1935. VII 25. Rīgā
               1901. Beidzis Nikolaja ģimnāziju,
               1906. beidzis Tērbatas Universitāti, cand. agr. oec.,
               1919. Ziemeļlatvijas nodokļu dienesta dibinātājs,
               1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 181.,
               1926. bij. Tiešo nodokļu departamenta vice direktors,
               1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 254,
               1934. V 15./1935. VII 25. Nodokļu departamenta direktors,
               1935. VII 28. Kauguru kapos,
               Korporācijas Lettonija filistrs.
               Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 32/1935.;
                              „Jaunākās Ziņas’ #165/1935.

LOSKUTOVA Eiženija, farmācijas kandidāte.
                * 1902. XII 12.
                1929. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LOZE Harijs, skolotājs.
                * 1901. XI 17. Taurenes pag.
                1926/1935. Artilērijas instruktoru baterijas virsnieka vietnieks,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 01. Madonas IX aizsargu pulka Lazdonas pagasta aizsargu
                               nodaļas kora diriģents,
                1935/1940. Lazdonas pamatskolas pārzinis,
                Lazdonas 267. Mazpulka vadītājs,
                Lazdonas lauksaimniecības biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Lazdonas bibliotēkas biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-110.

LOŽE Emīls, skolotājs.
                * 1890. IX 21. Trikātas pag.
                1909. beidzis Trikātas draudzes skolu,
                1913. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1913/1915. Lielvārdes draudzes skolas skolotājs,
                1915/1923. Skultes pamatskolas skolotājs,
                1923/1940. Rīgas pilsētas 35. Emīla Dārziņa pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1200.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-91.

LOŽEJūlijs Dāvids, mag. math., skolotājs.
               *1879. IX 29. Trikātas pag. + 1950. VII 08. Vircburgā, Vācijā.
               1897. Beidzis: Trikātas draudzes skolu,
               1897/1900. Beidzis: Valkas skolotāju semināru,
               1900/1905. Nītaures draudzes skolas skolotājs,
               1906/1912. Katlakalna Krusta skolas pārzinis,,
               1917. beidzis: Tērbatas Universitāti, 
               1917. Vilandes sieviešu ģimnāzijā,
               1917/1919. Valmieras pilsētas ģimnāzijā,
               1919/1940. Rīgas I pilsētas ģimnāzijas skolotājs, inspektors,
               1929. XI 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1971.,
               1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1635.,
               1944. Vācijā, bijis: Vircburgas latviešu ģimnāzijas direktors,
               1950. VII 11. apbedīts: Vircburgas pilsētas kapos.
               Avots:       LVVA 1632-2-347.;
                              „Valkas Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                              „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” #11/1926. ;
                              „Latvija” #55/1950.,  #56/1950.;
                              www. trikatasvesture.beverina.lv

LOŽE Rūdolfs, ierēdnis.
                * 1884. VII 14. Jaunvāles pag.
                1919. IX 05. Apgādības ministrijas Ārējās apgādības departamenta linu
                                nodaļas grāmatvedis,
                1922. IV 01. Finansu ministrijas Netiešu nodokļu departamenta
                                virs grāmatvedis,
                1927. II 01. Finansu ministrijas Saimniecības departamenta linu monopola
                                nodaļas priekšnieks,
                1931. VIII 12. apbalvots ar Beļģijas Leopolda II ordeņa IV šķiru,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1297,
                1937. XII 22. iec. par Finansu ministrijas linu un kaņepāju monopola
                                pārvaldes priekšnieku,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķiru # 7.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-1.

LUBEJS Emīls, ārsts.
                * 1898.
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Slokā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LUBOCKIS Malka, ārste.
                Sk. Mihelsons Malka.

LUCAVS Andrejs Ģederta d., skolotājs.
                * 1904. VII 25. Vircavas pag.; M. Līze, S. Ludmila dz. Zvaigzne.
                1926. beidzis Jelgavas skolotāju institūtu,
                1926/1938. skolotājs,
                1938/1940. Jelgavas pilsētas 5. pamatskolas pārzinis,
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Jelgavas pilsētas skolu valdes loceklis,
                Latvijas bērnu palīdzības biedrības biedrs,
                Jelgavas latviešu biedrības biedrs,
                Jelgavas teātra biedrības biedrs,
                Latvijas skolotāju biedrības valdes loceklis,
                Jelgavas skolotāju biedrības priekšnieks,
                Latvijas profesiju kameras loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-202.

LUCS Maksis, arhitekts.
                * 1900. VI 17.            
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LUDKEVICS Aleksandrs, ierēdnis.
                * 1890. VI 02. Bauskā; S. Katrīna.
                1920. I 17. Kurzemes atsevišķā eskadrona darbvedis, kara laika ierēdnis,
                1921/1923. Jātnieku pulka tieslietu darbvedis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. Daugavpils apriņķa Valsts zemes ierīcības komitejas karavīru pārstāvis,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 15. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Sakaru bataljona
                               Saimniecības priekšnieks,
                1935. XI 12. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. IV 25. Sakaru bataljona rezerves rotas komandieris,
                1939. V 01. Pulka saimniecības priekšnieks,
                Valsts Zemes bankas Daugavpils nodaļas vecākais darbvedis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-129.

LUDZENIEKS Irma dz Ārons, ārste.
                * 1905.; V. Jānis, ārsts. + 1982. ASV
                1930. Beigusi Latvijas Universitāti, Ādas un vener. slimībās.
                1931/1935. Tērbatas 4,
                1939. Talsi, Kalnu 2,
                1941/1944. Talsu leprozorija direktrise.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1931.; 1939.

LUDZENIEKS Jānis Pētera d., ārsts.
                * 1895. IX 29. Smiltenes pag.; M. Emīlija, S. Irma dz. Ārons, ārste.
                Beidzis Smiltenes tirdzniecības skolu,
                Beidzis Cēsu reālskolu,
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. II 26. Talsu I aizsargu pulka Jātnieku diviziona ārsts,
                1941. deportēts,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu,
                Talsu leprozorija direktors, dzīvo Kalnu 2, Talsos,
                Talsu draudzes priekšnieks,
                Gaujienas pagasta Vairogu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-80.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LUDZENIEKS Pēteris Jēkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. XI 23. Smiltenes pag.
                1919/1921. Latgales partizāņu pulka rakstvedis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 01. Valkas VII aizsargu pulka Smiltenes pilsētas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Meža 5, Smiltenē,
                Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas lauksaimniecības biedrības
                               valdes loceklis,
                Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas krājaizdevu kases valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-150.

LUKAŠEVICS Eduards, karavīrs.
               *1889. XII 17. Rīgā + 1935. III 18. Rīgā.
               1914/1918. Kaukazas 3. Pulka karavīrs,
               1919. VIII 07. Rēzeknes kājnieku pulka kaprālis,
               1920. II 02. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1204,
               1920. X 01. atvaļināts,
               Piešķirta lauksaimniecības zeme Patkules pagastā,
               Apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
               Avots:       „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                              „Jaunākās Ziņas” #67/1935.;
                              „Lāčplēsis” #3/1935.

LŪĶIS Pēteris, agronoms.
                * 1906. XII 15. Smiltenes pag.
                1934/1935. Cēsu kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. I 28. Rīgas V aizsargu pulka Riteņbraucēju (II) rotas vada komandieris,
                Siguldas rajona agronoms.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-188.

LŪKINS Augusts Roberts, miertiesnesis.
                * 1898. IX 11.
                1925/1932. Miertiesnesis Krustpilī,
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Kristīgais darba bloks.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1931.

LŪKINS Eiženija dz. Krūmiņš, ārste.
                Sk. Dambenieks Eiženija

LŪKINS Jānis Libja d., inženieris tehnologs.
                * 1890. VI 13. Ķirbižu pag.; M. Anna, S. Emma dz. Balodis.
                Beidzis nižnij Novgoradas ģimnāziju,
                Beidzis Rīgas politehnikumu,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 28. Ventspils II aizsargu pulka Jūras diviziona mehāniķis,
                1938. XI 18. Apbalvots ar Atzinības krusta IV šķiru,
                Ventspils valsts komercskolas un arodskolas direktors,
                Ventspils pilsētas revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Pāles pagasta Greiļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-227.;
                               „Album Academicum”, R., 1912.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LŪKINS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1895. I 28. Skaņkalnes pag.
                1919/1920. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1920/1921. Robežsargu II pulka virsseržants,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. VI 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Skaņkalnes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1928. XI 08. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                Skaņkalnes pagasta padomes un tiesas loceklis,
                Skaņkalnes pagasta Jaunmekšu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1523-389.

LŪKINS Milija, farmācijas kandidāte.
                Sk. Laiviņš Milija.

LŪKS LŪKIS Fricis, skolotājs.
                * 1888. V 13. Snēpeles pag.
                1905. beidzis Kuldīgas ministrijas skolu,
                1910. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1911/1914. Priekules draudzes skolas skolotājs,
                1914/1916. Grobiņas draudzes II Valsts skolas skolotājs,
                1916/1920. Černigovas guberņa Dmitrovkas sādžas skolas skolotājs,
                1920/1934. Liepājas pilsētas 9. pamatskolas skolotājs,
                1934/1940. Liepājas pilsētas Kronvalda Ata 2. pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1201.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-85.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs“, R. 1940.

LUKSIS Jānis Vilhelms Franča d., mācītājs.
                * 1904. II 02. Paņemunes pag.; M. Līze, S. Elizabete Dz. Āriņš.+1982. III 14. Saldus
                Beidzis Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāti,
                1929. XI 09. ordinēts,
                1929/1949. Džūkstes un Irlavas ev. lut. draudzes mācītājs.,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. II 10. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (II) mācītājs,
                Bauskas pagasta Smilškalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-178.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

LUKSTIŅŠ Egons, ierēdnis.
                * 1899. III 26. Rīgā + 1983. VIII 25. Kanberā, Austrālijā
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919/1920. Cēsu kājnieku pulka skolnieku rotas brīvprātīgais,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. VI 25. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1560,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. Valkas VII aizsargu pulka Štāba rotas kasieris,
                Valkas apriņķa I iecirkņa nodokļu inspektors,
                Mores pagasta Lukstiņu māju īpašnieks,
                Korporācijas patrina filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-143.

LUKSTIŅŠ Gustavs Ādama d., skolotājs.
                * 1894. X 07. Mālpils pag.; T. – skolotājs, M. Emīlija, S. Emma dz. Krūmiņš.
                                +1887. VII 03. Rīgā.
                1914. Beidzis: Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                1914/1917. Pēterpils Universitātes students,
                1917/1919. Iecavas pagasta skolā – skolotājs,
                1919/1921. Bauskas pilsētas reālģimnāzijā,
                1921/1936. Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzijā,
                1927. beidzis Latvijas Universitātes vēstures nodaļu,
                1936/1940 . VIII 30. Jelgavas “Hercoga Pētera” ģimnāzijas direktors,
                1938. IX 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvots ar
                                Atzinības Krusta IV šķīru,
                1938. Latvijas Universitātes Filoloģijas filozofijas fakultātes privātdocents,
                1939. Latvijas Universitātes privātdocents,
                1944. III 17. Latvijas Centrāles padomes memoranda parakstītājs.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-112.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #276/1935.;
                                „Latvijas Skola” #7/1940.

LUKŠEVICS Francis, amatnieks.
                *1898. V 04. + 1944.
                1944. Atslēdznieku amatu meistars,
                Liepājas amatnieku biedrības biedrs.
                Avots:       „Kurzemes Vārds” # 98/1944.

LUKŠEVICS Jānis Jāņa d., amatnieks.
                * 1880. IV 19. Sakas pag.; M. Līze, S. Anna dz. Pātenbergs
                1920/1940. Apģērbu firmas, Rīgā, Kaļķu # 10, „J. Lukševics un M. Sprūde”
                               līdzīpašnieks,
                1923. ieguva Drēbnieku amata meistara tiesības,
                1936/1937. Amatniecības kameras loceklis,
                1937/1940. Amatniecības kameras vice priekšsēdētājs,
                1938/1940. Amatniecības kameras priekšsēdētājs,
                1939/1940. A/S „Drēbnieks” valdes priekšsēdētājs,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Amatniecības
                               kameras pārstāvis,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Strēlnieku 5-1,
                Rīgas amatnieku krājaizdevu sabiedrības priekšsēdētājs,
                Rīgas amatnieku biedrības valdes loceklis.     
                Avots:       LVA 1987-1-16840.;
                               „Valdības Vēstnesis” # 54/1935.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.;
                               „Brīvā Zeme” # 87/1940.

LULLA Indriķis Ludvigs, skolotājs.
               *1871. II 02. Kalnciema pag.
               1891. beidzis: Irlavas skolotāju semināru,
               1891/1898. Zemītes skolā,
               1898/1899. Smārdes skolā,
               1899/1906. Rucavas pamatskolā,
               1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2032.,
               1906/1935. Dreiliņu pagasta Biķeru pamatskolas pārzinis,
               1935. XI 01. pensionēts,
               1935. lauksaimnieks Stopiņu pagastā Silvās.
               Avots:       „Jaunākās Ziņas” #284/1935.;
                              „Pašvaldību Dzīve” #39/1935.

LUNCE Bernhards, ārsts.
                * 1883.     
                1908. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Elkšņu pag., Jēkabpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LUNČE Zenta, ārste.
                Sk. Jankovskis Zenta.

LUNDBERGS Edgars, ārsts.
                * 1889.
                1914. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Līgatnes papīru fabrikā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LUNDBERGS Leons, ārsts.
                * 1870.
                1897. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimības,
                1938. Valdemāra 20.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LUNDMANIS Fricis Alberts, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. IV 25. Sātiņu pag.
                1923/1924. Daugavgrīvas artilērijas karavīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1940. Tukuma aizsargu pulka Bikstu nodaļas priekšnieks,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Bikstu pagasta „Bārdās“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

LUNINS Viktors Maksimiliana d., provizors.
                * 1876. VIII 07. Kuldīgā; S. Natālija dz. Kovaļeva Ciganovs, farmaceite.
                               + 1943. I 28.
                1893. Beidzis Kuldīgas ģimnāziju,
                1901. VI 07. Beidzis Kazaņas Universitāti, provizors,
                1901/1921. Kazaņas Grabes un Penzas Bartnera aptieku provizors,
                1921/1931. Ārnala minerālūdeņu iestādes pārvaldnieks,
                1938/1939. Saldus Kapelera aptiekas pārvaldnieks,
                1938/1940. Blumentāla minerālūdens iestādes pārvaldnieks Saldū,
                1940/1943. Talsu pilsētas aptiekas pārvaldnieks,
                Apbedīts Talsu pilsētas vācu kapos.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772-20.;
                               „Tēvija” # 25/1943.

LUPMANIS Feliks Jānis Jūlijs Eduarda d., virsleitnants.
                *1898. I 16. Tukumā
                1919. Kalpaka bataljona jātnieku nodaļā,
                1920. Armijas Virspavēlnieka un Vidzemes divīzijas štābā, virsnieks,
                1923/1924. Tukuma aizsargu pulka I rotas komandieris,
                1924/1935. Tukuma aizsargu pulka I bataljona komandieris,
                1927. apbalvots ar Aizsargu „Nopelnu Krustu”,
                1928. XI 17. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 798,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka jātnieku diviziona komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķīru # 162,
                Tirgotājs Tukumā,
                Tukuma nodokļu inspektora vecākais palīgs,
                1941. VI 14. izsūtīts, Rīgā, Tērbatas 59/61-6.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-63.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 5703.

LURJE Ašers Sīmanis, ārsts.
                *1909. X 17. Liepājā
                1933. ārsts Liepājā.
                Avots:       LVVA 2942-1-6979.

LURJE Leja, farmācijas maģistre.
                * 1903. I 25.
                1934. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. XII 30. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LŪSE dz. Mauriņa Herta Friča m., operdziedātāja.
                * 1891. III 15. Rīgā + 1980. IV 10. Konektikatā, ASV
                1909/1912. Inerimteātra koriste,
                1912. beigusi Dziedāšanas studiju pie P. Saka,
                1915/1922. Vitebskas valdes grāmatvede,
                1923/1944. Latvijas Nacionālās operas soliste,
                1936. XI 14. apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1867,
                1944. Vācijā,
                1950. ASV,
                1961. XI 18. apbalvota ar Tautas balvu,
                Latvijas konservatorijas dziedāšanas klases vadītāja.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-48.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Laiks” #31/1980.;
                                www.nekropole.lv

LŪSIŅŠ Jānis Gotolds, ārsts.
                * 1909. XII 28. Sēļu pag.; S. Elza dz. Bērziņš.
                1940. IV 01. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Valmieras pilsēta slimnīcas ārsts,
                1940/1943. Rencēnu rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-12.;
                                „Rencēnu pagasta vēsture”, R., 2006.

LŪSIS Ādams Ādama d., ārsts kapteinis.
                * 1890. III 17. Ipiķu pag.
                1919. III 04. Valmieras kājnieku pulka ārsts,
                1920. IV 30. apstiprināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1919. III 04.,
                1920. IX 25. atvaļināts,
                1923. Beidzis Berlīnes Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1923/1935. Latvijas Universitātes terapeitiskās klīnikas ārsts,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 952,
                1935. I 26. Rīgas kara slimnīcas vecākais ordinators,
                1935. XI 16. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1934. II 22.,
                1938. XI 17. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1938. II 17.,
                1940. XII 01. atvaļināts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas III slimnīcas ķirurģiskās nodaļas ārsts,
                1941. Lāčplēša 23-2.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-18.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 376.

LŪSIS Anna, ārste.
                Sk. Jansons Anna.

LŪSIS Arnolds, arhibīskaps.
               * 1908. XII 30. Ēveles pag.+ 1993.I 04. Toronta, Kanādā.
               1928/1934. Beidzis: Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti,
               1935. I 27. ordinēts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
               1935/1940. Mazpulka mācītājs,
               1940/1942. Jelgavas Trīsvienības ev. lut. draudzes mācītājs,
               1942. IX 22. iecelts par Aizkraukles ev. lut. draudzes mācītāju,
               1942/1943. Aizkraukles ev. lut. draudzes mācītājs,
               1943. iecelts par 5. Rīgas aizsargu pulka IV bataljona mācītāju,
               1944. Vācijā,
               1948. Toronto Sv. Jāņa latviešu draudzes mācītājs,
               1965. Trimdas ev. lut. Baznīcas bīskaps,
               1966. VIII 01. Arhibīskaps,
               1969. Daugavas Vanagi Kanādā goda biedrs,
               Korporācijas Latvija filistrs.
               Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                              „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                              “Svētdienas Rīts” # 6/1935.;
                              „Jaunākās Ziņas” #25/1935.;
                              „Baznīcas Ziņas“ # 27/1942., # 51/1943.;
                              „Laiks” #73/1965., #10/1993.;
                              „Latvija Amerikā’ #2/1993.

LŪSIS Arvīds, sabiedrisks darbinieks.
                *1897. IX 27. Alojas pag. + 1986. II 11. Toronto, Kanādā
                1919/1921. Latvijas armijas rakstvedis,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. I 07. Valmieras VIII aizsargu pulka Alojas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1929. apbalvots ar Zviedrijas Zelta medaļu,
                1932. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 192,
                Alojas pagasta padomes, valdes un tiesas loceklis,
                Alojas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Alojas pagasta meliorācijas sabiedrības valdes loceklis,
                Alojas pagasta Ozoliņu un Sauliešu māju īpašnieks,
                Bijis Alojas pagasta vecākais.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-390, 1640-1-798-302.

LŪSIS Arvīds Voldemārs, Dr. math.
                *1900. XI 24. Ķoņu pag.
                Beidzis Rūjienas draudzes skolu,
                1919. beidzis Valkas vidusskolu,
                1919/1925. beidzis Latvijas Universitāti,
                1923/1934. Jelgavas valsts skolotāju institūtā kā matemātikas skolotājs,
                1925/1928. Leipcigas Universitātes matemātikas institūtā,
                1928. privātdocents matemātikā,
                1935. docents
                1938. III 04. Ieguva Dr. math. grādu.
                Avots:                       „Students” # 10/1938.

LŪSIS Berta, skolotāja.
                * 1891. III 01.
                1910. ieguva skolotājas tiesībās pie Rīgas mācību apgabalā,
                1911/1940. Cirgaļu pagasta “Priežkalna” pamatskolas skolotāja,
                1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 40.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-89.

LŪSIS Eduards, virsleitnants.
                * 1897. XII 02. Dzelzavas pag. + 1970. XI 29. Scarborough, Kanādā
                Beidzis Odiņa tirdzniecības skolu Rīgā,
                1916. III 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona brīvprātīgais,
                1916. XII 26. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. XII 26. kaujas,
                1917. V 10. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 27. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1917. VII 09.,
                1917. X 21. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 20. ieskaitīts par karavīru - pilsoņi,
                1918. III 14. demobilizēts.
                1918. X 17. Pleskavas I brīvprātīgo strēlnieku pulka virsnieks,
                1918. XII 13. Virsnieku rezerves rotas virsnieks,
                1919. II 07. Liepājas jaunformējamo spēku virsnieks,
                1919. III 17. Brīvprātīgo I rotas jaunākais virsnieks,
                1919. VII 02. Cēsu II bataljona rotas (I) virsnieks,
                1919. VIII 30. Ventspils kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1919. IX 16. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1919. IX 15. Rotas (VI) komandieris,
                1919. IX 23. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1919. X 06. Kurzemes divīzijas papildu bataljona rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. X 20. Kaujas iecirkņa Rotas (I) komandieris,
                1919. X 25. Kaujas iecirkņa Rotas (III) komandieris,
                1919. XII 30. Paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. XII 18,
                1920. III 12. Latgales partizāņu pulka Rotas (XI) komandieris,
                1920. IV 24. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 568,
                1921. IV 09. Rotas (III) komandieris,
                1921. XI 15. Rotas (II) vada komandieris,
                1922. I 25. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1922. III 28. atvaļināts,
                1922. III 28. Valkas apriņķa robežapsardzības II rajona priekšnieks,
                1926. XII 16. Ilūkstes apriņķa robežapsardzības III rajona priekšnieks,
                1934. VIII 01. Rīgas prefektūras VI iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1935. I 12. Jaunlatgales apriņķa II iecirkņa priekšnieku Balvos,
                1939. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 30. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba bataljona komandiera palīgs,
                1941/1944. Policijas dienesta Cēsīs,
                1944. Vācijā,
                1945. ASV armijas apsardzes dienestā.
                Daugavpils prefektūras II iecirkņa priekšnieks,
                Alsviķu pagasta Birznieku māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-111, 3407-1-83-31, 5601-1-3949.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēle # 385/1917.
                               „Latvijas Kara invalīds” # 16/1971.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

LŪSIS Eduards, būvinženieris.
                * 1903. VI 13.
                1928. XII 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LŪSIS Erna dz. Šmits, arhitekte.
                * 1900. XII 27. Cēsīs.                  
                1936. V 26. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LŪSIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                *1894. III 01. + 1944. II 25.
                1944. Cirgaļu pagasta vecākais,
                Aumesisteru piensaimnieku sabiedrības dibinātājs un priekšnieks.
                Apbedīts Aumesteru kapos.
                Avots:       „Tēvija” # 52/1944.

LŪSIS Jānis Gustava d., mācītājs.
                * 1897. XII 03. Jaungulbenes pag.; M. Berta, S. Paulīne dz. Otankis.
                               + 1959. I 29. Melburnā, Austrālijā
                Beidzis Jaungulbenes ministrijas skolu,
                Beidzis Alūksnes proģimnāziju,
                1917. beidzis Serkova reālskolu Pēterpilī,
                1919. Kalpaka bataljona karavīrs,
                1922/1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1926. VI 20. ordinēts,
                1927/1928. Priekules un Virgas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1927/1944. Iecavas Lambartes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1944. IV 01. atbrīvots no Iecavas Lambartes draudzes mācītāja amatā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-319.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 7/1944.

LŪSIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. XII 27. Rudzātu pag.; S. Vilma
                1919/1920. Latvijas strēlnieku pulka kaprālis,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. V 25. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rudzātu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 713,
                Rudzātu pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-127.

LŪSIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1911. III 07. Limbažos
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1934. Valmieras kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1937. I 02. Valmieras VIII aizsargu pulka ozolu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Ozolu pagasta valdes un tiesas darbvedis,
                Buivas pasta un telefona palīga nodaļas pārzinis,
                Ozolu pagasta dzimtsarakstu nodaļas pārzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-312.

LŪSIS Jūlijs, arhitekts.
                * 1894. II 14.                            
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LŪSIS Mērija, ārste.
                * 1919. V 05. Cēsīs
                1944. III 31. Beigusi Latvijas Universitāti.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-19.

LŪSIS Olga Ludmila, ārste.
                * 1909. XII 27. Pēterburgā
                1934. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1934/1939. Krimuldas sanatorijas ārste,
                1939/1941. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas I un VI poliklīnikas ārste,
                1941. Priekules 14.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-10.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LŪSIS Pēteris, ārsts.
               * 1898. V 22. Cīrgaļu pag. + 1982. VII 11. Bostonā
               1919/1920. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
               1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
               1929/1934. Vijciema pagasta ārsts,
               1931/1940. Aizsargu organizācijā,
               1931/1938. Valkas VII aizsargu pulka ārsts,
               1934/1937. Gaujienas rajona ārsts,
               1937/1944. Valmieras rajona ārsts,
               1938. IV 21. Valmieras VIII aizsargu pulka eskadrona (I) ārsts.
               Avots:       LVVA P1023-2-14-11, 1639-1-266., 1640-1-523-385.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LUSKINS Feiga, farmācijas kandidāte.
                * 1902. III 19.
                1932. V 28. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LUTCAUS Leonija, ārste.
                Sk. Morbergs Leonija.

ĻADINSKIS Vasīlijs, virsleitnants.
                * 1892. I 12. Krievijā
                1914. XI 01. Oraninbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1915. IV 10. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IV 10. Rezerves 50. Kājnieku bataljona virsnieks,
                1915. VI 01. Rietumu frontes rezerves daļu inspektora pārvaldes adjutants,
                1915. IX 01. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1920. rezerves virsleitnants,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. II 09. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Andrupenes pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts,
                Andrupenes pamatskolas pārzinis,
                Apbalvots ar Sv. Annas III šķiras ordeņi,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava III šķiras ordeņi.
                LVVA 1640-1-527-430.

ĻAKS Zara dz. Gites, ārste.
                * 1903.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1938. Stabu 14.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

ĻAUDUMS Elmārs, sabiedrisks darbinieks.
               *1902. Liepājā,
               1919. VIII 15./1920. XII 29. Dobeles ka’jnieku pulka un Robežsargu II pulka kareivis,
               1932. III 01. Beidzis: Gāzu instruktoru kursus,
               1932. XII 15. Dzelzceļu aizsargu pulka Dobeles nodaļas priekšnieks,
               1937. Latvijas Vanagi Dobeles novada biedrs,
               1944. Dunalkas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
               Dobes stacijas priekšnieks,
               Namīpašnieks: Caunu ielā Nr.18, Liepājā.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-81.;
                              „Dzelzceļu aizsargu pulks”, R., 1934.;
                              „Aizsargs’ #3/1932.;
                              „Zemgales Balss” #232/1937..
                              „Kurzemes Vārds’ #123/1944.

ĻEBEDEVS Dimitrijs Kapitona d., ģenerāls.
               *1872. VII 16/28. Uduverē Igaunijā [līdz 1891. Luiks]; S. Jevģenija dz. Piotrovskis.
                              + 1935. I 08. Tallinā, Igaunijā
               1890. beidzis: Pērnavas ģimnāziju,
               1890/1891. Rīgas garīgo semināra klausītājs,
               1891. I 20. Jurjevas rezerves bataljona brīvprātīgais,
               1893. /1895. Viļņas junkuru skolas junkurs,
               1893. beidzis: paaugstināts podpraporščiks pakāpē,
               1893/1896. Izborskas 178. rezerves kājnieku pulka instruktors,
               1896. V 17. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1895. IX 01.,
               1896. V 17. Tiraspoles 131. kājnieku pulka virsnieks,
               1904. V 31. beidzis: Pēterburgas Nikolaja kara akadēmiju,
               1904. V 31. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
               1904/1905. Pieamuras apgabala štāba sevišķu uzdevumu virsnieks,
               1905. VI 04. Ģenerālštāba Pieamuras apgabala štāba vecākais adjutanta palīgs,
               1905. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar zobeniem un banti,
               1905. XII 06. paaugstināts kapitāns pakāpē,
               1905. XII 16./1906. XII 16. Izgājis cenzu pie Mirgorodas 168. Kājnieku pulkā,
                              rotas komandieris,
               1906. V 10. Kājnieku XVIII divīzijas vecākais adjutants,
               1908. V 20. Varšvas kara apgabala štāba sevišķu uzdevumu vecākais virsnieks,
               1909. XII 06. 1915. IV 03. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar zobeniem un banti
               1911. X 08. Nikolaja kara akadēmijas štāba Taktikas katedras štata pasniedzējs,
               1911. XII 06. paaugstināts podpolkovniks pakāpē,
               1912. III 25. paaugstināts polkovniks pakāpē,
               1913. XII 06.  apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru,
               1914. VII 14. Armijas II štāba sevišķu uzdevumu štābs virsnieks,
               1914. VIII 08. Kājnieku 59. Divīzijas štāba priekšnieks,
               1915. IV 03. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa III šķiru ar zobeniem,
               1915. IV 03. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar zobeniem un banti,
               1915. apbalvots: zobeniem pie Sv. Staņislava ordeņa II šķiras,
               1915. V 26. apbalvots: Sv. Annas ordeņa Iv šķiru,
               1915. IX 07. Moģilevas 26. Kājnieku pulka komandieris,
               1915. IV 03. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar zobeniem,
               1917. I 22. Nikolaja kara akadēmijas štābs virsnieks,
               1917. III 28. žurnāla Vojenij Vestniks un laikraksta Russkij Invalīds galvenais redaktors,
               1917. IV 07. paaugstināts ģenerālis majors pakāpē,
               1917. VI 09. apbalvots: Sv. Jura ordeņa zobeni,
               1918/1921. Sarkanā armijā, Ģenerālštāba darbvedis,
               1921. IV 01. Igaunijas armijas ģenerālis majors,
               1921. IX 12. Militāro kursu un Kara skolas pasniedzējs,
               1927. IV 01. atvaļināts,
               1927/1934.  Kaitselit Ziemeļu nodaļas sevišķās rotas komandieris,
               1931. stādīts: apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņi,
               Apbalvots: Francijas Goda Leģiona ordeņi,
               Rīgas semināristu kluba vecākais,
               Korporācijas fraternitas Ergonia filistrs.
               Avots:       LVVA 1632-2-349.;
                              ru.Wikipedia.org.

ĻENSKIS Vilma dz. Ābele, ārste.
                * 1900. XI 19.
                1940. Beigusi Omskas medicīnas institūtu,
                1940/1941. Pogoreloja Gorelitšes rajona ārste,
                1941/1942. Sarkanā armijā,
                1942/1944. Auces ambulances ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-29.

ĻEVS Jāzeps, ārsts.    
                * 1899. V 01. Drujas pag. + 1941.
                1919/1921. Tukuma kājnieku pulka karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IX 01. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. I 12. Rotas (VII) ārsts,
                1940. Alšvangas Jurkalnes Gudenieku rajona ārsts,
                Klosteres pagasta ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-503.

ĻGOVS Moisejs, farmācijas kandidāts.
                * 1906. III 06. Latgalē.
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.            
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ĻOVĀNS Roberts, skolotājs.
                * 1904. VIII 02. Jēkabpilī.
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. II 13. Ludzas III aizsargu pulka Ciblas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Ciblas pamatskolas skolotājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-49.

ĻUBOCKIS Musja, farmācijas kandidāte.
                * 1902. VIII 06.          
                1930. V 26. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ĻUĻAKS Pēteris, skolotājs.
                Sk. Aivars Pēteris.

ĻUTOVS Aleksandrs Aleksandra d., tiesnesis.
               *1888. IX 21. Rīgā: S. Hermīne dz. Zelcs
               1907. beidzis: Rīgas Aleksandra ģimnāziju,
               1912. beidzis: Tērbatas Universitāti,
               1912. Rīgas apgabaltiesas tiesu amatu kandidāts,
               1914. vecākais tiesu amatu kandidāts,
               1915. paaugstināts Koļeģijas sekretāra pakāpē,
               1916. Rezerves 240.kājnieku pulkā,
               1918. XII 16. Rīgas IV iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis,
               1920. IX 21. Rīgas pagabaltiesas I kriminālnodaļas loceklis,
               1924. Majoru brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
               1928/1934. Rīgas pagabaltiesas III civilnodaļas tiesnesis,
               1930. V 14. apbalvots: Par izcilus nopelniem ugunsdzēsībā goda zīmi II šķiru,
               1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1623,
               1935/1940. Rīgas pagabaltiesas I kriminālnodaļas loceklis,
               1937. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #1108,
               1941. I 01. atvaļināts,
               Apbalvots: Romanovu cilts 300.gadu jubilejas medaļu,
               Latvijas tiesniešu biedrības biedrs,
               Pētera Pāvilas brāļibas loceklis,
               Rīgas III savstarpējā kreddītbiedrības biedr,s
               Majoru Vasaras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
               Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks.
               Avots:       ‚Es viņu pazīstu‘, R., 1939.;
                              „Ugunsdzēsējs“ #10/1924.,
                              „Jaunākās Ziņas“ #217/1935.;
                              „Valdības Vēstnesis“ #261/1934., #262/1937.;
                              www.russkije.lv

 

 

 
Izmainas: 07.03.2023 Kontakti