Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LAŠU PAGSTS
Ilūkstes apriņķis

Lasu_1928

Brīvības pieminekļa Eglaines komitēja * 15.01.1930.

Brīvības pieminekļa Lašu pagasta komitēja * 23.01.1930.

Eglaines 696. Mazpulks * 15.02.1935. + 1940.
                05.01.1937. pārdēvēts agrāk „Lašu II 696. Mazpulks”

Eglaines mednieku biedrība * 13.10.1928. + 03.05.1940.

Lašu elektrības ražotāju sabiedrība „Dzirkstele” * 23.02.1922. + 24.03.1930.

Lašu jaunatnes biedrība * 21.07.1921. + 07.06.1935.

Lašu krājaizdevu sabiedrība * 14.09.1939.

Lašu latviešu biedrība * 25.07.1930. + 31.12.1940.

Lašu lauksaimniecības biedrība * 05.11.1937.

Lašu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Lašu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lašu 370. Mazpulks * 25.04.1934. + 1940.

Lašu II 696. Mazpulks
                Sk. „Eglaines 696. Mazpulks”

Lašu pagasta aizsargu nodaļa * 14.12.1920. + 1940.

Lašu pagasta lauksaimniecības biedrība * 27.01.1930. + 24.02.1938.

Lašu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 14.11.1927.
                30.09.1938. pārdēvēta agrāk „Lašu lopkopības pārraudzības biedrība”

Lašu pagasta meliorācijas sabiedrība „Burenava” * 23.07.1935. + 29.11.1937.

Lašu pagasta rezerves kareivju jaunsaimnieku krājaizdevu sabiedrība
                                * 21.03.1925. + 08.05.1929.

Lašu patērētāju biedrība * 21.05.1921. + 24.03.1934.

Lašu piensaimnieku sabiedrība * 19.12.1927.

Lašu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.08.1928. + 18.10.1940.

Lašu spirta kopdedzinātāva * 28.10.1939.

Steinbergu meliorācijas sabiedrība * 07.10.1929.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Lašu nodaļa * 29.05.1931.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Eglaines nodaļa * 04.04.1935.

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Lašu nodaļa * 09.12.1930.

Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vjtis” * 30.04.1930. + 19.01.1937.
                19.01.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Lašu nodaļa * 05.10.1930.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
Eglaines nodaļa * 29.01.1934.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Lašu nodaļa * 21.09.1933.

Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība "Šviesa" * 06.09.1922. + 12.10.1939.
                12.10.1939. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Lašu nodaļa * 21.11.1927. + 08.10.1936.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lašu nodaļa * 13.10.1925.

Lasu_1920

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti