Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LAIDZES PAGASTS
Talsu apriņķis
[līdz 01.09.1925.Valdgales]

Laidzenes_1928

Brīvības pieminekļa Laidzes pagasta komiteja * 16.05.1930.

Klāņu piensaimnieku sabiedrība * 12.02.1923. + 16.05.1929.

Laidzes bēru kase * 06.11.1889. + 22.12.1891.

Laidzes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 31.01.1933.

Laidzes krājaizdevu sabiedrība * 02.03.1925.
                21.11.1932. pārdēvēta agrāk „Valdegales krājaizdevu sabiedrība”

Laidzes kūdras izmantošanas kooperatīvs * 25.06.1925. + 19.03.1940.

Laidzes kultūras biedrība * 24.04.1933. + 08.02.1938.
                08.02.1938. iekļauta „Laidzes lauksaimniecības biedrībā”

Laidzes lauksaimniecības biedrība * 04.02.1937.
                08.02.1938. pievienota „Laidzes kultūras biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Laidzes lopkopības pārraudzības biedrība”

Laidzes lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1930.
                19.03.1936. pievienota „Valdegales lopkopības pārraudzības biedrība „Vārpa”
                14.07.1939. iekļauta „Laidzes lauksaimniecības biedrībā”

Laidzes lopkopības skolas absolventu biedrība * 23.07.1931. + 30.11.1940.

Laidzes 261. Mazpulks * 28.04.1934. + 1940.

Laidzes meliorācijas sabiedrība „Atvars” * 19.05.1933. + 18.03.1942.

Laidzes meliorācijas sabiedrība „Kritums” * 19.05.1933.

Laidzes meliorācijas sabiedrība „Rajasleja” * 06.04.1934.

Laidzes pagasta aizsardžu pulciņš * 12.12.1935. + 07.07.1940.

Laidzes pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 07.07.1940.
                Pārdēvēta agrāk „Valdegales pagasta aizsargu nodaļa”

Laidzes Pastendes meliorācijas sabiedrība „Straume” * 07.01.1929.

Laidzes piensaimnieku sabiedrība * 16.04.1923. + 17.10.1926.

Laidzes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.05.1922. + 18.10.1940.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk „Valdegales savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Otrā Valdegales bēru kase * 31.10.1889. + 1915.

Pirmā Valdegales bēru kase * 31.10.1889. + 1915.

Talsu Laidzes Ārlavas meliorācijas sabiedrība „Dzelme” * 14.04.1926.

Valdegales krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Laidzes krājaizdevu sabiedrība”

Valdegales kūdras ražošanas sabiedrība * 24.05.1934. + 26.08.1937.

Valdegales lopkopības pārraudzības biedrība „Vārpa” * 20.01.1927. + 19.03.1936.
                19.03.1936. iekļauta „Laidzes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Valdegales meliorācijas sabiedrība „Valdegales purvs”  * 09.05.1927.

Valdegales pagasta aizsargu nodaļa
                Sk. „Laidzes pagasta aizsargu nodaļa”

Valdegales pagasta dzirnavu kooperatīvs * 22.01.1923. + 27.03.1930.

Valdegales savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Laidzes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Klāņu nodaļa * 06.11.1922.
                Valdegales nodaļa * 28.11.1921.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Valdegales nodaļa * 05.09.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Valdegales nodaļa * 05.01.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti