Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

LAUBERES PAGASTS
Rīgas apriņķis
 [līdz 01.09.1925.Lauberu Ozolu]

Brīvības pieminekļa Lauberes pagasta komiteja * 08.01.1930.

Lauberes krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924.
                15.03.1938. pārdāvāta agrāk „Lauberes Ozolu krājaizdevu sabiedrība”

Lauberes lauksaimniecības biedrība * 31.08.1937.

Lauberes Lēdmanes lopkopības pārraudzības biedrība * 08.02.1928. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Lauberes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lauberes lopkopības pārraudzības biedrība * 03.04.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Lauberes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lauberes 461. Mazpulks * 17.11.1934. + 1940.

Lauberes meliorācijas sabiedrība * 17.08.1926.

Lauberes meliorācijas sabiedrība „Aiviekste” * 22.04.1927.

Lauberes Ozolu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Lauberes krājaizdevu sabiedrība”

Lauberes Ozolu meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 30.07.1924. + 17.12.1932.

Lauberes Ozolu pagasta bibliotēkas biedrība * 1910. + 18.07.1940.
                12.12.1923. pārdēvēta agrāk „Lauberes Ozolu pagasta maksas bibliotēkas biedrība”

Lauberes Ozolu pagasta lopkopības pārraudzības biedrību „Avots” * 25.06.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Lauberes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lauberes Ozolu patērētāju biedrība * 21.04.1920. + 17.07.1929.

Lauberes Ozolu piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1923.
                16.11.1938. pārdēvēta agrāk „Lauberes Ozolu piensaimnieku sabiedrība „Ozols”

Lauberes Ozolu piensaimnieku sabiedrība „Ozols”
                Sk. „Lauberes Ozolu piensaimnieku sabiedrība”

Lauberes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Lauberes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Lauberes Lēdmanes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Lauberes Ozolu pagasta lopkopības pārraudzības biedrību „Avots”

Lauberes pagasta meliorācijas sabiedrība „Straume” * 24.07.1928.

Lauberes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.01.1939. + 18.10.1940.

Lauberes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 09.04.1881. + 1916.

Lauberes spirta kopdedzinātava * 14.09.1938.

Lauberes un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 26.02.1930. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Lauberes nodaļa * 11.10.1928.

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti