Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LABAJEVS Katrīna, ārste.
                Sk. Kalniņš Katrīna.

LABINSKIS Vitālijs, ierēdnis.
                * 1914. IV 26. Jersikas pag. + 2005. II 05.
                Beidzis Līvānu pamatskolu,
                Beidzis Jēkabpils komercskolu,
                1936/1937. Rīgas kājnieku pulka kaprālis,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. II 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Līvānu pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1938. VI 25. Biķernieku pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1939. XI 20. Kalupes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                1951 atbrīvots,
                1966/1991. Vācijā,
                Līvānu pagasta valdes kancelejas ierēdnis,
                Apbedīts Jersikas pagasta Upenieku kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-109.;
                               „Līvānu bibliotēka’

LABSVĪRS Kārlis Rihards Gusta d., kapteinis.
                * 1893. III 25. Lugažu pag.; S. Hermīne dz. Kārkliņš1944. III 18. Noriļlagā, Krievijā
                Beidzis Pilsētas skolu,
                1915. IX 08. Rezerves 2. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. V Zeimeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 16. beidzis, paaugstināts prapor;s;ciks pakāpē,
                1916. XI 06. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1917. I 30. Papildu (XC) rotas komandieris,
                1917. II 04. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. V 30. Tranšeju lielgabalu komandas jaunākais virsnieks,
                1917. X 30. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. VI 04.,
                1917. XII 25. tranšeju lielgabalu komandas priekšnieka palīgs,
                1917. XII 1tvaļināts kā skolotājs,
                1917/1918. Lugažu pagasta skolas skolotājs,
                1918. VIII Armijas III Sugas zirgu apsardzības un izlabošanas komisijas loceklis,
                1918. XI Punkta saimniecības pārzinis,
                1919. VII Armijas XV štāba rezervē,
                1919. VIII Padomju 1. latviešu pulka rotas komandiera palīgs,
                1919. IX bataljona komandieris,
                1920. I Latviešu I brigādes štāba priekšnieka Administratīvas nodaļas palīgs,
                1920. XII Sarkanarmiešu skolas matematīkas pasniedzējs,
                1920. XII Kara saimniecības akadēmijas kalusitājs, Maskavā,
                1921. II 24. atvaļināts,
                1921. VII 29. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1921. XI 01. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1922. III 17. Rotas (II) vada komandieris,
                1923. X 18. pulka adjutants,
                1924. V 12. Rotas (I) vada komandieris,
                1925. IX 07. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1927. II 03. Rotas (IV) vada komandieris,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1776.,
                1931. VII 20. Rotas (V) vada komandieris,
                1934. VI 29. Ložmetēju (I) rotas komandiera palīgs,
                1936. Rotas komandieris,
                1936. XI 16. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. III 06.,
                1939. VII 12. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #429,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Strēlnieku 195. pulku, Prettanku baterijas komandieris,
                1941. deportēts.
                Avots:       KVKVA 2550—125-224.;
                                LVVA 5601-1-3479.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 909/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #319/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #32/1917.,
                                                # 34/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #37/1917., #151/1917.,
                                                #399/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulka”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3546.;
                                www.nekropole.lv

LABSVĪRS Milda, farmācijas kandidāte.
                * 1900. I 28.
                1927. V 25. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LABSVĪRS Pauls Kārļa d., ārsts.
                * 1905. I 04. Smiltenes pag.; M. Kristīne, S. velta dz. Ozoliņš
                1929/1930. Jelgavas valsts psihiatriskās slimnīcas Ģintermuižā ārsts,
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1937. Zasas rajona ārsts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1940. Jēkabpils apriņķa ārsts,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XII 18. Jēkabpils IV aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1939. Katoļu 6, Jēkabpilī,
                1939/1940. Jēkabpils novada mazpulku vecākais ārsts,
                Jēkabpils cietuma ārsts,
                Avots:       LVVA 1640-1-521-191.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis” # 27/1937.;
                               „”www.nekropole.lv”

LABSVĪRS GUTMANIS Kārlis, poručiks.
                * 1894. IX 05.
                1915. Petrogradas IV praporščiku skolas junkurs,
                1916. II 15. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. II 15. Rezerves kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. VI 02. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona R0tas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. X 19. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. X 02.,
                1916. XI 19. Rotas (V) Vada (III) komandieris,
                1917. I 05. Papildu (80) rotas komandieris,
                1917. II 04. Rotas (IV) komandieris,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas IV šķiru,
                1917. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. X 03. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VIII 02.,
                1917. XI 21. Bataljona (I) komandiera v.p.i.,
                1917. XII 25. bijis Rotas (IV) komandieris, poručiks.
                Avots:       KVKVA 2550-1-160-65., 2550—125-224.;
                                Armijas XII pavēle #178/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēle #164/1916.,;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #324/1916., #326/1916.,
                                                #5/1917., #324/1917., #399/1917.;

LABUTINS Aleksandrs, Dr. ing.
                * 1880. VIII 24. Rīgā.; S. Olga Bezobrazovs. + 1970.
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju.
                1904. VIII 27. beidzis Rīgas pilsētas institūtu ar būvinženiera grādu,
                1906/1917. Rīgas pilsētas valdē – Rīgas ostas inženieris,
                1919. VIII 10. Ostu būvju virsvaldē – tehniskās nodaļas vadītājs,
                1920/1940. Latvijas Universitātē – docents, vecākais docents
                1921. IX 01. Finanšu ministrijas Jūrniecības departamentā – tehniskās nodaļas
                                vecākais inženieris,
                1929. VI 29. apbalvots ar Zviedrijas “Vazās” I klases bruņinieku krustu,
                1931. II 03. apbalvots ar Beļģijas “Leopolda II” II šķiru kavaliera ordeņi,
                1932. Inženierzinātņu doktors,
                1938. IV 01. Finanšu ministrijas Jūrniecības departamentā – tehniskās
                                nodaļas vadītājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 38,
                1944/1970. Šveicē.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-93.

LĀCIS Ādolfs Arvīds Kārļa d., virsleitnants.
                * 1894. I 30. Tirzas pag. + 1942. II 10. Sevrostlagā, Krievijā.
                1914. Beidzis Valkas reālskolu,
                1914/1916. Pēterpils kalna institūta students,
                1916. VII Studentu 2. sagatavošanas bataljona karavīrs,
                1916. VIII 03. Tiflisas III praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 20. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 10. Rezerves 246. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. IX 13. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1918. I 13. atvaļināts,
                1918. XII 20. Latvijas neatkarības I rotas leitnants,
                1919. III Bātas Vainodes komandants,
                1920. Dobeles kājnieku pulka Rotas komandieris,
                1920. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1920/1921. Armijas etapu un rajonu komandantūras virsnieks,
                1921. III 21. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #794.,
                1921. X 04. atvaļināts,
                1922. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības fakultātes students,
                Autosatiksmes līnijas Aizpute Kalvene īpašnieks,
                1941. apcietināts.
                Avots:       LVVA 5434-1-484-30, 5601-1-3472.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #279/1917.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4879.

LĀCIS Anna Valija, ārste
                Sk. Brēdenfelds Anna Valija.

LĀCIS Arnolds, būvinženieris.
                * 1901. XI 25.
                1928. III 30. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LĀCIS Augusts, kooperators.
                * 1882. VII 31.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.

LĀCIS Augusts Aleksandra d., štābs kapitans.
                * 1889 VIII 17. Dzelzavas pag. [Augustins] + 1939. III 02. Rīgā.
                1914. X 01. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1915. II 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. II 12. Sibīrijas 47. strēlnieku pulka Ložmetēju komandas jaunākais virsnieks,
                1915. IX 05. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Ložmetēju
                                komandas priekšnieks,
                1915. XII 23. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. III 08. ievainots, evakuēts,
                1916. III 20. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķīru ar šķēpiem un banti,
                1916. III 31. A.P. paaugstināts podporučiks pak. izd. 1914. XII 01.,
                1916. VI 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 12. Ložmetēju mācības komandas priekšnieks,
                1916. X 20. Latviešu strēlnieku II brigādes Sakaru priekšnieks,
                1917. I 15./ VIII 15. piekomandēts Zimeļfrontes kara skolai,
                1917. II 05. apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VI 10. paaugsināts. poručiks pakāpē izd. no 1916. VIII 01.
                1917. IX 28. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
                1917. X 03. vecākais inženieris,
                1918. II 02. atvaļināts,
                1919. I 02. Amerikas Sarkanā Krustā,
                1919. VII 23. Iekšlietu Ministrijas Kara gūstekņu un bēgļu nometnes vadītājs.
                Mednieku biedrības Mednieks biedrs.
                Avots:       LVVA 5434-1-895-104;
                                Armijas XII pavēles #177/1915., #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle – 22.10.1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #167/1916., #182/1916.,
                                                #302/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #36/1915.,
                                                #69/1915.,
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 9/1916., # 34/1916.,
                                                #53/1916., #74/1916., #116/1916., #126/1916.;
                                „Latviešu strēlnieks’ 1970, 2060. lpp.;
                                „Rīts” #65/939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #859.

LĀCIS Emīlija, skolotāja.
                *1892. I 26.
                Beidza vidusskolu,
                1938/1940. Lubānas Zvidzienas 3. Mazpulka vadītāja palīdze.
                Skolotāja Lakstienas pamatskolā.
                Avots:       LVVA 1690-4-3-20.

LĀCIS Florentīne dz. Brauns, ārste.
                * 1904. III 04. Rīgā
                1931. Beigusi Latvijas Universitāti, psihiatrijā,
                191/1941. Daugavpils valsts psihiatriskās slimnīcas ārste,
                1941/1944. Daugavpils pilsētas ambulances ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-20.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĀCIS Indriķis Indriķa d., grāmatrūpnieks.
                *1861. XII 07. Lizdēnu pag.; M. Lote, S. Dārta dz. Šteinbergs.
                                + 1944. II 29. Rīgā
                1909/1935. Akmeņkaltuves īpašnieks Miera 77., Gr. 25/121.,
                1909/1937.  akmeņkaltuves īpašnieks Miera 75., Gr. 25/130..
                Apbedīts Lielajos kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1615-4-1241., 1615-4-2220.;
                                „Rencēnu pagasta vēsture”, R., 2006.;
                                „Tēvija” # 53/1944.

LĀCIS Jānis, policijas ierēdnis.
                * 1881. X 03. Skujenes pag.
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1906/1908. Valkas I zemnieku virs tiesas darbvedis,
                1908/1916. Rīgas policijas uzraugs,
                1916/1918. Smagā 38. artilērijas diviziona ierēdnis,
                1918/1919. Rīgas policijas uzraugs,
                1919. arestēts,
                1919/1920. Rīgas militārās policijas instruktors,
                1920/1925. Rīgas prefektūras XII iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1925/1931. Rīgas prefektūras XII iecirkņa priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. VI 26. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 823,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. VIII 06. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Bataljona (I) saimniecības priekšnieks,
                1938. II 01. Štāba rotas kasieris,
                1931/1940. Kuldīgas apriņķa policijas I iecirkņa priekšnieks,
                Namīpašums Rīga, Tapešu ielā.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-86.;
                               „Iekšlietu ministrijas vēstnesis’, R. -1931. I 16.

LĀCIS Jānis Roberts Jāņa d., praporščiks.
                * 1890.
                1916. Irkutskas III praporščiku skolas junkurs,
                1917. beidzis , paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. II Sibīrijas 21. strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. VII 06. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. XI 02. arestēts novietots pie Bauskas latviešu strēlnieku pulka 1. rotas,
                1917. XI 05. ieskaitīts par karavīru,
                1917. XI 11. apbalvots: Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiru # 999132.,
                1917. XI 12. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. XII 13. ievēlēts par 5. rotas komandieri,
                1918. atvaļināts.     
                Avots:      LVVA 5434-1-75-400.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #235/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #187/1917.,
                                                #308/1917.,#324/1917., #335/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pavēle #321/1917.

LĀCIS Jānis Jāņa d., poručiks.
                * 1897. II 21. Netkena pag. + 1937. III 10. Habarovskā, Krievijā
                1916. X 12. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais
                                virsnieks, podporučiks,
                1917. IV 09. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. X 23. A. F. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. VIII 15.,
                1917. XII 28. ievēlēts Bataljona (I) komandieris,
                1918. I 01. Galvenā Revolūcijas nodaļas Bataljona komandieris,
                1918. V 10. Vidzemes Latviešu strēlnieku padomju pulka komandieris,
                1920. Inzas 15. strēlnieku divīzijas komandieris,
                1920. VII 04. Latviešu strēlnieku padomju divīzijas komandieris,
                1921./1922. Harkovas divīzijas komandieris,
                1923. Strēlnieku 4. divīzijas komandieris,
                1923/1927. Kijevas apvienotās kara skolas priekšnieks,
                1924. beidzis Sarkanas armijas Komandējoša sastāva kursus,
                1926/1932. Ļeningradas apgabala priekšnieks,
                1930/1932. Strēlnieku 16. korpusa komandieris,
                1932/1935. Sarkanas Armijas dzelzceļa korpusa komandieris Sibīrijā,
                1935/1937. Viskrievijas Centrālās izpildkomitejas loceklis.
                Avots:       KVKVA;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #299/1916.,
                                                # 100/1917., # 1/1918.;
                                „Latvijas Padomju enciklopēdija” V sējums.

LĀCIS Jānis, inženieris mežkopis.
                * 1905. VI 22. Bauņu pag.
                1927/1940. Aizsargu organizāciju,
                1934. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, inženieris mežkopis,
                1938. IV 30. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Ezernieku pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1939. XII 30. Ružinas pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Rušonas virsmežniecības Maltas iecirkņa mežzinis,
                Bauņu pagasta Bauņu dzirnavu īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-421.

LĀCIS Kārlis Alberts Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1890. VII 11. Lubānas pag.; m. Adele, S. Ņina dz. Gorains.
                1912. Beidzis Daugavpils Saharova komercskolu,
                1917/1919. Balvu Lāča komercskolas īpašnieks,
                1919/1920. Latgales partizāņu pulka saimniecības daļas priekšnieks, leitnants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1934. advokāts Balvos,
                1929. XI 09. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1881,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. Abrenes XIX aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
                1934. VI 01./1939. Balvu pilsētas galva,
                1939/1940. Balvu pilsētas vecākais,
                1940. VII 25. atcelts no amatā,
                1941. III 15. arestēts,
                1942. III 16. piespriests augstākais sods,
                1942. IV 14. nošaus,
                Apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru,
                Balvu krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                Namīpašnieks Balvos Brīvības # 1.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-359.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” 1223/1934.;
                                „Balvu bibliotēka”

LĀCIS Lidija dz. Ieleja, ārste.
                * 1898. XI 05. Rīgā
                1924. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1925/1944. Zaubes Ķeču rajona ārste,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1940. Zaubes aizsargu pulciņa priekšniece,
                1935. III 15. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (IX) ārste,
                Avots:       LVVA P1023-2-14-49, 1640-1-522-131.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĀCIS Lūcija, ārste.
                Sk. Zirnis Lūcija.

LĀCIS Nikolajs Kristapa d., policijas ierēdnis, virsleitnants.
                *1892. VI 12. Skujienes pag.: S. Anna dz. Alekserunas + 1941. Liepājā
                1914. I 01. Husaru pulka brīvprātīgais,
                1914. beidzis: Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1914. kaujas pie Lodzas,
                1914. XI 19. apbalvots Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1915. X 01. paaugstināts praporščiks pakāpē, eksterns pie Husaru pulkā,
                1915 XI 13. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona virsnieks,
                1915. X 28. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) komandieris,
                1915. XII 15. Jātnieku spridzinātāju komandas priekšnieks,
                1916. kaujas pie Smārdes,
                1916. VIII 21. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. VII 03.,
                1916. IX 01. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 21. piekomandēts Vidzemes latviešu strēlnieku bataljonam
                                Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. X 07. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. I Jātnieku I parka Ceļa brigādes distances priekšnieks,
                1917. VI brigādes mantu pārzinis,
                1917. VIII paaugstināts štābs rotmistrs pakāpē,
                1918. II 20. atvaļināts,
                1921. X 04./1922. V 01. Jelgavas kājnieku pulka virsleitnants,
                1922. V 16. Kurzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1923. II 17./ III 18. Daugavgrīvas artilērijas vada komandieris,
                1923. III 16. Kurzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1923. IV 13. Aizputes kājnieku pulka virsnieks,
                1923. IV 13. atvaļināts,
                1923/1934. Dzelzceļu policijas I šķiras uzraugs Liepājas stacijā,
                1925. bijis: Ludzas apriņķa robežsardzes kontrolieris,
                1925. Jaunlatgales apriņķa priekšnieka palīgs robežapsardzības lietas,
                1934/1940. Dzelzceļu policijas priekšnieks robežu lietas Liepājā,
                1934. bijis: Dzelzceļa aizsargu pulka Bataljona (I) adjutants,
                1940. V 11. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru # 688,
                1940. arestēts, nošaus Liepājas cietumā,
                1941. XI 21. apbedīts: Liepājas Centrālkapos.
                Avots:      Avots: LVVA 4254-1-32-37, 5601-1-3483.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #1/1916., #19/1915.,
                                                #288/1916., #297/1916., #312/1916., #338/1916.;
                                „Latviešu strēlnieks” 941, 1597, 2060. lpp.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Krasta artilērijas pulks”, R., 1938.;
                                „Policijas Vēstnesis” #24/1925.;
                                „Jaunākās Ziņas’ #251/1934.;
                                „Kurzemes Vārds” #148/1938.;
                                „Valdības Vēstnesis” #130/1940.;
                                „Tēvija” #129/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4691.

LĀCIS Olga, farmācijas kandidāte.
                Sk. Grauze Olga.

LĀCIS Teodors, Dr. med., ārsts.
                * 1881. V 29. + 1962. VIII 04.
                1911. beidzis Novorossijskas Universitāti, ķirurģijā un sieviešu slimībās,
                1914/1918. Krievijas Sarkanā Krusta ārsts,
                1919/1923. Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas Smiltenē vadītājs,
                1923. Jelgavā,
                1938. Jelgavā, Pasta 13,
                1947/1954. Jelgavas slimnīcas galvenais ārsts,
                1962. VIII 07. apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Laiks’ #68/1962.;
                                „Londonas Avīze” #7/2009.

LĀCĪTIS Ēriks, būvinženieris.
                * 1911. X 04. Saikavas pag.
                1942. II 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LĀCĪTIS Pēteris Mārča d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1893. XII 11. Kalsnavas pag.
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1916/1917. Bauskas latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1919. Latvijas armijā,
                1919/1920. Pļaviņu pilsētas Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas feldšeris
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927/1939. Pļaviņu pilsētas galva,
                1931. I 05. Rīgas V aizsargu pulka Pļaviņu pilsētas aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1933. XI 18. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1932. X 23. apbalvots ar Latvijas Ugunsdzēsēju savienības krūšu nozīmi
                                „Par centību”,
                1935. V 19. apbalvots ar Goda zīmi „Par izciliem nopelniem ugunsdzēsība” II šķiru,
                1935. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3789,
                1939/1940. Pļaviņu pilsētas vecākais,
                1941. VI 14. deportēts,
                Latvijas Sarkanā Krusta Pļaviņu pilsētas nodaļas valdes loceklis,
                Pļaviņu krājaizdevu sabiedrības Padomes priekšsēdētājs,
                Pļaviņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
                Pļaviņu ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Pļaviņu mednieku biedrības priekšnieks,
                Pļaviņu namsaimnieku biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Pļaviņu Brāļu kapu komitejas priekšnieks,
                Brīvības pieminekļa Pļaviņu komitejas priekšnieks,
                Namīpašnieks Daugavas 18, Pļaviņos.
                Avots:       1640-1-522-204.;
                                LVA 1987-1-17420.;
                                „Ugunsdzēsējs” # 11/1932., #6/1935.;
                                „Jaunākās Ziņas” #121/1934.;
                                latviesustrelniekusarksts.

LĀČGALVIS Jēkabs, zvērināts advokāts.
                * 1886. VI 15. Ļaudonas pag.
                1932/1934. Blaumaņa 5,
                1934. Baznīcas 35.
                Avots:       LVVA 2942-1-1875.

LĀČGALVIS Pēteris Ādolfs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VII 15. Kalncempju pag.
                1919/1922. Rīgas kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. Valkas VII aizsargu pulka Kalncempju pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Kalncempju pagasta valdes loceklis,
                Sprīvuļu pasta palīga nodaļas pārzinis,
                Kalncempju pagasta Sprīvuļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-146.

LĀČKĀJA Alfrēds, agronoms.
                * 1900. XI 13. Mēdzūlas pag.
                1919/1920. Ventspils kājnieku pulka Cēsu rotas karavīrs,
                1928/1932. Latgales lauksaimniecības biedrību savienības lopkopības instruktors,
                1929. beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1932/1940. Latgales lauksaimniecības biedrību savienības lopkopības
                               Lopkopības nodaļas vadītājs,
                1934. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-59.

LĀČKĀJS Jūlijs, policijas kārtībnieks.
                * 1898. III 15. Līvānu pag.
                Beidzis Rīgas policijas skolu,
                1919/1923. Kurzemes divīzijas Inženieru rotas karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. V 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Ezernieku pagasta aizsargu
                               Nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Bukmuižas (Ezernieku) pagasta vecākais policijas kārtībnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-422.

LĀČKĀJS LĀČE Donats Jēkaba d., rezerves virsleitnants.
                * 1895. VIII 20. Līvānu pag. [Dominiks]
                1915. vii 01. Artilērijas I rezerves brigādes karavīrs,
                1915. VIII 16. Rezerves 192. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. XI 18. Maskavas III paraporščiku skolas junkurs,
                1916. II 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. IV 20. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IV 20. Rezerves 78. kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 29. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona virsnieks,
                1916. VIII 08. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. X 21. Tukuma latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XI Vezumnieku komandas priekšnieks,
                1916. XII 23/31. kaujas,
                1917. I 11/21. kaujas,
                1917. I 23. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. XII 08.,
                1917. II 08. apbalvots: Sv. Annas IV šķiras ordeņi,
                1917. IV 26. Latgales padomes loceklis kongresā Rēzeknē, no Nacionālās
                                demokrātiskās frakcijas,
                1917. V 24. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 29. piekomandēts Latviešu strēlnieku pulku apvienoto IK,
                1917. VIII 18. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. IV 08.,
                1917. XI 07. izgāja no pula,
                1919. I 20. Sarkanā armijā, Daugavpils apriņķa bataljona komandieris,
                1919. III 28. dezertējis,
                1919. V 05. Denikina armijas Markova virsnieku pulka Rotas (IX) vada komandieris,
                1919. kaujas pie Harkovas,
                1919. XI 26. atvaļināts,
                1919/1929. Dagdas pagasta darbvedis,
                1919/1929. Aizsargu organizācijas Dagdas nodaļas priekšnieks,
                1929/1940. Līksnas pagasta darbvedis,
                1940. Izvaltas pagasta sekretārs.
                Avots:       LVVA 4254-1-32-42, 4259-1-91-87, 5601-2-881.;
                                Armijas XII pavēle #148/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēle #223/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #43/1917., #244/1917.;
                                „Latviešu Strēlnieks” 1332, 1337. lpp.

LADINSKIS Leonīds, priesteris.
                *1895. VIII 20.
                1939. bij. Daugavpils Sv. Aleksandra Ņevskā draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

LAGZDIŅŠ Augusts Kārļa d., kapteinis.
                * 1894. II 11. Rīgā + 1960. II 07. Bīlefeldē, Vācijā.
                Beidzis Rīgas tirdzniecības skolu,
                1915. V 09. Rezerves 151. kājnieku pulka zemessargs,
                1915. XI 25. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. III 08. kaujas pie Ķekavas,
                1916. V 29. Vitebskas brīvprātīgo bataljona brīvprātīgais,
                1916. VIII 05. Tiflisas 218. kājnieku pulka praporščiku sagatavošanas kursos,
                1916. IX 26. Dušetas praporščiku skolas junkurs,
                1917. II 02. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. II 20. Rezerves 84. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 21. ievainots pie Nītaures, palika ierindā,
                1917. IX 21. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X 15. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. XII 22. ievēlēts par Rotas (II) komandieris,
                1918. II 25. atvaļināts,
                1918. XII 12. Latvijas I Neatkarības rotas virsnieks,
                1919. I 15. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1919. I 16. ievainots pie Lielauces,
                1919. VII Vidzemes papildu bataljona rotas komandieris,
                1920. I Robežapsardzības I rajona Darba komandas priekšnieks,
                1920. X Robežapsardzības I pulka Rotas komandieris,
                1921. X 12. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1039,
                1922. Latgales divīzijas štāba virsnieks,
                1922. IV 01. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. VI 15. Liepājas kājnieku pulka virsnieks,
                1928. XI 03. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1921. V 17.,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošana cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1706,
                1931. V 15. apbalvots: Lietuvas neatkarības 10. gadu jubilejas medaļu,
                1935. Kurzemes divīzijas pārvaldes virsnieks,
                1937. X 01. atvaļināts,
                1943/1945. Leģiona virsnieks,
                1946. Angļu armijas transporta vienības Bīlefeldē.
                1960. II 10. apbedīts Bīlefeldes kapos, Vācijā.
                Avots:       LVVA 1515-1-143-115, 5601-1-3490.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #161/1917., #240/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #285/1917., #457/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, RF., 1923.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvija’ #8/1960.;
                                „Laiks” #18/1960.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3662.

LAGZDIŅŠ Kārlis Jēkaba d., kapitāns
                * 1881. III 23. Rīgā.
                1901. VIII 31. Viļņas kājnieku junkuru skolas junkurs,
                1902. VIII 04. Vecākais portupejas junkurs,
                1902. X 31. jaunākais apakšvirsnieks,
                1903. X 31. jaunākais portupejas junkurs,
                1903. XII 05. vecākais portupejas junkurs,
                1904. VIII 09. beidzis, paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1903. VIII 10.,
                1904. IX 14. Finlandes 3. strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1907. IX 10. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1907. VIII 10.,
                1905. XII 08. pulka kvartirmeisters,
                1910. XII 06. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1911. VI 08./IX 14. pulka adjutanta v.p.i.,
                111. IX 14. pulka adjutants,
                1911. X 15. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1911. VIII 10.,
                1914. XI 21. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. V 16. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. V 16. apbalvot: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1915. VIII 11. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1915. IV 30.,
                1915. VIII 20. Rotas (X) komandieris,
                1915. X 07. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1915. X 27. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. XII 02. Rotas (VIII) komandieris,
                1916. III 08. kaujas pie Ķekavas,
                1916. V 31. apbalvots: ar šķēpiem un banti pie Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1916. VI 20. Bataljona (I) komandieris,
                1917. I 22. Bataljona (III) kaomandieris,
                1917. III 06. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Bataljona (II) komandieris,
                1917. VI 02./30. pulka komandiera v.p.i.,
                1917. VIII 19. kaujas pie Olaines,
                1917. VIII 21. kaujas pie M. Juglas,
                1917. VIII21./X 05. pulka komandiera v.p.i.,
                1917. VIII 22. kaujas pie Inčukalna,
                1918. II 25. atvaļināts,
                Avots:       2550-1-125-224., 2550-1-160-126, 130.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #155/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #68/1917., #154/1917.,
                                                #209/1917., #236/1917.

LAGZDIŅŠ Miķelis Ernesta d., veterinārārsts.
                * 1898. IV 01. Saldus pag. + 1942. VIII 30. Vjatlaga, Krievijā
                1917. Beidzis Nikolaja ģimnāziju,
                1919/1921. Rēzeknes kājnieku pulka virsseržants,
                1925/1928. Jātnieku pulka jaunākas ārsta v.i.,
                1931. Beidzis Latvijas Universitāti. Veterinārārsts,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1937. Rīgas pilsētas lopkautuves veterinārārsts,
                1937/1939. Rīgas pilsētas veselības valdes veterinārārsts,
                1935. XII 01. Rīgas V aizsargu pulka Jātnieku diviziona veterinārārsts,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939/1941. Rīgas pilsētas veselības valdes vecākais veterinārārsts,
                1941. VI 14. deportēts,
                Tērbatas 97-5, Rīgā.
                Avots:       1640-1-522-184.;
                               LVA 1987-1-13167.;
                               „Latvijas Pašvaldību Darbinieks” # 1/1933.;
                               „Latvijas Veterinārārstu Žurnāls” #2/1938.;
                               „Pašvaldības darbinieks” #9/1939.;
                               „www.nekropole.lv”

LAGZDIŅŠ Teodors, skolotājs.
                *1888. VIII 25. Tukumā
                Beidzis Pilsētas skolu.
                Beidzis Cēsu paidagoģiskus kursus.
                1921/1938. Tumes pamatskolas pārzinis,
                1935/1939. Tumes 632. mazpulka vadītājs,
                1937. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības dibinātājs un biedrs.
                Avots:       LVVA 1690-4-632.

LAGZDIŅŠ Žanis Jāņa d., maiznieks.
                * 1888. V 29. Zantes pag.; M. Lība, S. Emīlija dz. Ošleja.
                Beidzis Pētertāles pagasta skolu.
                1910/1940. maizes tirgotājs firmas „Ž. Lagzdiņš“ vadītājs,
                Maiznieka amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un maiznieku sekcijas vecākais,
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 151.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-382.;
                                 “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

LAIVENIEKS Žanis Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. III 22. Krotes pag. + 1942. I 07. Vjatlagā, Krievijā
                1928/1929. Kurzemes artilērijas pulka kaprālis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VIII 31. Liepājas XV aizsargu pulka Krotes pagasta
                                aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1937. III 08. Krotes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-302.;
                                „www.nekropole.lv”

LAIVINIEKS Pēteris, lauksaimnieks.
                *1870. VIII 02. Lizuma pag.
                1911/1940. Lubānas pagasta „Tālavijas“ māju īpašnieks,
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrībā,
                Avots:       LVVA 1690-1-325-45.

LAIVIŅŠ Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. III 23. Nītaures pag.
                1919/1920. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1934. Rīgas V aizsargu pulka Mores nodaļas priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Nopelniem”,
                1929. VIII 17. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1931/1940. Mores pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1934. IV 09. Rīgas V aizsargu pulka Eskadrona (II) vada komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru 3 474,
                1941. VI 164. Deportēts,
                Mores pagasta piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Mores pagasta Medulaju māju īpašnieks.
                Avots;       LVVA 1640-1-522-209, 1640-1-798-263.;
                               „www.nekropole.lv”

LAIVIŅŠ Milija dz. Lūkins, farmācijas kandidāte.
                * 1902. VIII 12. Skaņkalnes pag.
                1937. V 22. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LAIVIŅŠ Mirdza, ārste.
                Sk. Zanders Mirdza.

LAIVIŅŠ Pēteris Auseklis, mācītājs.
                * 1904. + 1977.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1937. bij. Grobiņas prāvesta iecirkņa vikārs,
                1937. IX 17. apstiprināts par Durbes Dienvidu draudzes mācītāju,
                1939. V 06. atbrīvots no Durbes Dienvidu draudzes mācītāja amatā,
                1939. V 06. apstiprināts par Grobiņas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1941. XII 15. atbrīvots no Grobiņas prāvesta iecirkņa vikāra amatā.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Svētdienas Rīts” # 39/1935., # 39/1937., # 9/1939.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942.

LAKATS Jānis, būvinženieris.
                * 1874. II 24. Veselavas pag. [Johann]; S. Alma dz. Krastiņš
                1886. beidzis Ikšķiles draudzes skolu,
                1891. beidzis Rīgas pilsētas Katrīna II skolu,
                1895. beidzis Pleskavas mērniecības skolu,
                1899. beidzis Pēterburgas II reālskolu,
                1899/1906. IV 18. Beidzis Rīgas Politehnikumu, būvinženieris,
                1906/1907. Vitebskas pilsētas kanalizācijas nivelēšanas darbu vadītājs,
                1907/1917. Krievijas zemnieku agrārbankas Jelgavas nodaļas ierēdnis,
                1914. kolēģijas sekretārs izd. 1914. III 15.,
                1918/1920. Samaras pilsētas kara lietu vadītājs, formē Latvijas
                               strēlnieku bataljonu,
                1919. Sibīrijas nacionālās padomes loceklis,
                1922. IV 01. – VI 20. Latvijas valdības priekšstāvis Vladivostokā,
                1920/1922. Rīgas pilsētas inženieris,
                1922. zemkopības ministrijas Zemes vērtēšanas daļas virs taksators,
                1934. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru,
                Apbalvots ar Čehoslovākijas kara krustu,
                Korporācijas Talavija dibinātājs.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-36.;
                               „Album Academicum’, R., 1912.;
                               „Latvijas darbinieku galerija’”, R., 1929.

LAKIEVICS Fricis Ernesta d., provizors.
                * 1870. II 18. Spāres pag.
                1895. V 23. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījuma farmaceits leitnants.
                Avots:       LVVA 3318-1-2017-285.

LAKS Georgs, būvinženieris.
                * 1905. XII 14.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LAKS Vladimirs, arhitekts.
                * 1910. II 06. Pēterpilī.
                1943. VII 14. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

LAKSBERGS Arnolds, ārsts.
                * 1901. X 04. Rīgā + 1983.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, Nervu slimībās,
                1938. bijis Daugavpils valsts psihiatriskās slimnīcas direktors,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VIII 29. Valkas VII aizsargu pulka Rotas (II) ārsts,
                1938/1941. Strenču valsts psihiatriskās slimnīcas direktors,
                Strenču tautas nama savienības priekšnieks,
                Latvijas Sarkanā Krusta Strenču nodaļas priekšnieks,
                Silajāņu pagasta Čerstogu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-140.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Brīvā zeme” # 167/1938.

LAKSTIGALA Ēriks Jura d., poručiks.
                *1894. X 15. [arī Erihs]
                1915. Pēterhofas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1915. XI 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. XI 15.,
                1915. XI 23. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 01. Rotas (III) komandieris,
                1916. I 21. Virs štata pusrotas komandieris,
                1916. II 23. Ārštata komandas priekšnieks,
                1916. IV 30. Rotas (V) komandieris,
                1916. V 12. –18. piekomandēts Latviešu strēlnieku rezerves bataljonam,
                1916. V 27. Rotas (VI) komandiera v.p.i.,
                1916. VII 03. kaujas,
                1916. VII 30. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 27. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. X 02. A.P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. III 24.,
                1916. X 16. A.P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. VII 24.,
                1916. X 18. Sakaru komandas jaunākais virsnieks,
                1916. X 26. Latviešu strēlnieku II brigādes sevišķo uzdevumu vecākais virsnieks,
                1916. XI 28. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. IX 03. Brigādes štāba izlūkošanas virsnieks,
                1917. XI 03. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. XI 22. apbalvots: Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiru # 984702.,
                1917. X 30. piekomandēts Ģenerālam štābam.
                Avots:      XII armijas pavēles #608/1916., #928/1916., #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #254/1917., #260/1917.,
                                                #349/1917., #350/1917.;
                                Latviešu strēlnieku   rezerves bataljona pavēles #135/1916.,
                                                #141/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles #11/1915.; # 8/1915.,
                                                #23/1916., #32/1916., #39/1916., # 0/1916., #56/1916.,
                                                # 57/1916., #59/1916., # 133/1916., # 144/1916.,
                                                #165/1916.,#168/1916., #250/1916., #253/1916.,
                                                #296/1916., #314/1916., #325/1916.,  #338/1916.,
                                                #340/1916.;           
                                „Latviešu strēlnieki” LPP. 642, 1477, 1970, 2636,3054.

LAKSTIGALA Jēkabs Jāņa d., pulkvedis leitnants.
                * 1892. III 27. Valgales pag.; S. Emīlija dz. Celms + 1970. VII 06. Ņūdžersijā.
                Beidzis Jelgavas lauksaimniecības biedrības skolu,
                1915. VIII 15. Kazaņas 495. družīnas II šķiras zemessargs,
                1916. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. VII 26. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 19. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 08. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. I 09. skaitīt: Lakstigala II,
                1917. III 29. beidzis Praporščiku sagatavošanas kursus,
                1917. VIII 31. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. X 27. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1918. II 25. vācu gūstā,
                1919. IV 12. Atsevišķā IV bataljona virsleitnants,
                1919. IV 29. arestēts,
                1919. VII 03. Aizsardzības ministrijas sakaru virsnieks,
                1919. X Armijas apgādības pārvaldē,
                1920. III paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1922. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1260,
                1925. Galvenās intendantūras pārvaldes Mobilizācijas nodaļas priekšnieks,
                1926. IX 29. beidzis Virsnieku kursus, eksterns,
                1927. XI 19. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1927. XI 18.,
                1933. Apgādes pārvaldes Intendantūras daļas Mobilizācijas nodaļas priekšnieks,
                1935. VII 03. Pārtikas nodaļas priekšnieks,
                1938. X 24. Intendantūras daļas priekšnieka palīgs,1941. II 11. atvaļināts,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #51 ar šķēpiem,
                1939. V 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. II 11. atvaļināts,
                1942/1944. Tautas palīdzības saimniecības un finansu direkcijas direktors,
                1944/1950. Vācijā.
                Avots:       LVVA 5601-1-3051.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #1133/1916.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #177/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #9/1917., #98/1917.,
                                                #258/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēle #321/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #330.

LAKSTĪGALA Pēteris, kapitāns.
                * 1886. XI 16. Bērzaunes pag.
                Beidzis Rīgas jūrskolu, tālbraucēju kapteinis,
                Beidzis Tērbatas Universitātes Juridisko fakultāti,
                1915. XII 12. Rezerves 50. Kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. V 19. Viļņas kara skolas junkurs,
                1916. XII 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. X 01.,
                1916. XI 25. Armijas jaunākais apakšvirsnieks un jaunākais portupeju junkurs,
                1916. XII 11. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VIII) jaunākais
                               virsnieks,
                1916. XII 12. piekomandēts Ložmetēju mācības komandai,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. VIII 31. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 31. Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 15. Pulkveža Savelova rīcībā,
                1916. XII 19. kaujas,
                1916. XII 31. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 31. piekomandēts Ložmetēju komandai,
                1917. I 09. skaitīt Lakstīgala I,
                1917. II 12. izgāja no pulka,
                1917. II 13. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas
                               Maksims jaunākais virsnieks,
                1917. VI 24. beidzis Oranienbaumas virsnieku skolas ložmetēju nodaļu,
                1917. VIII 02. A. F. P. pārvietots uz pulku,
                1917. VIII 03. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. VI 01.,
                1917. X 19. Pulka tieslietu darbvedis,
                1917. X 25. evakuēts uz kara slimnīcu Valmierā,
                1917. X 25. komandēts uz Ģenerālštāba akadēmijas juridisko nodaļu,
                1917. XI 25. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VIII 17.,
                1918. III 24. Latvju karavīru nacionālās savienības Maskavas nodaļas prezidija
                               loceklis (ar Pulkvedi Brieža aģitēja Kremlī par izbraukšanu uz Sibīriju),
                1918. IV 06. arestēts,
                1919. III 10. Latviešu padomju pulka ložmetēju instruktors,
                1919. IV 22. Rotas komandieris,
                1919. VI 02. Dezertējis,
                1919 IV 06. Valmieras kājnieku pulka virsleitnants,
                1920. Latvijas strēlnieku pulka tieslietu darbvedis,
                1921/1922. Politiskās apsardzes juriskonsults,
                1922/1927. Iekšlietas ministrijas Ludzas juridiskā biroja vadītājs,
                1924. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. Rīgas prefektūras XI iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1143,
                1935. bijis Rīgas apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks Siguldā,
                1935/1940. Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs,
                1936. I 01. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1937. VII 15. Sakaru bataljona Rotas (II) vada komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. IV 20. Štāba bataljona Saimniecības rotas komandieris,
                Namīpašnieks Pļaviņas Daugavas # 10.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-132, 4254-1-32-76, 5601-1-3503.;
                               KVKVA 2550-1-125-207.;
                               XII armijas pavēle # 166/1917.;
                               Latviešu strēlnieku I brigādes pavēles – 12.02.1917., # 151/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 356/1916.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 12/1916.,
                                               # 9/1917., # 47/1917.
                               Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 52/1917.,
                                               # 255/1917., # 341/1917.

LAKSTĪGALA Valentīns, ārsts.
                * 1920. II 12. Rogačevā, Krievijā. + 1998. II 24. Talsos.
                1943. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Lapu 15-14,
                Apbedīts Talsu vācu kapos.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-50.

LAKŠEVICS Jēkabs Pāvila d., kara laika ierēdnis.
                * 1884. III 21. Dzirciema pag.
                Beidzis Kuldīgas ministrijas skolu,
                1915. VII 09. Aizputes komandanta komandas karavīrs,
                1915. VII 28. Viļņas pilsētas komandanta komandas karavīrs,
                1915. XII 13. Lauka aptiekas Nr.1. karavīrs,
                1916. X 19. jefreitors,
                1917. II 04. Darba 37, bataljonā,
                1917. II 21. jaunākais rakstvedis,
                1917. VI 24. darbveža v.p.i.,
                1917. III 13. izturējis eksāmenu uz kara laika ierēdņa amatu,
                1917. VII 20. Darba 66. bataljona darbvedis,
                1917. VII 20. pārdēvēts par kara laika ierēdni,
                1917. X 02. Darba 66. bataljona Rotas (308) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 01. ievēlēts par Rotas (305) komandiera palīgu,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1918. VI 22. Latvijā,
                1919. VI 13. Tukuma apriņķa apsardzības priekšnieks brīvprātīgais,
                1919. XII 22. beidzis Tieslietu kursus,
                1920. I 30. Kandavas iecirkņa komandantūras darbvedis,
                1920. V 09. Tukuma Talsu apriņķa komandantūrā,
                1920. V 15. atvaļināts,
                1939. Dzirciema pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1940. Latvijas Lauksaimniecības Kameras loceklis,
                1940. Dzirciema pagasta vecākais,
                1940. X 17. arestēts, dzīvo Dzirciema pag. Lejassinnužos.
                Avots:       LVVA 5601-1-3505.;
                                LVA 1987-1-15261.;
                                „Sēta un Druvā” #25/1939.;
                                „Jaunākās Ziņas’ #58/1940.;
                                „Tukuma Ziņas” #4/1941.

LAKŠEVICS Leonīds, virsleitnants.
                * 1886. VI 26. Dundagas pag.
                1928/1937. Robežsargu brigādes Jaunlatgales (III) bataljona sardzes priekšnieks,
                1936. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpēs Goda zīmi # 3066,
                1937. VIII 12. Ventspils II aizsargu pulka Štāba rotas kasieris.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-228.

LAMBERTS Eduards Jāņa d., mācītājs.
                * 1908. VII 29. Doles pag.; M. Minna, S. Eiženija Dz. Romanis + 1984. VII ASV
                1929. beidzis Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
                1931. cēsu kājnieku pulka seržants,
                1933/1938. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1938. I 30. ordinēts, ar Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1938. V 20. iecelts par Lipaiķu draudzes mācītāju,
                1938/1940. Lipaiķu ev. lut. draudzes mācītāju,
                1938. IX 07. Kuldīgas XIV aizsargu pulka mācītājs,
                1939. III 29. Rotas (II) mācītājs,
                1942. I 01. apstiprināts par Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikāru,
                1943. XI 14. atbrīvots no Dubultu draudzes mācītāja adjunkta amatā,
                1943. XI 14. iecelts par Saldus II draudzes mācītāju.
                1943/1944. Saldus II ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-81.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.
                               „Baznīcas kalendars“,R., 1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 4/1938., # 6/1938., # 22/1938.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942., # 49/1943., # 25/1944.

LAMEKS Pauls Jēkaba d., virsleitnants.
                * 1894. IV 22. Skrīveros [Pavels]
                Beidzis Rīgas tirdzniecības skolu
                1915. I 20. Rezerves 69. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. IX 10. Pēterhofas I praporščiku skolas junkurs,
                1915. XI 15. beidzis< paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. XI 15.,
                1915. XI 20. Rezerves 79. kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1916. I 19. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 11. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (V)
                                jaunākais virsnieks,
                116. V 28. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. VII 03. kontuzēts, evakuēts,
                1916. VII 03/10. kaujas,
                1916. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. VIII 20. evakuēts uz kara slimnīcu,
                1916. IX 09. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VI)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. XII 10. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1916. XII kaujas,
                1917. I kaujas,
                1917. VIII 20. kaujas,
                1917. VIII 20/X 10. vācu gūstā,
                1919. Latvijas I neatkarības rotas virsleitnants,
                1919. Cēsu komandants,
                1920/1924. Bauskas kājnieku pulka virsnieks,
                1929. XI 09. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1829.,
                1941. II 10. izbrauca uz Vāciju, dz. Tempļa ielā 8-2.
                Avots:       KVKVA 2550—125-224.;
                                LVVA 5601-1-3512.;
                                LVA 88-1-71-P1665;
`                              LNA-KFF DA-1-11-16-A210;
                                Armijas XII pavēle #494/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #21/1916., #151/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #177/1916.,
                                                #207/1916., #277/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #278/1916.,
                                                #329/1916., #236/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #331.

LANCERS Elfrīda, ārste.
                Sk. Lulle Elfrīda.

LANCMANIS Oļģerts Verners, būvinženieris.
                * 1915. VII 23. Rīgā.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LANDAUS Vladimirs, ārsts.
                * 1899.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. L. Jēkaba 26.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LANDAVS Ziedonis Jāņa d., skolotājs.
                * 1889. V 21. Ārciema pag.; M. Flora dz. Neimanis, S. Milda dz. Dzintars.
                1910. beidzis Rīgas klasisko ģimnāziju,
                1916. beidzis Tērbatas Universitātes matemātikas fakultāti,
                1916/1921. armijā, jūras lidotājs,
                1921. Latvijas kultūras veicināšanas biedrības tehniskās skolas pārzinis,
                1923/1940. Latvijas kultūras veicināšanas biedrības ģimnāzijas direktors,
                1924/1931. žurnāla “Daba” izdevējs,
                1939/1940. mēnešraksta “Latvijas skola” redaktors.
                Latvijas vidusskolu skolotāju kooperatīva dibinātājs,
                Latvijas dabaszinātņu biedrības priekšnieks,
                Latvijas aerokluba valdes un padomes loceklis,
                Latvijas preses biedrības biedrs,
                Latvijas profesiju kameras loceklis.
                Apbalvojumi: Francijas zinātņu akadēmijas virsnieka palmas,
                Latvijas aerokluba goda zīme.
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar Triju zvaigžņu
                                ordeņa IV šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-184.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

LANDERS Kārlis Jēkabs Kārļa d., amatnieks, galdnieks.
                * 1903. XI 21. Medzes pag. + 1943. VIII 26. Vjatlagā, Krievijā
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924/1925. Kurzemes artilērijas pulka dižkareivis,
                1926. VIII 25. Liepājas XV aizsargu pulka Gaviezes pagasta
                                aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1929. VII 03. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Uzcītību,
                1937. V 15. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. Liepājas amatnieku biedrības uzticības persona Gaviezes pagastā,
                1941. VI 14. deportēts,
                Gaviezes piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Gaviezes bibliotēkas biedrības valdes loceklis,
                Galdnieku darbnīcas īpašnieks Gaviezes pagasta Landeros.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-305.;
                                „Iekšlietu ministrijas Vēstnesis” #312/1929.;
                                „Kurzemes Vārds” #146/1940.;
                                „www.nekropole.lv”

LANDSBERS Jēkabs, amatnieks.
                *1879. Ventspilī
                1922/1939. Sava uzņēmuma īpašnieks Ventspilī,
                Zeļļa un mūrnieka amata meistara pārbaudi izstūrējis Ventspils ģildē.
                Avots:       „Amatnieks” # 14/1939.

LANDSDORFS Teodors, ārsts.
                * 1884.
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās plaušu slimības,
                1938. Brīvības 38.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LANDSMANIS Alīse, farmācijas kandidāte.
                * 1898. IX 28.
                1926. V 26. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LANDSMANIS Ella, ārste.
                Sk. Jakāns Ella.

LANGE Edgars, mācītājs.
                * 1907. XII 28. Liepupes pag. + 1996. XII 17. Otavā, Kanādā.
                1928/1933. Beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1933. X 31. Ordinēts par Straupes draudzes mācītāju,
                1933/1952. Straupes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1934. I 01. Cēsu X aizsargu pulka mācītājs,
                1939. IV 01. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (I) mācītājs,
                1952/ 1986. Otavas Miera draudzes mācītājs,
                1965/1975. Otavas vācu Mārtiņa draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-540, 1640-1-525.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Baznīcas gadagrāmata 1998.”, R., 1997.

LANGE Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. VII 02. Vecsvirlaukas pag. + 1941. X 16. Krievijā
                1931/1932. Jelgavas kājnieku pulka kaprālis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VIII 10. Jelgavas XVI aizsargu pulka Vecsvirlaukas pagasta
                               aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1936. X 16. beidzis Aizsargu komandieru kursus,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. IV 01. Vecsvirlaukas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. deportēts,
                Vecsvirlaukas pagasta valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-167.;
                               „Nekropole”

LANGE Voldemārs, farmācijas kandidāts.
                * 1900. V 07.
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LANGINS Pēteris, mācītājs.
                * 1911. IV 15.
                1939. I 29. ordinēts.
                1943. Ģertrūdes II ev. lut. draudzes mācītājs, Brīvības 27.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.

LANGINS Raimunds, ārsts.
                * 1914. XI 08. Valmieras pag.
                1943. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Blaumaņa 36-8.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-1.

LANKA Otto, ārsts.
                * 1909. IX 26. Rīgā + 173. VI 25. Hartfordš, ASV
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1944. Liepājas pilsētas slimnīcas ārsts,
                1940. II 13. Liepājas XV aizsargu pulka Saimniecības rotas ārsts,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-51, 1640-1-526-296.;

LANKA Pēteris Jāņa d., virsleitnants.
                * 1891. II 18. Jaungulbenes pag.
                Beidzis Cēsu pilsētas reālģimnāziju,
                1915. IX 12. Sibīrijas 37 strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1916. I 20. beidzis Mācības komandu,
                1916. II 27. Omskas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 27. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VI 05. Sibīrijas 27. strēlnieku rezerves pulka jaunākais virsnieks,
                1917. I 20. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1917. II 08. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. stadīts paaugstināšanai poručiks pakāpē izd. 1917. VI 27.,
                1917. VIII 19. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. II 27.,
                1917. XI 23. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1918. IV 10. atvaļināts,
                1918. VI 14. Sibīrijas pagaidu valdības Stepju II Sibīrijas strēlnieku pulka
                                Rotas (IV) virsnieks,
                1918. IX 03. pārdēvēts par Sibīrijas IV strēlnieku divīziju,
                1919. I 06. pārdēvēts par Sibīrijas III stepju armijas korpusu,
                1919. IV 04. Latvijas I strēlnieku bataljona Simta (VI) pavēlnieks,
                1920. I 01. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1920. VI 02. ceļa uz Latviju,
                1920. XI 01. atvaļināts,
                1923. VI 16. skaitīt virsleitnants pakāpē,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1941. dzīvo Jaungulbenes pagastā Rankas.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-212.;
                                LVVA 3407-1-83-19. 5601-1-3526.;
                                Armijas XII pavēle #1113/1916.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #39/1917.,
                                                #248/1917.

LANKENFELDS Fridrihs, ārsts.
                * 1899.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1938. Baznīcas 13.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĀNS Pēteris Andreja d., kapitans.
                * 1885. X 02. Ipiķu pag.: S. Alma dz. Šalme + 1959. IX 02. Kanberā, Austrālijā.
                1908/1914. Rīgas Politehnikuma students,
                1914. X Pētrhofas II praporščiku skolas junkurs,
                1915. II 15. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. II 29. Turkestanas strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1915. IX 13. piekomandēts Daugavgrīvas cietoksnim,
                1915. X 01. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 10. bataljona adjutants,
                1916. IX 18. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1915. XI 16.,
                1916. IX 30. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. III 27.,
                1916. X 12. paaugstināts štābs kapitāns pak. izd. no 1916. IX 27.,
                1916. XI 07. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķīru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII kaujas,
                1917. I kaujas,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķīru ar šķēpiem un banti,
                1917. X 27. arestēts,
                1917. XI 23. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķīru ar šķēpiem,
                1917. XI 07/XII 06. Tērbatā,
                1918. atvaļināts,
                1919. VIII 06./1920. II 04. Brīvprātīgo armija, Kremenčugā,
                1920/1922. Liepājas kara slimnīcas saimniecības pārzinis,
                1922. III 31. atvaļināts,
                1931. I 02. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2484,
                1939. bijis Cukura Centrāles ierēdnis,
                1944. Vācijā,
                1949. Austrālijā, Kanbera pilsētas dārznieks,
                Beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti, agronoms,
                Korporācijas Selonia filistrs.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224., 2550—160-43.;
                                LVVA 5601-1-3529.;
                                Armijas XII pavēles #875/1916., #1113/1916. #291/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #236/1916.,
                                                #283/1916., #308/1916., #319/1916.;
                                „Album Academicum”, R., 1938.;
                                „Austrālijas Latvietis’ #307/1955., #503/1959.;
                                „Uneversitas” #7/1960.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5757.

LAPEKINS Aleksandrs, inženieris ķīmiķis.
                * 1901. IX 23. Pēterburgā
                1943. XI 30. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Pleskavas 110-24.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-3.

LAPEKINS Anna, ārste.
                Sk. Legzdiņš Anna.

LAPEKINS Elza, farmācijas maģistre.
                Sk. Reimanis Elza.

LAPIKENS Jānis, priesteris.
                *1890. IV 10. Lēdurgas pag.
                1911. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1911. VII 23. Ilūkstes sieviešu klostera draudzes priesteris,
                1912. III 02. Fabianovas draudzes priesteris,
                1915/1918. Nikolajevas pilsētas draudzes priesteris,
                1918/1922. Kaneza sādžas draudzes priesteris, Jelisavetgradas apriņķī,
                1922. XII 14. Liepnas draudzes priesteris,
                1922/1938. Liepnas Sv. Elija draudzes priesteris,
                1939. bij. Baltinavas Apskaidrošanas draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-61.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LAPIKENS Nikolajs, priesteris.
                *1893. XII 12.
                1939. bij. Balvu Dievmātes Aizmigšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LAPINSKIS Haralds, farmācijas maģistrs.
                * 1910. III 09. Krievijā.
                1940. V 25. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LAPINSKIS Īzaks, ārsts.
                * 1889.
                1916. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Silenes pag., Ilūkstes apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAPINSKIS Vilhelmīne, ārste.
                Sk. Manas Vilhelmīne.

LAPIŅŠ Andrejs Bierņa d., leitnants.
                * 1886. X 30.  Ādažu pag. + 1919. X 31. Daudzevas pag.
                1916. VI 14. Rezerves 140. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. XI 15. Viļņas kara skolas junkurs,
                1917. III 25. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē ,
                1917. IV 06. Sibīrijas 181. rezerves strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 26. Rezerves 54. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. X 06. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. X 15. piekomandēts Ārrindas komandai,
                1918. III 11. vācu gūsta Lihtenhorstā,
                1918. XII 21. Latvijas I neatkarības rotas virsnieks,
                1919. IV 23. Latvijas I neatkarības bataljona Rotas (III) virsnieks,
                1919. IX 01. Ventspils kājnieku pulka Rotas (V) komandieris,
                1919. X 31. kritis kaujā pie Daudzevas,
                1923. X 15. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1588.
                Avots:       LVVA 5601-1-3534.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #303/1917., #311/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Ventspils kājnieku pulks0, Liepājā, 1936.;’
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Rīgas Latviešu Avīze” #206/1918.;
                                „Latvijas Sargs” #187/1919., #190/1919.;
                                „Lāčplēsis” #6/1937.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

LAPIŅŠ Augusts, ārsts.
                * 1903. VIII 20. Veļķu pag.
                1940. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1944. Madonas pilsētas slimnīcas ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-4.

LAPIŅŠ Haralds, būvinženieris.
                * 1907. II 14. Lēdurgas pag.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LAPIŅŠ Harijs, skolotājs.
                * 1915. II 03. Nabes pag.
                Beidzis Skolotāju institūtu,
                1937/1938. Rēzeknes kājnieku pulka kaprālis,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. V 17. Valmieras VIII aizsargu pulka Nabes pagasta aizsargu nodaļas
                               vada komandieris,
                Nabes pagasta pamatskolas pārzinis,
                Nabes lauksaimniecības biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-375.

LAPIŅŠ Hugo, ārsts.
                * 1897.
                1930. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1938. Marijas 98.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAPIŅŠ Jānis, skolotājs.
                *1885. VI 25. Veselauskas pag.
                1915. beidzis Maskavas komerc institūtu, cand. oec.,
                1905/1906. Cēsu draudzes skolas skolotājs,
                1906/1907. Rīgas O. Balodis - Rēdberga elementārskolas skolotājs,
                1907/1920. Valkas Alkšņa tirdzniecības skolas skolotājs,
                1920. I 01. Jelgavas valsts vidusskolas direktors,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 131,
                1932. IX 10. Tukuma valsts ģimnāzijas un komercskolas direktors,
                1935. XII 01. Rīgas pilsētas I ģimnāzijas direktors,
                1937. t. p. amatā,
                1937. V 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķīru # 1081.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-50.

LAPIŅŠ Jānis Mārtiņa d., virsleitnants.
                * 1895. XII 25. Ilzes pag. [Lappin]
                1915. IX 16. Krievijas armijā,
                1915. Vladimira kara skolas junkurs,
                1916. II 01. beidzis paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. II 01. Rezerves 80. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 03. Sibīrijas 28. strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. X 23. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1917. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. IX 01.,
                1918. II 21. atvaļināts,
                1919. XI 06. Valmieras kājnieku pulka virsnieks, virsleitnants,
                1920. XII 01. Rotas (II) komandieris,
                1921. X 09. Robežsargu II pulka virsnieks,
                1921. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #670,
                1922. III 10. Latvijas strēlnieku pulka virsnieks,
                1922. VI 28. Latgales artilērijas pulka virsnieks,
                1924. II 11. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-3542.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #322/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #334.

LAPIŅŠ Jānis Ģedimins Jāņa d., mācītājs.
                * 1898. I 25. Vietalvas pag.; M. Emīlija, S. Nadežda dz. Galviņš
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1936. Liepupes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1941. Seces ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936. XII 15. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (IX) mācītājs,
                1938. XII 12. Seces pagasta aizsargu nodaļas kora diriģents,
                1939. III 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VIII) mācītājs,
                1941. VI 14. Deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-195.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

LAPIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1921. I 26. Rīgā
                1944. III 31. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1944. Tallinas 37-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-7.

LAPIŅŠ Mārtiņš, sabiedrisks darbinieks.
                * 1880. I 09. Elkšņu pag.
                Beidzis Korti ģimnāziju Rīgā,
                1901/1912. Rīgas policijas valdes ierēdnis, Rīgas Valmieras apgabala
                                XX iecirkņa miertiesneša darbvedis,
                1912/1918. privātadvokāts Limbažos,
                1919. Rīgas III iecirkņa miertiesnesis,
                1920/1922. Tieslietu ministrijas ierēdnis,
                1922. privātadvokāts,
                1924/1940. Rīgas Pārdaugavas namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība
                                valdes priekšsēdētājs,
                1923./1940. Rīgas pilsētas namīpašnieku biedrības valdes loceklis,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1419,
                Āģenskalna latvfiešu biedrības biedrs,
                Mārtiņa baznīcas latviešu draudzes padomes loceklis,
                Brīvības pieminekļa Rīgas XI iecirkņa komitejas priekšsēdētājs.
                avots:       LVVA 3281-1-27-39.

LAPIŅŠ Osvalds Pētera d., virsleitnants.
                * 1896. IV 29. Krustpils pag.; M. Ieva, S. Marija dz. Vītoliņš.
                1918/1919. Latvijas I neatkarības rotas virsnieks,
                1919/1920. Cēsu II bataljona un Vidzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. VIII 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka bataljona (I) komandieris,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu piemiņas medalu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 923,
                1933. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Bronzas medalu,
                1940. III 13. Jātnieku diviziona komandieris,
                1941. VI 14. Deportēts, dzīvo Krustpils pagasts Spunģēnos,
                Krustpils cukurfabrikas būvju līgumu ierēdnis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-133.;
                               LVA 1987-1-14540,
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LAPIŅŠ Roberts, sabiedrisks darbinieks.
                * 1882. XI 11. Vējavas pag.
                Beidzis Novgorodas būvamatnieku skolu,
                1919/1920. Siguldas kājnieku pulka kara laika ierēdnis,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IX 17. Madonas IX aizsargu pulka Vējavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. apcietināts,
                Vējavas pagasta vecākais,
                Vējavas Lubejas piensaimnieku sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Vējavas pagasta Laktu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-114.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LAPIŅŠ ERMANIS Valters, ierēdnis.
                * 1874. VII 25.
                1891/1893. Priekules pasta un telegrāfa kantora māceklis,
                1893/1895. Priekules pasta un telegrāfa kantora ierēdnis,
                1895/1898. kara dienestā,
                1898/1935. Liepājas pasta un telegrāfa kantora ierēdnis,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1303,
                1935/1940. Liepājas pasta un telegrāfa kantora pastmeistars.
                Avots:       „Brīvā Zeme”, # 15/1938.

LAPKOVSKIS Longīns, licenciāts.
                *1906. Daugavpilī
                Beidzis Rīgas katoļu teoloģijas augstskolu,
                1938. VI 13. ievēlēts par lektoru Romas katoļu teoloģijas
                                fakultātes kristīgās filozofijas katedrai.
                Avots:       „Students“ # 1/1938.

LAPPA Oskars, farmācijas kandidāts.
                * 1904 VI 19. Rīgā.
                1936. I 11. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LAPPINGS Jlija Kristapa m dz. Freimans, namīpašniece.
                *1866. V 04. Dobelē; V. Pauls Lapiņš.
                1928/1940. Namīpašniece Brīvības 99 [tag. 107], Rīgā.
                1940. izceļojusi uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 1615-4-1301.

LAPPO Jānis Aleksandrs, praporščiks.
                *1897. IX 03. + 1925. XII 10. Hanojā, Jndoķīnā.
                1915/1916. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 25. beidzis, paaugstināts praporpspciks pakāpē,
                1917. IV 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 04. Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 17. piekomandēts pulka štābam,
                1918. atvaļināts.
                Avots:       Ziemeļfrontes pavēle #205/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #112/1917.,
                                                #239/1917., #377/1917.;
                                „Jaunākās Ziņas” #170/1928.

LAPSA Jānis Pētera d., lauksaimnieks.
                * 1871. Rudzētu pag. + 1945.
                1914/1940. Rudzētu pagasta Riepu Vidus māju īpašnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3979,
                Apbedīts Matkules kapos Tukuma apriņķī.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-25.;
                               „Preiļu bibliotēka’

LAPSA Jānis Olafs Jura d., pulkvedis leitnants.
                * 1893. XI 07. Svitenes pag.; S. Milda dz. Šķenderis + 1952. XI 05. Magadanā.
                Beidzis Jelgavas tirdzniecības skolu,
                1915. IX 09.Rezerves 3. kājnieku pulka II šķiras zemessargs,
                1916. II 27. Pēterhofas 2. praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 14. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 20. Rezerves 78. kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 05. Rotas (X) komandieris,
                1916. IX 21. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20/1917. II 18. Rotas (IV) komandiera v.p.i.,
                1916. XII 23./29. kaujas,
                1917. I 12./21. kaujas,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. annas ordeņa IV šķiru,
                1917. II 15. A.P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. I 21.,
                1917. III 01. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 14./VIII 05. evakuēts uz lazareti,
                1917. VIII 19/24. kaujas,
                1917. VIII 20. vācu gūstā,
                1917. IX 07. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. V 21.,
                1918. XII 20. Latgales I virsnieku rotas vada komandieris, virsleitnants,
                1919. I Latvijas I neatkarības rotas vada komandieris,      
                1919. III Latvijas I neatkarības rotas komandieris,
                1919. III 31. Latvijas I neatkarības bataljona komandieris,
                1919. VII 13. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1919. VIII 07. Liepājas kājnieku pulka Bataljona (I) komandieris,
                1919. X 20. Liepājas kājnieku pulka komandieris,
                1919. XI 15. pulka komandiera palīgs,
                1919. XII 20. Armijas Virspavēlnieka štāba,
                1920. II Bauskas kājnieku pulka virsnieks,
                1920. V Bauskas kājnieku pulka komandiera v.p.i.,
                1920. IX paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1921. V 31. atvaļināts,
                1921. I 20. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #576,
                1923. Cēsu X aizsargu puka bataljona komandieris,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme,
                1927. Ludzas robežapsardzības apgabala grupas priekšnieks,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #841,
                1935. IV 06. Robežsargu brigādes Zilupes bataljona rotas komandieris,
                1937. beidzis: Bataljona komandieru kursus,
                1938. Dagdas bataljona komandieris,
                1939. VI 09. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #100 ar šķēpiem,
                1940. atvaļināts,
                1940. X apcietināts.
                Avots:       LVVA 3601-1-436-105, 5434-1-484-1, 5601-1-3553.;
                                Armijas XII pavēle #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #48/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēle #306/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #44/1917., #68/1917.,
                                                #169/1917., #314/1917., #332/1917., #336/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā, 1936.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #856.

LAPSA Pēteris Eduards, ārsts.
                * 1911. II 26. Biržu pag.; S. Gaida dz. Celmiņš
                                + 2008. III 11. Frederick, Marylandē, ASV
                1930. Beidzis Bauskas vidusskolu,
                1930/1939. beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Rīgas pilsētas I slimnīcas Ausu kakla un deguna
                                slimību klīnikas ārsts,
                1940. Latvijas armijā,
                1941/1943. Cēsu pilsētas ambulances ārsts,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas bataljona ārsts,
                1945. Latviešu nometnes ārsts, Elsingā,
                1950/1957. ASV armijas ārsts Badkonštatē, Vācijā,
                1957. ASV,
                1985. pensionēts,
                1997. I 28. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                Korporācijas Tervetia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-8.;
                                „Laiks” 28/2007, #15/2008.;
                                „Latvija Amerikā” #8/1997.

LAPSELIS Jēkabs Jēkaba d., rezerves leitnants.
                * 1893. X 20. Medzulas pag. + (1985. Adelaidē, Austrālijā)
                1914. VIII 7. Rezerves 1. jātnieku artilērijas diviziona karavīrs,
                1915. II 12. Kijevas 3. praporščiku skolas karavīrs,
                1916. VI 10. Kijevas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 08. Pēterpils kara apgabalā, beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 31. beidzis: Pretgāzu virsnieku kursus,
                1917. V 15. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Pretgāzu punkta priekšnieks,
                1917. VII 27. Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 20. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1918. atvaļināts,
                1918. VI 10. Dienvidkrievijas brīvprātīgo spēkos, Jātnieku 2. pulka Eskadrona (IV)
                                jaunākais virsnieks,
                1918. XII 28. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1919. I 02. Donas kazaku korpusa Partizāņu divīzijas Brigādes (III) adjutants,
                1920. I 1o. Jātnieku 1. korpusa Divīzijas 1. ģenerāļa Aleksejeva jātnieku pulka
                                vada komandieris,
                1920. II 20. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiras ar šķēpiem un banti,
                1920. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiras,
                1920. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1920. Sv. Anna ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1920. VI 10. ievainots pie Taknakas,
                1939. bijis: Dzelzceļu policijas Daugavpils iecirkņa I šķiras uzraugs.
                Avots:       LVVA 5601-2-893.; LSRP pav.
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #228/1917.,
                                                #245/1917., #386/1917.;
                                „Policija” #10/1938.

LAPSIŅŠ Roberts Miķeļa d., Cand. jur.
                * 1898. VI 23. Rīgā; M. Made dz. Tauniņš, S. Olga Minciņš
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1922. beidzis Latviešu jaunatnes vidusskolu,
                1922/1925. Latvijas Universitātes Mehānikas nodaļas students,
                1924/1934. Valsts zemes bankas ierēdnis,
                1926/11932. beidzis Latvijas Universitāti, Mag. jur.,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IX 06. Rīgas V aizsargu pulka darbvedis,
                1934/1940. Iekšlietu ministrijas Preses un biedrību nodaļas vadītājs,
                1934/1940. Kultūras fonda Tehniskās komisijas loceklis,
                1937. VI 29. Rīgas V aizsargu pulka Stopiņu pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                Iekšlietu resora darbinieku krājaizdevu sabiedrības vadītājs,
                Korporācijas Beveronija filistrs,
                Dzīvo Valdemāra 23-27.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-201.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes studenti juristi”, R., 1999.;
                               „Rīts” #53/1934., #81/1934.

LAPŠEVSKIS Fricis Friča d., zaurjad kara ierēdnis.
                *1879. XII 24. Ārlavas pag. [Jāņa d.] + 1941. VIII 27. Vjatlagā, Krievijā .
                1915. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona kasieris kvartirmeisters,
                                vecākais rakstvedis,
                1915. XII 01. pārdēvēts: zaurjad kara ierēdnis,
                1916. X 21. bataljons pārformēts par pulku,
                1916. X 21. pulka kasieris,
                1916. XI 20. apbalvots: Sudraba krūšu medaļu Par cītību,
                                Staņislava ordeņa lentē,
                1918. VIII 23. Latviešu Strēlnieku 5. padomju pulka saimniecības
                                priekšnieks,
                1923/1941. Talsu krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                1923/1940.  Spiestuves K/S „Talsu Balss” īpašnieks,
                1924/1925. „Talsu Balss” izdevējs,
                1931/1931. „Kurzemes Balss” izdevējs,
                1931/1938. „Talsu Balss” izdevējs,
                1938. XI 11. Talsu pilsētas valdes loceklis,
                1941. VI 14. izsūtīts: dz. Puškaiša 17, Talsos
                Avots:      Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles #23/1915., #59/1916.,
                                                #356/1916.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #382/1916., #2/1917.,
                                                # 337/1917.;
                                „Latviešu periodika”, III sējums, R. 1988.;
                                „A.P. Ziņotājs” #22/1944.;
                                „Pašvaldības Balss” #11/1938.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #214/1943.;
                                „Latviešu strēlnieki” lpp. 693, 1021
                                www.nekropole.lv

LASIS Andrejs, priesteris.
                *1873. VII 02. Vietalvas pag.
                1885/1889. beidzis Rīgas garīgo skolu,
                1895. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1895. XI 23. Ugāles draudzes skolas psalmotājs un skolotājs,
                1896. XII 12. Intes draudzes skolas psalmotājs un skolotājs,
                1900. VI 22. Jaunjelgavas draudzes skolas psalmotājs un skolotājs,
                1904. II 12. Rīgas Jāņa draudzes skolas psalmotājs un skolotājs,
                1905. V 09. Saikavas draudzes priesteris,
                1908. III 23. Suntažu draudzes priesteris,
                1913. IX 12. Jaunpils /Zaubes/ draudzes priesteris,
                1933. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-98.

LASIS Ansis Andreja d., pulkvedis leitnants.
                * 1893. I 14. Ēdoles pag. [Lass Hans]; S. Zinaīda dz. Meļnikovs
                                + 1943. VIII 13. Noriļskā
                1915. Beidzis L. Ausēja reālskolu Cēsīs,
                1915. IX 09. Rezerves 171. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. V 20. Ziemeļfrontess praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 25. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VIII)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 14. piekomandēts Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 31. Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 12. beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus pie 48. rezerves
                                kājnieku brigādes,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916 XII 31. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. II 05. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. A.F.P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. IV 25.,
                1917. XI 09. ievēlēt Ložmetēju komandas Maxim priekšnieka palīgu,
                1917. XII 13. Ložmetēju komandas Maxim priekšnieka v.p.i.,
                1917. XII 29. ievēlēts Ložmetēju komandas Maxim priekšnieks,
                1918. III 01. atvaļināts,
                1918. XII 28. Ventspils brīvprātīgo rotas komandieris,
                1919. I30/II 24. arestēts,
                1919. III 14. Liepājas jaunformējamo spēku virsnieks,
                1919. IV Atsevišķā III bataljona virsleitnants,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1919. XI Rotas (III) komandieris,
                1919. XII paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. X 03.,
                1920. I Bataljona (I) komandiera v.p.i.,
                1921. II 19. Rotas (I) komandieris,
                1923. X 08. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. X 17. Aizputes kājnieku pulka Bataljona (II) komandieris,
                1925. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1925. XI 18.,
                1926. XI 03. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #2006,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #835,
                1929. VIII 23. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1930. VII 19. Bauskas kājnieku pulka bataljona komandieris,
                1931. IX 07. Rēzeknes kājnieku pulka bataljona komandieris,
                1936. X 01. Daugavpils kājnieku pulka bataljona komandieris,
                1939. VIII 03. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #71 ar šķēpiem,
                1939. XI 29. atvaļināts,
                1940. IX Dobeles kājnieku pulka bataljona komandieris
                1940. IX 27. pārskaitīts: 295. strēlnieku pulka štāba priekšnieka palīgs,
                1941. VI 14. apcietināts.
                Avots:       KVKVA 3454-1-412.;
                                LVVA 4254-1-32-811, 5601-1-3563.;
                                Armijas XII pavēle #166/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle 10.02.1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #229/1916.,
                                                #232/1916., #290/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #34/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #255/1917.,
                                                # 403/1917., #415/1917., #2/1918.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #336.

LASIS Artūrs, būvinženieris.
                * 1909. XII 01. Tūjas pag. + 1971. XII 05. Rīgā
                1939. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1944/1945. Rīgas ūdensvada atjaunošanas vadītājs,
                1948/1950. Purvu pētīšanas institūta direktors,
                1968. Tehnikas zinātņu Dr.,
                LLA profesors,
                Apbalvots: Darba Sarkanā Karoga ordeni.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LASIS Kārlis, skolotājs.
                * 1895. X 26. Vestienas pag.
                1903. beidzis Sausnējas ministrijas skolu,
                1908. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1908/1909. Lazdonas ministrijas skolas skolotājs,
                1909/1914. Nītaures pareizticīgo draudzes skolā,
                1914/1918. Krievijas armijā – kara ierēdnis,
                1919/1922. Latvijas armijā,
                1922/1923. Rēzeknes apriņķa rezerves skolotājs,
                1923/1940. Rēznas pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 430,
                Rēznas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Rēznas patērētāju biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-77.;
                                “Baltijas skolotāju seminārs”, R. 1940.

LASIS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1891. X 01. Vietalvas pag. + 1942. III 06. Usoļlagā, Krievijā
                1919/1920. Vidzemes papildu bataljona karavīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926. I 19. Rīgas V aizsargu pulka Sidgundas pagasta aizsargu nodaļas
                               priekšnieks,
                1934. V 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību”,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Sidgundas pagasta Miglu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-211.;
                               „”www.nekropole.lv”

LASIS Vara, farmācijas kandidāte.
                * 1910. XI 06.
                1935. V 25. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LASMANIS Ādolfs, policijas darbinieks.
                * 1904. XII 23. Rīgā
                1919. Cēsu pulka skolnieku rotas brīvprātīgais,
                1919/1924. Jātnieku pulka kaprālis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. beidzis Rīgas policijas skolu, kā vecākais kārtībnieks,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes goda zīmi #1849,
                1934. IV 09. Rīgas V aizsargu pulka Jātnieku diviziona Eskadrona (II)
                               vada komandieris,
                1934. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3440,
                1941. VI 14. deportēts, Dzīvo Vidrižu pagastā, Lankšas,
                Vidrižu pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                Brīvības pieminekļa Vidrižu pagasta komitejas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-202.;
                               „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #79/1927.

LASMANIS Jānis, būvinženieris.
                * 1899. IX 23. Rundāles pag. + 1973. VI 17. Sūfolsā, ASV
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1939/1940. Ventas un Lielupes ūdensceļu inženieris,
                1945. bijis ASV armijas 8252. Darba rotas inženieris leitnants,
                Korporācijas Fraternitas Livonica filistrs,
                Sūfolsa latviešu biedrības un draudzes loceklis,
                Sūfolsā Haselsteina tēraudu lietuvju sabiedrības biroja inženieris,
                Apbedīts Vudlavna kapos.
                Avots:       „Londonas Avīze” #1389/1973.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

LATENBERGS Eduards Kārļa d., ierēdnis.
                * 1895. VIII 19. Valgundes pag.; Irma dz. Bušs + 1941. nošauts.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923. Beidzis: Jelgavas II valsts ģimnāziju,
                1920. Izglītības ministrijas Skolu departamenta sekretārs,
                1923/1934. beidzis: Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, mag. jur,
                1925/1931. Jelgavas apgabaltiesas tiesu amatu kandidāts,
                1928. Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības Jelgavas nodaļas biedrs,
                1931/1934. Jelgavas apgabaltiesas civilnodaļas sekretārs,
                1934/1936. Rīgas Valmieras zemesgrāmata nodaļu priekšnieka palīgs,
                1936. Cēsu Valkas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks,
                1940. Ventspils zemesgrāmatas nodaļas priekšnieks,
                Korporācijas Fraternitas Rusticana filistrs.
                Avots:      „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes studenti juristi”, 1999.
                                „Jaunākās Ziņas’ #130/1934.;
                                „Tēvijas Sargs” #25/1936.;
                                „Valdības Vēstnesis” #7/1940.;
                                „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” #3/1920.

LATEVICS Aleksandrs, amatnieks.
                * 1864. IX 02. Jelgavā.
                Beidzis Jelgavas elementārskolu,
                1878. māceklis,
                1882. zellis,
                1902. Sedlenieka amata meistars,
                Cēsu amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 196.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-472.

LAUBE Eižens, profesors, Dr. h. c.
                * 1880. V 25.
                1906.beidzis RPI arhitektūras nodaļu,
                1907. RPI arhitektūras nodaļas docents,
                1919/1920. LA prorektors,
                1920/1944. arhitektūras fakultātes profesors un dekāns,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 164,
                1929. IX 28. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 444,
                1930. ieguva Dr. arch. h. c. grādu,
                1940. Tēvzemes balvas laureāts.
                1946/1949. Baltijas universitātes profesors
                “Selonija” filistrs.
                Avots:       “Universitas” # 10/1962.

LAUBERTS Kārlis Aleksandrs Ottona d., kapteinis.
                * 1892. + 1954. I 19. Krievijā
                1916. Pēterhofas I praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 14. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. V 16.,
                1916. V 14. Rezerves kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 22. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 04. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12. ievainots, evakuēts,
                1917. III 12. ierādās no kara slimnīcas, Maršrotas jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 28. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 27. kontuzēts,
                1917. stādīts paaugstināšanai podporučiks pakāpē izd. 1915. IX 18.,
                1917. IX 17. stādīts paaugstināšanai poručiks pakāpē izd. 1917. VI 14.,
                1919. III 05. Valmieras kājnieku pulka leitnants,
                1919. IV 02. Rotas (IV) komandieris,
                1919. IV 14. Rezerves bataljona adjutants,
                1919. V 28. Rīgas kājnieku pulka bataljona adjutants,
                1919. VI 03. Cēsu kājnieku pulka Rotas (IX) komandieris, virsleitnants,
                1919. XII 01.  Kara satiksmes pārvaldes Jelgava dzelzceļa mezgla
                                Apsardzības rotas komandieris,
                1920. paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1923. II 20. atvaļināts,
                1949. III 25. izsūtīts no Ternejas pagasta Lejasgaņģiem.
                Avots:       KVKVA 2550—125-224.;
                                LVVA 5192-1-938-175.;
                                Armijas XII pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle # 1/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #241/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #6/1917.,
                                                #15/1917.,#73/1917., #239/1917., #274/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #339.

LAUCIS Nikolajs, priesteris.
                *1901. VIII 29.
                1939. bij. Rūjienas Sv. Trijādības un Ainažu Sv. Alekseja draudžu priesteris.
                Avots:       ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LAUKIRBE Alfrēds, arhitekts.
                * 1901. VI 25.            
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LAUKMANIS Andrejs, ārsts.
                * 1904.
                1932. beidzis Latvijas Universitāti, plaušu slimībās,
                1938. Jelgavā, Lielbērzes sanatorijā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAUKS Anna dz. Šņore, ārste.
                * 1888. III 12. Liepupes pag.
                1916. beigusi Tērbatas Universitāti, iekšķīgās sieviešu slimībās,
                1917/1918. ārste Rumānijas frontē,
                1918/1920. Nikolajevkas apriņķa slimnīcas ārste,
                1920/1921. ārste Jelgavā,
                1922/1930. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1941/1944. Rīgas III un V poliklīniku ārste,
                1941. Strēlnieku 1b.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-47.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAUKS Anna dz. Bērziņš, ārste.
                * 1902. I 12. Mālupes pag.
                1928. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1929/1930. Kalncempju un Annas pagastu rajona ārste,
                1930/1939. Alūksnes Alsviķu Ziemupes pagastu ārste,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. V 15. Valkas VII aizsargu pulka Rotas (XIII) ārste,
                1939/1940. Rīgas slimo kases ārste,
                1940/1944. Rīgas VII poliklīnikas ārste,
                1941. Juglas 17-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-48, 1640-1-523-18.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAUKS Arnolds, būvinženieris.
                * 1912. XI 20. Gaviezes pag.
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LAUKS Heinrihs, Dr. med.
                * 1868.
                1894. beidzis Tērbatas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimības,
                1938. Daugavpilī, Imantas 9.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAUKS Jānis, skolotājs.
                *1888. VII 15. Džūkstes pag. + 1944. I 15. Jelgavā
                1944. Jelgavas II ģimnāzijas inspektors.
                Jelgavas latviešu biedrības biedrs.
                Apbedīts Džūkstes kapos.
                Avots:       „Tēvija” # 20/1944.

LAURE Roberts Ijaba d., virsleitnants.
                * 1895. XII 17. Ipiķu pag. [Laur, Lauris] + 1972. X 26. Auklendā, Jaunzelandē
                1915. VI 20. Rezerves 171. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. XI Rietumfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1015. XII 20. salimis, evakuēts,
                1916. II atvaļināts veselības dēļ,
                1916. V Rezerves 171. kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. VIII Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. XII Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. V 09. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1917. IV 30.,
                1917. V 25. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 20. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 21. kaujas pie Ikšķiles,
                1917. IX 17. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1918. I saslimis, evakuēts,
                1919. I Pērnavas Latvijas pašaizsardzības rotas dibinātājs, leitnants.,
                1919. II 17. Valkas apriņķa komandants,
                1919. VII 16. Rīgas pilsētas komandanta palīgs,
                1919. VII 29. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1919. IX 06. Kara satiksmes pārvaldes virsnieks,
                1919. IX 15. Kara lietu priekšstāvis Igaunijā,
                1920. II 20. Liepājas kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1920. III 23. atvaļināts slimības dēļ,
                1920. IV 16. Liepājas kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1920. V 12. Piekomandēts Satversmes Sapulcei,
                1920/1922. Satversmes Sapulces loceklis no Latvijas
                                Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas,
                1920. VI 03. atvaļināts,
                1923. V 25. beidzis kā brīvklausītājs Kara juridiskus kursus,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #941,
                1948/1951. Reinas armijas transporta grupas virsnieks.
                Avots:       KVKVA 2550—125-224.;
                                LVVA 5601-1-3595.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves p;ulka pavēle #163/1917., #221/1917.
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #204/1917., #259/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Latvju Enciklopēdija”, Stokholmā, 1985.;
                                „Austrālijas Latvietis” #1164/1973.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4875.

LAURINOVIČS Pēteris, Dr. theol., profesors.
                *1902.
                Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                Beidzis Vīnes Universitāti, Dr. theol.,
                1935. lektors Katoļu teoloģijas augstskolā,
                1936. mēnešraksta „Zīdūnis” redaktors,
                1938. VI 14. ievēlēts par profesoru Romas katoļu teoloģijas fakultātes
                                Jaunās Derības Sv. Rakstu katedrai.
                Avots:       „Students“ # 1/1938.

LAURIS Kārlis, būvinženieris.
                * 1910. IV 22. Cirgaļu pag.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

 

LAUSKIS Ingrida dz. Šķilters, ārste.
                * 1913. IV 27. Rīgā
                1939. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Jankovska sanatorijas ārste Liepājā,
                1940/1944. Rīgas kaulu tuberkulozes slimnīcas ārste,
                1941. Ganu 6-11.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-52.

LAUVA Arvīds Voldemārs Jāņa d., leitnants.
                * 1899. VIII 05. Lielvārdes pag. + 1969.IV 14. Melburnā, Austrālijā
                1916/1918. RPI Tirdzniecības zinību students,
                1918. XII 20. Studentu rotas brīvprātīgais,
                1919. IV 24. Latvijas I atsevišķās brigādes štāba kases darbvedis,
                1919. V 22. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. VII 22.,
                1919. VII 12/25. vācu gūstā,
                1919. VII 30. Armijas Saimniecības pārvaldes Naudas nodaļas kasieris,
                1919. X 31. Armijas Virspavēlnieka štāba, Boiskautu rotas virsnieks,
                1920. II 02. Armijas Virspavēlnieka štāba komandantūras kasieris,
                1920. X 01. atvaļināts,
                1928. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #802.,
                Manufaktūras tirdzniecības nama līdzīpašnieks, Rīgā, Brīvības ielā 52.,
                Korporācijas Lettonia filistrs,
                Dzīvo: Vilces pagastā, Ruņģos, pēdējā Kalpakiešu sanāksmes vieta.
                Avots:       LVVA 5601-1-3601.;
                „Austrālijas Latvietis”, #977/1969.

LAUVA Ernests Jāņa d., inženieris elektrotehniķis, kara laika ierēdnis.
                * 1893. VII 22. Ropažu pag. + 1969. VII 17.
                Beidzis Petrogradas Politehnisko institūtu,
                1917. VII 15. Galvenās artilērijas pārvaldes artilērijas pieņēmējs,
                1917. VII 15. izvēsts; kara laika ieredāna pakāpē,
                1919. II 15. Dienvid Sibīrijas dzelzceļa materiālu piegādātāja palīgs,
                1919. V 19. Igaunijas IV pulka inženieris,
                1919. VII 01. Ziemeļlatvijas armijas brīvprātīgais pie Kara atašeja Igaunijā,
                1919. VII 17. Ziemeļlatvijas brigādā,
                1919. VII 20. Kara satiksmes pārvaldes Būvniecības nodaļas Elektrisko
                                darbu vadītājs,
                119. VII 23. Tehniķa v.p.i. izd. 1919. VII 30.,
                1920. II 03. izslēgts, no kara ierēdņu saraksta,
                1939. dzīvo Čiekurkalna 8. šķers līnijā 7-2
                Apbedīts Ropažu kapos.
                Avots:       LVVA 5601-1-3602.

LAUVA Jānis Kārļa d., leitnants.
                * 1892. V 10. Ikšķiles pag.
                1915. IX 29. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) strēlnieks,
                1916. II kaujas pie Slokas,
                1916. V 10. beidzis Savvaļnieku komandu,
                1916. V 26. Kijevas praporščiku skolas junkurs,
                1916. VI 10. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) strēlnieks,
                1916. IX kaujas pie Smārdes,
                1916. XII kaujas pie Ložmetēju kalna,
                1917. I kaujas pie Ložmetēju kalna,
                1917. I 15. kontuzēts,
                1917. III 13. Latviešu strēlnieku I brigādes štāba strēlnieks,
                1917. V 18. Galvenā štāba Kontrizlūkošanas nodaļas štābā,
                1917. VI 01. Petrogradas I praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. IX 15. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 28. Latviešu strēlnieku I brigādes štāba virsnieks,
                1917. XII 19. ievēlēts Latviešu strēlnieku I brigādes štāba komitejā,
                1918. IV 10. atvaļināts,
                1918. IV 21. Latviešu strēlnieku padomju divīzijas Satiksmes bataljona darbvedis,
                1918. VI 28. arestēts,
                1918. VII 02. atbrīvots,
                1918. XII 19. Latviešu strēlnieku padomju divīzijas Satiksmes bataljona adjutants,
                1919. V 19. arestēts,
                1919. VI 17. Latvijas dienestā, Ogres komandants,
                1919. VII 12. Ropažu rajona komandanta palīgs,
                1919. X 29. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1920. II 11. Bataljona (II) sakaru virsnieks,
                1920. V 07. Rīgas etapa komandantūras Veselības komandas virsnieks,
                120. VIII 08. Armijas Virspavēlnieka štāba Inspekcijas daļas virsnieks,
                1920. XII 20. Meža ekspluatācijas bataljona virsnieks,
                1921. IV 09. atvaļināts,
                1942. Arodbiedrības pārstāvis Bauskas apriņķi, dzīvo Rundāles pagastā, Pūteļos.
                Avots:       LVVA 5601-1-3603.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.
                                V. Eichenbauma arhīvs #3375.

LAUVA Voldemārs Andreja d., leitnants.
                * 1893. XII 16. Lubānas pag.
                1915. VIII Rezerves 175. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. VI Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. X Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 25. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 10. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. VII 20. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII kaujas pie Olaines,
                1917. X atvaļinājumā, pulka nav atgriezies,
                1919. V 05. Cēsu bataljona Rotas (I) virsnieks,
                1919. IX 05. Ventspils kājnieku pulka Saimniecības nodaļas virsnieks,
                1919. IX 26. Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1919. X 25. Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1920. VIII 10. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1920. VIII 16. Meža ekspluatācijas darba bataljona virsnieks,
                1921. V 09. atvaļināts,
                1922. Valkas apriņķa priekšnieka kriminālierēdnis Valkā,
                1939. III 13. Beidzis Iekšlietu ministrijas Policijas skolu, Dzelzceļa
                                policijas iecirkņa priekšnieka palīgs.
                Avots:       KVKVA 2550—125-224.;
                                LVVA 5601-1-3604.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #205/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #114/1917., #217/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle #204/1917.;
                                „Policija” #3/1939.

LĀVA Matīs Jēkaba d., pulkvedis leitnants.
                * 1892. IV 02. Kursīšu pag.; S. Klara dz. Kantes + 1935. IX 11. Jelgavā.
                1910. Beidzis Saldus pilsētas skolu,
                1914. beidzis Pleskavas mērniecības skolu,
                1914. XI 08. Rezerves 67. kājnieku bataljona karavīrs,
                1914. XI 25. Čugujevas kara skolas junkurs,
                1915. V 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. IV 01.,
                1915. V 08. Rezerves 125. kājnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1915. V 30. Rovnas 166, kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1915. VII 07. Rotas (VIII) komandiera v.p.i.,
                1915. VII 21. ievainots, evakuēts,
                1915. IX 15. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1915. IX 03. ievainots, evakuēts,
                1915. X 07. Rotas (V) komandiera v.p.i.,
                1915. X 25. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. X 25. ievainots, ierindā,
                1915. XI 11. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. XI 14. saģiftejas,
                1915. XII 03. Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1916. I 14. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 30. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1914. XII 01.,
                1916. V 15. Rotas (V) komandieris,
                1916. X 11. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 21. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 28. ievainots, evakuēts,
                1917. I 30. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. V 01.,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1916. X 01.,
                1917. V 15. Rotas (VI) komandieris,
                1917. VII 28. Bataljona (I) komandieris,
                1917. X 02. apbalvots: Sv. Annas ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. X 31. stādīts paaugstināšanai kapitāns pakāpē izd. 1917. IX 01.
                1917. XI 30. ievēlēts Bataljona (I) komandieris,
                1917. XII 08. pulka komandiera v.p.i.,
                1918. I 10. atvaļinājuma,
                1918. III 21. atvaļināts,
                1918. Jūras I bataljonā,
                1918. X Kaspijas jūras bataljona komandieris,
                1919. IX 23. Siguldas kājnieku pulka virsnieks,
                1920. II 11. atvaļināts,
                1920. IV 06. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1921. VII 16. Latgales partizāņu pulka virsnieks,
                1922. IV 01. Rēzeknes kājnieku pulka Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1923. X 08. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1925. VII 20. Liepājas kājnieku pulka virsnieks,
                1925. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1925. XI 18.,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #507,
                1929. VIII 23. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1933. I 07. atvaļināts,
                1935. IX 13. apbedīts Rīgas Brāļu kapos.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-212., 2550-1-113-102.; 3456-1-136.,2031-2-48.;
                                LVVA 5192-1-338-118, 5601-1-3606.;
                                Armijas XII pavēles #783/1916., #178/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēle #147/1916.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #135/1917.,
                                                #334/1917., #343/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #342.

LAVENIEKS Voldemārs Anša d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VI 13. Sesavas pag.
                1919/1920. Latgales partizāņu pulka karavīrs,
                1921/1923. Jelgavas kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. I 09. Jelgavas XVI aizsargu pulka Sesavas pagasta aizsargu nodaļas
                               Jātnieku vada komandieris,
                1937/1940. Sesavas lauksaimniecības biedrības priekšsēdētājs,
                1939. VI 01. Sesavas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1941. VI 14. deportēts,
                Sesavas pagasta valdes loceklis,
                Lielsesavas I krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Bauskas apriņķa mednieku biedrības „Briedis” priekšnieks,
                Sesavas pagasta Svikaļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-175.;
                               LVA 1987-1-17655.

LAZDA Jānis, mācītājs.
                * 1905. II 10.
                1933. I 29. ordinēts,
                1931/1941. Biržu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1941/1944. Opekalna ev. lut. draudzes mācītājs.             
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

LAZDA Monvīds Bernharda d., inženieris tehnologs.
                * 1907. VIII 24. Rīgā + 1983. II 28. Rīgā
                Beidzis Latvijas Universitāti, inženieris tehnologs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1935. Kurzemes divīzijas štāba kaprālis,
                1939. IV 01. Liepājas XV aizsargu pulka štāba bataljona
                                Tehniskās rotas ķīmiskā dienesta vadītājs,
                1939. IX 20. Tehniskās rotas vada komandieris,
                1940. Latvijas inženieru biedrības biedrs,
                1940. A/S Tosmare inženieris, dzīvo ģen. Baloža 3-4, Tosmarē,
                1983. III 02. apbedīts meža kapos Rīgā
                Avots:       LVVA 1640-1-526-301.;
                                www.nekropole.lv;
                                „www.geni.com”.

LAZDIŅŠ Ādolfs, ārsts.
                * 1888. II 10. Dzelzavas pag.
                1913. beidzis Maskavas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1913/1915. Maskavas Universitātes Ginekoloģijas klīnikas ārsts,
                1915/1916. Tveras hospitāļa ārsts,
                1916/1920. Latvijas dzelzceļu ārsts,
                1920/1941. Valsts darbinieku ambulances ārsts.
                1923/1941. Lazdiņa privātā klīnikas īpašnieks,
                1941. Vēru 3-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-53.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LAZDIŅŠ Aleksandrs Pētera d., zvērināts advokāts.
                * 1893. IV 19. Praulienas pag.; S. Glafīra dz. Āboliņš + 1942. I 26. Krievijā.
                1913. Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1917. beidzis Pēterburgas Universitāti,
                1918/1919. Tieslietu tautas komisariāta bibliotekārs,
                1919. apcietināts,
                1919. Inženieru sapieru bataljona karavīrs,
                1919/1920. Kara tiesu pārvaldes darbvedis, kara laika ierēdnis,
                1920. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1922/1924. Rīgas apgabaltiesas loceklis, tiesnesis,,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924/1925. zvērināta advokāta palīgs,
                1925/1929. zvērināts advokāts Rīgā,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu.
                1928/1934. Latvijas zemnieku savienības Madonas pilsētas nodaļas vadītājs,
                1929/1941. zvērināts advokāts Madonā,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. II 26. Madonas IX aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1937. V 15. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1941. VI 14. Apcietināts,
                Madonas pilsētas revīzijas komisijas priekšnieks,
                Praulienas pagasta Silu māju īpašnieks,
                Namīpašnieks Blaumaņa 9, Madonā.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-123.;
                               „Latvijas advokatūra”, R., 2007.

LAZDIŅŠ Alfrēds Jānis, ārsts.
                * 1879. IX 11. Trikātas pag. + 1955. V 16. Berchtesgadenā, Vācijā
                1895. Beidzis Trikātas draudzes skolu,
                1902. beidzis Tērbatas klasisko ģimnāziju,
                1908. X 28. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1909/1910. Ļaudonas draudzes ārsts,
                1910/1914. Smiltenes draudzes ārsts,
                1914/1917. Lielkņaza Aleksandra Mihailoviča sanitāra vilciena jaunākais ārsts,
                1917. Kamenecckas Podoļskas 739. kājnieku pulka ārsts,.
                1917. V 06. pārvietots uz Valmieras latviešu strēlnieku pulku,
                1917. V 26. jaunākais ārsts, kolēģijas asesors,
                1917. XI 03. bijis vecāka ārsta v.i.,
                1917. X 06. pārvietots uz Kurzemes latviešu strēlnieku pulku,
                1917. XII 06. ieradās pulkā,
                1918/1944. Smiltenes pilsētas un pagasta rajona ārsts,
                1919. arestēts,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu,
                Smiltenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs,
                Korporācijas Letonia filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-54.;
                               KVKVA 3456-1-136.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 103/1917.;
                               Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles # 198/1917., # 403/1917.;
                               Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle # 340/1917.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Smiltenes Ziņas” # 43/1938.

LAZDIŅŠ Alfrēds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. V 16. Palsmanes pag.
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 22. Valmieras VIII aizsargu pulka Kauguru pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi # 1801.,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. IV 14. deportēts,
                Kauguru pagasta Ķisis un Sapās dzirnavu māju īpašnieks.
                Avots:      LVVA 1640-1-523-393.;
                               LVA 1987-1-13964.

LAZDIŅŠ Aleksandrs, arhitekts.
                * 1893. III 12.                           
                1929. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LAZDIŅŠ Bernhards, lauksaimnieks.
                *1868. III 09. Ikšķiles pag.
                1936/1940. bij. Ikšķiles savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                1937. bij. Ikšķiles pagasta padomes loceklis,
                1937. bij. Ikšķiles krājaizdevu sabiedrības „Jugla“ padomes loceklis,
                1937. bij. Ikšķiles ev. lut. draudzes valdes loceklis,
                1937. bij. Ogres brīvprātīgo biedrības biedrs,
                1939. bij. Ikšķiles pagasta Landavu māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1690-4-2972.

LAZDIŅŠ Herta, farmācijas maģistre.
                Sk. Ķerāns Herta.

LAZDIŅŠ Jānis, tālbraucēju kapteinis.
                * 1892. X 29. Rīgā.; S. Emīlija dz. Peskovs.
                1914. beidzis Mangaļu jūrskolu ar kapteiņa tiesībām,
                1914. V 02. Krievijas loču dienesta Somijā,
                1917. IX 06. ieguva tālbraucēja kapteiņa diplomu,
                1917/1918. loču vecākais Somijā,
                1918. būrenieka “Linde” īpašnieks,
                1919. VIII 15. Ceļu un būvju virsvaldes Lielupes ūdensceļu pārzinis,
                1920. XI 01. Jūrniecības departamenta Lielupes ūdensceļu pārzinis,
                1927. III 15. Gaujas ūdensceļu pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 67.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-180.

LAZDIŅŠ Jānis Ludvigs, inženieris.
                * 1897. XI 04. Vecpiebalgas pag.
                1941. Liepājas cukurfabrikas inženieris,
                1941/1944. dz. Brīvības 13-6.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.

LAZDIŅŠ Kārlis, mācītājs.
                * 1888. III 12. Vaives pag.
                Beidzis augstskolas arhitektūras un teoloģijas fakultāti,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. V 01. Rīgas V aizsargu pulka mācītājs,
                Latvijas neredzīgo pabalstīšanas biedrības „Filantropija” priekšnieks,
                Latvijas lībiešu biedrības valdes priekšsēdētāja biedrs,
                Kristīgo Centrālbiedrības garīgais vadītājs,
                Teoloģijas Institūta lektors,
                Rīgas muitas eksperts,
                Stabu 35-1,
                Daugavas Vanagu organizācijas garīgo lietu vadītājs, ASV.
                Avots:      LVVA 1640-1-522-199.

LAZDIŅŠ Kārlis Pētera d., leitnants.
                * 1890. VII 10. Plāteres pag.
                1907/1912. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1912/1913. Moizeklas proģimnāzijas skolotājs,
                1913/1914. Ezeres skolas skolotājs,
                1915. X 10. Rezerves 32. kājnieku bataljona brīvprātīgais,
                1915. XII 18. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) strēlnieks,
                1916. II 13. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Mācības komandas strēlnieks,
                1916. VI 01. beidzis Mācības komandu, Rotas (VI) strēlneisk,
                1916. XII 05. Nikolaja kara skolas junkurs,
                1917. III 22. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. III 29. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. III 29. Nikolaja kara skolas virsnieks,
                1917. V 15. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 13. piekomandēts pulka štābam,
                1918. I 20. atvaļināts kā skolotājs,
                1918/1919. Aderkašu pagasta skolas skolotājs,
                1919. IV 12. Padoju 11. strēlnieku pulkā,
                1919. V 24. Latvijas armijā, Strenču iecirkņa komandants,
                1919. XI 08. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1920. I 01./31. Rotas (XI) komandieris,
                1920. VIII 11./1921. VI 15. Rotas (XI) komandieris,
                1921. V 31. atvaļināts,
                1921/1936. Krapes pagasta skolas skolotājs,
                1936. Krapes pagasta skolas pārzinis.
                Avots:       LVVA 5601-1-3619.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #153/1917., #182/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 6021.

LAZDIŅŠ Pēteris Pētera d., rezerves virsleitnants.
                * 1893. XI 22. Sermukšu pag. + 1950. V 03. Rīgā.
                Beidzis Valmieras pilsētas skolu,
                1914. X 10. Rezerves 2. kājnieku pula karavīrs,
                1915. Čistopoles praporščiku skolas junkurs,
                1915. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IV 04. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. X 11. apbalvots: ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. X 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. VIII 04.,
                1916. XII 24. ievainots,
                1917. III 13. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. XII 04.
                1917. V 31. apbalvots: ar Sv. Jura ordeņa zobeni,
                1918. atvaļināts, dzīvojis Petrogradā, dārzkopis,
                1924. Latvijā, tirgotājs Čiekurkalnā,
                1925. XI 03. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1893.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224.;
                                Armijas XII pavēles #783/1916., #548/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #102/1916., #320/1916.,
                                                #324/1916.,
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #1/1917., #86/1917.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

LAZDIŅŠ Pēteris Friča d. d., rezerves virsleitnants.
                * 1894. V 31. Jaunpiebalgas pag.
                Beidzis Priekuļu lauksaimniecības skolu,
                Beidzis Čistopoles praporščiku skolu,
                1919/1922. Gulbenes komandantūras un satiksmes daļas virsnieks,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. V 08. Cēsu X aizsargu pulka Rotas (VII) komandieris,
                1932. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņi,
                Drustu pagasta Pērļupe I pienotavas vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma ar5hīvs #855.

LAZDIŅŠ Voldemārs, ārsts.
                * 1899. VII 27. Krievijā
                1921/1922. Aviācijas diviziona vecākais medicīnas feldšeris,,
                1933/1940. Aizsargu aviācijā,
                1934. Talsu I aizsargu pulka ārsts,
                1940. II 13. Liepājas XV aizsargu pulka bataljona (II) ārsts,
                Rucavas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-297.

LAZDOVSKIS Jānis Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. XI 18. Neretas pag. + 1942. III 25. Vjatlagā, Krievijā
                1919/1922. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. bijis Jēkabpils IV aizsargu pulka Neretas pagasta aizsargu nodaļas
                               priekšnieks,
                1934. V 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VII) komandieris,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VI) komandieris,
                1941. VI 14. Deportēts.
                Neretas pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Neretas savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes priekšsēdētājs,
                Latvijas lauksaimniecības kameras Neretas darba biroja vadītājs,
                Latvijas kara aviācijas fonda Neretas nodaļas priekšnieks,
                Neretas pagasta Lielberģu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-198.;
                               LVA 1987-1-16371.;
                               „www.nekropole.lv”

LAZDUPS Antonija Emīlija Jāņa m., skolotāja.
                * 1898. I 28.; M. Anna.
                1905/1912. Rīgas O. Jessenas proģimnāzijā ieguva skolotājas tiesības,
                1912/1915. Rīgas P. A. Dolgih ģimnāzijā ieguva skolotājas tiesības,
                1915/1916. Lubānas pagasta skolas skolotāja,
                1916/1920. Bolderājas pagasta pamatskolas skolotāja,
                1920/1921. Kara skolas kancelejas rakstvede,
                1922/1923. Valsts zemes bankas darbveža palīdze,
                1923/1940. darbvede,
                1940/1940. vecāka darbvede,
                1940/1941. grāmatvede,
                1941/1941. revidents.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

LAZERSONS Lipmanas, arhitekts.
                * 1889. VII 30.                           
                1922. XI 08. beidzis Latvijas Augstskolas arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LĀŽE Marija, ārste.
                * 1881. IV 28. Lubānas pag.
                1917. Beigusi Tērbatas Universitāti,
                1917/1918. Tērbatas Dr. Ozoliņa privātklīnikas ārste,
                1918/1922. Saikavas Mētrienas pagastu ārste,
                1922/1928. Zaļenieku Jēkabnieku pagastu ārste,
                1928/1936. Lubānas rajona ārste,
                1928/1936. Latvijas Sarkanā Krusta veselības kopšanas punkta vadītāja Lubānā,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. I 31. Madonas IX aizsargu pulka rotas (VIII) ārste,
                1936/1944. Cesvaines rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-13, 1640-1-524-117.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEBEDEVA Lidija, ārste.
                Sk. Baško Lidija

LEBEDINEVS Katrīne, ārste.
                Sk. Lūke Katrīne.

LECIS Juris, sabiedriskais darbinieks.
                * 1860. + 1935. XI 20. Jelgavā.
                1919. bij. Kurzemes konsistorijas prezidents.
                Jelgavas Nikolaja draudzes baznīcas priekšnieks.
                Avots:       “Svētdienas Rīts” # 49/1935.

LECIS Juris Jura d., tiesnesis.
                * 1902. IX 26. Pēterburgā; M. Jūlija, S. Kornēlija dz. Māliņš.
                               + 1987. X 09. Palo Alto, ASV
                1919. studentu bataljona karavīrs,
                1919/1929. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1926. Zemgales artilērijas pulka virsnieka vietnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu jubilejas medalu,
                1929/1933. miertiesnesis,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2407,
                1933/1940. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VIII 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štāba bataljona
                               saimniecības priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941/1944. Daugavpils apgabaltiesas priekšsēdētājs,
                Jelgavas latviešu biedrības valdes loceklis,
                Jelgavas Nikolaja draudzes padomes loceklis,
                Zemgales patronāta biedrības vice priekšsēdētājs,
                Palīdzības ev. lut. draudzēm biedrības valdes priekšsēdētājs,
                Korporācijas Selonija filistrs,
                Namīpašnieks Zemgales pr. #3, Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-181.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

LECMANIS Harijs, ārsts.
                * 1895.     
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas plaušu slimības,
                1938. Saulkalnes sanatorijā, Vaiņodē.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LECONS Aleksandrs, kapteinis.
                * 1891. VI 07. Cēsīs.
                1912. X 01. Liepājas 6. Kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1914. XI 20. Pēterhofas 2. praporščiku skolas junkurs,
                1915. II 15. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. II 15.,
                1915. III 10. Prečinskās 266. Pulka jaunākais virsnieks,
                1915. VI 09. Kaujas Jergeževā, Varšavas guberņā,
                1915. VIII 26. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. X 10. piekomandēts Rīgas latviešu strēlnieku bataljonam Rotas (II)
                               jaunākais virsnieks,
                1915. X 22. kaujas pie Ķemeriem,
                1916. II 10. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. III 07-08. kaujas pie Ķekavas,
                1916. III 08. kontuzēts,
                1916. VI 26. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 14. pārvietots uz Vidzemes latviešu strēlnieku bataljonu,
                1916. IX 05. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona virsnieks,
                1916. X 07. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 05. Rotas (IV) vada (III) komandieris,
                1916. XI 16. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 16. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. VII 19.,
                1916. XII 23. beidzis ģenerāļa Globas kursus,
                1916. XII kaujas.,
                1917. I 01. – II 04. Rotas (IV) komandieris,
                1917. I 26. A. F. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. XI 15.,
                1917. II 06. piekomandēts latviešu strēlnieku rezerves pulkam, Rotas (VIII)
                               jaunākais virsnieks,
                1917. III 23. Papildu 120. rotas komandieris,
                1917. III 24. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. VII 31. izgāja Papildu 129. Rotas komandieris,
                1917. VIII 03. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Komandanta komandas
                               priekšnieks,
                1917. VIII 08. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. V 19.,
                1917. VIII 20. pazudis bez vēsts,
                1917. VIII 21. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 30. izgāja no pulka,
                1918. II 28. Rīgas Orlas dzelzceļa valdes darbinieks Vitebskā,
                1919. IV 10. Strādnieku II pulka karavīrs,
                1919. V 24. Latvijas armijas kapteinis,
                1919. VI 15. Skolnieku I rotas komandieris,
                1919. VIII 13. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieks,
                1924. V 24. Aizputes kājnieku pulka virsnieks, atvaļināts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IV 01. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba bataljona Rotas (II)
                               vada komandieris,
                1934. IV 12. Sakaru bataljona Rotas (III) komandieris,
                1937. VII 15. Sakaru bataljona Rotas (II) vada komandieris,
                1939. IV 20. Štāba bataljona Saimniecības rotas vada komandieris,
                Latvijas atvaļināto nacionālo karavīru biedrības biedrs,
                Latvijas bezpartejisko nacionālo atbrīvotāju biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-131, 4254-1-32-136, 5601-1-3628.;
                               KVKVA 2550-1-125-224.;
                               XII armijas pavēle # 290/1917.;
                               Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 40/1917.,
                                               # 94/1917., # 235/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 59/1915.,
                                               # 54/1915., # 97/1916.,# 200/196., # 285/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles # 262/1916.,
                                               # 294/1916.,# 324/1916., # 1/1917., # 5/1917.,
                                                # 16/1917., # 37/1917.,# 63/1917., # 219/1917.,
                                                # 236/1917., # 236/1917., # 243/1917.

LEDERS Zelma, farmācijas kandidāte.
                * 1898. VIII 03.
                1935. I 12. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.           
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LEDIŅŠ Herta dz. Rudzītis, ārste.
                * 1906.
                1935. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Lāčplēša 23.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEDIŅŠ Jānis Dāva d., ārsts.
                * 1900. XI 06. Madlienas pag.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti, renģenoloģijā,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (II) ārsts,
                1938. Brīvības 18.,
                1941. VI 14. deportēts,
                Vispārējas apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos rentgena
                                kabineta vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-196.
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEDIŅŠ Kārlis Dāva d., ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1898. IV 14. Madlienas pag.; S. Herta dz. Rudzītis. + 1960. IV 28. Londonā
                1917. Beidzis Petrogradas I ģimnāziju,
                1917. /1918. Armijas XII hidrotehniskajās nodaļas kara laika ierēdnis,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. XII 13. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1927/1940. Latvijas dzelzceļu Ķemeru sanatorijas pārzinis,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu piemiņas medali,
                1929. beidzis Sanitāru virsnieku vietnieku kursus,
                1929. XI 08. Ieskaitīts Rīgas kara slimnīcā,
                1929. XI 08. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1929. XI 08.,
                1931. XI 17. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1931. XI 08.,
                1932. VI 01. vecākais ordinators,
                1935. XI 16. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpe izd. 1935. XI 08.,
                1939. VII 12. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķīru # 188,
                1940. VII 20. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1940. VII 20.,
                1940. XI 30. atvaļināts,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III un IV poliklīnikas ārsts.
                1941. Brīvības 28-3.,
                1944/1945. Latviešu leģiona lazaretes priekšnieks,
                1945/1949. Vācijā,
                1951/1960. Anglijā.
                Korporācijas Lettonia’s filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-14, 1474-1-678-104.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 4089.

LEDIŅŠ Oļģerts Dāva d., ārsts.
                * 1905. X 19. Madlienas pag.
                1933. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1939. Vispārīgās apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos ārsts,
                1938. Zvaigžņu 24.,
                1939/1941. Centrālās slimo kases Bolderājas ambulances ārsts,
                1939/1940. Dzelzceļu ambulances ārsts,
                1940/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas dzemdības klīnikas ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-15.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEDIŅŠ Vera, farmācijas kandidāte.
                * 1910. II 24.
                1933. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LEDVIGS Pauls Jāņa d., inženieris elektrotehniķis.
                * 1902. V 22. Seces pag.; M. Made
                1919. Skolnieku rotas karavīrs,
                Beidzis Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
                1923/1934. Valsts dienestā,
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1936. Tirdzniecības un rūpniecības departamenta revidents,
                1935. dzīvo Karlīnes 17-10,
                1936/1940. Tirdzniecības un rūpniecības departamenta vecākais inženieris,
                1936/1937. Muitas lietu padomes loceklis,
                1940. II 01. Tirdzniecības un Rūpniecības departamenta vice direktors,
                               Rūpniecības nodaļas vadītājs,
                VEF Revīzijas komisijas loceklis,
                1942. dzīvo Dārzniecības [Vagnera] 9-7.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Brīvā Zeme” # 25/1940.;
                               „Valdības Vēstnesis” # 186/1936.

LĒĢERIS Mārtiņš Voldemārs Mārtiņa d., ierēdnis.
                * 1889. XII 13. Ādažu pag. + 1944. I 13. Jarceva rajonā, Krievijā
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1919/1920. Kalpaka bataljona karavīrs,
                1919. Liepājas zemessargu organizācijas darbinieks,
                1921. ievēlēts Liepājas pilsētas dome no demokrātu saraksta,
                                Legātu komisijas loceklis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. XI 16. apbalvots, ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #160,
                1926/1927. laikraksta „Liepājas Vārds” atbildīgais redaktors,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. ievēlēts Liepājas pilsētas dome no Latviešu zemnieku saraksta,
                1931. ievēlēts Liepājas pilsētas dome no Latviešu zemnieku,
                                Nacionālais Centrs un Apvienotie pilsoņi saraksta,
                1932. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1932. III 23. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona komandieris,
                1935. I 31. A/S „Rūpnieks” atbildīgais biedrs,
                1937/1940. Liepājas pilsētas lombards valdes priekšsēdētājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķīru #78,
                1939. VII 22. A/S Liepājas labības kalte un noliktavas dibinātājs,
                1939. XII 14. Biedrības Liepājas teātris dibinātājs un
                                Revīzijas komisijas loceklis,
                1939. XII 15. A/S „Uniāda” likvidators,
                1940. I 11. A/S „Kurzemes Vārds” valdes priekšsēdētāja vietnieks,
                                dzīvo Pelduielā Nr.41, Liepājā,
                1940. apbalvots ar Lietuvas Šauļu Zvaigznes ordeni,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Vaļņu 19-23,
                1939. A/S „Liepājas ādu fabrika Korona” direktors un likvidators,
                                dzīvo Uliha ielā #57, Liepājā,
                Liepājas pilsētas krājkases valdes priekšsēdētājs,
                Liepājas latviešu biedrības priekšsēdētāja biedrs,
                Ādažu pagasta Skābu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-307.;
                                LVA 1987-1-20159.;
                                „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                                „Valdības Vēstnesis” #260/1926., 339/1929., #89/1931., #32/1935.,
                                                #293/1938.; #12/1940.,#25/1940., #27/1940.;
                                „Ekonomists” #5/1937., #17/1939.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #45/1926.,
                                „Kurzemes Vārds” #7/1940.;
                                „Strādnieku Avīze” #64/1921.;
                                „www.nekropole.lv”

LEGKIJS Jānis, priesteris.
                *1907. IV 29.
                1939. bijis Rīgas Sv. Trijādības Sergija draudzes virspriesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LEGKIJS Jēkabs, priesteris.
                *1906. IV 01.
                1939. bij. Korovskas Dievmātes Piedzimšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LEGKIJS Savva, priesteris.
                *1874. IX 24. Moģilevas gub.
                1890. beidzis Staro Beļicas tautskolu,
                1922. IX 22. Daugavpils Aleksandra Ņevskā draudzes diakons,
                1923. IX 23. Kaplavas draudzes priesteris,
                1925. III 15. Salienas draudzes priesteris,
                1939. bij. Salienas Sv. Jāņa Kristītāja draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-29.

LEGZDIŅŠ Elfrīda, arhitekte.
                * 1905. III 07.           
                1931. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LEGZDIŅŠ Kārlis Ādolfs, farmaceits.
                *1876. VII 05. + 1928. I 16.
                Aptiekas īpašnieks.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 17/1928.

LEGZDIŅŠ Roberts Kristapa d., rezerves virsleitnants.
                * 1883.I14. Tukuma apr.
                Beidzis Jelgavas pilsētas Aleksandra skolu,
                1903. VI 02. Imeretinas 157. kājnieku pulka karavīrs,
                1904. VI 03. beidzis: Mācības komandu,
                1904. X 05. jaunākais apakšvirsnieks,
                1905. II 04. Krievu Japānu karā,
                1905. XII 18. jaunākais apakšvirsnieks,
                1905. XII 29. rezervē,
                1914. VII 21. Novotoržskas 114. kājnieku pulka instruktors,
                1915. IX 15. Telavas praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 20. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. III 28. Rezerves 222. kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
                1916. V 06. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 10. Papildu (XXVI) rotas komandieris,
                1916. VII 06. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 06/09. kaujas pie Ķekavas,
                1916. IX 20. Ārrindas komandas priekšnieks,
                1916. XII 21. Tukuma latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 23/31. kaujas,
                1917. VIII 28. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. XII 20.,
                1917. IX 09. pulka saimniecības priekšnieka v.p.i.,
                1917. XII 08. Ārrindas komandas karavīrs,
                1917. XII 28. atvaļināts,
                Latvijas armijas rezerves virsleitnants.
                Avots:       LVVA 5601-1-3643.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #132/1916.,
                                                #163/1916., #188/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēles #190/1916., #266/1916.,
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #304/1916., #43/1917.,
                                                #252/1917., #253/1917.;
                                „Latviešu strēlnieks’ 1239. lpp.

LEGZDIŅŠ Roberts Dāvida Teodora d., farmaceits virsleitnants.
                * 1908. V 06.
                1932. II 02. Beidzis Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Farmācijas nodaļu,
                                farmācijas kandidāts,
                1932. II 11. Jātnieku pulka karavīrs,
                1932. beidzis Instruktoru eskadrona kursu,
                1932. beidzis Sanitāro virsnieku vietnieku kursus, virsnieka vietnieks,
                1933. atvaļināts,
                1933. IX 16. Kara sanitāras noliktavas Aptiekas nodaļas vadītāja palīgs,
                1933. XI 01 paaugstināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1933. IX 16.,
                1935. XI 16. paaugstināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 1935. IX 15.,
                1936. II 01. atvaļināts,
                1938/1940.Ventspils II aizsargu pulka farmaceits,
                1940. I 09. farmācijas maģistrs,
                1940. VIII 01. Armijas 41. noliktavas Laboratorijas vadītājs,
                1940. XII 16. atvaļināts,
                1945. bijis Leģiona oberšturmfīrers.
                Avots:       LVVA 1487-1-22-49.;
                                „Ventas Balss” #98/1938., #13/1945.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 893.

LEGZDIŅŠ LEGZDE Aleksandra dz. Grasis, ārste.
                * 1912. X 11.
                1935. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1943. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes subasistente , asistente,
                1939/1940. Rīgas pilsētas III ģimnāzijas higiēnas skolotāja,
                1943/1944. Kriegslazaretten ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-11-109.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEIBA Augusts, lauksaimnieks.
                *1897. III 07. Milzkalnes pag.
                1915/1918. Latviešu strēlniekos,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1928/1940. Tumes aizsargu nodaļas aizsargs.
                1937/1940. Tumes pagasta lauksaimniecības biedrības mašīnu sekcijas vadītājs.
                Avots:       1690-1-981-3.

LEIBOVIČS Zālamans, farmācijas kandidāts.  
                * 1908. I 15.             
                1935. I 12. beidzis Latvijas universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LEIBSONS Minna dz. Hiršmanis, ārste.
                * 1889.     
                1912. beigusi Tērbatas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Blaumaņa 16/18.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEIBSONS Simons, ārsts.
                * 1900.     
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Ganu 4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEIMANIS Antoņina, ārste.
                * 1911. II 07. Varakļānu pag.
                1935. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Barkavas rajona ārste,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XI 13. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (X) ārste,
                1940/1941. Dricānu rajona ārste,
                1941/1944. Slampes rajona ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-17, 1640-1-527-428.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEIMANIS Eižens, privātdocents.
                *1905. IV 10. Kokmuižas pag.
                1936/1947. dz. Kurmanova 11-10.
                Avots:       LVVA 2942-1-5893.

LEIMANIS Elmārs, ārsts .
                * 1918. II 18. Jurjevā
                1942. VI 19. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1942. Kr. Barona 94a-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-22.

LEIMANIS Ādolfs Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. VI 22.; S. Julianna dz. Bērzkalns.
                1908. beidzis Ziemera pagasta pamatskolu,
                1908/1914. Korvas pagasta tēva Kaktiņu māju lauksaimnieks,
                1914/1916. Mācās lauku amatniecību,
                1916/1918. Latviešu strēlnieku pulkos, beidzis Mācības komandu,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1921/1940. Alsviķu pagasta Vilnīšu māju īpašnieks,
                1924/1940. Alsviķu lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                1930/1933. Alsviķu piensaimnieku sabiedrības priekšnieks,
                1931/1934. Alsviķu pagasta Revīzijas komisijas loceklis,
                1934/1940. Alsviķu pagasta vecākais,
                1935/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras loceklis,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3987,
                1941. VI 14. deportēts,
                Alsviķu lauksaimniecības biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-41.;
                               LVA 1987-1-13326.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LEIMANIS Jānis Pētera d., būvinženieris.
                * 1881. XII 02.Tūjas pag.; S. Eiženija dz. Role + 1969. V 28. Stokholmā, Zviedrijā
                1907. Beidzis Pēterburgas ceļu institūtu,
                1907/1912. Rjazaņas Urālu dzelzceļā,
                1912/1919. Melnas jūras dzelzceļa iecirkņa priekšnieks,
                1921. Latvijas dzelzceļu biroja vadītājs,
                1925. Latvijas Universitātes privātdocents,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #305,
                1925. Liepājas Glūdas dzelzceļa būves direktors,
                1929. Liepājas Alsungas, dzelzceļa būves vadītājas,
                1932. bijis Latvijas dzelzceļu direktora tehniskais palīgs,
                1941/1944. Latvijas ‘ģenerāla apgabala pašpārvaldes tehnikas un
                                satiksmes ģenerāldirektors,
                1937. Rīgas Rūjienas, Rīgas Ērgļu dzelzceļu būvdarbu vadītājs,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #276/1932.;
                                „Tehnikas Apskats” #56/1969.

LEIMANIS Jānis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1889. II 15. Kosas pag.
                1914. VII 28. Livlandes družīnas zemessargs,
                1914. XII 18. jefreitors,
                1915. V Livlandes družīna pārformēta par Rīgas 429. kājnieku pulku,
                1916. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 23. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 21. skaitīt Leimanis I,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 30. Strādnieku (IV) rotas komandieris,
                1917. X 08. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. V 19.,
                1918. I 01. Mežu būvniecības nodaļas virsnieks,
                1919. III 15. Daugavpils cietokšņa rezerves bataljona saimniecības pārzinis,
                1919. VIII 24. patvaļīgi pameta vienību,
                1919. XI 11. Siguldas kājnieku pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1920. III 01. Rotas (XI) komandieris,
                1920. VI 01. Rotas (IX) komandiera v.p.i.,
                1920. X 10. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-3651.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #210/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #2/1916., #12/1916.,
                                                # 271/1917., # 321/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 854.

LEIMANIS Juris, arhitekts.
                * 1900. III 29.                           
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LEIMANIS Milda, ārste.
                * 1901. I 01. Boju pag.
                1929/1938. Rīgas Pārdaugavas rajona kopēja slimo kases māsa, ārste,
                1933. Beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                134/1938. Torņakalna rajona ārste,
                1938/1944. Rīgas pilsētas Bērnu slimnīcas ārste.
                1938. Bauskas 2.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-23.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEIMANIS Oskars Pētera d., ceļu inženieris.
                * 1891. XII 11. Tūjas pag.; M. Marija, S. Elza dz. Freimanis.
                               + 1969. Grand Rapids, ASV
                Beidzis Vecmuižas pagasta skolu,
                Beidzis Liepupes draudzes skolu,
                Beidzis Tērbatas reālskolu,
                1910/1918. Beidzis Pēterpils Ceļu inženieru Institūtu,
                1919. Šoseju un zemesceļu resora Tiltu projektešanas daļas inženieris,
                1919/1921. Latvijas dzelzceļu I ekspluatācijas nodaļas priekšnieka palīgs,
                1921/1941. Ceļu iecirkņu Jelgavā un Rīgā priekšnieks,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1344,
                1941/1942. Ceļu I iecirkņa priekšnieks,
                1942. I 10. iecelts par Latvijas satiksmes ģenerāldirektoru,
                Apbalvots ar Zviedrijas Vāzas ordeņi,
                Latvijas inženieru biedrības biedrs,
                Rīgas Latviešu biedrības biedrs,
                Jelgavas Latviešu biedrības biedrs.
                Latvijas filistru apvienības biedrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 106/1942.

LEIMANIS Oto Dāvja d., inženieris elektriķis.
                * 1884. VII 17. Valmieras pag.; M. Kristina, S. Raskovja dz. Klenova
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju,
                Beidzis Pēterpils Elektrotehnisko Institūtu,
                1920. Sabiedrības „Abuls” direktors,
                1940. I 02. iecelts par VEU „Ķegums” uzņēmuma ražošanas daļas direktoru,
                Strādājis Krievijas elektrostacijas būves,
                Pasaules enerģijas konferences Latvijas komitejas loceklis,
                Bijis Ķeguma būves inspekcijas vecākais inženieris,
                Bijis Rīgas pilsētas tehnikuma inspektors,
                Apbalvots ar Zviedrijas Vazas ordeņi,
                Valmieras pagasta Vecbrenguļu māju īpašnieks.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Brīvā Zeme” # 3/1940.

LEIMANIS Pēteris Kārļa d., kapteinis.
                * 1891. VIII 08. Jaunpiebalgas pag. + 1928. V 09. Daugavpilī.
                1915. IX 08. Rezerves 160. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. XII beidzis Mācības komandu,
                1916. V 02. Čistopoles praporščiku skolas junkurs,
                1916. IX 06. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IX 19. Rezerves 128. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. X 17. Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1916. X 20. Papildu (62) rotas komandieris,
                1917. II 04. Kājnieku 725. pulka Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. II 19. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. VII 26. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. III 25./VI 02. Rotas (XI) komandieris,
                1917. VI 12. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 07. beidzis: Tranšeju lielgabalu kursus,
                1917. VI 16. skaitīt: Leimanis II,
                1917. VII 28. Papildu (142) rotas komandieris,
                1917. X 16. piekomandēts Latviešu strēlnieku un bezpartejiskā padomē,
                1918. II 13. atvaļināts,
                1918. II 22. vācu gūstā,
                1919. IV 26. Daugavgrīvas cietokšņa pulka skolas priekšnieka palīgs,
                1919. V 22. atstājis vienību,
                1919. VI 22. Rīgas III rotas virsnieks,
                1919. VII 30. Liepājas kara skolas virsnieks,
                1919. Latgales divīzijas papildu bataljona virsnieks,
                1919. Aizputes kājnieku pulka
                1921. XI 23. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1922. I 14. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1169,
                1924. IV 28. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. III 22.,
                1927. X 15. atvaļināts,
                1928. V 13. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-3653.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #182/1917.,
                                                #185/1917., #233/1917., #370/1917.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas kareivis” #106/1928.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #346.

LEIMANIS Pēteris Davja d., ierēdnis.
                * 1895. IV 12. Baižkalna pag. + 1975. I 07. Almelijā, Anglijā
                1915/1917. Leibgvardes Petrogradas pulka vecākais rakstvedis,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1917,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. IX 22. Madonas IX aizsargu pulka mantzinis,
                1936. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas nopelnu Krustu,
                1939. III 23. Madonas IX aizsargu pulka grāmatvedis,
                1941. VI 14. deportēts,
                Valsts ierēdnis, Madonas apriņķa policijas sekretārs,
                Avots:       LVVA 1640-1-524-116.;
                               LVA 1987-1-20506.

LEIMANIS Voldemārs Kārļa d., kapteinis.
                * 1895. VI 03. Cēsīs + 1930. VII 02. Poleščinā.
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1916. X 28. Gori praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 28. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 23. Gori praporščiku skolas virsnieks,
                1916. XII 15. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 21. skaitīts Leimanis II,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. II 04. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. XI 03. Rotas (III) komandieris,
                1917. XI 20. piekomandēts Daugavpils kara apgabala štābam,
                1918. I atvaļināts,
                1918. XI 18. Cēsu rotas vada komandieris,
                1919. VII 11. Cēsu kājnieku pulka rotas komandieris,
                1919. VIII 06. Cēsu kājnieku pulka adjutants,
                1919. VII 02. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1920. III 03. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 11.,
                1921. I 13. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #503.,
                1921. IV 01. Rotas (XI) komandieris,
                1922. XI 01. Siguldas kājnieku pulka virsnieks,
                1925. I 29. atvaļināts,
                1926. Robežapsardzības dienestā Dagdā,
                1930. VII 03. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 5601-1-3654.;
                                XII armijas pavēle #166/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle 10.02.1917.;
                                 Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #359/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #2/1916., #12/1916.,
                                                #6/1917., #34/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #358/1917.,
                                                # 377/1917., # 404/1917.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture’, R., 1934.;
                                „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā, 1936.;
                                „Lāčplēša ara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Brīvā Zeme” #145/1930.;
                                „Latvijas kareivis” #145/1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 347.

LEIPCIGS Marija, ārste.
                Sk. Gulbis Marija.

LEISMANIS Olga, ārste.
                Sk. Tillaks Olga.

LEIŠE Ārijs, ārsts.
                * 1919. II 20. Smiltenē
                1943. XII 01. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Bauskas 57-1.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-24.

LEITENDORFS Osvalds, ierednis.
                *1894. VII 15. Rīgā + 1936. IX 23. Rīgā.
                1914. beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1914/1918. Krievijas armijā un strēlnieku pulkos,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1921 Latvijas Universitātes tautsaimniecības fakultātē,
                1921/1924. Valsts statistiskās pārvaldes ierēdnis,
                1924/1936. Latvijas bankas vecākais inspektors,
                Korporācijas „Patria’s” filistrs.
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Universitas” # 11/1936.

LEITIS Elizabete dz. Kozlovs, ārste.
                * 1899. X 28. Tverā, Krievijā [vēlāk Baķis] + 1987. II 23. Albānijā, ASV
                1927. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1927/1944. Mālupes pagasta rajona ārste,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VII 05. Valkas VII aizsargu pulka rotas (X) ārste,
                1939. III 20. apbalvota ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Avots:       LVVA P1023-2-14-25, 1640-1-523-148.;

LEITIS Ernests, amatnieks.
                * 1895. VIII 02. Valdgales pag. + 1944. XII Vjatlagā.
                Kurpnieka amata meistars,
                Talsu amatnieku biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                1915/1918. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1918/1921. Sarkanā armijā,
                1925. XI 15. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1785,
                1935. I 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa I pakāpēs goda zīmi # 2058,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 148,
                1941. deportēts,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras medali. 
                Avots:       LVVA 1303-3-19-376.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eihenbauma arhīvs.

LEITIS Jānis Jāņa d., kapitāns.
                * 1892. I 021. Vecpiebalgas pag.; M. Made dz. Griņģis; S. Marija dz. Veismane
                1911. Beidzis Cēsu pilsētu skolu,
                1913. Krievijas armijas karavīrs,
                1914. VII lauku 22. Brigādes karavīrs,
                1915. IX Tiflisas kara skolas junkurs,
                1916. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916/1918. Krievijas armijas podporučiks,
                1920. II 19. Cēsu kājnieku pulka Rotas (I) komandieris,
                1921. IV 21. atvaļināts, kapitāns pakāpē,
                1924/1937. Vecpiebalgas pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1924/1940. Vecpiebalgas apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. IV 20. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (IV) komandieris,
                1932. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4394,
                1944/1945. vācu armijas būvbataljona komandieri,
                Leimaņu izglītības biedrības priekšnieks,
                Vecpiebalgas pagasta Jauntētītes māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525,;
                                „Latvijas darbinieku galerija ”, R., 1929.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1939.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Viduszemnieku biogrāfiskā vārdnīca’, Cēsīs. 2003.;
                                „Pašvaldību Dzīve” #43/1937.;
                                „Cēsu Vēstis” #10/1943.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #853.

LEITIS Jānis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. III 27.; S. Biruta dz. Luste + 1942. VIII 18. Sevurallagā, Krievijā
               1926. Beidzis Priekuļu lauksaimniecības vidusskolu,
                1928/1929. Galvenās artilērijas noliktavas instruktors,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. XII 18. Cēsu X aizsargu pulka Lizuma pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1933. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1935. apbalvots ar Igaunijas Baltā Krusta III klasi,
                1938/1940. Tirdzniecības rūpniecības A/S „Šīferis” valdes loceklis,
                1938. XI 17. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru #868,
                1939. III 20. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 02. apbalvots: ar Polijas sudraba Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Lizuma pagasta padomes loceklis,
                Lizuma lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Lizuma patērētāju biedrības priekšnieks,
                Lizuma pagasta Viņķeļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                LVA 1987-1-17306.;
                                „Jaunākās Ziņas” #76/1938.;
                                „Cēsu Vēstis” #287/1938.;
                                „Gulbenes Balss” #4/1940.;
                                www.nekropole.lv

LEITIS Pēteris Voldemārs, būvinženieris.
                * 1910. II 14. Veselauskas pag.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LEIVERS Otto, farmaceits leitnants.
                * 1891. II 18. + 1983. III 05. Teksasā, ASV
                1919. Valmieras kājnieku pulka karavīrs, rezerves farmaceits leitnants,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IX 17. Madonas IX aizsargu pulka Jātnieku diviziona farmaceits,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Cēsu draudzes padomes loceklis,
                Dzelzavas savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Dzelzavas aptiekas īpašnieks.
                Avots:      LVVA 1640-1-524-112.

LEJA Emīlija, skolotāja.
                * 1880. X 13.
                1900. beigusi Jelgavas sieviešu ģimnāziju ar skolotājas tiesībām,
                1900/1906. Talsu “E. Krauzes” sieviešu proģimnāzijas skolotāja,
                1906/1907. Bukaišu pagasta skolā,
                1907/1910. Talsu “Cirkeļa” tirdzniecības skolā,
                1910/1911. Jelgavas “E. Kleinberga” sieviešu ģimnāzijā,
                1911/1912. Talsu “Cirkeļa” tirdzniecības skolā,
                1912/1915. Talsu “E. Krauzes” sieviešu proģimnāzijas skolotāja,
                1915/1918. Buhāras “Kerku” tirdzniecības skolā,
                1918/1920. Buhāras “Kerku” apvienotā pamatskolā,
                1921/1932. Lībagu pamatskolas skolotāja,
                1932. XI 16. pensionēta,
                1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 41.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-63.

LEJA Rūdolfs, ārsts.
                * 1908. X 15. Purmsātu pag.
                1938. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1940. Balvu slimnīcas un pilsētas ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-26.

LEJASBLUSA Jānis Dāvja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1889. VI 02. Kacenu pag.; M. Minna, S, Emma dz. Palms
                Beidzis Kacenu draudzes skolu,
                1914/1918. Krievijas armijas sanitārs,
                1919/1920. Kačanovas partizāņu nodaļas karavīrs,
                1920/1934. Kacenu pagasta valdes loceklis,
                1925/1934. Kacenu pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1934/1940. Kacenu pagasta vecākais,
                1936. IX 12. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3991,
                1937/1940. Kacenu lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1938/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                Kacenu ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Kacenu ev. lut. draudzes Revīzijas komisijas loceklis,
                Kacenu aizsargu nodaļas dibinātājs,
                Kacenu meliorācijas sabiedrības „Aizpurve” Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-49.

LEJASMEJERS Kārlis, ierēdnis.
                * 1906. III 21. Bauskā: S. Ksenija dz. Zakovics.
                1938. beidzis Latvijas Universitāti, cand. phil.,
                1939. Baznīcu un konfesiju departamenta vecākais ierēdnis.
                Dz. Elizabetes 9-31.
                Avots:       LVVA 1370-1-2281.

LEJAS SAUSS Ernests, ierēdnis.
                * 1897. IV 26. Tukumā.; S. Lilīja dz. Bērziņš.
                1916. beidzis Tukuma pilsētas komercskolu.
                1922. VIII 21. Fin. min. Kredīta departamentā – grāmatvedis,
                1924. VII 07. revidents,
                1927. I 03. jaunākais revidents,
                1927. II 04. Valsts saimniecības departamenta Tirdzniecības un
                                banku nodaļas vecākais grāmatvedis,
                1928. IV 03. Valsts saimniecības departamenta Banku nodaļas
                                vecākais grāmatvedis,
                1929. III 01. revidents,
                1934. VI 15. iec. par Valūtas komisijas biroja vadītāju,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 31.
                Valsts saimniecības departamenta Tirdzniecības un banku nodaļas
                                vecākais grāmatvedis,
                Avots:       LVVA 1303-3-19-27.

LĒJĒJS Jēkabs Jukuma d., pulkvedis leitnants.
                * 1892. XI 01. Durbes pag. [arī Lejiņš; Jakov]; S. Emīlija dz. Stankevičs
                                + 1965. VII 15. Ņujorkā.
                Beidzis Liepājas tirdzniecības skolu,
                1916. VI 01. Alekseja kara skolas junkurs,
                1916. X 21. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. X 10. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 11. Rezerves 128. kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 18. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1918. II 24. atvaļināts,
                1919. IV Latviešu I neatkarības bataljona Rotas (II) virsnieks,
                1919. VII 13. paaugstināts virsleitnants pakāpā,
                1919. VIII 07. Liepāja kājnieku pulka Mācības (III) rotas komandieris,
                1920. III 14paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1920. I 13.,
                1920. XII 17. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #416,
                1921. Robežsargu III pulka virsnieks,
                1921. XII 03. Robežsargu II pulka virsnieks,
                1922. VI 28. Liepājas kājnieku pulka virsnieks,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1925. VII 13. Kurzemes divīzijas štāba virsnieks,
                1934. II 01. Ventspils kājnieku pulka virsnieks,
                1934. XI 07. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3299,
                1936. III 27. Sigulda kājnieku pulka virsnieks,
                1936. III 27. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1936. III 27.,
                1937. V 13. Liepājas kājnieku pulka virsnieks,
                1939. VII 26. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #199 ar šķēpiem,
                1939. XI 01. Ventspils kājnieku pulka virsnieks,
                1940. X 18. atvaļināts,
                1941. VII Liepājas Aizputes apriņķa pašaizsardzības vienību komandieris,
                1941/1945. Liepājas apriņķa policijas priekšnieks.
                1945. Vācijā.
                Avots:       LVVA 1515-1-143-19, 5601-1-3671.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #201/1917., #204/1917.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Laiks’ #60/1965.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #899.

LEJIŅŠ Anna dz. Ribulis, ārste.
                * 1894.     
                1924. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Kuršu 13.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEJIŅŠ Eduards, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. XII 06. Aiviekstes pag.
                1926/1927. Kara būvniecības pārvaldes karavīrs,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. VII 19. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Aiviekstes pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1929. III 25. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1934. XI 18. apbalvots ar Latvijas Aerokluba bronzas medalu,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 2070,
                1939. IV 20. Aiviekstes pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts no Aiviekstes pagasta Ceriņu mājām,
                Krievciema lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Aiviekstes Ungurmuižas I krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Aiviekstes savstarpējas apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas priekšnieks,
                Aiviekstes pagasta Sīlakalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-126.

LEJIŅŠ Kārlis, ārsts.
                * 1900. VII 03. Alojas pag.
                1929. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1930. Lejasciema Dūres rajona ārsts,
                1930/1932. Mērdzenes rajona ārsts,
                1932/1936. Kārsavas rajona ārsts,
                1936/1937. Mērdzenes rajona ārsts,
                1937/1939. Mērdzenes Ciblas Zvirgzdenes rajona ārsts,
                1939/1944. Mazsalacas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-27.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEJIŅŠ Pēteris Pētera d., Dr. jur., profesors.
                *1879. X 09. Ērgļu pag.
                Beidzis Ērgļu draudzes skolu
                1898/1901. beidzis Penzas mērniecības skolu, mērnieks,
                1902/1908. Penzas apgabaltiesas mērnieks eksperts,
                1907. beidzis Maskavas 3. ģimnāziju, eksternis,
                1907/1913. beidzis Maskavas universitātē vēstures un filoloģijas fakultātes
                                filozofijas nodaļu,
                1917. beidzis kā ekstērns Maskavas universitātes juridisko fakultāti,
                1917/1920. Penzas  paidagoģiskajā institūtā, lektors,
                1920/1940. Latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1454,
                1935/1938. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1937. V 29. ieguva Dr. jur. grādu,
                1937. X 06. ievēlēts par profesoru pie tiesību filozofijas katedrās,
                Bij. LU padomes loceklis un padomes sekretārs.
                Avots:       “Universitas” # 7/1960.;
                                „Students” # 2/1937., # 3/1939.    

LEJIŅŠ Teodors Nikolajs, farmaceits.
                * 1889. XI 27. Zasas pag. + 1961. III 31. Grand Rapidā, ASV
                1914/1916, Krievijas Sarkanā Krusta noliktavas pārzinis,
                1916/1918., Sarkanā Krusta Baltijas jūras hospitāļa farmaceits,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. Jēkabpils IV aizsargu pulka Bataljona (I) farmaceits,
                1936. IV 12. Jēkabpils IV aizsargu pulka farmaceits,
                Zasas pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Zasas savstarpējas apdrošināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                Zasas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Zasas aptiekas īpašnieks,
                Korporācijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-199.  

LEJIŅŠ Voldemārs Reiņa d., pulkvedis leitnants.
                * 1898. IX 17. Sērenes pag. [* 18.09.1898.]; S. Ludmila dz. Richters
                                + 1942. VI 29. Noriļskā.
                1916. VI 15. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rota (IV) brīvprātīgais,
                1916. VIII 30. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (V) strēlnieks,
                1917. I 07. beidzis Mācības komandu,
                1917. V 07. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 29. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 11. piekomandēts pulka štābam, sevišķo uzdevumu virsnieks,
                1918. II 22/XI 29. vācu gūstā Lihtenhorstā,
                1918. XI 30. Rīgas I rotas virsnieks,
                1919. I 05. Cēsu rotas virsnieks,
                1919. III Ezeres komandants,
                1920. II Majoru komandants,
                1920. Rīgas jūras komandantūras virsnieks,
                1922. I 15. Robežsargu 3. pulka virsnieks,
                1922. V 06. Ventspils kājnieku pulka virsnieks,
                1922. X 11. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1922. XI 17. Jelgavas kājnieku pulka virsnieks,
                1923. I 24. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1921. X 25.,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. I 24. Kurzemes divīzijas štāba virsnieks,
                1925. VI 20. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1924. I 25.,
                1925. IX 05. Jelgavas kājnieku pulka virsnieks,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #870,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1939. VII 26. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #220 ar šķēpiem,
                1939. IX 14. Augstākās kara skolas adjutants,
                1939. XI 11. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1939. XI 11.,
                1939. XII 29. beidzis: Augstākās kara skolas Vispārīgo nodaļu,
                1940/1941. Teritoriālā XIV korpusā,
                1940. X 29. Strēlnieku 181. divīzijas štāba operatīvas nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. apcietināts Litenē,1942. VI 29. nošauts Noriļskā.
                Avots:       LVVA 5192-1-937-503, 5601-1-3679.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #292/1917., #371/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulka vēsture’, R., 1929.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture’, Liepājā, 1936.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #350.

LEJNIEKS Edgars, Dr. h. c., profesors.
                *1889. V 19. Rīgā; S. Ludmila dz. Tomasene + 1937. II 11. Rīgā.
                1898/1900. beidzis Pārdaugavas apvienoto pamatskolu,
                1900/1907. beidzis Rīgas Pētera I reālskolu,
                1907/1911. beidzis Maskavas Universitāti, matemātikas fakultāti,
                1913. ieguva mag. math. grādu,
                1914. Maskavas ceļu inženieru institūta docents,
                1918. Maskavas augstākajās tehniskajās skolas docents,
                1919. Latvijas Universitātes organizācijas komitejas loceklis,
                1919/1934. Latvijas Universitātes profesors matemātikas un dabas
                                zinātņu fakultātē,
                1920/1934. Latvijas Universitātes bibliotēkas organizētājs un vadītājs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #266,
                1934. ievēlēts par Matemātikas zinātņu goda doktoru,
                1934. pensionēts.
                1937. II 15. apbedīts Mārtiņa kapos Rīgā,
                Korporācijas Fraternitas Academica filistrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Students’ # 10/1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #268/1934.;
                                „Universitas” #63/1989.

LEJNIEKS Ernests Ernesta d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. V 22. Dzērves pag. = 1943. XI 05. Vjatlagā, Krievijā
                1919/1920. Aizputes apriņķa apsardzības priekšnieka pārvaldes
                               vecākais rakstvedis,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IV 12. Aizputes VI aizsargu pulka dzērves pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. apbalvots ar Latvijas aizsardzības biedrības Bronzas medaļu,
                1937. V 15. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Dzērves pagasta padomes loceklis un tiesas priekšsēdētājs,
                Cīravas ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Dzērves lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Dzērves piensaimnieku sabiedrības priekšsēdētājs,
                Dzērves pagasta Drabežu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-501.;
                               „www.nekropole.lv”

LEJNIEKS Ints, tālbraucēju kapteinis.
                * 1881. XI 17.
                1908. beidzis Rīgas jūrskolu,
                1933/1940. Tvaikoņa “Katvaldis” kapteinis.
                Bij. “Saratovs” stūrmanis,
                K/F “Brāļi Seeberg” dienestā.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 114.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-308.

LEJNIEKS Jānis, ārsts.
                * 1876.
                1909. beidzis Tērbatas  Universitāti,
                1938. Dunavā, Ilūkstes apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEJNIEKS Voldemārs, būvinženieris.
                * 1912. XI 12. Aizputē.
                1941. VIII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LEKSIS Kārlis Spīča d., rezerves virsleitnants.
                * 1894. IX 30./X 12. Gaujienas pag. [Lekss]
                1915. Kazaņas kara skolas junkurs,
                1915. XII 13. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. I 18. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1916. II 29. Rotas (X lit. B.) komandieris,
                1916. III/ X 16. piekomandēts Mācības komandai,
                1916. X 16. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. X 28. Rotas (II) komandieris,
                1916. XI 24. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādei,
                1917. I 03. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. III 30. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādei,
                                Policijas komandas jaunākais virsnieks,
                1917. IV 06. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. IX 13.,
                1917. VIII 17. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. V 03.,
                1917. VIII 21. kaujas pie Šmizenu krogā,
                1917. IX 02. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādei,
                                Komandanta komandas pusrotas komandieris,
                1917. IX 10. stādīts apbalvošanai: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru
                                ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 05. stādīts paaugstināšanai štābs kapitāns pakāpē,
                1924. bijis Jelgavas apriņķa Elejas iecirkņa policijas priekšnieks,
                1924/1940. Rīgas prefektūras ierēdnis, dz. Hospitāļu 21-3,
                1931. I 02. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2474,
                Latviešu veco strēlnieku biedrība Goda sardzes komandieris.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 4254-1-32-164., 5192-1-338-111.;
                                XII armijas pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #20/1916., #60/1916.,
                                                #297/1916., #319/1916., #337/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #4/1917., #113/1917.,
                                                #117/1917., #258/1917.;
                                „Policijas Vēstnesis’ 93/1924.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5756.;

LEKSIS Marta dz. Ligers, ārste.
                * 1897.     
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Hospitāļu 21.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĒLE Eduards Mārtiņa d., leitnants.
                * 1891. I 27. Ventspilī. [Lehle]
                1915. IX 11. Rezerves 3. kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. IV 29. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IX) strēlnieks,
                1916. VIII 03. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) strēlnieks,
                1917. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu #1147778,
                1917. III 03. jefreitors,
                1917. V 04. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 22. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 27. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1919. III 09. Latvijas armijas leitnants.
                Avots:       LVVA 5601-1-3685.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #293/1917.,
                                                #371/1917. #377/1917.;
                                www. latviesustrelniekusaraksts.lv.

LĒMANIS Elizabete, ārste.
                Sk. Galmanis Elizabete.

LĒMANIS Fricis, ārsts.
                * 1901. IX 28. Liepājā.; S. Valija.  
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, ādas slimības,
                1934. Avotu 16 a,
                1934/1938. Lāčplēša 50,
                1938. Marijas 35.
                Avots:       LVVA 2942-1-7907.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEMHENS Rahila, ārste.
                * 1897.     
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. L. Maskavas 173.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEMKINS Jānis, mācītājs.
                * 1882. XII 19.
                1929. XI 09. ordinēts,
                1935. Rīgas apriņķa iecirkņa prāvesta rīcībā, Ādmiņu 6-20.
                1942. Jaunciema ev. lut. draudzes mācītājs.   
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

LEMPERTS Grigorijs, ārsts.
                * 1906.    
                1932. beidzis Latvijas Universitāti,
                1933. XI 18. Rīgas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1933. XI 18. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1938. Piltenē, Ventspils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEMPERTS Leonīds, ārsts.
                * 1880.     
                1907. beidzis Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Baznīcas 1/3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LENCBERGS Kārlis, ārsts.
                * 1903. VIII 08. Seces pag.
                1938. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1944. Rīgas dziedniecības vingrotavas ārsts,
                1938/1944. Rīgas pilsētas Bērnu slimnīcas ārsts,
                1939/1940. Rīgas pilsētas pārvaldes skolu nodaļas ārsts,
                1941. Brīvības 44/46-16.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-28.

LĒNMANIS Jānis, amatnieks
                * 1888. VII 09. Limbažos + 1939. VII 03. Limbažos
                1903/1920. Leitnera velosipēdu un automobiļu fabrika Rīgā un Harkovā,
                1920/1924. kara kuģa „Virsaitis” atslēdznieks,
                1924/1939. mehāniskas darbnīcas īpašnieks Limbažos,
                1937/1939. Limbažu amatnieku biedrības priekšnieks,
                1938. izturējis pārbaudījumu mehāniķa amatā,
                1938. XII 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 918.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-538.;
                                „Amatnieks” # 14/1939.

LĒPE Lilija, ārste.
                * 1915. I 05. Rīgā
                1940. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Valsts Daugavpils psihiatriskās slimnīcas ārste,
                1941/1944. Kara slimnīcas „Kriegslazartt” ārste,
                1941. Līvciema 10.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-30.

LEPERS Aleksandrs, mag. jur.
                * 1907. XI 26. Silajāņu pag.
                1928. beidzis Rēzeknes valsts ģimnāziju,
                1928/1936. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1932/1939. Šoseju un zemes ceļu departamenta darbvedis, biroja pārzinis,
                1938/1940. Žurnāla „Ceļš un Satiksme” redaktors,
                1939/1940. Šoseju un zemes ceļu departamenta Administratīvās daļas vadītājs,
                1940. lauksaimniecības bankas vice direktors,
                1942/1943. Rīgas Universitātes Tautsaimniecības nodaļas students,
                1955/1956. Latvijas Universitātes ekonomiskā fakultātes students.
                Avots:      „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Rīts” # 124/1939.;
                               „Brīvā zeme” # 65/1940.

LEPPIKS Arvīds Jāņa d., Dr. agr., inženieris tehnologs.
                *1889. IX 18. Rīgā; S. Anna dz. Velps + 1965. III 27. Rīgā
                Beidzis Pētera I reālģimnāziju Rīgā,
                1908/1912. Jessenas Lerhas ģimnāzijas skolotājs,
                1907/1913. Beidzis Rīgas Politehnikumu, Inženieris tehnologs,
                1913/1915. Priekuļu lauksaimniecības mašīnu izmeģīnāšanas stacijas
                                vadītāja palīgs,
                1915. Maskavas pakavu fabrikas inženieris,
                1915/1916. Rēveles jūras cietokšņa izbūves darbu inženieris,
                1916/1918. Krievijas zemkopības ministrijas speciālists lauksaimniecības
                                jautājumos,
                1918. Pēterpils produktu apmaiņu biroja speciālists,
                1919. Latvijas zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta
                                Tehniskās nodaļas inženieris,
                1919. Latvijas Augstskolas Lauksaimniecības fakultātes docents,
                1920. Valsts fabriku virsvaldes tehniskais direktors,
                1920/1923. Priekuļu lauksaimniecības mašīnu izmēģināšanas stacijas vadītājs,
                1922. Latvijas Universitātes štata docents,
                1923. vecākais docents,
                1924. Priekuļu lauksaimniecības mašīnu izmēģināšanas stacijas konsultants,
                1924/1926. Lauksaimniecības fakultātes dekāns,
                1926/1927. Lauksaimniecības fakultātes sekretārs,
                1934. XII 07. ieguva Dr. agr. grādu Latvijas Universitātē,
                1935. XI 04. profesors,
                1936. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #1036.
                1939/1944. Latvijas Universitātes profesors, Lauksaimniecības mašīnu
                                katedras vadītājas,
                1945/1963. Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības
                                mehanizācijas fakultātes mašīnu elementu katedras vadītājs,
                1948. profesors, tehnisko zinātņu kandidāts.
                Avots:      LVVA 1303-2-34-19.
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #279/1934.;
                                „Plēsums” #7/1965.

LEPPIKS Jūlijs, tālbraucēju kapteinis.
                * 1896. I 30. + 1926. III 05. jūrā pie Beļģijas.
                1915/1918. Angļu armijā,
                1921/1925. beidzis Kr. Valdemāra jūrskolu,
                1925/1926. burinieka “Daina” kapteinis.
                1926. III 09. apbedīts [Seebriggā.]
                Avots:       “Jaunākās Ziņas” # 53/1926.

LEPŠE Nikolajs Emiļa d., leitnants.
                * 1895. VII 20. Rucavas pag. [Jānis]
                1915. I Krievijas armijas brīvprātīgais,
                1916. Tiflisas praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 04. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka
                                Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. X 23./31. kaujas,
                1917. VIII 22. pie atkāpšanas palika Rīgā,
                1917. IX/ 1918. XI. vācu gūstā,
                1919. I Liepājas apvienotas rotas virsnieks,
                1919. II Latviešu I neatkarības rotas virsnieks,
                1919. IV 07. atvaļināts,
                1919. IV 14. Darba rotas virsnieks Liepājā,
                1919. IV 16. apcietināts no Niedres valdības,
                1919. VI 21. izbedzis,
                1919. VII 24. Atsevišķā VII bataljona ieroču pārzinis,
                1919. VIII 14. Iekšlietu ministrijas dienestā.
                Avots:       LVVA 5601-1-3701.;
                                XII Armijas pavēle #862/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #67/1917., #270/1917.;
                                „Latviešu Strēlnieks” 692. lpp.

LEPŠE Tālivaldis Nikolaja d., virsleitnants.
                * 1896. XII 20. Bauskas pag.; S. Vilma + 1941. VII 22. Baltezerā.
                1915. VIII 08. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) strēlnieks,
                1915. IX 13. Sakaru komandas strēlnieks,
                1916. III 08. kaujas,
                1916. IV 16. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu #92043.
                1916. VII 07. kaujas,
                1916. VII 31. apbalvots: Sv. Jura ordeņa III šķiras medaļu #584418,  
                1916. X 21. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 31. jefreitors,
                1917. V 07. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 27. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VIII 31. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1918. II vācu gūstā,
                1919. IV 22. Bauskas latviešu bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 21. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1919. XII 14. Latgales partizāņu pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1920. IV 08. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. II 11.,
                1920. XII 17. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #428,
                1922. I 11. atvaļināts,
                1922. II 08. Robežpolicijas Rajona priekšnieks, Bauskas aizsargu pulka adjutants,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. IX 01. Bataljona (I) komandieris,
                1928. VII 01. Kuldīgas aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1940,
                1931/1934. Rīgas V aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1932. apbalvots: Latvijas aizsardzības biedrības Bronzas medaļu,
                1933. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934/1937. Ventspils apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks Dundagā,
                1937/1940. Kuldīgas apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks Saldū,
                1941. VII 23. apbedīts Ādažu kapos,
                1942. Saldus II draudzes ev. lut. draudzes baznīca uzstādīta piemiņas plāksne.
                Avots:       LVVA 5601-1-3702.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #292/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēle #49/1917.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Policija” #5/1937.;
                                „Saldus Avīze” #253/1934.;
                                „Kurzemes Vārds” #158/1942.;
                                „Tēvija” 54/1941.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4172.;
                                www.strelniekusaraksts.lv

LERHS Arnolds, ārsts.
                * 1899. VI 27. Jēkabnieku pag. + 1958. X 31. Baltimorē, ASV
                1919/1920. Dzelzceļu mezgla komandantūras karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1929. Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas slimnīcas ārsts,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929/1934. Zaļenieku pagasta ārsts,
                1934/1944. Krimuldas slimnīcas pārzinis,
                1935. X 15. Rīgas V aizsargu pulka Eskadrona (II) ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-31, 1640-1-522-203.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               www.nekropole.lv

LERHS URDZEVIČS Georgs, skolotājs.
                *1881. VIII 26. Ezerē
                1911. beidzis Maskavas Universitāti, cand. math.,
                1911/1912. „Bērziņa un Šmithena” vīriešu ģimnāzijas skolotājs,
                1912/1917. Tukuma pilsētas skolas skolotājs,
                1917/1918. Bielopoljas kroņa vīriešu ģimnāzijas skolotājs,
                1918/1920. Harkovas vīriešu ģimnāzijas skolotājs,
                1920/1921. Rīgas „Jaunatnes savienības” skolas skolotājs,
                1921/1940. Rīgas I ģimnāzijas skolotājs,        
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4302.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-29.

LESIŅŠ Alma, skolotāja.
                * 1892. VI 15.
                1911. ieguva skolotājas tiesības pie Rīgas mācības apgabalā,
                1911/1915. pirmskolas skolotāja,
                1915/1917. Bēgļu bērnu skolā,
                1919/1940. Jūdažu pamatskolas pārzine,
                1939. X 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                1939. XI 09. apbalvota ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 234.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-113.

LESIŅŠ Milda, farmācijas maģistre.
                Sk. Brēmans Milda.

LESIŅŠ Rūdolfs, ierēdnis.
                * 1904. III 29. Balvu pag.; S. Vilma dz. Mencis.
                1923. VII 03. Zemju departamenta mērniecības daļas mērnieks praktikants,
                1923. X 24. zīmētājs,
                1924. VII 18. Zemkopības departamentā mērniecības daļas zīmētājs,
                1925. IV 08. mērnieks III šķiras,
                1929. IV 22. mērnieks II šķiras,
                1931. I 19. mērnieks I šķiras,
                1933. X 25. Instrumentu noliktavas pārzinis,
                1935/1940. Zemes ierīcības departamenta saimniecības daļas
                                                noliktavas pārzinis.
                1939. X 25. stādīts apbalvošanai ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1303-2-85-47.

LESIŅŠ Vera, ārste.
                Sk. Skuja Vera.

LESKE Eižens Kārļa d., virsleitnants.
                * 1894. + 1928. VIII 13. [Jevģenijs]
                1916. Donskas 231. kājnieku družīnas praporščiks,
                1916/1917. ievainots, ārstējas hospitāļi,
                1917. IV 20. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Sapieru
                                komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VI 14. Sapieru komandas priekšnieka v.p.i.,
                1917. VI 30. Sapieru komandas priekšnieks,
                1917. VIII 28. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. II 01.,
                1917. X 26. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 11. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #999134,
                1917. XI 12. ieskaitīts par strēlnieku,
                1918. II 06. prombūtne,
                1921. X 03. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1926. beidzis Virsnieku kursus,
                1928. VIII 17. apbedīts Cēsu kapos.
                Avots:       Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #235/1917., #236/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #297/1916., #165/1917.,
                                                #181/1917., #253/1917., #307/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #869.

LESNIEKS Valdemārs, ārsts virsleitnants.
                * 1890. III 18. Savienas pag. + 1973. X 06. Vesthēvenā, ASV
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā
                1910/1918. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1922. ārsts Majoros,
                1922. Cesvaines rajona ārsts,
                1927. bijis Madonas IX aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1933. apbalvots ar Latvijas vanagu III šķiras Nopelnu zīmi,
                1935. „Rakstnieka A. Saulieša kapa pieminekļa fonda” priekšsēdētājs,
                1935/1939. Ērgļu slimnīcas direktors,
                1939. Cēsu X aizsargu pulka (XII) rotas ārsts,
                1939. VI 01. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (XIII) ārsts,
                1939. Rīgas pilsētas Centrālās kopējas slimo kases rajona ārsts,
                Apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                Apbalvots ar Somijas aizsargu Nopelnu zīmi,
                Studentu biedrības Atauga vecbiedrs,
                Cēsvaines pagasta Staru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-183.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVENBERGS Edgars, ārsts.
                * 1904.
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Dzirnavu 43.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVENBERGS Šmerijs Jankeļa d., provizors.
                * 1875. II Talsos.
                1907. II 12. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors.
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants.
                Avots:       LVVA 3328-1-2027-271.

LEVENSONS Manne, ārste.
                * 1897.     
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, ķirurģijā un ortopēdijā,
                1938. Valdemāra 15.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVENSONS Vulfs, ārsts.
                * 1880.     
                1908. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Marijas 18.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVENŠTEINS Ābrams, ārsts leitnants.
                * 1903. XII 05. Liepājā + 1941.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1928. Kurzemes artilērijas pulka sanitārais virsnieka vietnieks,
                1928. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1936/1940. Aizsargu organizācija,
                1936. IIi 14. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (V) ārsts,
                Sakas rajona ārsts,
                Latvijas Sarkanā Krusta Pāvilostas veselības kopšanas punkta vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-507.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVENŠTEINS Iciks, ārsts.
                * 1903.
                1926. beidzis Latvijas Universitāti, uroloģijā,
                1938. Marijas 18.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVENŠTEINS Iezajs Bērs Gesseļa d., provizors.
                * 1870. VII 06. Rīgā [Loevenstein]
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants.
                Avots:       LVVA 3328-1-2027 272.

LEVIATANS Eduards, mācītājs.
                * 1877. VIII 31. [Raits]
                1922. IV 09. ordinēts,
                1935. Jaunpils draudzes mācītājs,
                1940. mācītājs emir. uzvārds Raits.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“;
                                „Svētdienas Rīts“ # 12/1940.

LEVINOVIČS Daniels, ārsts.
                * 1879.     
                1904. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Aspazijas b. 3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVINS Amālija dz. Notelovičs, ārste.
                * 1900.     
                1927. beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Gaujienas pag., Valkas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVINS Bencians, ārsts.
                * 1871.     
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Marijas 42.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVINS Boriss, būvinženieris.
                * 1902. IX 26.
                1935. V 23. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LEVINS Eižens Aiziks, farmācijas maģistrs.
                * 1897. X 20.
                1930. I 11. beidzis Latvijas universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. X 16. farmācijas maģistrs.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LEVINS Feiga dz. Abramovičs, farmācijas maģistre.
                * 1912. VI 25. Polockā.
                1939. I 13. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. I 13. farmācijas maģistre.
                Avots: „Farmaceiti Latvijā“.

LEVINS Hermina, ārste.
                Sk. Jakovskis Hermīne.

LEVINS Hiršs, ārsts.
                * 1899.
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Gaujienas pag., Valkas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVINS Rašele dz. Berelovs, ārste.
                * 1913.
                1937. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Tālavijas 43, Ludzā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVINSONS Marianna dz. Hofmans, ārste.
                * 1901.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Vadoņa 17, Ventspilī.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVINŠTAMS Rasja, farmācijas maģistre.
                * 1911. I 31. Līvānu pag.             
                1938. V 24. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. V 09. farmācijas maģistre.   
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LEVITANS Eduards Anša d., mācītājs
                Sk. Raits Eduards

LEVITANS Mihaels Leviks, ārsts.
                * 1871.     
                1897. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Rēveles 48.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVITANS Marija, arhitekte.
                * 1901. XII 07.                           
                1928. VI 01. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

LEVITAS Jāzeps, ārsts.
                * 1869.     
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimības,
                1938. Jelgavā, Akadēmijas 31.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEVĪTS Eduards Mārča d., skolotājs.
                * 1888. X 09. Drabežu pag.; M. Anna, S. Nadježda dz. Kociņš.
                1904. beidzis Āraišu draudzes skolu,
                1904/1908. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1908/1909. Matīšu draudzes skolas skolotājs,
                1909/1910. Raunas draudzes skolā,
                1910/1911. Stukmaņu zēnu privātskolā,
                1911/1913. Ķemeru ministrijas skolā,
                1914/1915. Rīgas pilsētas pamatskolā, Slokas ielā,
                1916. Priekuļu ministrijas skolā,
                1916/1919. Dzērbenes ministrijas skolā,
                1919. Latvijas brīvības cīņās,
                1919/1938. Rīgas pilsētas “Brīvzemnieka” 16. pamatskolā,
                1922/1925. beidzis Latvijas Universitātes pedagoģijas nodaļu,
                1938/1940. Rīgas pilsētas “Annas Brigadieres” 19. pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 216. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 402.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-95.;
                                “Valmieras skolotāju semināra audzēkņi”, R. 1936.

LEZDIŅŠ Anna dz. Lapekins, ārste.
                * 1898.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Gaujas sanatorijā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LEZDIŅŠ Jūlijs Dāvja d., kooperators.
                * 1903. VIII 07. Drustu pag. + 1991. III 23. Hiksvile, ASV
                Beidzis Lubānas pamatskolu,
                Beidzis Varakļānu vidusskolu,
                1926/1940. Latvijas Piensaimnieku Centrālās savienības sekretārs,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krustu V šķiru #735,
                1941. Beidzis Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu nodaļu,
                1941/1942. Tirdzniecības departamenta dienestā,
                1942./1944. C/S „Turība” valdes priekssēdētājs,
                Latvijas Lauksaimniecības kameras kopdarbības padomes loceklis.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Tēvija” # 215/1942.;
                                „Laiks’ #28/1991.

LEZEVICS Aleksandrs, ārsts.
                * 1876.
                1904. beidzis Varšavas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimības,
                1938. Kalnciema 39 b.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIBERMANS Estere Esfire, farmācijas maģistre.
                * 1901. III 28.
                1924. IX 13. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. X 28. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LĪBERS Ādolfs Jēkaba d., poručiks.
                * 1896. [Liibers, Jakova d.]
                Beidzis Pēterhofas 2. praporščiku skolu, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VII 26. Bauskas latviešu strēlnieku pulka virsnieks,
                1917. VIII 26. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. III 17.,
                1917. VIII 30.Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1918. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-379.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #208/1917.,
                                                #247/1917., #305/1917.

LĪBERS Edgars, būvinženieris.
                * 1897. I 14.
                1933. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LIBERTĀLS Berta, ārste.
                * 1897.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Ezermalas 34.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIBERTS Augusts Jūlijs, būvinženieris.
                * 1911. IV 17. Sējas pag.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LIBERTS Augusts Jūlijs, būvinženieris.
                * 1911. IV 17. Sējas pag.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LIBERTS Arnolds, Dr. phil.
                *1888. I 08. Vilces pag. + 1938. IV 04.
                1908/1913. beidzis Cīrihes Universitātes matemātikas un dabas zinātņu nodaļu,
                1915/1920. fiziķis firmā „Trueb, Taeuber & Co“ Cīrihē,
                1920. ieguva Dr. phil. grādu,
                1920/1921. Skolotājs Rīgā,
                1921/1938. Latvijas Universitātes docents, vecākais docents.
                Avots:       „Students“ # 12/1938.

LIBERTS Jānis Pētera d., kara laika ierēdnis.
                * 1883.
                1917. Valmieras latviešu strēlnieku pulka rakstvedis,
                1917. VI 08. pārdēvēts par zaurjad kara ierēdņi,
                1917. VI 08. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Ārrindas komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. IX 14. pārdēvēts par kara laika ierēdņi,
                1917. XIII 21. bijis pulka kvartirmeisters,
                1918. atvaļināts,
                1919. reģistrēts Malienas pagastā.
                Avots:       LVVA 5434-1-75-347.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #223/1917.,
                                                 #336/1917., #346/1917.

LIBERTS Jānis Pētera d., pulkvedis leitnants.
                * 1890. II 24. Kauguru pag.; S. Alma dz. Zariņš.  + 1942. XI 17. Valmierā. [Libbert]
                1915. X 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona brīvprātīgais,
                1916. II 11. beidzis Mācības komandu, jefreitors,
                1916. II 24. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 10. portupejas junkurs,
                1916. VII 22. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. X 19/XI 15. piekomandēts Granātu metēju mācības komandai,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1917. I 13. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Ložmetēju komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. I 14. Ložmetēju komandas priekšnieka v.p.i.,
                1916. I 16. Tranšeju lielgabalu komandas priekšnieks,
                1917. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. III 22.,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa  IV šķiru,
                1917. VIII kaujās pie Olaines,
                1917. X 23. A. F. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. VIII 22.,
                1917. XI 19. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu # 986334.,
                1918. I 10. atvaļināts kā skolotājs.
                1918. Latviešu nacionālo karavīru savienības Valmieras nodaļas sekretārs,
                1918. Valmieras rezerves rotas virsnieks,
                1919. I arestēts,
                1919. Padomju Latvijas I strēlnieku pulka Mīnu metēju komandieris,
                1919. VII 12. Armijas Virspavēlnieka štāba virsnieks,
                1920. III 10. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 21.,
                1920. Vidzemes divīzijas štāba virsnieks,
                1921. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 873,
                1922. IX 01.  atvaļināts,
                1923. III 02. Kara pārmācības iestāžu Kara izmeklēšanas cietuma priekšnieks,
                1924. II 29. Kara tiesas kara tiesnieša kandidāts,
                1925. VIII 15. Galvenā štāba Organizācijas mobilizācijas daļas
                                Mobilizācijas nodaļas priekšnieks,
                1926. XII 04. Organizācijas mobilizācijas nodaļās priekšnieka palīgs,
                1928. X 04. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1930. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2394,
                1935. IX 14. Apgādes pārvaldes Bruņošanas daļas Mantu materiālās
                                nodaļas priekšnieks,
                1935. IX 11. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1935. XI 11.,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XI 09. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #297 ar šķēpiem,
                1941. Ii 111. atvaļināts,
                1942. XI 24. apbedīts Valmieras kapos.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-224., 2550-1-160-63.;
                                LVVA 5601-1-3727.;
                                Armijas XII pavēles #69/1917., #290/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #160/1917.;           
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #229/1916., #300/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #9/1917., #12/1916.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #15/1917., #29/1917.,
                                                #217/1917., #399/1917.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Tālavietis” #139/1942.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #885.

LIBERTS Ludolfs Mārča d., mākslinieks.
                * 1895. IV 03. Tirzā; S. Amanda dz. Rebane, dziedātāja.
                1915. beidzis Kazaņas mākslas skolu,
                1915/1917. Pasaules karā,
                1916. beidzis Aleksandra kara skolu,
                1921/1923. Latvijas kultūras veicināšanas biedrības mākslas skolas skolotājs,
                1923. IX 10. Mākslas akadēmijā – klases vadītājs,
                1924/1929. Latvijas nacionālā operā – dekorators,
                1929/1932. Latvijas nacionālā operā – režisors dekorators,
                1925. VII 01. vecākais klases vadītājs,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šk. # 453,
                1931. Barselonas pasaules izstādē – zelta medaļa,
                1932. VIII 01. Latvijas nacionālā operā – režisors,
                1934. Mākslas akadēmija piešķīrusi izcilus mākslinieka grādu,
                1935. VI 27. Valsts papīru spiestuves pārvaldnieks,
                1937. XII 07. iec. par Valsts papīra spiestuves un naudas kaltuves direktoru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķiru # 8.
                Latvijas rakstu un mākslas kameras vice priekšsēdētājs,
                Latvijas tēlotāju mākslas biedrības priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 5601-1-17-7.

LIBIETIS Juris Georgs, ārsts.
                * 1915. I 27. Valkā
                1939. Beidzis Latvijas Universitāti, 
                1939/1940. Tukuma pilsētas slimnīcas ārsts,
                1940. V 08. Daugavpils kājnieku pulka bataljona ārsts,
                1941. IX 15. atvaļināts,
                1940. Miera 5.,
                1940/1944. Tomes Vecumnieku Sēmes rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-33.

LIBIETIS Rihards, mācītājs.
                * 1890. IX 13.
                1939. VI 04. ordinēts par Valmieras prāvesta iecirkņa vikāru,
                1939. XII 01. apstiprināts par Kaldabruņas draudzes mācītāju,
                1942. Kaldabruņas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1943. VI 21. atņemtas Kaldabruņas draudzes mācītāja tiesības.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 6/1940.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 27/1943.

LĪBORS Emma dz. Sedlenieks, ārste.
                * 1901. VI 28. Rīgā + 1984. XI 19. Siguldā
                1926. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1927/1944. Pāles pagasta ārste,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. XII 25. Valmieras VIII aizsargu pulka rotas (VII) ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-34, 1640-1-523-466.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĪBORS Jette, ārste.
                Sk. Skreja Jette.

LĪBTĀLS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1887. XII 26. Cēsu pag. [vēlāk Leja]; S. Antonija dz. Šķibusts
                                + 1942. V 13. Usoļlagā, Krievijā
                1908/1917. Katlakalna pagasta sekretārs, Vidzemes zemnieku
                                komisijas ierēdnis, Ternejas, Dreiliņu, Suntažu un
                                Rikteres pagastu valdes darbinieks,
                1917/1918. Kara laikā būvniecības Ieriķu – Vecgulbenes dzelzceļa rēķinvedis,
                1919/1920. Militāras policijas darbinieks,
                1920/1921. Cēsu apriņķa priekšnieka palīgs,
                1921. Cēsu pilsētas policijas priekšnieks,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību”,
                1933. XI 02. Rīgas V aizsargu pulka Ādažu pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Latvijas Ugunsdzēsēju savienības krūšu nozīmi
                                „Par Centību”,
                1935. XI 18. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. pensionēts,
                1940. III 15. piešķirts uzvārds Leja,
                1941. VI 14. deportēts,
                Ādažu pagasta valdes darbvedis,
                Ādažu pasta un telefona nodaļas pārzinis,
                Ādažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Ādažu lopkopības pārraudzības biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Ādažu meliorācijas sabiedrības valdes loceklis,
                Ādažu mednieku biedrības valdes loceklis,
                Ādažu krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Bieriņu dzīvokļu kooperatīva valdes priekšsēdētājs,
                Latvijas pašvaldību darbinieku biedrības valdes loceklis,
                Baltezera paviljona īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-193.;
                                LVA 1987-1-1731.;
                                „Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture”, R., 1925.;
                                „Ugunsdzēsējs” #11/1935.;
                                „Valdības Vēstnesis” #62/1940.;
                                „Pašvaldības darbs” #1/1940.;
                                „www.nekropole.lv”

LĪCIETIS Gustavs Pētera d., virsleitnants.
                * 1893. I 01. Slokā + 1935. III 29. Rīgā
                1915. IX 08. Krievijas armijā,
                1916. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 06. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. I 31. Papildu (89) rotas jaunākais virsnieks,
                1917. II 06. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII kaujas,
                1917. X 23. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. VI 06.,
                1917. XI 30. Rotas (VI) komandiera v.p.i.,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1918. XI 24. Hetmaņa Petļuras armijā,
                1919. III 26. Aizdnepras divīzijas Rotas (IX) komandieris,
                1919. V 05. Denikina armijā, Taganrogas 136. pulka virsnieks,
                1919. XII 20. Ukrainas 20. pulka,
                1920. II 02. Sarkanas armijas gūstā,
                1920. VII 27. Latvijā,
                1920. IX 17. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1920. X 11. atvaļināts,
                1934/1935. Kuldīgas pilsētas valdes revizījas komisijas loceklis,
                1935. IV 03. Apbedīts Brāļu kapos Rīgā,
                Veco latviešu strēlnieku biedrības Kuldīgas nodaļas valdes loceklis,
                Kuldīgas sadraudzīgās biedrības valdes loceklis,
                Latvijas bankas Kuldīgas nodaļas pilnvarotājs.
                Avots:       KVKVA 2550—125-224.;
                                LVVA 5601-1-3732.;
                                Armijas XII pavēle #166/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #7/1916., #32/1917.,
                                                #34/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles # 40/1917.,
                                                #283/1917., #373/1917., #399/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Latviešu Strēlnieks” # 14/1935.

LĪCIS Eduards Pētera d., ierēdnis.
                * 1884. III 25. Idus pag.; M. Minna, S. Vera dz. Bērziņš + 1987. XI 25. Londonā
                Beidzis Limbažu pilsētas skolu,
                1915/1918. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1918. Latvijas zemnieku savienības centrālās komitejas loceklis,
                1919/1928. Valmieras IV aizsargu pulka Idus nodaļas aizsargs,
                1928/1938. Liepājas XV aizsargu pulka kasieris,
                1938. bijis Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona saimniecības priekšnieks,
                1928. V 03.-1938. IV 01. Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētājs, vecākais,
                1928. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2797,
                1938. IV 01.-1940. Madonas apriņķa vecākais,
                1938/1940. Madonas apriņķa skolu valdes loceklis,
                1938. apbalvots: Lietuvas Ģedemina ordeņa III šķiru,
                1938. apbalvots: Latvijas Ugunsdzēsēju savienības II šķiras Goda zimi,
                1938. XII 07. Madonas IX aizsargu pulka Štāba rotas saimniecības priekšnieks,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #69,
                1939. III 23. Madonas IX aizsargu pulka saimniecības priekšnieka palīgs,
                1941/1944. Madonas apriņķa vecākais,
                1941/1944. Tautas Palīdzības Madonas apriņķa priekšnieks,
                A/S „Rota” valdes loceklis,
                Bijis Odesas latviešu biedrības valdes loceklis,
                Liepājas apriņķa skolas valdes priekšsēdētājs,
                Nīcas zemnieku svētku organizētājs,
                Liepājas spirta kopdedzinātavās valdes loceklis,
                Liepājas apriņķa sadarbes apvienības valdes priekšsēdētājs,
                Latvju jaunatnes Liepājas nodaļas priekšnieks,
                Idus pagasta Biķu māju īpašnieks.
                Avots:       Avots: LVVA 1640-1-524-107.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Pagasta Dzīve” # 1/1938.;
                                „Kurzemes Vārds’ #79/1938.

LĪCIS Jānis, būvinženieris.
                * 1883. X 26. Jaunmīlgrāvī + 1936. VII 13. Rīgā.
                1905. beidzis Rīgas Pētera I reālskolu,
                1915/1920. Krievijas armijas kara tehniķis,
                1920. Šoseju un zemes valdes dienestā,
                1921. Rīgas ostas būvvaldē, distances darba vadītājs,
                1922. V 29. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                1923/1936. Rīgas ostas vecākais inženieris.
                Avots:       „Jūrnieks“ # 8/1936.
                                V. Eichenbauma arhīvs.

LĪCIS Jānis Augusta d., pulkvedis leitnants.
                * 1891. I 23. Rūjienā; S. Antonija dz. Staprāns. + 1968. X 11. Rīgā
                1916. VI 01. Tiflisas skolas junkurs,
                1916. XII 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 05. Rezerves 223. kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. I 05. pulka štāba virsnieks,
                1917. IV 24. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1017.VI 01. Mācības komandas priekšnieks,
                1917. IX 03.  Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 11. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. X 21.,
                1918. II 02. Satversmes sapulces aizsardzības savienības kaujas daļā,
                1918. II 27. atvaļināts,
                1918. XII 27. Studentu rotas virsnieks,
                1919. Atsevišķā VI bataljona virsnieks,
                1919. VIII 08. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1919. IX 01. Instruktoru bataljona virsnieks,
                1920. III 07. Armijas Virspavēlnieka štāba komandantūras virsnieks,
                1920. IV 20. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. V 20.,
                1921. VII 29. Ēku un būvju pārvaldes Daugavpils rajona virsnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. III 26. Siguldas kājnieku pulka virsnieks,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #655,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1930. X 01. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1932. X 28.  Latgales divīzijas pārvaldes virsnieks,
                1934. IV 05. Rēzeknes kājnieku pulka bataljona komandieris,
                1935. V 14. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē,
                1935. X pulka saimniecības priekšnieks,
                1937. V 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. VIII 03. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru # 79 ar šķēpiem,
                1940. XII 25. atvaļināts,
                Apbedīts Pļaviņās Bārukalna kapos.
                Avots:      LVVA 5601-1-3734.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #128/1917.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs., 1930.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3393.

LĪCIS Jānis Mārtiņa d., pulkvedis leitnants.
                * 1896. VII 23. Mazstraupes pag. + 1968. X 11. Rīgā.
                1910. Beidzis Rīgas pilsētas skolu,
                1914. X Grenadieru I kavalērijas pulka karavīrs,
                1915. V jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. apbalvots: Sv. Jura ordeņa III un IV krustu,
                1915. VIII vecākais apakšvirsnieks,
                1917. IX paaugstināts praporščiks pakāpē, par kaujas nopelniem,
                1918. II atvaļināts,
                1919. III Padomju Latvijas 17. strēlnieku pukā,
                1919.VI 15. Virsnieku rotas virsnieks,
                1919. IX 01. Rīgas kājnieku pulka Rotas (XII) vada komandieris,
                1919. XI 04. ievainots pie Muškes lampu fabrikas Rīgā,
                1920. IX 23. Satiksmes pārvaldes virsnieks,
                1921. X 28. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1117,
                1922. Robežsargu II pulka virsnieks,
                1922. VI 28. Jātnieku pulka virsnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. IX 23. beidzis: Virsnieku kursus,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1921. III 08.,
                1926. VI 21. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. III 08.,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #848,
                1928. beidzis: Kavalērijas skolu Samirā,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1920. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1605,
                1931. IX 10. Latgales divīzijas pārvaldes Jātnieku eskadrona komandieris,
                1935. VIII 09. Rēzeknes kara apriņķa pārvaldes priekšnieks,
                1935. VIII 09. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1935. VIII 09.,
                1939. I 12. Armijas štāba Administratīvas daļas vecākais darbvedis,
                1941. II 03. atvaļināts,
                1941/1942. Rīgas vate saimniecības priekšnieks,
                1944/1945. namu pārvaldnieks,
                1945. I apcietināts,
                1949. Latvijā,
                Apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Jātnieku pulks 20. gados”, R., 1939.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #882.

LĪCIS Jānis, ārsts.
                * 1910. IV 12. Rīgā
                1935. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1937. Latvijas armijā,
                1937/1940. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1940/1941. Dzelzceļa iecirkņa ārsts Abrenē
                1941/1944. Abrenes apriņķa ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-35.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĪCIS Mirdza, ārste.
                Sk. Vēveris Mirdza.

LĪCIS Pauls Voldemārs Juris Jura d., maģ. jur.
                * 1892. V 09. Lielvārdes pag.; S. Hermīne dz. Jākobsons
                                + 1942. IV 01. Krievijā
                1914. Rīgas Orlas dzelzceļa valdes darbinieks,
                1919. Latvijas dzelzceļu dienestā,
                1922/1936. Latvijas Dzelzceļu Administrātīvas nodaļas vadītājs,
                1924/1936. beidzis: Latvijas Universitāti, maģ. jur.,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru 3575,
                1936/1940.Latvijas Dzelzceļu „Celtrans” direktors,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta III šķiru n#49,
                1941. VI 14. deportēts; Dzīvo: Matīsa 51/53-14.
                Lielvārdes ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Latvijas dzelzceļnieku biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Dzelzceļa aizsargu pulka virsnieks.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi, R., 1999.;
                                „Jaunākās Ziņas” #178/1934.;
                                „Dzelzceļnieks” #17/1931.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis’ #4/1942.

LĪCIS Rihards, ārsts.
                * 1915. IV 03. Abo, Somijā
                1936/1940. Rīgas centrālās slimo kases laborants, ārsts,
                1938. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1943. Latvijas Universitātes Iekšķīgo slimību klīnikas asistents,
                1943. Valdemāra 27/29-6,
                1943/1944. Vārkavas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-36.

LĪCITIS Hugo Jāņa d., kapteinis leitnants.
                * 1894. II 04/16. Kalsnavas pag. [Liicit]
                Beidzis Krustpils pilsētas skolu,
                1915. X 06. Rezerves elektrotehniskā bataljona Kabeļu nodaļas karavīrs,
                1916. XII 26. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) strēlnieks,
                1917. V 09. Zeiemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 28. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščks pakāpē,
                1917. IX 16.  Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1817. X 15/1918. I 10. piekomandēts pulka štābam,
                1918. I 14. Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1918. II atvaļināts,
                1918. VI 14. Sibīrijas 2. pulka virsnieks,
                1918. X 30. Sibīrijas 1. Stepes atsevišķā dzelzceļu rotas virsnieks,
                1918. XI 01. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1918. VI 29.,
                1921. Dobeles kājnieku pulka virsnieks,
                1924. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1924. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1921. IX 23.,
                1925/1926. Rēzeknes kara apriņķa pārvaldes virsnieks,
                1926. V 05. Dobeles kājnieku pulka virsnieks,
                1929. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1652,
                1933. XI 16. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1925. IX 23.,
                1936. VII 21. atvaļināts.
                1939/1940.. Pilskalnes krājaizdevu sabiedrības priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 3600-1-115-258, 5601-1-3740.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #282/1917.;
                                „Brīvā Zeme’ #201/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 880.

LĪCĪTIS Kristīne, skolotāja.
                * 1889. VIII 20.
                1906. beigusi Rīgas V. Maldoņa sieviešu ģimnāziju,
                1908/1912. Sarkandaugavas IX valdības elementārskolā,
                1911. ieguvusi skolotājas tiesības pie Rīgas mācību apgabalā,
                1923. beigusi Latvijas konservatorijas speciālo teorijas kursu dziedāšanā,
                1923/1940. Rīgas pilsētas “Jumaras” 28. pamatskolas skolotāja,
                1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                1938. XI 16. apbalvota ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 32.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-97.

LĪCITIS Pēteris, ārsts.
                * 1890.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Daugavpilī, cietoksnī.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĪDAKS Jānis Alberts, rezerves leitnants.
                * 1894. X 07. Cieceres pag.
                Beidzis Kijevas IV praporščiku skolu,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 05. Kuldīgas XIV aizsargu pulka topogrāfs,
                Zemkopības Ministrijas mērnieks Kuldīgā,
                Zvārdes pagasta Lapu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-85.

LĪDE Jānis Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1900.. I 28. Raunas pag. + 1942. I 30. Sevurallagā, krievijā
                1919/1921. Latvijas armijas kaprālis,
                1927/19490. Aizsargu organizācijā,
                1927. II 01. Cēsu X aizsargu pulka Launkalnes pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1929. XI 16. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. IX 12. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi #2298,
                1936. bijis Viļķenes piensaimnieku sabiedrības koppienotāvas vadītājs,
                1940. III 19. Skujenes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Launkalna pagastā, Kalnaprieņos,
                Launkalnes pagasta padomes priekšsēdētājs un tiesas loceklis,
                Skujenes pagasta Spilvenu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                LVA 1987-1-13968.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Mēnešraksts” #349/1929.;
                                „Smiltenietis” #3/1941.;
                                www.nekropole.lv;
                                www.limbazubiblioteka.lv

LĪDURTS Alvīne, farmācijas kandidāte.
                * 1893. VI 12.            
                1929. I 16. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte.           
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LIEDE Milda, ārste.
                * 1910.     
                1934. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Tērvetes sanatorijā, Jelgavas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEDESKRASTIŅŠ Aldona, ārste.
                * 1901. I 03. Dreiliņu pag.
                1926. Beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1926/1929. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1929/1937. Salaspils Stopiņu rajona ārste,
                1939/1940. Rīgas ambulances ārste,
                1941/1944. Rīgas VI poliklīnikas ārste,
                1941. Matīsa 51/53-12.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-37.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEDERKRASTIŅŠ Vilma, farmācijas maģistre.
                * 1903. XII 20.
                1933. I 13. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. I 05. farmācijas maģistre.   
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LIEKNIŅŠ Amanda, farmācijas maģistre.
                Sk. Krīpe Amanda.

LIEKNIS Emma dz. Vitenbergs, skolotāja
                *1886. V 28, Oaltmales pag. [arī Traubergs] + 1942. III 27. Rīgā
                1905/1916. Sociā; demokrāatu un Radikāl demokrātu partiju aktīviste,
                1912. beigusi: Briseles Jauno Universitāti, mag. pilos.,
                1917/1918. Latviešu izglītības biedrības Meiteņu vidusskolas skolotāja,
                1918/1919. Klaustiņas un Olava ģimnāziju skolotāja,
                1919/1934. Rīgas pilsētas III ģimnāzijas direktrise,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #906,
                1934/1940. Rīgas pilsētas III ģimnāzijas inspektrise,
                1940. Rīgas pilsētas III ģimnāzijas direktrise,
                1941. apcietināta,
                1942. nošauta Biķerniekos,
                Namīpašniece: Birgenes ielā Nr.8, Rīgā.
                Avots:       „Zeltene” #2/1934.;
                                „Komunists” #4/1945.;
                                „Padomju Zeme” #126/1966.

LIEKNIS Jānis, skolotājs.
                * 1883.III 04. Lielezeres pag.; S. Emma dz. Vitenbergs + 1941. X 23. Rīgā
                1898/1902. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1902/1905. Ratnieka privātskolas Liepājā skolotājs,
                1905/1907. Rīgas pilsētas elementārskolas Tilta ielā 1 skolotājs,
                1907/1915. Lerhas Jesenas sieviešu proģimnāzijas skolotājs,
                1917. Latvijas skolotāju savienības valdes priekšsēdētājs,
                1917/1919. Maskavā,
                1919. Rīgas pilsētas un apriņķa izglītības nodaļas vadītājs,
                1919/1923. pašvaldības ierēdnis,
                1923/ 1934. Rīgas XII pamatskolas skolotājs,
                1926. beidzis Latvijas Universitātes filoloģijas fakultāti,
                1927/1931. Raiņa ģimnāzijas direktors,
                1931. uzrakstījis Vēstures mācības grāmatu pamatskolam,
                1934. pensionēts,
                1940/1941. Tautas izglītības komisāra biedrs,
                1941. nošauts Biķernieku mežā,
                Namīpašnieks Bergena ielā Nr.6, Rīgā.
                Avots:       „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                 „Padomju Latvijas skola” #1/1945.;

LIELAIS Konstantīns Voldemārs Kristapa d., pulkvedis leitnants.
                * 1890. V 24. Vecaucē; S. Lidija dz. Zikovs + 1943. VI 29. Vjatkā.
                1909. Beidzis Rīgas Pētera I reālskolu,
                1915. X 25. Sibīrijas 27. strēlnieku pulka strēlnieks,
                1916. I 02. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. III 01. Oranienbaumas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. VI 25. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VII 05. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 19. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 05. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. I kaujas,
                1917. VII 01. Ložmetēju komandas Maksims jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. A.F.P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. IV 10.,
                1917. X 26. Sakaru komandas priekšnieka v.p.i.,
                1917. XI 17. piekomandēts Daugavpils kara apgabala štābam,
                1918. II 18. atvaļināts,
                1919. VI 04. Atsevišķā V bataljona Rotas (IV) virsnieks,
                1919. Jelgavas brīvprātīgo II rotas komandieris,
                1919. X 01. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (IV) komandieris,
                1920. III 20. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 17,
                                par kaujas nopelniem,
                1921. I 18. pulka saimniecības priekšnieks,
                1921. IV 09. pulka adjutants,
                1921. IX 14. Jātnieku pulka saimniecības priekšnieks,,
                1922. V 16. Aizputes kājnieku pulka rotas komandieris,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. IX 23. beidzis Virsnieku kursus,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #692,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1930. IX 15. Bauskas kājnieku pulka rotas komandieris,
                1933. IX 15. Aizputes kājnieku pulka rotas komandieris,
                1933. beidzis: Bataljona komandieru kursus,
                1936. X 01. Rēzeknes kājnieku pulka bataljona komandieris,
                1936. X 01. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1936. X 01.,
                1939. VIII 03. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #78 ar šķēpiem,
                1939. V 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940/1941. Teritoriāla XIV korpusa virsnieks,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Strēlnieku 227. pulka bataljona komandieris,
                1941. I atvaļināts,
                1941. VI 14. apcietināts.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 5601-1-3757.;
                                Armijas XII pavēle #166/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle – 24.01.1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle  #206/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #12/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #255/1917.,
                                                #346/1917., #373/1917., #404/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Jātnieku pulka 10. gadi”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 887.

LIELBĀRDIS Valdis, agronoms.
                * 1911. X 06. Rūjienas pag.
                1930/1931. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 04. Valkas VII aizsargu pulka Štāba rotas Ķīmiskā dienesta vadītājs,
                1939. beidzis Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju, agronoms,
                Latvijas lauksaimniecības Kameras valkas rajona agronoms,
                Valkas Mazpulka rajona vecākais.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-139.

LIELBIKSIS Roberts Staņislavs Pētera d., pulkvedis.
                * 1894. XII 30. Cēsīs; S. Eiženija dz. Goba + 1982. VII 29. Rīgā.
                1915. I 28. Rezerves lidotāju bataljona karavīrs,
                1915. V 27. Pēterhofas III praporščiku skolas junkurs,
                1915. VII 30. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. VIII 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IX 03. Kronštates 199. pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1915. XI 09. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1915. XI 15. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. I 04. Rotas (XIV) komandieris,
                1916. VI 03. ievainots,
                1916. VII 23. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. VIII 17. Rezerves 180. kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 11. Kronštates 1919. pulka virsnieks,
                1916. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. I 03.,
                1916. IX 20. Rotas (XVI) komandieris,
                1916. IX 27. Rotas (XIV) komandiera v.p.i.,
                1916. IX 28. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. V 03.,
                1917. I 03. Kājnieku 632. pulka Rotas (II) komandieris,
                1917. III 03. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Tranšeju lielgabalu
                                komandas priekšnieks,
                1917. VII 13. Rotas (III) komandieris,
                1917. VIII 08. A.F.P. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1916. XII 07.,
                1917. VIII 19/24. kaujas,
                1917. VIII 20. kontuzēts un saindēts ar gāzēm pie Skriptes, palika ierindā,
                1917. XI 12. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu # 999141.,
                1918. IV atvaļināts,
                1918/1919. Padomju Latvijas armijas strēlnieku II brigādes komandieris,
                1919. apbalvots: Sarkana Karoga ordeņi,
                1919. VII bijis Latviešu strēlnieku I padomju pulka Ložmetēju komandas
                                priekšnieka palīgs,
                1919. IX 08. Vidzemes divīzijas Minu metēju rotas komandieris,
                1920. I 06. Valmieras kājnieku pulka Minu metēju rotas komandieris,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. VII 13. Aizputes kājnieku pulka virsnieks,
                1925. IX 05. Valmieras kājnieku pulka rotas komandieris,
                1925. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1925. XI 18.,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #510,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1931. IX 04. Armijas štāba administratīvas daļas, Valsts Saeimas komandants,
                1934. V 15. apcietināts,
                1934. VI 01. atvaļināts,
                1940. VII 04. Valmieras kājnieku pulka bataljona komandieris,
                1940. VIII 02. pulka komandieris,
                1940. VIII 02. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1940. VIII 02.,
                1940/1941. Teritoriāla XIV korpusā
                1940. IX 27. pārskaitīts: strēlnieku 186. pulka komandieris,
                1941. Maskavā.
                Avots:       LVVA 5601-1-3758.;
                                LVA 45-2-175.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #28/1917., #237/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #82/1917., #96/1917.,
                                                #138/1917., #254/1917.,#285/1917., #330/1917.,
                                                #332/1917., #366/1917.;’
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Jaunākās Ziņas” #206/1931.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #359.

LIELBIKSIS Vilhelms Pētera d., virsleitnants.
                * 1897. IV 15. Cēsīs [brālis Roberts, pulkvedis]
                1917. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 25. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. XII/1919. VIII Latviešu strēlnieku I padomju pulka komandiera palīgs,
                1919. VIII 30. Cēsu kājnieku pulka Rotas (VII) komandieris, leitnants,
                1920. paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1921. II 12. Robežsargu III pulka Rotas komandieris,
                1922. IV 11. atvaļināts,
                1924. V 20. Dobeles kājnieku pulka virsleitnants izd. 1920. VI 09.,
                1924. XII 12. atvaļināts,
                1941. dzīvo Ape, Pededzes pagasta lauksaimnieks.
                Avots:       LVVA 5601-1-2759.;
                                LVA 45-2-175.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #291/1917., #383/1917.
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3486.

LIELMANIS Helmuts, ierēdnis.
                * 1898. IX 15. Cirgaļu pag.+ 1938. I 09. Rīgā
                Beidzis Valmieras reālskolu,
                1924./1936. Latvijas bankas ierēdnis,
                1926/1929. Beidzis Latvijas Universitātes tautsaimniecības fakultāti,
                1936/1938. Valsts saimniecības departamenta vicedirektors,
                Rīgas biržas kotācijas komisijas priekšsēdētājs,
                Latvijas bankas revīzijas komisijas loceklis,
                Filistru biedrību savienības bijušais priekšnieks.
                Korporācijas Beveronija filistrs,
                Apbedīts Aumeisteru kapos.
                Avots:       „Brīvā Zeme”, # 6/1938, # 15/1938.

LIELMANIS Jānis Mārtiņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1889. III 22. Lādes pag.
                1919/1921. Vidzemes inženieru rotass karavīrs,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. I 16. Valmieras VIII aizsargu pulka lādes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1929. IX 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Lādes pagasta padomes loceklis,
                Lādes savstarpējas apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                Lādes Stienes lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Lādes Stienes piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Limbažu kooperatīva priekšnieks,
                Limbažu kredītbiedrības priekšnieks,
                Lādes pagasta Jaunvidiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-391.;
                               LVA 1987-1-13944.

LIELMANIS Kārlis, lauksaimnieks.
                *1905. II 25. Lubānas pag.
                1940/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1690-1-367.   

LIELOZOLS Kristaps Eduards Anša d., virsleitnants.
                * 1895. VII 04. Šķībes pag. 1975. XII 10. Sterlingā, ASV
                1916. Tērbatas Universitātes II kursa students,
                1916. V 04. Pēterhofas III praporščiku skolas junkurs,
                1916. IX 20. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IX 27. Rezerves 92. kājnieku pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 16. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 02. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12/25. Rotas (IV) komandiera v.p.i.,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. VI 18. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 06. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. V 04.,
                1917. VIII 19/28. kaujas,
                1917. XI 30. ievēlēts: mācības komandas jaunāko virsnieku,
                1918. I 05. Mācības komandas priekšnieka palīgs,
                1918. I pametis pulku.
                1919/1920. Kara saimniecības pārvaldes virsnieks,
                1921. X 28. atvaļināts,
                1929. dzīvo Zaļenieku pagasta Straumēnos, Lipstu skolas pārzinis,
                1939. Liepājas Raiņa pamatskolas skolotājs.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-212.;
                                LVVA 5601-1-3766.;
                                Armijas XII pavēles #69/1917., #290/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle – 02.01.1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #361/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle        #8/1916.; 
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #243/1917.,
                                                #334/1917.;
                                „Laiks” #10/1976.;
                                V. Eiuchenbauma arhīvs # 6502.;
                                www.latviesustrelniekusaraksts.lv

LIELTURKS Anna dz. Valters, ārste.
                * 1888. XII 05. Pēterburgā; V. skolotājs.
                1930. Beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1930/1934. Latvijas Universitātes iekšķīgo slimību klīnikas ārste,
                1934/1941. Sarkandaugavas rajona slimo kases ārste,
                1941/1944. Rīgas II poliklīnikas ārste.
                1938. Tilta 2/4-14.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-38.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPA Andrejs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. IV 25. Ropažu pag. + 1947. XI 25.
                1922/1924. Latvijas armijas vecākais rakstvedis,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924. V 28. Rīgas V aizsargu pulka Stopiņu pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1929. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību”,
                1934. V 01. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1938/1940. A/S „Latvijas Centrālās sēklu eksports” pilnvarnieks,
                Stopiņu pagasta valdes loceklis,
                Stopiņu pagasta Raugu māju īpašnieks,
                Apbedīts Matīsa kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-192.;
                                „Jaunākās Ziņas” #61/1938.;
                                „Brīvā Zeme” #95/1938.
                                „www.nekropole.lv”

LIEPA Ernests Andreja d., mācītājs.
                * 1887. IX 25. Liepājā+ 1979.
                1910. beidzis Garīgo semināru Lihtenrodē, Vācijā,
                1912. neordinārs mācītājs,
                1923. III 25. ordinēts,
                1929/1940. Liepājas cietuma mācītājs,
                1923/1948. Bātes un Liepājas Annas ev. lut. draudzes vikār mācītājs,
                1942/1945. Priekules ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-317.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.

LIEPA Hristofors Dāvids Jāņa d., virsleitnants.
                * 1895. X 15. Platones pag. [Kristaps] + 1920.
                1915. VIII 21. Vitebskas kara apriņķa brīvprātīgais,
                1916. III 08. kaujas pie Ķekavas,
                1916. V 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916.. V 15. Gori praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 01. vecākais apapakšvirsnieks,
                1916. X 28. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 17. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. I kaujas Ložmetēju kalna, kontuzēts,
                1917. III 29. beidzis: Praporščiku sagatavošanas kursus pie Kājnieku
                                48. rezerves brigādes,
                1917. V 28. Papildu 128. rotas komandieris,
                1917. VI 01. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 28. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. VIII 09/17. kaujas Mālpilī, Nītaurē,
                1917. X 15. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. XI 28. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1918. II 20. Vācu gūstā,
                119. I 04. Cēsu bataljona virsnieks,
                1919. VIII 09. Ventspils kājnieku pulka Dara rotas komandieris,
                1919. IX 20. Latgales partizāņu pulka virsnieks,
                1920. miris no ievainojumiem.
                Avots:       LVVA 5601-2-936.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #240/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #362/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #98/1917.,
                                                #151/1917., #152/1917., #167/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēle #209/1917.;
                                „Piemini viņus”, R., 1921.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4883.

LIEPA Justins, ārsts.
                * 1889.     
                1921. beidzis Latvijas Augstskolu, iekšķīgās slimībās,
                1938. Rumpmuižas 2.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPA Marta, ārste.
                Sk. Veisbergs Marta.

LIEPA Pēteris Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1873. VIII 02. Drustu pag.; M. Marija, S. Anna dz. Lācis.
                Beidzis Drustu draudzes skolu,
                1898/1940. Drustu pagasta Rudiņu māju īpašnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3985,
                Drustu lopkopības pārraudzības biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-37.

LIEPA Valija, ārste.
                * 1914. IX 03. Rīgā
                1944. III 31. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1944. Sētas 1-16.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-39.

LIEPA LINDE Roberts Jāņa d., kapteinis.
                * 1890. VIII 20. Zalves pag. + 24.09.1939. Aizkraukles pag. [Lepa]
                1915. XI 07. Leibgvardes Volinjas rezerves bataljona karavīrs,
                1916. IV 19. Viļņas kara skolas junkurs,
                1916. VI 22. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. X 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 09. Rezerves 78. kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. X 26. Atsevišķas brīvprātīgo komandas priekšnieks,
                1917. IV 13. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 29. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1918. VIII 04. skaitīts Liepa II,
                1917. XI 02. Ložmetēju mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1917. paaugstināts podporučiks pak’pē izd. 1917. IX 01.,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1919. II 18. Valmieras kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1919. III 27. Rezerves bataljona virsnieks,
                1919. VII 03. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1920. Bruņoto vilcienu diviziona Saimniecības priekšnieks,
                1923. paaugstināts kapteinis pakāpē,
                1923. III 29. atvaļināts,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #937,
                1929. Rakstu darbu biroja īpašnieks Rīgā, Parka ielā #2.,
                1939. X 01. apbedīts Aizkraukles kapos.
                Avots:       LVVA 5601-1-3778.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #30/1917., #236/1917.;
                                „Latviju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Jaunākās Ziņas” #219/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #361.

LIEPIŅŠ Aleksandrs, ārsts.
                * 1874.
                1897. beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, iekšķīgās slimībās,
                1938. Merķeļa 19.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŅŠ Aleksandrs, ierēdnis.
                * 1902. XII 10. Pāles pag.; M. Anna, S. Margrieta dz. Dambīts.
                Latvijas brīvības cīņās,
                1925. VI 10. Valsts zemes bankas praktikants,
                1925. VIII 16. kancelejas ierēdnis,
                1926. I 01. vecākais kancelejas ierēdnis,
                1926. V 01. grāmatvedis,
                1934. XI 05. Latvijas Zemes bankas Liepājas nodaļas vecākais grāmatvedis,
                1935. II 01. Valmieras nodaļas vecākais grāmatvedis,
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 108.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-292.

LIEPIŅŠ Aleksandrs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. I 13. Orlas gub.
                1926/1927. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. Valmieras VIII aizsargu pulka Mazsalacas pilsētas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. VII 27. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (X) komandieris,
                1940. V 09. Apbalvots ar Igaunijas Balta ērgļa ordeņa V šķiru,
                Mazsalacas piensaimnieku sabiedrības koppienotavas vadītājs,
                Mazsalacas pilsētas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-382.

LIEPIŅŠ Andrejs Kristapa d., pulkvedis leitnants.
                * 1888. V 01. Salas pag.; S. Emīlija dz. Pavulis. + 1961. VIII 19. Salas pag.
                1910. Sibīrijas Ii mortīru artilērijas diviziona karavīrs,
                1911. vecākais apakšvirsnieks,
                1914. III rezervē,
                1914. VIII Neišlotes 87. kājnieku pulka instruktors,
                1916. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 06. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 28. skaitīts Liepiņš II,
                1916. XII 31. Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. I 31. Papildu 88. rotas komandieris,
                1917. II 03. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. X 23. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. VI 03.,
                1917. XI 05. stādīts paaugstināšanai poručiks pakāpē izd. 1917. X 03.,
                1918. II atvaļināts,
                1919. IV 13. Neatkarīgas I rotas virsleitnants,
                1919. Atsevišķā IV bataljona virsnieks,
                1919. IX 09. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (X) komandieris,
                1919. X kontuzēts,
                1919. XI saindēts ar kaujas gāzēm,
                1920. II Artilērijas rezerves virsnieks,
                1920. III 03. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 03.,
                1920. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #42.;
                1920. V Valmieras artilērijas noliktavas virsnieks,
                1921. XII Darba un sardzes rotas komandieris,
                1923. X 08. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1926. Noliktavas priekšnieka palīgs,
                1928. XI 17. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1928. XI 18.,
                1932. Bruņošanas pārvaldes Apgādības daļas priekšnieks,
                1933. Apgādības pārvaldes Administratīvas daļas Vispārējas nodaļas priekšnieks,
                1936. III 22. atvaļināts,
                1941. Slokas latviešu pašaizsardzības apakšgrupas komandieris,
                1945. apcietināts izsūtīts uz Krieviju,
                Apbalvots: Sv. Jura ordeņa II, III un IV šķiras krustiem.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5192-1-938-87.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #7/1916., #9/1916.,
                                                #12/1916., #32/1917., #34/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēle #45/1917.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #362.

LIEPIŅŠ Arnolds, mācītājs.
                * 1908. VI 29. Rozēnu pag.
                1931. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1935. V 30. ordinēts,
                1935/1940. Rīgas garnizona mācītāja palīgs,
                1940. VII 26. Armijas draudzes mācītāja amata v. i.,
                1942. II 07. apstiprināts par Rīgas kārtības dienesta mācītāju,
                1943. Māras ev. lut. draudzes mācītājs, W. Ostvalda 20-3.,
                1943. iecelts par 5. Rīgas aizsargu pulka mācītāju.
                Avots:       “Baznīcas kalendārs 1943.”;
                                „Svētdienas Rīts“ # 32/1940.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 1/1942.; # 51/1943.

LIEPIŅŠ Artūrs, ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1878. VIII 14. Jaunburtnieku pag.; S. Karlīne dz. Ozols.
                                + 1945. II 13. Neiminsterē, Vācijā.
                198. Beidzis Rīgas Nikolaja ģimnāziju,
                1905/1906. Lēdmanes pagasta ārsta v. i.,
                1906. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās un bērnu slimībās,
                1906/1913. Nītaures pagasta ārsts,
                1913/1919. Džūkstes pienavas pagastu ārsts,
                1919. X 23. Artilērijas rezerves ārsts,
                1920. VI 25. apstiprināts ārsts kapitāns pakāpē izd. 1919. X 13.,
                1920. VII 10. Instruktoru bataljona ārsts,
                1922. I 20. Smagās artilērijas diviziona vecākais ārsts,
                1927. VI 21. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1927. VI 22.,
                1925/1935. Rīgas pilsētas skolas ārsts,
                1931.V 08. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1174,
                1934. V 25. Arsenāla vecākais ārsts,
                1935. V 12. Atvaļināts maksimāla vecuma dēļ,
                1935/1941. Slimo kases ārsts,
                1941/1944. Rīgas I Centrā rajona poliklīnikas ārsts.
                1941. Brīvības 100-8,
                1944/1945. Vācijā.
                Korporācijas Lettonia’s filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-40.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 845.

LIEPIŅŠ Artūrs, skolotājs.
                * 1902. X 23. Bērzaunes pag.
                1925/1926. k/K „Virsaitis” matrozis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IV 20. Madonas IX aizsargu pulka kraukļu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Kraukļu pamatskolas pārzinis,
                Kraukļu mazpulka vadītājs,
                Kraukļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Latvijas aerokluba kraukļu nodaļas valdes loceklis,
                Kraukļu lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Kraukļu Cēsu lauksaimnieku kooperatīva revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Kraukļu bibliotēkas biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-121.

LIEPIŅŠ Arvīds, ārsts.
                * 1904. IX 20. Rīgā; S. Ērika dz. Aisters, ārste.
                1929. Beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1929/1933. Latvijas Universitātes Iekšķīgo slimību klīnikas ārsts,
                1933/1935. Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes slimnīcas ārsts,
                1935/1936. Liepnas pagasta ārsts,
                1936/1938. Bukaišu pagasta ārsts,
                1938/1940. Viļakas slimnīcas ārsts,
                1940/1941. Liepupes pagasta ārsts,
                1941/1944. Rīgas apvienoto polīkliku ārsts,
                1941. Pleskavas 52-36.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-41.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŅŠ Bernhards Mārtiņa d., podporučiks.
                * 1896. V 21.
                1015. VIII 08. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. I 16. Oranienbaumas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. IV 07. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 25. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 11. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. X 21. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 23. kaujas pie Mangaļiem,
                1916. XII 24-31. Rotas (I) komandiera v.p.i.,
                1917. I 09. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1917. I 12. Rotas (II) komandiera v.p.i.,
                1917. I 14. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. XI 10.,
                1917. I 17. ievainots pie Siliniekiem,
                1917. II 13. apbalvots: ar Sv. Jura ordeņa IV šķīru,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķīru,
                1917. VII 31. stādīts paaugstināšanai poručiks pak.āpē,
                1917. X 31. stādīts       paaugstināšanai štābs kapitāns pakāpē,
                1917. XII pulkā.
                Avots:       KVKVA 400-2-27492-361., 2550-1-125-212.;
                                LVVA 5192-1-338-114.;
                                Armijas XII pavēles # 591/1916., # 161/1917., # 290/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #149/1916., #191/1916.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēle #218/1916.

LIEPIŅŠ Eduards, policijas kārtībnieks.
                * 1910. Liepājā + 1943. XI 20. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Liepājas valsts tehnikuma Būvniecības nodaļu,
                1932/1933. Sapieru pulka kaprālis,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. XII 01. Aizputes VI aizsargu pulka Aizputes pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1938.VI 10. Aizputes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Aizputes pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                Namīpašnieks Cepļa 8, Aizputē.
                Lažu pagasta Liepkalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-499.;
                               „www.nekropole.lv”

LIEPIŅŠ Emma, ārste.
                Sk. Asars Emma.

LIEPIŅŠ Ērika dz. Aisters, ārste.
                * 1905. VII 27. Ventspilī; V. Arvīds, ārsts.
                1935. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Liepnas pagasta privātpraksē,
                1936/1938. Bukaišu pagasta privātpraksē,
                1938/1940. Viļakas slimnīcas ārste,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas ārste,
                1941. Pleskavas 52-36.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-42.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŅŠ Hermanis Jāņa d., būvuzņēmējs.
                * 1872. IV 01. Raunas pag.; T. mūrnieks, M. Dārta, S. Elfrīda dz. Kībermans.
                Beidzis Raunas draudzes skolu.
                Beidzis Rīgas amatnieku skolu.
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1752,
                1936. XII 12. Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un pirmais priekšnieks.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķiru # 16.
                Latvijas amatnieku kameras vice priekšsēdētājs un amatu padomes loceklis.
                Cēlis: Ķemeru viesnīcu, AEV, Kara muzeju, A/S “Rota” namu un c.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-29.;
                                „Es viņu pazīstu“, R., 1939.

LIEPIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1875. IV 29. Taurupes pag.; S. Makalniņš + 1967.
                1893. beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā.
                1903. beidzis Maskavas Universitāti,
                1903/1904. Tirzas pagasta ārsts,
                1904/1914. Jaunpiebalgas pagasta ārsts,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1918/1919. Sumas pilsēta privātpraksē, Ukrainā,
                1919/1928. Sumas pilsētas skolas ārsts,
                1928/1944. Jaunpiebalgas rajona ārsts,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 01. Cēsu X aizsargu pulka Rotas (VIIII) ātrsts,
                1938. Jaunpiebalgas pag., Cēsu apr.,
                Studentu biedrības Austrums filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-43., 1640-1-525.
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Jaunā Balss” #1/1929.

LIEPIŅŠ Jānis Pētera d., provizors.
                * 1876. X 06. Turaidas pag.; S. Milda dz. Siliņš + 1942. II 02. Usoļlagā, Krievijā.
                1903. Beidzis: Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1903/1906. beidzis: Tērbatas augstskolu,
                1908/1940. Salacgrīvas aptiekas īpašnieks,
                1909/1922. Salacgrīvas saviesīgas biedrības priekšnieks,
                1922/1929. Salacgrīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                1928/1939. Salacgrīvas pilsētas galva,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #367,
                1939/1940. Salacgrīvas pilsētas vecākais,
                1939. bijis: Salacgrīvas apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                1942. miris nometnē.
                Korporācijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #186/1933, #122/1934.;
                                „Salacgrīvas muzeja raksti”

LIEPIŅŠ Jānis Jāņa d., maiznieks.
                * 1886. VII 26. Vijciema pag.; M. Marija, S. Kristine dz. Melngalve.
                Beidzis Vijciema pagasta skolu,
                Maiznieka amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un amatnieku maiznieku
                                sekcijas vecākais,
                Latvijas amatnieku kameras loceklis un meistara pārbaudes
                                komisijas priekšsēdētājs,
                16.11.1938. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 150.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-380.

LIEPIŅŠ Jānis Roberts Jāņa d., virsleitnants.
                * 1886. XI 20./XII 13. Sniķeres pag. + 1965. X 29. Rīgā
                1914. VII 20. Tveras 25. kājnieku družīnas zemessargs,
                1915. III 04. ievainots,
                1915. V 05. Tveras 441. kājnieku pulka,
                1915. VII 24. ievainots,
                1915. VII 18. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1915. VIII 05. apbalvots: Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu,
                1915. VIII 19. ievainots,
                1916. III 06. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona instruktors,
                1916. III 08. apbalvots: Sv. Jura ordeņa II šķiras krustu,
                1916. III 08. stādīts paaugstināšanai praporščiks pakāpē,
                1916. VII 03. apbalvots: Sv. Jura ordeņa I šķiras krustu,
                1916. VII 03. smagi ievainots,
                1916. XII 25. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. XII 25. ievainots Ložmetēju kalnā,
                1917. X 24. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. XI 21. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. XI 21. skaitīt [Liepiņš II],
                1917. XII 22. Rotas (VIII) pusrotas komandieris,
                1918. II 19. atvaļināts,
                1919. XII 24. Latgales divīzijas papildu bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                                virsleitnants,
                1919. XII 30. Bauskas kājnieku pulka Neatkarības rotas jaunākais virsnieks,
                1920. II 29. Rotas (IV) komandiera v.p.i.,
                1920. X 01. atvaļināts,
                1920/1944. Zemnieks Sniķeres pagastā,
                1921. V 28. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #948,
                1922. XII 15. degradēts leitnants pakāpē, nav paaugstināts podporučiks pakāpē,
                Apbedīts Meža I kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 5601-1-3832.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #401/1917., #419/1917.,
                                                # 457/1917.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5700.

LIEPIŅŠ Jānis Pētera d., ģenerālis.
                * 1894. I 18/30. Ēveles pag.; S. Ida dz. Balodis + 1942. IV 30. Saratovā.
                1914. VIII 28. Rezerves 1. kājnieku pulka karavīrs,
                1914. IX 13. Lietuvas Leib gvardes pulka karavīrs,
                1914. X 22. Oranienbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1914. XII 23. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. I 10. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. I 21. Rezerves 83. kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1915. II 27. Maršrotas (20) jaunākais virsnieks,
                1915. III 08. Sibīrijas 50. strēlnieku pulka Rotas (XI) komandiera v.p.i.,
                1915. III 17. Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1915. IV 15. Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1915. VI 05. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1915. VI 24. Rotas (XIII) komandieris,
                1915. VIII 09. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) komandieris v.p.i.,
                1916. I 16. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. III 08. kontuzēts,
                1916. IV 17. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 02. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. VII 19.,
                1916. IX 04. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1915. XI 19.,
                1916. X 11. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šīru ar šķēpiem un banti,
                1916. XI 25. Bataljona (II) komandieris,
                1916. XII 09. Rotas (I) komandieris,
                1916. XII 09. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. VI 03.,
                1916. XII 23-30. kaujas,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. II 20. Bataljona (I) komandieris,
                1917. III 26. Rotas (I) komandieris,
                1917. VI 04. piekomandēts Līgatnes kara lauka dzelzceļam,
                1917. VI 07. stacijas Slakteres priekšnieks,
                1917. VI 29. piekomandēts Sestroreckas 437. pulkam, Rotas (XII) komandieris,
                1917. IX 26. saslimis, evakuēts,
                1918. II 21./III 23. Francijas armijā pie Mūrmanas,
                1918. IV 28. Sarkanā armijā,
                1919. I 22. pārbeidzis pie Igauniem,
                1919. II 24. Valmieras kājnieku pulka Rotas (III) komandieris,
                1919. IV 01. Bataljona (I) komandieris,
                1919. IV 08. štābs kapitāns pārdēvēts par kapitāns,
                1919. XI 09. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1919. V 30.,
                1919. XI 16. pulka komandiera palīgs,
                1919. XII 23. Cēsu kājnieku pulka komandieris,
                1921. VIII 13. Galvenā štāba virsnieku rezervē,
                1920. XI 29. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #294,
                1922. III 07. Daugavpils kājnieku pulka Bataljona (II) komandieris,
                1923. IX 22. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. apbalvots: Latvijas Brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. VI 03. Saimniecības priekšnieks,
                1925. VII 01. pulka komandiera palīgs,
                1927. VI 22. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1927. VI 22.,
                1928. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #296,
                1928. XI 17. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 02. beidzis: Kara akadēmisko kursu 8 mēnešu kursus,
                1931. V 15. apbalvots: Lietuvas Neatkarības 10. gadu jubilejas medaļu,
                1931. VI 18. Rēzeknes kājnieku pulka komandieris,
                1934. XI 13. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937. II 12. Rīgas kājnieku pulka komandieris,
                1939. V 22. apbalvots: Viestura ordeņa II šķiru #7 ar šķēpiem,
                1940. VII 30. Vidzemes divīzijas komandieris,
                1940. VII 30. paaugstināts ģenerālis pakāpē izd. 1930. VII 30.,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Strēlnieku 181. divīziju, komandieris,
                1940. XII 31. piešķirts Padomju armijas ģenerālis majors pakāpē,
                1941. VI arestēts, piespriests nāves sods,
                Apbalvots: Latvijas Aizsardzības biedrības Bronzas medaļu.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5601-1-3811.;
                                XII armijas pavēles #360/1916., #783/1916., #178/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #7/1915.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #301/1916., #302/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #3/1917., #4/1917.,
                                                #100/1917., #103/1917., #181/1917.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1934.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri’, R., 1995.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #365.

LIEPIŅŠ Jānis Johana d., virsleitnants.
                * 1897. II 16. Rīgā [Johans]
                1916. VII 05. Rezerves 103. kājnieku pulka karavīrs,
                1917. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jefreitors,
                1917. I kaujas,
                1917. V 19. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 27. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 16. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 21. skaitīt [Liepiņš I],
                1918. II atvaļināts,
                1919. III 01. Valmieras kājnieku pulka Rotas (II) komandieris,
                1919. VI 23. Rotas (IX) komandieris,
                1919. IX 24. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1920. VI 06. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1920. VII 01. Vidzemes divīzijas pārvaldes virsnieks,
                1921. III 09. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. XI 18.,
                1921. III 21. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1922. X 11. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1924. III 19. atvaļināts,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #942.
                Avots:       LVVA 4254-1-32-219, 5601-1-3806.;
                                Ziemeļfrontes pavēles #690/1917., #715/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #282/1917., #286/1917.
                                 „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #366.

LIEPIŅŠ Jānis Ģedimins, mācītājs.
                * 1898. I 25. Vietalvas pag.
                Beidzis Rīgas Aleksandra ģimnāziju,
                1919/1924. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1924. XII 21. ordinēts,
                1927/1935. bij. Liepupes draudzes mācītāju.
                Avots:       “Liepupes baznīcai 150 gadi”, Limbažos, 1934.;
                                “Baznīcas kalendārs”.

LIEPIŅŠ Jānis, priesteris.
                *1900. II 13.
                1939. bij. Aderkašu Marijas Madaļas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LIEPIŅŠ Jānis, ārsts leitnants.
                * 1901. VI 08. Vildogas pag.+ 1941. VI 24. Gramzdā.
                1919. XI 08. Robežsargu II distances rakstvedis,
                1920. III 24. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. III 01.-1928. IV 20. Vidzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1928. Siguldas kājnieks pulka sanitārais virsnieka vietnieks, jaunākais ārsts,
                1928. V 07. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 17. Liepājas XV aizsargu pulka Bataljona (III) ārsts,
                1938. Gramzdas pag., Liepājas apr.,
                1941.  Lielinieki nošāva Gramzdā,
                Apbalvots ar Lietuvas Šauļu organizācijas medaļu.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-304.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Kurzemes Vārds” # 12/1941.

LIEPIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1903. VII 29. Sēlpils pag.          
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1940. Ilūkstes apriņķa ārsts,
                1938. VI 17. Grīvas mazpulku rajona ārsts,
                1938. Cietokšņa 3, Daugavpilī.
                1940. IV 26. Ilūkstes novada mazpulku vecākais ārsts,
                Avots:       LVVA 1690-4-1200-5.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŅŠ Jānis, mācītājs.
                * 1916. V 28. Zaubes pag.
                1936. beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                1936/1940. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē,
                1943. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldes,
                1943. X 24. Ordinēts,
                1943/1944. Rīgas Trīsvienības draudzes mācītāja adjunkts.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 45/1943.

LIEPIŅŠ Jāzeps, skolotājs.
                * 1907. I 11. Naujenes pag. + 1978.
                1929/1930. Ventspils kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. XII 05. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Vārkavas pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1938. I 01. Vārkavas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. X 15. Vārkavas pagasta aizsargu nodaļas kora diriģents,
                Vārkavas II pamatskolas pārzinis,
                Vārkavas II pamatskolas mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-121.

LIEPIŅŠ Kārlis Eduards Kārļa d., pulkvedis leitnants
                * 1897. VI 25. Rīgā; S. Marta dz. Pupa. + 1942. V 15. Noriļskā.
                1914. Beidzis Rīgas pilsētas tirdzniecības skolu,
                1915. XI 18. Rezerves kājnieku 196. bataljona karavīrs,
                1916. Irkutskas III praporščiku skolas junkurs,
                1917. I beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VI 02. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 30. beidzis Tranšeju lielgabalu kursus,
                1918. II 20. atvaļināts,
                1918. III 04./ XI 01. vācu gūstā,
                1918. XII 08. Virsnieku rezerves rotas virsnieks,
                1919. Latvijas I neatkarības rotas virsnieks,
                1919. III piekomandēts Latvijas I atsevišķās brigādes transportam,
                1919. VI Dienvidu grupas intendantūras virsnieks,
                1919. VIII paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1919. IX Latgales partizāņu pulka saimniecības priekšnieks,
                1922. IV 05. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (III) komandieris,
                1922. IV 22. Bauskas kājnieku pulka vada komandieris,
                1922. IX 29. Rīgas kājnieku pulka vada komandieris,
                1922. X 11. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1925. XI 03. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1925.,
                1929. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1432,
                1929. XII 07. Aizputes kājnieku pulka rotas komandieris,
                1929. XII 07. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1921. IX 19.,
                1931. Dobeles kājnieku pulka rotas komandieris,
                1935. VII 11. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1935. VII 11.,
                1937. beidzis: Augstāko kara skolu,
                1939. XII Cēsu kājnieku pulka bataljona komandieris,
                1940/1941. Teritoriālā XIV korpusā,
                1940. IX 25. pārskaitīts: Strēlnieku 243. pulka bataljona komandieris,
                1941. VI 14. apcietināts
                Avots:       LVVA 4254-1-32-220.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēture”, R., 1923.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Latgales Vēstnesis” #137/1918.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4390.

LIEPIŅŠ Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. I 10. Ternejas pag. + 1910. Austrālijā
                1929/1930. Liepājas kājnieku pulka kaprālis,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. XII 14. Valmieras VIII aizsargu pulka Ternejas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Ternejas pagasta Inku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-388.

LIEPIŅŠ Marija dz. Zālītis, ārste.
                * 1889. VIII 07. Rīgā
                1927. beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1927/1928. Latvijas Universitātes Internās klīnikas ārste,
                1928/1931. Rīgas pilsētas Bērnu slimnīcas ārste,
                1942/1944. Rīgā Daugavgrīvas 4 „Triko Merkur” ārste,
                1938. Kalnciema 13-1.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-45.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŅŠ Marija, ārste.
                * 1893. III 20. Rīgā
                1924. beigusi Maskavas Universitāti,
                1924/1927. Maskavas Baumaņa slimnīcas ārste,
                1928/1941. Maskavas Botkina klīnikas ārste,
                1941/1943. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1943/1944. Kriegslazarett Kalpakstrasse ārste,
                1943. Zemessargu 14-29.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-44.

LIEPIŅŠ Marta, farmācijas maģistre.
                * 1894. X 30.
                1932. V 28. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. I 26. farmācijas maģistre.   
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LIEPIŅŠ Mārtiņš Mārtiņa d., leitnants.
                * 1890. III 19. Jumpravas pag. + 1943. VII 22. Rīgā
                1912. VIII 12. Vitebskas guberņas ieroču pārziņa palīgs,
                1915. XI 09. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) strēlnieks,
                1916. I Izlūku komandas strēlnieks,
                1916. IX 03. beidzis: Spridzinātāju instruktoru kursus, pie Sibīrijas XII divīzijas,
                1916. XI 07. Sapieru spridzinātāju komandas strēlnieks,
                1916. XII 26. apbalvots; Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu, jefreitors,
                1917. I 17. apbalvots; Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VIII 25. apbalvots; Sv. Jura ordeņa II šķiras krustu, vecākais apakšvirsnieks,
                1917. X 16. paaugstināts praporščiks pakāpe’,
                1918. I 15. atvaļināts,
                1919. V 15. Kolčaka frontē,
                1919. VII 18. Atsevišķā III bataljona jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 16. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1919. X 26. Sakaru komandas priekšnieks,
                1920. X 01. atvaļināts,
                1923. IX 24. degradēts par kareivi, nespēj pierādīt dienesta pakāpi.
                Avots:       LVVA 5601-1-3820.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” 29/1944.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4686.

LIEPIŅŠ Nikolajs, leitnants.
                * 1892. XI 29.
                1917. Vladimira kara skolas junkurs,
                1917. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. V 25. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 15. skaitīt: Liepiņš III,
                1917. VII 21. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. X 15. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. XI 21. sk. Liepiņš I,
                1917. XII 05. Rotas (VIII) komandiera v.p.i.,
                1918. II 21. atvaļināts,
                1918. Atsevišķās studentu rotas virsnieks,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #837,
                1939. Jelgavas cukurfabrikas darbinieks, dzīvo Vircavas pagasta Dārziņos.
                Avots:       LVVA 1515-1-146-22.;
                                XII armijas pavēle #166/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #154/1917., #240/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #163/1917., #167/1917.,
                                                #217/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #269/1917., #419/1917.,
                                                #442/1917.;
                                „Valdības Vēstnesis” #262/1928.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5711.

LIEPIŅŠ Nikolajs, rotmistrs.
                * 1896. V 27. Pēterburgā
                1916. beidzis Tveras junkura jātnieku skolu,
                1916. II 01. Harkovas IV Ulānu pulka kornets,
                1917. VI 01. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. VIII 15. paaugstināts rotmistrs pakāpē,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VIII 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Jātnieku diviziona komandieris,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Jēkabpils pilsētas valdes kasieris,
                Jēkabpils IV aizsargu pulka sporta kluba priekšnieks,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa zobeni,
                Apbalvots ar Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-201.

LIEPIŅŠ Nikolajs, būvinženieris.
                * 1907. IV 02.
                1931. XII 18. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LIEPIŅŠ Ottons Mārtiņa d., praporščiks.
                *1896. + 1916. XII 23. [Attis]
                1916. Rezerves 172. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. VII 19. Latviešu strēlnieku bataljona, Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 23. skaitīt [ Liepiņš I.]
                1916. IX 26. izgājis uz Zemgales latviešu strēlnieku bataljonu,
                1916. IX 29. Zemgales latviešu strēlnieku bataljonā, praporščiks,
                1916. X 01. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. X 20. Zemgales latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 23. kritis, Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23.- 29. kaujas,
                1917. I 09. A. P. pārvietots uz pulku,
                1917.I.11. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                1917. II 05. apbalvots ar  Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1936. gadā piemineklis novietots Lienes ielā Nr. 17. mājas pagalmā,
                2011. Brāļu kapu Strēlnieku nodalījumā.
                Avots:       XII armijas pavēles # 806/1916., # 129/1917.;
                               Latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 206/1916.,
                                               # 212/1916., # 277/1916.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 318/1916.,
                                                # 319/1916.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # 431/1916.,
                                               # 23/1917., # 44/1917.;
                               „Latviešu  Strēlnieks” 199. lpp.;
                               “Jaunākās Zīņas” # 11.-1917.

LIEPIŅŠ Pēteris, ārsts.
                * 1884. III 09. Cēsu pag. + 1938.
                Beidzis Cēsu apriņķa skolu,
                1906/1909. Skolotājs Smiltenes „Bērzenes” skolā,
                1909/1915. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1914/1919. Novgorodas guberņas jaunākais ārsts,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1920/1938. Liepājas, Aizputes un Ventspils apriņķa ārsts.
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 604,
                1938. Ventspils apriņķa ārsts, Ventspilī.
                Apbedīts „Bārenbuša” kapos Liepājā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.
                                „Universitas” # 12/1938.

LIEPIŅŠ Pēteris Jēkaba d., skolotājs.
                * 1891. XII 08. Vecpiebalgas pag.
                1908. beidzis Vecpiebalgas pareizticīgo draudzes skolu,
                1908/1912. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1912/1914.  Vecbebru pagasta skolā – skolotājs,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1917/1919. Vecbebru pagasta skolā,
                1919/1921. Latvijas armijā, paaugstināts kara laika ierēdņa pakāpē,
                1921/1924. Skrīveru pagasta pamatskolā,
                1924/1940. Skrīveru pagasta Zemitānu pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 418.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-39.;
                                “Baltijas skolotāju seminārs”, R. 1940.

LIEPIŅŠ Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                *1892. II 24. Vestienas pag.
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1940. Bērzaunes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa I pakāpes
                                goda zīmi # 2746.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-361.

LIEPIŅŠ Reinholds, Dr. med.
                * 1863.
                1890. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Lāčplēša 20 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIEPIŅŠ Reinholds Jāņa d., lauksaimnieks.
                * 1880. II 25. Krimuldas pag.; M. Līze, S. Zelma dz. Aldermanis.
                Krimuldas ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Bijis Krimuldas pagasta vecākais,
                Krimuldas pagasta Sautlāču māju īpašnieks.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Brīvā Zeme” # 49/1940.

LIEPIŅŠ Reinis, skolotājs.
                * 1885. IX 16. Litenes pag.
                Beidzis Jaungulbenes ministrijas skolu,
                Beidzis Smoļenskas ģimnāziju, eksternis,
                1920/1924. skolotājs Rīgā,
                1924/1928. Izglītības ministrijas skolu virsvaldes direktors,
                1928. pensionēts,
                1940/1941. Galvaspilsētas Rīgas 5. vidusskolas direktors.
                Avots:       „Āgenskalna ģimnāzija“, R. 2006.;
                                „Es viņu Pazīstu“, R. 1939.

LIEPIŅŠ Roberts, lauksaimnieks.
                * 1893. XI 25. Bebru pag.
                Cukurbiešu audzētājs Bebru pagasta „Dzintaros“,
                Latvijas lauksaimniecības kameras atbalstu saimniecības vadītājs,
                Bebru lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 85.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-234.

LIEPIŅŠ Valdis, farmaceits.
                * 1897. V 07. Jaunauces pag.
                1919/1920. Imantas pulka karavīrs,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 11. Jēkabpils IV aizsargu pulka Bataljona (II) farmaceits,
                Mazzalves aptiekas aptiekārs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-189.

LIEPIŅŠ Vilis Kārļa d., kapteinis.
                * 1896. XII 13. Rūjienā[Vilhelms] + 1941. VII 04. Valmierā.
                1915. VIII 07. Artilērijas I rezerves diviziona brīvprātīgais,
                1915. IX 07. Rezerves 2. Kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. II 12. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 21. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 23. skaitīt [Liepiņš II.]
                1916. X 04. iecelts 54. papildu rotas komandieri,
                1916. X 26. izgāja no bataljona,
                1916. X 30. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 28. Maršrotas (II) jaunākais virsnieks,   
                1916. XII 23-31. kaujas,
                1917. I 11-12. kaujas,
                1917. I 30. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. II 08. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķīru,
                1917. IV 13. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. III 02.,
                1917. VI 01. Maršrotas komandieris,
                1917. VIII 28. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 01. Rotas (III) komandieris,
                1917. XI 11. apbalvots Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiras # 999135.,
                1917. XII 04. izgāja no pulka,
                1919. Dienvidkrievijas brīvprātīgo armijas virsnieks,
                1919/1920. Deņikina 34. Donas kazaku pulka virsnieks,
                1921. VII 02. Daugavpils kājnieku pulka virsnieks,
                1922. beidzis Virsnieku kursus,
                1923. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1620,
                1924. paaugstināts kapteinis pakāpē,
                1929. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3661,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VIII 01. Talsu I aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korpusā,
                1940. IX 10. Strēlnieku 295. Pulka, kara tehniskās apgādes priekšnieks,           
                1941. atvaļināts,
                1941. apcietināts,
                Namīpašnieks Brīvības 34, Rūjienā,
                Apbedīts Valmierā.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-78, 4254-1-32-225, 5434-1-896–159, 5601-1-3835.;
                               XII armijas pavēle # 148/1917., # 383/1917.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 235/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 210/1916.,
                                               # 212/1916., # 285/1916., # 307/1916.;
                               Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles # 306/1916.,
                                               # 6/1917., # 30/1917., # 43/1917., # 109/1917.,
                                               # 168/1917.,# 243/1917., # 246/1917.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

LIEPIŅŠ Voldemārs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. V 07. Viskaļu pag. + 1979. I 12. Chorlejā, Anglijā
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1927. Bruņoto vilcina pulka dižkaravīrs,
                1927/1940. Rīgas V aizsargu pulka Viskaļu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Viskaļu pagasta vecākais,
                Viskaļu pagasta Jaun Liepiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-205.

LIEPIŅŠ Voldemārs, ierēdnis.
                * 1909. IX 28. Krievijā
                1931/1932. Ventspils kājnieku pulka kaprālis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. I 11. Talsu I aizsargu pulka Zentenes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Valsts ierēdnis Zentenē.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-84.

LIEPKALNS Eižens Jāņa d., leitnants.
                * 1898. II 06. + 1941. XII 21. Usoļlagā, Krievijā
                Beidzis Tiflisas praporščiku skolu,
                1917. Rezerves 222. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. Rezerves 114. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1919. I 01. Latvijas I neatkarīgās rotas virsleitnants,
                1919. IV 01. Latvijas I neatkarības bataljona virsleitnants,
                1919. VI01-27. Cēsu bataljona virsnieks,
                1920. I 15. Vidzemes papildu bataljona virsleitnants,
                1920. II 16. ieskaitīt par leitnantu,
                1920. Siguldas kājnieku pulka virsleitnants,
                1924. ieskaitīts par kareivi,
                1928. apstiprināts leitnants pakāpē,
                1920. Latvijas augstskolas Juridiskās fakultātes students,
                1920/1922. Muitas valdes eksperts,
                1922. Mežu departamenta darbvedis,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas medaļu,
                1928. II 01. Rīgas prefektūras X iecirkņa rajona uzraugs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #896,
                1937. Rīgas prefektūra VII iecirkņa uzraugs,
                1940. Rīgas prefektūra XII iecirkņa uzraugs,
                Brīvības pieminekļa Rīgas X iecirkņa II rajona komitejas loceklis.
                Avots:       LVVA 3281-1-27-36.;
                                „Latvijas Kareivis” #55/1937.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3025.;
                                www.nekropole.lv

LIETAVIETIS Jānis, priesteris.
                *1866. VIII 10. Mārcienas pag.
                1888. VI 20. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1889. I 14. Rūjienas draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1892. I 24. Limbažu draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1893. IX 24. Cēsu draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1896. IX 29. Smiltenes draudzes priesteris,
                1897. VI 04. Kārzdabas draudzes priesteris,
                1924. I 28. Cēsu draudzes priesteris,
                1929. XI 11. Tukuma draudzes priesteris,
                1939. bij. Tukuma Sv. Nikolaja draudzes virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-62.

LIETAVIETIS Vladimirs, priesteris.
                *1878. IV 29.
                1939. bij. Liepājas Sv. Alekseja un Vaiņodes Sv. Nikolajs draudžu priesteris.
                Avots:       ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

LIETIŅŠ Jānis, būvinženieris.
                * 1892. II 13. Jaungulbenes pag.
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LIFŠICS Blūma, farmācijas maģistre.
                * 1909. VII 25.           
                1935. I 12. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. X 19. farmācijas maģistre.   
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LIFŠICS Elizabete, ārste.
                * 1899.     
                1928. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. L. Maskavas 31 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIGGERS Artūrs Ādama d., ārsts virsleitnants.
                * 1891. VIII 03. Rīgā. [arī Ligers] + 1957. II 11. Troy’a, ASV
                1917. I 01. ieskaitīts rezervē pie Maskavas sanitāras pārvaldes,
                1917. III 23. beidzis Maskavas Univēsītāti,
                1917. VIII 24. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Jaunākais zurjad kara ārsts,
                1917. XI 22. ieskaitīts par karavīru,
                1918. II 01. atvaļināts,
                1920. VII 12. Rēzeknes garnizona lazaretes ārsts,
                1921. I 19. apstiprināts ārst virsleitnants pakāpē izd. 1917. V 01.,
                1922. IX 01. atvaļināts,
                Avots:      LVVA 5601-1-3846.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #236/1917., #317/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4535.

LIĢERS Artūrs Kaspars, podporučiks.
                * 1895. I 28. Džūkstes pag. [Ligger] + 1916. VII 03. Doles pag.
                Beidzis Tukuma komercskolu,
                1915. Alekseja kara skolas junkurs,
                1915. XI 21. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XI 21. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. Ložmetēju komandas jaunākais virsnieks,
                1916. VII 03. kritis pie Ķekavas,
                1916. VII 06. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                1916. VIII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. III 21.
                Avots:       Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēles #9/1915., #266/1916.
                                „Latviešu strēlnieks”, R., 1916.

LIĢERS Artūrs, ārsts.
                * 1909. + 1988. V 04. Salaspilī
                1937. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Doles pag., Rīgas apr.,
                1970. bijis Salaspils ambulances vadītājs,
                1988. V 07. apbedīts Salaspils kapos.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Rīgas Balss’ #105/1988.

LIGERS Marta, ārste.
                Sk. Leksis Marta.

LIGERS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. IV 19. Vējavas pag. + 1941. VI 12. Alūksnē
                1919. VI 19.-1936. IV 09. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #`1868,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1933. II 21. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2960,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. I 24. Rīgas V aizsargu pulka sakaru bataljona Rotas (IV) vada komandieris,
                1941. VI 06. Smagi ievainots Alūksnē,
                Metālrūpniecības strādnieku arodbiedrības kancelejas pārzinis,
                Dzīvo Puškina ielā #1-28,
                Apbedīts Alūksnes garnizona kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-185.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Tēvija” #14/1941.

LĪKUMS Kārlis Ludvigs Friča d., skolotājs.
                * 1884. XII 09. Zebrenes pag.; M. Jūle, S. Milda dz. Kalējs. + 1967.
                1903/1910. Livbērzes draudzes skolas skolotājs,
                1910/1911. Dobeles tirdzniecības skolas skolotājs,
                1912/1916. beidzis Maskavas Universitāti,
                1917/1920. Kuļebaku komercskolas Nižnij Novgorodā skolotājs,
                1928. XI 14. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 473,
                1922/1932. Tukuma valsts ģimnāzijas direktors,            
                1931. III 28. Ievēlēts Tukuma pilsētas domē,
                1932/1934. Jelgavas klasiskās ģimnāzijas direktors,
                1934/1940. Jelgavas II valsts vidusskolas direktors,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 27. Jelgavas XVI aizsargu pulka Kultūras nozares vadītājs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Jelgavas latviešu biedrības runas vīrs,
                Skautu centrālās pārvaldes Zemgales nodaļas priekšnieka palīgs,
                Tukuma viesīgās biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-182.;
                               „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LĪMANIS Mārtiņš Mārtiņa d., skolotājs.
                * 1903. X 07. Līvānu pag.; M. Anna, S. Anna dz. Svence.
                1924/1925. Dobeles kājnieku pulka kaprālis,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IX 27. Daugavpils XVIII aizsargu pulka  Līksnas  pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1937. IX 10. Rotas (X) komandieris,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 29. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                Līksnas pamatskolas pārzinis,
                Līksnas pagasta padomes priekšsēdētājs biedrs,
                Latvijas aerokluba Līksnas nodaļas priekšnieks,
                Daugavpils apriņķa krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Līksnas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-125.

LINABERGS Jānis, ārsts.
                * 1903.
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Vaiņodē, Liepājas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LINDAUS Fricis Rūdolfs Eduarda d., kapteinis.
                * 1895. IX 07. Tukumā.
                1915. VI19. Rezerves 28. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. X 01. beidzis: Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. XI 10. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. IX 04. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #724079,
                1917. I 10. vecākais apakšvirsnieks,
                1917. II 27. apbalvots: Sv. Jura ordeņa III šķiras krustu #168078,
                1917. III 25. apbalvots: Sv. Jura ordeņa II šķiras krustu #49240,
                1917. VIII 08. A.F.P. paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1917. VI 20.,
                1917. VIII 08. Kājnieku izlūku komandas jaunākais virsnieks,
                1917. XI 02. arestēts, novietots pie Bauskas latviešu strēlnieka pulka,
                1917. XI 12. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1918. II 06. sk. prombūtnē,
                1918. VI 08. Sibīrijas I strēlnieku brīvprātīgo bataljona virsnieks,
                1918. VI 22. Samāras II brīvprātīgo strēlnieku pulka virsnieks,
                1918. XI 26. Omskas garnizona rezervē,
                1919. I 31. Jaickas 21. strēlnieku divīzijas virsnieks,
                1919. II 02. Urālas 82. strēlnieku pulka Rotas (IX) vecākais virsnieks,
                1919. VI 08. Kara izlūku komandas priekšnieks,
                1919. X 06. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1920. II 25. Novorosijskas virsnieku rezerves bataljona virsnieks,
                1920. VI 22. atvaļināts,
                1920. Jēkabpils Ilūkstes kara apriņķa pārvaldes virsnieks,
                1921. VIII 19. Rēzeknes kara apriņķa pārvaldes virsnieks,
                1922. V 05. Aizpute kājnieku pulka virsnieks,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1924. XI 22. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1924. VIII 03.,
                1933. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3141,
                1935. VIII 24. Rīgas kājnieku pulka virsnieks,
                1939. IX 02. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1928. III 03.,
                1939. IX 02. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1940. X 31. atvaļināts.
                Avots:      LVVA 5192-1-41-302, 5601-1-2860.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #172/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēles #324/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēle #321/1917.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3578.

LINDE Alfrēds Fridriha d., virsleitnants.
                * 1897. IX 04. Jēkabmiestā. + 1942. VIII 03. Sevrullagā, Krievijā
                1915. VIII 14. Rezerves 52. kājnieku bataljona brīvprātīgais,
                1916. III 01. Tiflisa kara skolas junkurs,
                1916. IV 15. Gori praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 15. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 05. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 05. skaitīt [Linde III],
                1916. IX 26. izgāja uz Vidzemes latviešu strēlnieku bataljonu,
                1916. IX 30. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. X 05. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XI 05. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. III 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. I 30.,
                1917. VIII 08. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. V 30.,
                1917. X atvaļinājumā, nav atgriezies,
                1918. X 14. Ziemeļu korpusa Rezerves III brīvprātīgo pulka virsnieks,
                1918. XI 20. Afanasjeva partizāņu pulka Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1919. III 29. Rēveles I strēlnieku pulka Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1919. VII 26. Ievainots,
                1919. X 01. paaugstināts Ziemeļrietumu armijas štābs kapitāns pakāpē,
                1920. II 26. Rūjienas komandantūras virsleitnants,
                1920. X 20. Atvaļināts,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. bijis Stāmerienes virsmežniecības II šķiras iecirkņa mežzinis,
                1933/1934. Saukas virsmežniecības II šķiras iecirkņa mežzinis,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934. IV 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (IX) komandieris,
                1934/1940. Daudzevas saviesīgās biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                1937. X 23. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4386,
                1938. Taurkalnes virsmežniecības  iecirkņa mežzinis,
                1939. III 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                Daudzevas virsmežniecības IV iecirkņa mežzinis,
                Daudzevas savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas
                               priekšsēdētājs.
                Avots:      LVVA 1512-1-1179, 1640-1-521-196, 5601-1-3865.;
                               KVKVA 2550-1-125-224.;
                               XII armijas pavēle# 806/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #223/1916., #277/1916.;
                               Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #287/1916., #292/1916.,
                                               #324/1916.,
                               Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #86/1917., #243/1917.,
                                               # 333/1917.;
                               „www.nekropole.lv”

LINDE Edmunds Edvarda d., podporučiks.
                * 1894. Laidzes pag. + 1930. Krievijā
                1905/1914. Beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                1914. Rezerves 50. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. IX Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) strēlnieks,
                1915. XI 10. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu #498400,
                1915. apbalvots: Sv. Jura ordeņa II un III šķiras krustu,
                1916. III Oranienbaumas 2. praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 19. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 03. skaitīt [Linde I],
                1916. IX 11./XII 01. piekomandēts Mācības komandas,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 02. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12./13. kaujas,
                1917. I Kājnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1917. III 11./VIII 08. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādei,
                                Ieroču vākšanas komandas priekšnieks,
                1917. VII 31. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. IV 10.,
                1917. VIII 08. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. XI 14. Cēsu komandants,
                1917. X 28. ievēlēts par pulka komisāru,
                1918. I 01. Jaunformēta galvenā Revolūcijas otrjada priekšnieks,
                                Smoļnija apsardzībā,
                1918. ievainots Poļu frontē,
                1918. I Poļu 1 strēlnieku korpusā, evakuēts uz Tartu,
                1918. V 23. aizbēga ar sievu uz Maskavu.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVA 45-1-74-27;
                                XII armijas pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēles: –02.01.1917., -11.03.1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #206/1916., #261/1916.,
                                                #345/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #67/1917., #255/1917.,
                                                #257/1917., #371/1917.

LINDE Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. V 29. Rugāju pag. + Krievijā
                1916/1918. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1919/1920. Latgales partizāņu pulka virsseržants,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1922. VIII 01. Abrenes XIX aizsargu pulka Rugāju pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par centību,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3653,
                1941. VI 14. deportēts,
                Apbalvots ar Valsts statistiskās pārvaldes III šķiras medalu,
                Rugāju pagasta valdes darbvedis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-361.

LINDE Haralds Ernesta d., štābs kapitāns.
                * 1896. V 05. Jaunjelgavas apr. + 1919. I 05.
                1914/1915. Rīgas politehnikuma students,
                1915. Kijevas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1915. XII 19. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. II 28. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) komandieris,
                1916. III 07. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. V 11. Rotas (V) komandieris,
                1916. VII 09. A.P. pārvietots uz bataljonu,
                1916. VII 09. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. II 01
                1916. VIII 17. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 18. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. V 29.,
                1916. X 28. Bataljona (II) komandieris,
                1916. XII 23. kaujas,
                1917. I 10. Mācības komandas priekšnieks,
                1917. II 20. apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. XII 19.,
                1917. X 27. arestēts, Cēsu cietumā,
                1917. XI 14. Daugavpils kara apgabala rezervē, [Linde II],
                1917. XII 01. skaitās Mācības komandas priekšnieks,[Linde II],
                1919. apbedīts Valles pagasta Vasku kapos.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-224., 2550-1-160-39.;             
                                XII armijas pavēle #648/1916., #178/1917.;
                                Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēles #64/1916., #73/1916.,
                                                #141/1916.,#213/1916., #283/1916., #316/1916.,
                                Vidzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #11/1917., #86/1917.,
                                                #318/1917.;
                                Anda Zommera ziņojums;
                                www.latviesustrelniekusaraksts.lv

LINDE Līna Solomona m. Provizore.
                Sk. Tālroze Līna.

LINDE Zālamans, policijas ierēdnis.
                * 1895. III 14. Atašienes pag.
                1915. beidzis Irkutskas kara skolu,
                1915/1917. Krievijas armijas virsnieks,
                1922/1932. Robežsargu dienestā,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2344,
                1930. bijis Dagdas robežapsardzības I rajona priekšnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 29. Abrenes XIX aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                Abrenes apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-354.

LINDE Vadims, būvinženieris.
                * 1888. VIII 10.
                1928. II 01. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LINDEMANIS Mirdza, farmācijas maģistre.
                * 1915. IX 19. Tērbatā.               
                1943. V 29. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LINDEMUTS Arnolds, ārsts.
                * 1880.
                1909. beidzis Maskavas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Blaumaņa 5.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LINDENBERGS Kārlis, būvinženieris.
                * 1907. X 03. Brocēnu pag.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LINDERMANIS Matīss, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. XII 07. Cērstes pag.
                1915/1916. Kājnieku 178. pulka karavīrs,
                1916/1917. Beidzis Oranienbaumas praporščiku skolu,
                1917/1918. Kājnieku 46. pulka rotas komandieris,
                1918/1919. Denikina armijas virsnieks,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1940. Tukuma aizsargu pulka I rotas komandieris,
                1931. VII 03. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu“,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru,
                Vecmoku pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                Vecmoku pagasta pamatskolas padomes loceklis,
                Vecmoku pagasta lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Vecmoku pagasta „Liepiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

LINIŅŠ Aleksandrs, agronoms.
                * 1910. Salgales pag.
                1929. Beidzis Jelgavas valsts vidusskolu,
                1929/1936. Beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1936/1940. Rajona agronoms,
                1940/1941. Zemkopības ministrijas lauksaimniecības departamenta
                               Zemkopības daļas vadītājs.
                Avots:       „Brīvā Zeme” 3 160/1940.

LĪNIŅŠ Žanis Matīsa d., skolotājs.
                * 1889. XII 11. Ezeres pag.; M. Jūle, S. Marija dz. Šprunks.
                1911/1913. Stukmaņu skolotāju savienības zēnu skolā – skolotājs,
                1913/1914. Pēterpils “Nikolaja II” komercskolā,
                1914/1915. Pēterpils “A. Holmogorceva” komercskolā,
                1921/1924. Daugavpils valsts skolotāju institūtā,
                1924/1930. Daugavpils valsts skolotāju institūta direktors,
                1929. ieguva vidusskolas skolotāja tiesībās pie Izglītības ministrijās,
                1930/1931. Daugavpils valsts skolotāju institūta inspektors,
                1931/1936. Tukuma valsts ģimnāzijas inspektors,
                1936/1940. Jēkabpils valsts ģimnāzijas un komercskolas direktors,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķīru #116.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-110.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LĪNIS Rūdolfs, skolotājs.
                * 1894. VI 14. Saldus pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919/1920. Latvijas armijas karavīrs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. III 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Ķīmiskā dienesta vadītājs,
                Jēkabpils vidusskolas skolotājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-200.

LINKOVIČS Stefanija dz. Ginters, ārste.
                * 1887.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti, rentgenoloģijā,
                1938. Dzirnavu 74.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LINTERS Artūrs Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VI 23. Līgatnes pag.; M. Rozālija, S. Milda dz. Osis
                                + 1942. VII 16. Vosturllagā, Krievijā
                1924/1925. Smagās artilērijas pulka seržants,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. XII 02. Rīgas V aizsargu pulka Līgatnes pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1932. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1933. XI 18. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937. III 15. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (V) komandieris,
                1938. XI 16. apalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 147,
                1939/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1939/1940. A/S „Bekona Eksports” pilnvarotājs,
                1939. Līgatnes pagasta vecākais,
                Bijis Līgatnes pagasta padomes un valdes loceklis,
                Platmales savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Līgatnes piensaimnieku sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Platmales patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Līgatnes pagasta Jaunlapsu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-191,1640-1-798-269, 3691-1-669-35.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „www.nekropole.lv”

LINUZIEDS Fricis Kriša d., farmaceits virsleitnants.
                * 1890. IX 24. Ārlavas pag. [agrāk Boikmanis]; S. Irma dz. Grosvalds
                1918. VI 18. Beidzis Maskavas Universitāti, provizors,
                1918. VIII 15. Maskavas galvenās aptieku noliktavas farmaceits,
                1919. V 01. Kara lauku 20. aptiekas jaunākais farmaceits,
                1919. XI 06. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1919. XI 20. atvaļināts,
                1919. XI 20. Piltenes aptiekas pārzinis, provizors,
                1923. V 21. Kara sanitāras noliktavas Aptieku nodaļas vadītājs,
                1923. V 21. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1923. V 25.,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. X 10. pārsienamo materiālu nodaļas vadītājs,
                1927. II 11. Liepājas kara slimnīcas aptiekas pārzinis,
                1927. VI 21. paaugstināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 1927. V 25.,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1933. X 08. atvaļināts,
                1936/1940. Sarkanā Krusta Tērvetes aptiekas pārzinis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XII 30. Jelgavas XVI aizsargu pulka Diviziona (I) farmaceits,
                1940. Dobeles aptiekas pārvaldnieks,
                1940. V 08. piešķirts uzvārds Linuzieds.
                Avots:       LVVA 1487-1-3, 1640-1-527-44, 5601-1-845.;
                                „Zemgales Balss” #42/1940.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #104/1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 1462.;
                                www.nekropole.lv

LIPMANOVIČS Boris, ārsts.
                * 1898.
                1924. beidzis Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1938. Dzirnavu 63.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIPMANOVIČS Izidors, ārsts.
                * 1869.
                1895. beidzis Tērbatas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Brīvības 75.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LIPŠICS Roza dz. Kravecs, ārste.
                * 1899.
                1928. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Upmales pag., Jaunlatgales apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LISMANIS Aleksandrs, priesteris.
                *1877. III 17.
                1939. bij. Rīgas Debesbraukšanas draudzes virspriesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

LITAUNIEKS Vladislavs, prāvests.
                * 1909. VIII 28. Gaigalavas pag. + 1941. VI 24. Daugavpilī,
                Beidzis Aglonas ģimnāziju,
                1933. V 25. Beidzis Rīgas Romas katoļu teoloģijas augstskolu,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1934. Rēzeknes draudzes vikārs,
                1934/1935. Sprukstu draudzes prāvests,
                1937/1941. Balbinovas (Indras) Romas katoļu draudzes prāvests,
                1938. XII 15. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rota (VII) mācītājs,
                1941. III 23. arestēts un ieslodzīts Daugavpils cietumā,
                1941. VI 24. nošauts,
                Apbedīts Višķu baznīcas dārzā.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-108.;
                               „Preiļu bibliotēka”

LĪVENS Arvīds Hermanis Eduarda d., inženieris tehnologs.
                * 1892. X 15. Valkā [Liewen]; S. Irmgarde dz. Beržinskis
                                + 1941. XI 12. Usoļlag, Krievijā
                1910. Beidzis: Rīgas komercskolu,
                1911/1917. beidzis: Rīgas politehnikumu, inženieris tehnologs,
                1918. Satiksmes ministrijas dienestā,
                1925. Latvijas dzelzceļu Mašīnu direkcijas inženieris,
                1931. Mašīnu direkcijas vecākais inženieris,
                1934. Latvijas dzelzceļu Mašīnu un materiālu direkcijas direktora palīgs,
                1938. XI 17. apbalvots:                Atzinības Krusta IV šķiru #180,
                1941. deportēts, dz. Matīsa 81-16.
                Avots:       LVA 1987-1-13724;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Dzelzceļu Virsvaldes Rīkojumu Krājums” #41/1925.;
                                „Valdības Vēstnesis” #52/1931.;
                                „Jaunākās Ziņas” #165/1934.

LIVENS Basja, farmācijas maģistre.
                * 1913. VII 05. Daugavpilī.
                1938. I 14. beigusi Latvijas universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. XI 04. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LIVENS Heinrihs, ārsts.
                * 1867.     
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Aspazijas b. 2.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LĪVENTĀLS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. IV 03. Ļaudonas pag.
                1924/1925. Galvenā štāba rotas dižkaravīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. II 28. Madonas IX aizsargu pulka Ļaudonas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Ļaudonas pagasta padomes priekšsēdētāja biedrs,
                Ļaudonas pagasta Joku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-118.

LĪVENTALS Teodors, žurnālists.
                * 1882. IV 10/III 29. Ļaudonas pag.; S. Anna dz. Urbane Anševičs + 1956.
                Beidzis Millera reālskolu Cēsīs,
                1899. beidzis Viļņas telegrāfa skolu,
                1899/1903. pasta ierēdnis,
                1910/1915. beidzis Šaņavska Tautas Universitāti Maskavā,
                1913. sarakstījis pirmo rokasgrāmatu „Kā nodibināt un iekārtot bibliotēku”,
                1917. Valkas apriņķa komisārs,
                1918/1924. kooperatīva „Kultūras Balss’ dibinātājs un vadītājs,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitūts),
                                Latvijas sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1919/1920. Pašvaldības departamenta ierēdnis,
                1922/1923. Ārpusskolas izglītības kongresu padomes priekšsēdētājs,
                1923/1931. Rīgas pilsētas galvas biedrs,
                1923/1926. Latvijas bibliotekāru biedrības priekšsēdētājs,
                1924/1929. Izglītības ministrijas Bibliotēku padomes vadītājs,
                1926/1934. Žurnāla „Pašvaldības Balss” redaktors,
                1931/1934. Rīgas pilsētas Revīzijas komisijas loceklis,
                1934. arestēts Liepājas nometnē,
                1935. pensionēts,
                1935 VII 20. /1940. Firmas „Kultūras Draugs” īpašnieks, grāmatu, rakstāmlietu
                                un mākslas darbu tirdzniecība, Rīgā, Aspazijas bulv. 7,
                1935. dzīvo  Bulduros Kooperatīva 12,
                19491956. izsūtīts uz Karagandā.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Informācija un sabiedrība” # 1/2010.

LĪVIŅŠ Pauls Rūdolfs Jāņa d., kapitāns.
                * 1887. I 03. Alsviķu pag. + 1970. IX 10. Adelaidē, Austrālijā
                1914. IX 23. Oloneckas 24. kājnieku družīnas zemessargs,
                1915. II 14. ievainots Polijā,
                1915. V 12. Družinas saimniecības nodaļas zemessargs,
                1915. VII 25. jaunākais rakstvedis,
                1915. VIII 08. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1915. XI 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XI 15. Oloneckas 24. kājnieku družīnas Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. I 12. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Kājnieku izlūku komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1916. V 26. Vezumnieku priekšnieks,
                1916. VIII 01. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. VIII apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. X 13. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. I 19. Ārrindas komandas priekšnieks,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. III 04. Ārrindas komandas jaunākais virsnieks,
                1917. III 31. paaugstināts podoručiks pakāpē izd. no 1916. VII 21.,
                1917. VI/XI 03. pulka saimniecības priekšnieka v.p.i.,
                1917. IX 25. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē
                1917. X apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķira ar šķēpiem,
                1917. XII 16. evakuēts uz hospitāļi,
                1918. II 14. atvaļināts,
                1919/1920. Armijas etapu un rajonu komandantūras kapitāns,
                1922. II 25. sodīts ar dienesta pakāpēs atņemšanu.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-212.;
                                LVVA 5601-1-3893.;
                                XII armijas pavēles #612/1916., #178/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona pavēle #147/1916.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #62/1917., #257/1917.,
                                                #259/1917.;
                                „Latviešu strēlnieks” lpp.; 755, 1134, 1726, 2366.;
                                „Austrālijas Latvietis” #1048/1970.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6455.

LOBE Kārlis Jāņa d., pulkvedis leitnants.
                * 1895. III 26. Jaunpiebalgas pag.; S. Milda dz. Jankovskis
                                + 1985. VII 09. Stokholmā.
                Beidzis Nogovkas lauksaimniecības skolu,
                1915. V 01. Rezerves 2. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. XI 05. beidzis: Mācības komandu,
                1915. XI 10. Rietumfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. II 15. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VII 23. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. X 03. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 22. beidzis Praporščiku sagatavošanas kursus pie XII armijas,
                1916. XII 23/30. kaujas,
                1917. I 12/18. kaujas Ložmetēju kalnā un Kalnciema rajona,
                1917. II 20. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. II 02.,
                1917. III 24. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 06. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1917. V 11. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VII 09. paaugstināts poručiks pakāpē iad. no 1917. VI 02.,
                1917. VIII Mācības komandas priekšnieks,
                1917. IX 25. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1917. VIII 10.,
                1918. III 30. atvaļināts,
                1918. V 03. Galvenā štāba akadēmijas jaunāka kursā,
                1918. VIII 04. Kapeļa štāba adjutanta palīgs, Simbirskā,
                1918. VIII 25. Melekesas pilsētas komandants,
                1918. IX 18. Simbirskas 21. strēlnieku pulka Bataljona III) komandieris,
                1919. II 06. Imantas pulkā,
                1919. V 21./VIII 20. Imantas pulka pavēlnieks,
                1920. VI 05. ierādies Rīgā,
                1920. Armijas ētapu un rajonu komandantūras virsnieks,
                1921. V 31.  Robežsargu 2. pulka virsnieks,
                1921. IX 07. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieks,
                1921. IX 25. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1921. XI 15. piekomandēts Kara skolas Kājnieku nodaļas jaunākais virsnieks,
                1921. XII 10. Kara skolas virsnieks,
                1921. XII 19. pārdēvēts par grupas vadītāju,
                1921. XI 23. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. II 14./VIII 07. Kājnieku nodaļas priekšnieks,
                1924. XII 12./1925. XII 30. Rīgas kara apriņķa pārvaldes Rotas komandieris,
                1926. IV/IX 30. kājnieku nodaļas priekšnieka v.p.i.,
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #71,
                1930. IX 26. Augstāko militāro kursu darbvedis,
                1931. VI 30. apbalvots: Zviedrijas Šķēpa I šķiras bruņinieka krustu,
                1932. XII 23. beidzis: Kara akadēmiskus kursus,
                1935. V 16. Bauskas kājnieku pulka Instruktoru rotas komandieris,
                1938. V 13. Kara skolas Virsnieku vietnieku nodaļas grupas vadītājs,
                1938. XI 25. Virsnieku vietnieku nodaļas vadītājs,
                1939. X 06. Ventspils kājnieku pulka komandiera palīgs,
                1939. X 06. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1939. X 05.,
                1940. XI 28. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #103.,
                1940. X 18. atvaļināts,
                1941. Ventspils pašaizsardzības štāba priekšnieks,
                1943. II Bolderājas 280. kārtības dienesta bataljona komandieris,
                1943/1944. Grenadieru 43. pulka komandieris,
                1943. VII 28. apbalvots: Dzelzs Krusta II kalsi,
                1943 IX 29. apbalvots: Dzelzs Krusta I kalsi,
                1944. IV Grenadieru XIX divīzijas kājnieku komandieris,
                1944. V 08. paaugstināts štandartenfīrera pakāpē,
                1944. VI 28. apbalvots: Vācu krustu zeltā,
                1944. X Latviešu rezerves divīzijas komandieris,
                1945. nodots tiesai,
                1945. Angļu gūstā.
                Avots:      KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5434-1-896–184, 5601-1-3900.;
                                XII armijas pavēles #806/1916., #178/1917., #291/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #210/1916., #277/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #407/1916., #4/1917.,
                                                #78/1917.,#103/1917., #117/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1934.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Latviešu strēlnieks”, lpp. 701., 1717.;
                                „Tēvija” #107/1944.

LOBOVIKOVS Nikolajs, ārsts.
                * 1877.     
                1906. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1938. Dārza 22 a, Rēzeknē.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LOCĀNS Stefans, prāvests.
                * 1902. V 19. Viļakas pag.
                1928/1929. Aviācijas pulka virsnieka vietnieks,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. II 25. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (IV) mācītājs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Gaigalovas Romas katoļu draudzes prāvests.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-429.

LOČMELIS Jānis Ādama d., zemkopis.
                * 1880. VI 23. + 1953. VI 24.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitūts),
                                Latgaliešu frakcija,
                1941. izsūtīts, dz. Baltinavas pagastā.
                Avots:       LVA 1987 – 1-17291.;
                                “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Upītes bibliotēka”

LODZIŅŠ Armands, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VIII 04. Viesītes pag. + 1942. IV 19. Vjatlagā, Krievijā
                1925/1926. Aviācijas diviziona vecākais rakstvedis,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. V 07. – 1933. XII 07. Jēkabpils IV aizsargu pulka
                1937. I 02. Sunākstes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 470,
                1941. VI 14. deportēts,
                Sunākstes pagasta padomes loceklis,
                Sunākstes piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Sunākstes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Piksteres dārzkopības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-193, 1640-1-798-212.;
                               „www.nekropole.lv”

LOGINS Francis, aģents.
                * 1874. XII 02. Ludzas apr. + 1931. III 20.
                1921/1925. Apdrošināšanas aģents,
                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latgales   bezpartejiskā
                               savienība,              
                Bijis apdrošināšanas biedrības „Rossija” ierēdnis.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Upītes bibliotēka”

LONFELDS Miķelis, veterinārārsts.                
                * 1872. I 22. Engures pag.
                1904/1906. Krievijas armijas artilērijas pulka veterinārārsts,
                1914/1918. Krievijas armijas inženieru pulka vecākais veterinārārsts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
                Tukuma rajona veterinārārsts,
                Tukuma Rīgas 2 namīpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

LONGINS Pēteris, mācītājs.
                * 1911. IV 15.
                1939. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. I 29. ordinēts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru.
                Avots:       “Svētdienas Rīts” # 4/1939., # 6/1939.

LOPATŅEVS Juliāna dz. Nikitina, ārste.
                * 1896.
                1924. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1938. Dārza 28/30, Rēzeknē.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LOPATŅEVS Vladimirs, skolotājs.
                * 1888. VIII 13. + 1973. XII 21.
                1913. beidzis Pēterpils Universitātes juridisko fakultāti,
                1921/1926. Rēzeknes “Sevko” pamatskolā un vidusskolā,
                1926/1932. Krievu pamatskolu inspektors,
                1932/1940. Rēzeknes pilsētas krievu pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots: Atzinības Krusta V šķīru #1205,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-105.;
                                www.latgalesdati.lv

LORBERGS Voldemārs Jāņa d., virsmācītājs.
                * 1907. X 18. Rīgā; M. Auguste dz. Šteinharts, S. Herta dz. Šnurbergs
                                + 1987. I 21. Cēsīs
                1928. Beidzis Rīgas I vidusskolu,
                1928/1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934. VI 24. ordinēts,
                1934/1936. Strenču pilsētas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936. III 01. apstiprināts par Vecpiebalgas draudzes mācītāju,
                1936/1944. Vecpiebalgas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 14. Cēsu X aizsargu pulka mācītājs,
                1952/1967. Dubultu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1958. virsmācītājs,
                1960/1967. Ķemeru ev. lut. draudzes mācītājs,
                1987. bijis Ogres lauku draudzes mācītājs,
                1987. I 21, apbedīts Jaundubultu kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942., R., 1988.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 27/1934., # 11/1936.;
                                „Laiks” #20/1987.;
                                www.nekropole.lv

LORBERGS Voldemārs Jāņa d., virsmācītājs.
                * 1907. X 18. Rīgā; M. Auguste dz. Šteinharts, S. Herta dz. Šnurbergs
                                + 1987. I 21. Cēsīs
                1928. Beidzis Rīgas I vidusskolu,
                1928/1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1934. VI 24. ordinēts,
                1934/1936. Strenču pilsētas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936. III 01. apstiprināts par Vecpiebalgas draudzes mācītāju,
                1936/1944. Vecpiebalgas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 14. Cēsu X aizsargu pulka mācītājs,
                1952/1967. Dubultu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1958. virsmācītājs,
                1960/1967. Ķemeru ev. lut. draudzes mācītājs,
                1987. bijis Ogres lauku draudzes mācītājs,
                1987. I 21, apbedīts Jaundubultu kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942., R., 1988.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 27/1934., # 11/1936.;
                                „Laiks” #20/1987.;
                                www.nekropole.lv

LORENCS Alma dz. Kugrēns, farmaceite. * 1907. III 16. Bēnē
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VII 28. Jelgavas XVI aizsargu pulka Bataljona (II) farmaceite.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-168.

LORENCS Emīlija, ārste.
                Sk. Balodis Emīlija.

LOSKE Ernests, tautsaimnieks.
                * 1878. III 20. + 1935. vii 25.
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju,
                1906. beidzis Tērbatas Universitāti, cand. agr. oec.,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 181.,
                1926. bij. Tiešo nodokļu departamenta vice direktors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 254,
                1934. V 15. iecelts par Nodokļu departamenta direktoru.
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 32/1935.

LOSKUTOVA Eiženija, farmācijas kandidāte.
                * 1902. XII 12.
                1929. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LOZE Harijs, skolotājs.
                * 1901. XI 17. Taurenes pag.
                1926/1935. Artilērijas instruktoru baterijas virsnieka vietnieks,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 01. Madonas IX aizsargu pulka Lazdonas pagasta aizsargu
                               nodaļas kora diriģents,
                1935/1940. Lazdonas pamatskolas pārzinis,
                Lazdonas 267. Mazpulka vadītājs,
                Lazdonas lauksaimniecības biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Lazdonas bibliotēkas biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-110.

LOŽE Emīls, skolotājs.
                * 1890. IX 21. Trikātas pag.
                1909. beidzis Trikātas draudzes skolu,
                1913. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1913/1915. Lielvārdes draudzes skolas skolotājs,
                1915/1923. Skultes pamatskolas skolotājs,
                1923/1940. Rīgas pilsētas 35. Emīla Dārziņa pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1200.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-91.

LOŽE Rūdolfs, ierēdnis.
                * 1884. VII 14. Jaunvāles pag. + 1957. IX 24. Londonā, Anglijā.
                1919. IX 05. Apgādības ministrijas Ārējās apgādības departamenta linu
                                nodaļas grāmatvedis,
                1922. IV 01. Finansu ministrijas Netiešu nodokļu departamenta
                                virs grāmatvedis,
                1927. II 01. Finansu ministrijas Saimniecības departamenta linu monopola
                                nodaļas priekšnieks,
                1931. VIII 12. apbalvots ar Beļģijas Leopolda II ordeņa IV šķiru,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1297,
                1937. XII 22./1940. Finanšu ministrijas linu un kaņepāju monopola
                                pārvaldes priekšnieku,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķiru # 7.;
                1941/1944. Latvijas linu un kaņepāju monopola direktors,
                1944. Vācijā,
                1948. Londonā,
                1948. Londonas latviešu Miera draudzes dibinātājs un valdes loceklis,
                Bijis Trikātas ev. lut. draudzes valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-1.;
                                „Londonas Avīze” #593/1957.

LUBEJS Emīls, ārsts.
                * 1898.
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Slokā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LUBOCKIS Malka, ārste.
                Sk. Mihelsons Malka.

LUCAVS Andrejs Ģederta d., skolotājs.
                * 1904. VII 25. Vircavas pag.; M. Līze, S. Ludmila dz. Zvaigzne.
                1926. beidzis Jelgavas skolotāju institūtu,
                1926/1938. skolotājs,
                1938/1940. Jelgavas pilsētas 5. pamatskolas pārzinis,
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru.
                Jelgavas pilsētas skolu valdes loceklis,
                Latvijas bērnu palīdzības biedrības biedrs,
                Jelgavas latviešu biedrības biedrs,
                Jelgavas teātra biedrības biedrs,
                Latvijas skolotāju biedrības valdes loceklis,
                Jelgavas skolotāju biedrības priekšnieks,
                Latvijas profesiju kameras loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-202.

LUCS Maksis, arhitekts.
                * 1900. VI 17.            
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LUDDE Jānis Indriķa d., kapteinis.
                * 1897. IX 03. Ceraukstes pag. [Lude] + 1960. IX 07. Manheimā, Vācijā.
                1915. VII 10. Sibīrijas 43. strēlnieku pulka brīvprātīgais,
                1915. X 17. beidzis: Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VI 16. Zemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XI 15. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XI 17. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. II 09. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 14. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19. ievainots,
                1917. VIII 21/25. vācu gūstā,
                1918. XII 28./1919. III 27. Lielinieku arestēts,
                1919. III 27. Padomju Latvijas VIII strēlnieku pulka Rotas (V) komandieris,
                1919. V 01. Sarkano virsnieku skolas priekšnieka II palīgs,
                1919. VI 14.Liepājas kara skola virsnieks,
                1919. XI 14. Liepājas kara skolas priekšnieks,
                1920. I Rīgas aviācijas skolas adjutants,
                1920. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. XI 14.,
                1921. I Aizputes kājnieku pulka adjutants,,
                1921. V 28. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #926,
                1924. IX 17. beidzis: Virsnieku kursus 1r II šķiru,
                1928. XII 21. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1922. VIII 17.,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1663,
                1935. XII 18. Cēsu kājnieku pulka virsnieks,
                1937. I 10. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941/1945. Vācu armijas pulkvedis, Sapieru pulka komandieris,
                1945/1956. Krievijas gūstā,
                1956. Vācijā.
                Avots:      LVVA 5601-1-3915.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3663.

LUDKEVICS Aleksandrs, ierēdnis.
                * 1890. VI 02. Bauskā; S. Katrīna.
                1920. I 17. Kurzemes atsevišķā eskadrona darbvedis, kara laika ierēdnis,
                1921/1923. Jātnieku pulka tieslietu darbvedis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. Daugavpils apriņķa Valsts zemes ierīcības komitejas karavīru pārstāvis,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 15. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Sakaru bataljona
                               Saimniecības priekšnieks,
                1935. XI 12. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938. IV 25. Sakaru bataljona rezerves rotas komandieris,
                1939. V 01. Pulka saimniecības priekšnieks,
                Valsts Zemes bankas Daugavpils nodaļas vecākais darbvedis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-129.

LUDZENIEKS Irma Matīsa m. dz Ārons, ārste.
                * 1905.XII 31. Rīgā; T. rakstnieks, V. Jānis, ārsts. + 1981. IX 26.  Čikāgā, ASV
                1930. Beigusi Latvijas Universitāti, Ādas un veneriskās slimībās.
                1930/1041. Rīgas leprozorija ārste,
                1931/1935. Tērbatas 4,
                1939. Talsi, Kalnu 2,
                1941/1944. Talsu leprozorija direktrise,
                1944/1950. Vācijas bēgļu nometnes ārste,
                1950/ 1952. ASV, Norfolkā, Virdžīnijā,
                1952. ārste Milvokos pilsētas slimnīcā.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1931.; 1939.;
                                „Laiks” #75/1981.

LUDZENIEKS Jānis Pētera d., ārsts.
                * 1895. IX 29. Smiltenes pag.; M. Emīlija, S. Irma dz. Ārons, ārste.+ 1942. Krievijā
                Beidzis Smiltenes tirdzniecības skolu,
                Beidzis Cēsu reālskolu,
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 17. apbalvots: ar Atzinības Krustu V šķiru #210,
                1939. II 26. Talsu I aizsargu pulka Jātnieku diviziona ārsts,
                1941. VI 14. deportēts,
                Talsu leprozorija direktors, dzīvo Kalnu 2, Talsos,
                Talsu draudzes priekšnieks,
                Gaujienas pagasta Vairogu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-80.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

LUDZENIEKS Pēteris Jēkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. XI 23. Smiltenes pag.
                1919/1921. Latgales partizāņu pulka rakstvedis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 01. Valkas VII aizsargu pulka Smiltenes pilsētas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Meža 5, Smiltenē,
                Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas lauksaimniecības biedrības
                               valdes loceklis,
                Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas krājaizdevu kases valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-150.

 

LUKAŠS Gustavs Jāņa d. farmaceits leitnants.
                * 1893. IV 05. Tukumā [arī Lukass]
                Ieguva provizora palīga grādu Maskavas Universitātē,
                1919. VI 27. Armijas sanitāras noliktavas Aptiekas nodaļas farmaceits,
                1920. IV 20. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1919. VI 29.,
                Lauku aptiekas īpašnieks Kauņas guberņā, Ledas apriņķī.
                Avots:       LVVA 5601-1-3921.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6330.

LUIKS Jānis Jēkaba d., virsleitnants.
                * 1896. XII 08. Kocēnu pag. [Luigs]+ 1992. VII 08. Bostonā.
                1916. V 15. Pēterhofas 2. praporščiku skolas junkurs,
                1916. VIII 01. beidzis; paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 26. Rezerves 231. kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 06. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 29. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. II 05. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. I 29.,
                1917. VIII 18. kaujas pie Ropažiem,
                1917. apbalvots: Sv. Vladimira IV šķiru ordeņa ar šķēpiem un banti,
                1917. IX 26. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. V 15.,
                1917. XI 15. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,         
                1917. XI 17. pārskaitīts rezervē,
                1918. I 16. atvaļināts, ka skolotājs,
                1919. VI 13. Rīgas kājnieku pulka Rotas (VIII) vada komandieris,
                1920. VIII 12. Armijas Virspavēlnieka štāba virsnieks,
                1921. Mežu ekspluatācijas darba bataljona virsnieks,
                1921. VII 16. atvaļināts,
                1922. X 12. apbalvots: Lāčplēša kar ordeņa III šķiru #1456,
                Valmieras I pamatskolas skolotājs, pārzinis.
                1944. Vācijā.
                1950. ASV.
                Avots:      KVKVA 3460-1-68.;
                                LVVA 5601-1-3920.;
                                XII armijas pavēles #806/1916., #129/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #48/1917., #262/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #256/1916., #277/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #275/1916.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #68/1917., #334/1917.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture’, R., 1929.;
                                „Latviešu strēlnieks”, LPP. 190.;
                                „Laiks’ #64/1992.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #1893.

LŪĶIS Pēteris, agronoms.
                * 1906. XII 15. Smiltenes pag.
                1934/1935. Cēsu kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. I 28. Rīgas V aizsargu pulka Riteņbraucēju (II) rotas vada komandieris,
                Siguldas rajona agronoms.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-188.

LŪKINS Augusts Roberts, miertiesnesis.
                * 1898. IX 11.
                1925/1932. Miertiesnesis Krustpilī,
                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Kristīgais darba bloks.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1931.

LŪKINS Eiženija dz. Krūmiņš, ārste.
                Sk. Dambenieks Eiženija

LŪKINS Jānis Libja d., inženieris tehnologs.
                * 1890. VI 13. Vidrižu pag.; M. Anna, S. Emma dz. Balodis.
                                + 1971. VII 21. Upsalā, Zviedrijā
                Beidzis Nižnij Novgoradas ģimnāziju,
                1918. Beidzis Rīgas politehnikumu, inženieris tehnologs,
                1921/1933. Ventspils valsts komercskolas un arodskolas skolotājs,
                1933/1944. Ventspils valsts komercskolas un arodskolas direktors,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 28. Ventspils II aizsargu pulka Jūras diviziona mehāniķis,
                1938. XI 17. Apbalvots ar Atzinības krusta IV šķiru #118,
                1944. Upsalas Universitātes mācības spēks,
                Ventspils pilsētas revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Pāles pagasta Greiļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-227.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvija Amerikā” #48/1970.;
                                „Latvija” #28/1971.

LŪKINS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1895. I 28. Skaņkalnes pag.
                1919/1920. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1920/1921. Robežsargu II pulka virsseržants,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. VI 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Skaņkalnes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1928. XI 08. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                Skaņkalnes pagasta padomes un tiesas loceklis,
                Skaņkalnes pagasta Jaunmekšu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1523-389.

LŪKINS Kārlis Kārļa d., leitnants.
                * 1890. XII 01. Bauņu pag.
                1915. IX 23. Rezerves 176. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. VI 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) strēlnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. V 10. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. IX 12. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. X 01. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. XI 02. Latviešu strēlnieku rezerves pulka jaunākais virsnieks,
                1918. III 25. atvaļināts,
                1919. Latvijas armijas leitnants.
                Avots:      LVVA 5434-1-75-463, 5601-1-3926.

LŪKINS Miervaldis Pēteris, pulkvedis.
                * 1894. XI 26. Burtnieku pag.; S. Emma dz. Igals + 1941. VI 28. Rīgā.
                Beidzis: Jelgavas reālskolu,
                1916. XII 01. Pavīla kara skolas junkurs,
                1917. III 01. portupejas junkurs,
                1917. III 29. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. III 15. Pāvila kara skolas virsnieks,
                1917. V 15. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (IX)  jaunākais virsnieks,
                1917. VII 17. piekomandēts pie Apakšvirsnieku mācības komandai,
                1918. II 22.  atstājis pulku,
                1918. XII 24. Atsevišķās studentu rotas leitnants,
                1919. III 15. Ministra Prezidenta adjutants,
                1919. III paaugstināts virsleitnants pakāpē,
                1919. XII paaugstināts kapitāns pakāpē,
                1925. skaitīt: Galvenā štāba Administratīvas daļas sarakstos no 1919., V 15.,
                1926. VIII 30. apbalvots: Somijas Baltas Rozes ordeņa kavaliera I šķiru,
                1926. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #171,
                1929. XI 15. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1929. XI 15.,
                1931. VI 30. apbalvots: Zviedrijas Šķēpa ordeņa bruņinieka I šķiras krustu,
                1931. VI 30. apbalvots: Lietuvas neatkarības 10.  gadu jubilejas medaļu,
                1936. IV 17. Valsts Prezidenta adjutants,
                1937. V 15. apbalvots: Aizsargu Organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937. XI 17. paaugstināts pulkvedis pakāpē izd. 1937. XI 17.,
                1940. VII 29. Armijas štāba Administratīva daļa virs štāta,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #1 ar šķēpiem,
                1940. XI 29. atvaļināts,
                1941. VI 25. apcietināts,
                1941. VI 28. nošauts Rīgas centrālcietumā, apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:      LVVA 5601-1-3929.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #153/1917., #217/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #373.

LŪKINS Milija, farmācijas kandidāte.
                Sk. Laiviņš Milija.

LŪKS Milda Roberta m. dz. Veidenbergs, skolotāja.
                * 1915. I 02. Engures pag.; T. Engures skolas pārzinis.
                Beigusi Tukuma komercskolu,
                1936. beigusi Rīgas skolotāju institūtu,
                1936/1939. Variebas 636. Mazpulka vadītāja,
                2015. nosvinēja Tukumā 100. gadu jubileju.
                Avots:      LVVA 1690-4-636-32.;
                                „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” 2015.

LŪKS LŪKIS Fricis, skolotājs.
                * 1888. V 13. Snēpeles pag.
                1905. beidzis Kuldīgas ministrijas skolu,
                1910. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1911/1914. Priekules draudzes skolas skolotājs,
                1914/1916. Grobiņas draudzes II Valsts skolas skolotājs,
                1916/1920. Černigovas guberņa Dmitrovkas sādžas skolas skolotājs,
                1920/1934. Liepājas pilsētas 9. pamatskolas skolotājs,
                1934/1940. Liepājas pilsētas Kronvalda Ata 2. pamatskolas pārzinis,
                1939. XI 09. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 1201.
                Avots:       LVVA 1632-2-364-85.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs“, R. 1940.

LUKSIS Jānis Vilhelms Franča d., mācītājs.
                * 1904. II 02. Paņemunes pag.; M. Līze, S. Elizabete Dz. Āriņš.+1982. III 14. Saldus
                Beidzis Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāti,
                1929. XI 09. ordinēts,
                1929/1949. Džūkstes un Irlavas ev. lut. draudzes mācītājs.,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. II 10. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (II) mācītājs,
                Bauskas pagasta Smilškalnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-178.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

LUKSS Pauls Kristapa d., virsleitnants.
                * 1894. XI 16. Smārdes pag. [Pavels] + 1967. IV 18. Toronto, Kanādā
                1915. II 09. Rezerves 28. kājnieku bataljona karavīrs,
                1915. IV 08. Maskavas 4. praporščiku skolas junkurs,
                1915. VI 05. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. VII 14. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VII 23. Rezerves 201. kājnieku bataljona Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1915. IX 20. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona virsnieks,
                1915. X 05. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Ārrindas komandas
                                priekšnieks,
                1915. XI 21. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 10. kaujas pie Kūtniekiem,
                1916. III 09. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. III 01./08. kaujas pie Bundem, Silke, Rucku rajonā,
                1916. VII 03. ievainots un kontuzēts evakuēts līdz 1917. I 15.,
                1916. VII 20. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 15. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķīru,
                1916. X 06. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. I 29. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. II 16. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Maršrotas (I)
                                jaunākais virsnieks,
                1917. III 10. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. III 25. pulka pretgāzu lietu speciālists,
                1917. IV 23./VII 10. ārstējas Latviešu strēlnieku I brigādes lazarete,
                                evakuēts uz Krieviju,
                1917. VII 03. kontuzēts un evakuēts,
                1918. I 05. Sibīrijas 33. strēlnieku pulka virsnieks,
                1918. I 20. atvaļināts,
                1918. VI 01. Sibīrijas 82. strēlnieku pulka virsnieks,
                1919. IX 14. Latvijas I strēlnieku bataljona virsnieks,
                1920. Latvijas strēlnieku pulka virsnieks,
                1922. VI 28. Dobeles kājnieku pulka virsnieks,
                1922. VII 17. atvaļināts,
                Tukuma pilsētas I pamatskolas pārzinis.
                Avots;       KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 4254-1-32-265, 5601-2-957.;
                                XII armijas pavēles #586/1916., #716/1916.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes pavēles #96/1917., #174/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #31/1917., #47/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #68/1915.,
                                                #112/1915.,#34/1916., #72/1916., #207/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #55/1917., #121/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #68/1915.;
                                „Austrālijas Latvietis” # 879/1967.;
                                „Laiks” #34/1967.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6428.

LUKSTIŅŠ Egons, ierēdnis.
                * 1899. III 26. Rīgā + 1983. VIII 25. Kanberā, Austrālijā
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919/1920. Cēsu kājnieku pulka skolnieku rotas brīvprātīgais,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. VI 25. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1560,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. Valkas VII aizsargu pulka Štāba rotas kasieris,
                Valkas apriņķa I iecirkņa nodokļu inspektors,
                Mores pagasta Lukstiņu māju īpašnieks,
                Korporācijas patrina filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-143.

LUKSTIŅŠ Gustavs Morics Ādama d., skolotājs.
                * 1894. X 07. Mālpils pag.; T. – skolotājs, M. Emīlija, S. Emma dz. Krūmiņš.
                                + 1987. VII 03. Rīgā
                1914. Beidzis Rīgas Aleksandra ģimnāziju,
                1914/1917. Pēterpils Universitātes students,
                1917/1919. Iecavas pagasta skolas skolotājs,
                1919/1921. Bauskas pilsētas reālģimnāzijas skolotājs,
                1921/1936. Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzijas skolotājs,
                1922/1926. beidzis Latvijas Universitātes vēstures nodaļu,
                1936/1940. Jelgavas “Hercoga Pētera” ģimnāzijas direktors,
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķīru #11,.
                1938. Latvijas Universitātes privātdocents,
                1940/1944. Latvijas vēstures institūta līdzstrādnieks,
                1943. ieguva Dr. grādu vēsturē,
                1944/1948. Latvijas Valsts Universitātes mācības spēks.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-112.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                „Vikipedija”

LUKŠEVICS Francis, amatnieks.
                *1898. V 04. + 1944.
                1944. Atslēdznieku amatu meistars,
                Liepājas amatnieku biedrības biedrs.
                Avots:       „Kurzemes Vārds” # 98/1944.

LUKŠEVICS Jānis Jāņa d., amatnieks.
                * 1880. IV 19. Sakas pag.; M. Līze, S. Anna dz. Pātenbergs
                1920/1940. Apģērbu firmas, Rīgā, Kaļķu # 10, „J. Lukševics un M. Sprūde”
                               līdzīpašnieks,
                1923. ieguva Drēbnieku amata meistara tiesības,
                1936/1937. Amatniecības kameras loceklis,
                1937/1940. Amatniecības kameras vice priekšsēdētājs,
                1938/1940. Amatniecības kameras priekšsēdētājs,
                1939/1940. A/S „Drēbnieks” valdes priekšsēdētājs,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Amatniecības
                               kameras pārstāvis,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Strēlnieku 5-1,
                Rīgas amatnieku krājaizdevu sabiedrības priekšsēdētājs,
                Rīgas amatnieku biedrības valdes loceklis.     
                Avots:       LVA 1987-1-16840.;
                               „Valdības Vēstnesis” # 54/1935.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.;
                               „Brīvā Zeme” # 87/1940.

LUKŠTARAUPS Jānis Jēkaba d., kapitāns.
                * 1893. IV 30. Elkšņu pag. [arī Lukštraups]
                1914. I 01. Daugavpils cietokšņu artilērijas brīvprātīgais,
                1914. VIII 04. beidzis: Mācības komandu,
                1914. XII 16. Pavīla kara skolas junkurs,
                1915. V 14. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. V 30. Robežsargu IV Nemana pulka Sotņas (II) virsnieks,
                1915. VIII 13. Sotņas komandiera v.p.i.,
                1915. X 26. ievainots,
                1915. XII 29. Rezerves 100. pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. II 05. Robežsargu 4. Nemunas pulka Sotņas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. V 02. ievainots,
                1916. VII 26. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1917. I 14. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. II 07. Rotas (IV) komandieris,
                1917. II 10. Mācības komandas priekšnieks,
                1917. V 03. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. IV 23. apbalvots:  Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VII 18. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VII 10. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. XI 12. Lietuvas 1. atsevišķā bataljona virsnieks,
                1917. XII 29. atvaļināts,
                1919/1920. Aizputes kājnieku pulka virsnieks,
                1920. III 10. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1920. II 19.,
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.
                Avots:       KVKVA 3456-1-136., 2031-2-48.; 
                                LVVA 5601-1-3941.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #280./1917.;
                                XII armijas pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #212/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #9/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #39/1917., #178/1917.,
                                                #264/1917., #342/1917.;
                                „Latviešu strēlnieki’. lpp. 2660, 2672.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6110.

LUNCE Bernhards, ārsts.
                * 1883.     
                1908. beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Elkšņu pag., Jēkabpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LUNČE Zenta, ārste.
                Sk. Jankovskis Zenta.

LUNDBERGS Edgars, ārsts.
                * 1889.
                1914. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Līgatnes papīru fabrikā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LUNDBERGS Leons, ārsts.
                * 1870.
                1897. beidzis Tērbatas Universitāti, sieviešu slimības,
                1938. Valdemāra 20.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LUNDMANIS Fricis Alberts, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. IV 25. Sātiņu pag.
                1923/1924. Daugavgrīvas artilērijas karavīrs,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1940. Tukuma aizsargu pulka Bikstu nodaļas priekšnieks,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                Bikstu pagasta „Bārdās“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

LUNINS Viktors Maksimiliana d., provizors.
                * 1876. VIII 07. Kuldīgā; S. Natālija dz. Kovaļeva Ciganovs, farmaceite.
                               + 1943. I 28.
                1893. Beidzis Kuldīgas ģimnāziju,
                1901. VI 07. Beidzis Kazaņas Universitāti, provizors,
                1901/1921. Kazaņas Grabes un Penzas Bartnera aptieku provizors,
                1921/1931. Ārnala minerālūdeņu iestādes pārvaldnieks,
                1938/1939. Saldus Kapelera aptiekas pārvaldnieks,
                1938/1940. Blumentāla minerālūdens iestādes pārvaldnieks Saldū,
                1940/1943. Talsu pilsētas aptiekas pārvaldnieks,
                Apbedīts Talsu pilsētas vācu kapos.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772-20.;
                               „Tēvija” # 25/1943.

LUPMANIS Feliks Jānis Jūlijs Eduarda d., virsleitnants.
                *1898. I 16. Tukumā
                1919. Kalpaka bataljona jātnieku nodaļā,
                1920. Armijas Virspavēlnieka un Vidzemes divīzijas štābā, virsnieks,
                1923/1924. Tukuma aizsargu pulka I rotas komandieris,
                1924/1935. Tukuma aizsargu pulka I bataljona komandieris,
                1927. apbalvots ar Aizsargu „Nopelnu Krustu”,
                1928. XI 17. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 798,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka jātnieku diviziona komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķīru # 162,
                Tirgotājs Tukumā,
                Tukuma nodokļu inspektora vecākais palīgs,
                1941. VI 14. izsūtīts, Rīgā, Tērbatas 59/61-6.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-63.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 5703.

LURJE Ašers Sīmanis, ārsts.
                *1909. X 17. Liepājā
                1933. ārsts Liepājā.
                Avots:       LVVA 2942-1-6979.

LURJE Leja, farmācijas maģistre.
                * 1903. I 25.
                1934. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. XII 30. farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LŪSE dz. Mauriņa Herta Friča m., operdziedātāja.
                * 1891. III 15. Rīgā + 1980. IV 10. Konektikatā, ASV
                1909/1912. Inerimteātra koriste,
                1912. beigusi Dziedāšanas studiju pie P. Saka,
                1915/1922. Vitebskas valdes grāmatvede,
                1923/1944. Latvijas Nacionālās operas soliste,
                1936. XI 14. apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1867,
                1944. Vācijā,
                1950. ASV,
                1961. XI 18. apbalvota ar Tautas balvu,
                Latvijas konservatorijas dziedāšanas klases vadītāja.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-48.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Laiks” #31/1980.;
                                www.nekropole.lv

LŪSIŅŠ Jānis Gotolds, ārsts.
                * 1909. XII 28. Sēļu pag.; S. Elza dz. Bērziņš.
                1940. IV 01. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Valmieras pilsēta slimnīcas ārsts,
                1940/1943. Rencēnu rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-12.;
                                „Rencēnu pagasta vēsture”, R., 2006.

LŪSIS Ādams Ādama d., ārsts kapteinis.
                * 1890. III 17. Ipiķu pag.
                1919. III 04. Valmieras kājnieku pulka ārsts,
                1920. IV 30. apstiprināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1919. III 04.,
                1920. IX 25. atvaļināts,
                1923. Beidzis Berlīnes Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1923/1935. Latvijas Universitātes terapeitiskās klīnikas ārsts,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 952,
                1935. I 26. Rīgas kara slimnīcas vecākais ordinators,
                1935. XI 16. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1934. II 22.,
                1938. XI 17. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1938. II 17.,
                1940. XII 01. atvaļināts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas III slimnīcas ķirurģiskās nodaļas ārsts,
                1941. Lāčplēša 23-2.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-18.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 376.

LŪSIS Anna, ārste.
                Sk. Jansons Anna.

LŪSIS Arnolds, mācītājs.
                * 1908. XII 30.
                1935. I 27. ordinēts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1940. Jelgavas Trīsvienības ev. lut. draudzes mācītājs,
                1942. IX 22. iecelts par Aizkraukles ev. lut. draudzes mācītāju,
                1942/1943. Aizkraukles ev. lut. draudzes mācītājs,
                1943. iecelts par 5. Rīgas aizsargu pulka IV bataljona mācītāju.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                “Svētdienas Rīts” # 6/1935.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 27/1942., # 51/1943.

LŪSIS Arvīds, sabiedrisks darbinieks.
                *1897. IX 27. Alojas pag. + 1986. II 11. Toronto, Kanādā
                1919/1921. Latvijas armijas rakstvedis,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. I 07. Valmieras VIII aizsargu pulka Alojas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1929. apbalvots ar Zviedrijas Zelta medaļu,
                1932. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 192,
                Alojas pagasta padomes, valdes un tiesas loceklis,
                Alojas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Alojas pagasta meliorācijas sabiedrības valdes loceklis,
                Alojas pagasta Ozoliņu un Sauliešu māju īpašnieks,
                Bijis Alojas pagasta vecākais.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-390, 1640-1-798-302.

LŪSIS Arvīds Voldemārs, Dr. math.
                *1900. XI 24. Ķoņu pag.
                Beidzis Rūjienas draudzes skolu,
                1919. beidzis Valkas vidusskolu,
                1919/1925. beidzis Latvijas Universitāti,
                1923/1934. Jelgavas valsts skolotāju institūtā kā matemātikas skolotājs,
                1925/1928. Leipcigas Universitātes matemātikas institūtā,
                1928. privātdocents matemātikā,
                1935. docents
                1938. III 04. Ieguva Dr. math. grādu.
                Avots:                       „Students” # 10/1938.

LŪSIS Berta, skolotāja.
                * 1891. III 01.
                1910. ieguva skolotājas tiesībās pie Rīgas mācību apgabalā,
                1911/1940. Cirgaļu pagasta “Priežkalna” pamatskolas skolotāja,
                1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 40.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-89.

LŪSIS Eduards, virsleitnants.
                * 1897. XII 02. Dzelzavas pag. + 1970. XI 29. Scarborough, Kanādā
                Beidzis Odiņa tirdzniecības skolu Rīgā,
                1916. III 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona brīvprātīgais,
                1916. XII 26. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. XII 26. kaujas,
                1917. V 10. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 27. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1917. VII 09.,
                1917. X 21. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 20. ieskaitīts par karavīru - pilsoņi,
                1918. III 14. demobilizēts.
                1918. X 17. Pleskavas I brīvprātīgo strēlnieku pulka virsnieks,
                1918. XII 13. Virsnieku rezerves rotas virsnieks,
                1919. II 07. Liepājas jaunformējamo spēku virsnieks,
                1919. III 17. Brīvprātīgo I rotas jaunākais virsnieks,
                1919. VII 02. Cēsu II bataljona rotas (I) virsnieks,
                1919. VIII 30. Ventspils kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1919. IX 16. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1919. IX 15. Rotas (VI) komandieris,
                1919. IX 23. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1919. X 06. Kurzemes divīzijas papildu bataljona rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. X 20. Kaujas iecirkņa Rotas (I) komandieris,
                1919. X 25. Kaujas iecirkņa Rotas (III) komandieris,
                1919. XII 30. Paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. XII 18,
                1920. III 12. Latgales partizāņu pulka Rotas (XI) komandieris,
                1920. IV 24. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 568,
                1921. IV 09. Rotas (III) komandieris,
                1921. XI 15. Rotas (II) vada komandieris,
                1922. I 25. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1922. III 28. atvaļināts,
                1922. III 28. Valkas apriņķa robežapsardzības II rajona priekšnieks,
                1926. XII 16. Ilūkstes apriņķa robežapsardzības III rajona priekšnieks,
                1934. VIII 01. Rīgas prefektūras VI iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1935. I 12. Jaunlatgales apriņķa II iecirkņa priekšnieku Balvos,
                1939. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 30. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba bataljona komandiera palīgs,
                1941/1944. Policijas dienesta Cēsīs,
                1944. Vācijā,
                1945. ASV armijas apsardzes dienestā.
                Daugavpils prefektūras II iecirkņa priekšnieks,
                Alsviķu pagasta Birznieku māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-111, 3407-1-83-31, 5601-1-3949.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēle # 385/1917.
                               „Latvijas Kara invalīds” # 16/1971.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

LŪSIS Eduards, būvinženieris.
                * 1903. VI 13.
                1928. XII 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LŪSIS Erna dz. Šmits, arhitekte.
                * 1900. XII 27. Cēsīs.                  
                1936. V 26. beigusi Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LŪSIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                *1894. III 01. + 1944. II 25.
                1944. Cirgaļu pagasta vecākais,
                Aumesisteru piensaimnieku sabiedrības dibinātājs un priekšnieks.
                Apbedīts Aumesteru kapos.
                Avots:       „Tēvija” # 52/1944.

LŪSIS Jānis Gustava d., mācītājs.
                * 1897. XII 03. Jaungulbenes pag.; M. Berta, S. Paulīne dz. Otankis.
                               + 1959. I 29. Melburnā, Austrālijā
                Beidzis Jaungulbenes ministrijas skolu,
                Beidzis Alūksnes proģimnāziju,
                1917. beidzis Serkova reālskolu Pēterpilī,
                1919. Kalpaka bataljona karavīrs,
                1922/1926. beidzis Latvijas Universitāti,
                1926. VI 20. ordinēts,
                1927/1928. Priekules un Virgas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1927/1944. Iecavas Lambartes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1944. IV 01. atbrīvots no Iecavas Lambartes draudzes mācītāja amatā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-319.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas Ziņas“ # 7/1944.

LŪSIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. XII 27. Rudzātu pag.; S. Vilma
                1919/1920. Latvijas strēlnieku pulka kaprālis,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. V 25. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rudzātu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 713,
                Rudzātu pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-127.

LŪSIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1911. III 07. Limbažos
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1934. Valmieras kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1937. I 02. Valmieras VIII aizsargu pulka ozolu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Ozolu pagasta valdes un tiesas darbvedis,
                Buivas pasta un telefona palīga nodaļas pārzinis,
                Ozolu pagasta dzimtsarakstu nodaļas pārzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-312.

LŪSIS Jūlijs, arhitekts.
                * 1894. II 14.                            
                1933. V 31. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

LŪSIS Mērija, ārste.
                * 1919. V 05. Cēsīs
                1944. III 31. Beigusi Latvijas Universitāti.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-19.

LŪSIS Olga Ludmila, ārste.
                * 1909. XII 27. Pēterburgā
                1934. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1934/1939. Krimuldas sanatorijas ārste,
                1939/1941. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas I un VI poliklīnikas ārste,
                1941. Priekules 14.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-10.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LŪSIS Pēteris, ārsts.
                * 1898. V 22. Cīrgaļu pag. + 1982. VII 11. Bostonā
                1919/1920. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1934. Vijciema pagasta ārsts,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1937. Gaujienas rajona ārsts,
                1937/1944. Valmieras rajona ārsts,
                1938. IV 21. Valmieras VIII aizsargu pulka eskadrona (I) ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-11, 1640-1-523-385.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

LUSKINS Feiga, farmācijas kandidāte.
                * 1902. III 19.
                1932. V 28. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

LUTCAUS Leonija, ārste.
                Sk. Morbergs Leonija.

LUTCENS Jūlius Pētera d., kapteinis.
                * 1895. X 02. Gaujienas pag. + 1950. XII 04. Rīgā
                Beidzis: Smiltenes tirdzniecības skolu,
                1915. IV 01. Rezerves 26. kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1915. VIII 01. Kijevas 3. praporščiku skolas junkurs,
                1915. XI beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. XII 07. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. VI 14. apbalvots: Sv. Annas ord. IV šķiru,
                1916. IX 02. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. IV 07.,
                1916. IX 22. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. X 15. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. VIII 07.,
                1916. XII 07. Jaunformētas Maršrotas (I) komandieris,
                1916. XII 16. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23. ievainots,
                1916. XII 23-30. kaujas,
                1917. III 04. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IX 22. piekomandēts: Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XVI)
                                jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 20. Jaunformētas Papildu (144) rotas komandieris,
                1917. IX 15. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē,
                1918. atvaļināts,
                1919. Rīgas jaunformēto spēku virsnieks,
                1919. VIII 09. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (VI) virsnieks,
                1919. X 23. Saimniecības komandas Transporta priekšnieks,
                1921. II 03. atvaļināts,
                1921. IV 06. Robežsargu II pulka virsnieks,
                1922. V 06. Aizputes kājnieku pulka rotas komandieris,
                1922. X 11. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. I 01. Latvijas aizsardzības biedrības Daugavpils nodaļas
                                dibinātājs un valdes loceklis,
                1924. XI 03. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1714,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1662,
                1939. VII 26. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #205 ar šķēpiem,
                1931. Liepājas kājnieku pulka rotas komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XIV korpusa virsnieks,
                1940. IX 27. pārskaitīts: Strēlnieku 186. pulku, rotas komandieris.
                Avots:      LVVA 5601-1-3968.;
                                XII armijas pavēles #497/1916., #209/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #289/1917. #297/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles #120/1915., #300/1916.,
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #301/1916., #352/1916.,
                                                # 388/1916., #396/1916., #4/1917.;
                                „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                „Aizsargs’ #8/1924.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3528.

LUTCS Oskars Jānis Georga Johana d., profesors.
                * 1871. IV 10. Iršu pag. [arī Lucs]; S. Irma dz. Popp; + 1950. XI 26. Vismarā, Vācijā
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1890/1894. beidzis Rīgas Politehnikumu, inženieri ķīmiķis,
                1899.ieguva Dr. phil. grādu Rostokas Universitātē,
                1898. Rīgas Politehnikuma Autentiskās ķīmijas docents,
                1908. ķīmijas profesors adjunkts,
                1908. ieguva Mag. chem grādu Kijevas Universitātē,
                1919. Latvijas Augstskolas Ķīmijas praktisko darbu vadītājs,
                1920. I 24. Latvijas Augstskolas docents,
                1927. Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesors,
                1936. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #1035,
                1939. XI 28. izbrauca uz Vāciju, dzīvoja L. Kalēju ielā Nr.7-1,
                Latvijas ķīmijas biedrības biedrs,
                Latvijas bioloģijas biedrības biedrs,
                Rīgas dabas zinātņu biedrības biedrs,
                Societe Chemigue de France biedrības biedrs,
                Deutche chemische Gesselschat Berlinē biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-17.;
                                „Album Academicum’, R., 1912.

ĻADINSKIS Vasīlijs, virsleitnants.
                * 1892. I 12. Krievijā
                1914. XI 01. Oraninbaumas praporščiku skolas junkurs,
                1915. IV 10. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. IV 10. Rezerves 50. Kājnieku bataljona virsnieks,
                1915. VI 01. Rietumu frontes rezerves daļu inspektora pārvaldes adjutants,
                1915. IX 01. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1920. rezerves virsleitnants,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. II 09. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Andrupenes pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts,
                Andrupenes pamatskolas pārzinis,
                Apbalvots ar Sv. Annas III šķiras ordeņi,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava III šķiras ordeņi.
                LVVA 1640-1-527-430.

ĻAKS Zara dz. Gites, ārste.
                * 1903.
                1931. beigusi Latvijas Universitāti, nervu slimībās,
                1938. Stabu 14.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

ĻENSKIS Vilma dz. Ābele, ārste.
                * 1900. XI 19.
                1940. Beigusi Omskas medicīnas institūtu,
                1940/1941. Pogoreloja Gorelitšes rajona ārste,
                1941/1942. Sarkanā armijā,
                1942/1944. Auces ambulances ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-14-29.

ĻEVS Jāzeps, ārsts.    
                * 1899. V 01. Drujas pag. + 1941.
                1919/1921. Tukuma kājnieku pulka karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IX 01. Aizputes VI aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. I 12. Rotas (VII) ārsts,
                1940. Alšvangas Jurkalnes Gudenieku rajona ārsts,
                Klosteres pagasta ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-503.

ĻGOVS Moisejs, farmācijas kandidāts.
                * 1906. III 06. Latgalē.
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.            
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ĻOVĀNS Roberts, skolotājs.
                * 1904. VIII 02. Jēkabpilī.
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. II 13. Ludzas III aizsargu pulka Ciblas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Ciblas pamatskolas skolotājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-49.

ĻUBOCKIS Musja, farmācijas kandidāte.
                * 1902. VIII 06.          
                1930. V 26. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ĻUĻAKS Pēteris, skolotājs.
                Sk. Aivars Pēteris.

ĻŪMANS Jānis Jāņa d., praporščiks.
                * 1895. VIII 01. [arī Lumans]
                1916. Oranienbaumas 1. praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 10. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 17. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. X 01. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. X 21. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 27. ievainots,
                1917. II 20. apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. IX 31. stādīts paaugstināšanai podporučiks pakāpē,
                1917. X 31. stādīts paaugstināšanai poručiks pakāpē izd. no 1917. VI 01.
                1918. atvaļināts.
                Avots:      KVKVA 2550-1-113-102., 2550-1-125-212.; 16096-1-225.;
                                LVVA 5192-1-938-21,103.;
                                XII armijas pavēles #806/1916., #178/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #236/1916., #277/1916.;

 

 

 
Izmainas: 26.01.2022 Kontakti