Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LĀDES PAGASTS
Valmieras apriņķis

Lādes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 06.10.1931. + 11.01.1939.

Lādes Limbažu mājturības veicināšanas biedrība * 08.05.1934. + 16.06.1938.
16.06.1938. iekļauta „Lādes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Lādes 69. Mazpulks * 02.02.1932. + 1940.

Lādes meliorācijas sabiedrība * 03.02.1930.

Lādes pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Lādes pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Lādes pagasta lauksaimniecības biedrība * 02.02.1937.
16.06.1938. pievienota „Lādes Limbažu mājturības veicināšanas biedrība”

Lādes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.04.1926.
02.11.1938. pārdēvēta agrāk „Lādes Stienes lopkopības pārraudzības biedrība”

Lādes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1884. + 18.10.1940.
                10.11.1931. pārdēvēta agrāk „Lādes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                21.12.1938. pārdēvēta agrāk „Lādes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Lādes savstarpējā palīdzības biedrība * 25.04.1923. + 10.105.1935.

Lādes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Lādes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lādes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Lādes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lādes Stienes lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Lādes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lādes Stienes meliorācijas sabiedrība * 14.03.1928.

Lādes Stienes piensaimnieku sabiedrība * 14.02.1923.

Biedrību nodaļas:

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Lādes nodaļa * 30.10.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Lādes nodaļa * 06.10.1924. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lādes nodaļa * 07.12.1921. + 04.12.1931.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti